„ДКЦ-1” ЕООД остана в плана за приватизация 

Въпреки мнения, коментари, позиции, становища, декларации и протоколи със 134 “за”, 4 „против” и 15 „въздържали се”, направеното предложение от д-р Владимир Янков дружеството да бъде извадено от списъка за приватизация за 2009 година не бе прието.
Недоразумение?!?
Знае ли общината, че ДКЦ-1 е в списъка за приватизация?


Подписано от кмета Иво Андонов становище, в което той се обявява против включването на ДКЦ-1 в приватизацонния списък, е внесено от зам.-кмета Веселин Андреев. Това заяви самият той на провелата се вчера сесия на местния парламент.
Някои от парламентаристите нарекоха създалата се ситуация абсурд, тъй като докладната записка за приемане плана за приватизация бе внесена от общинската администрация на заседание през декември, когато и бе приета. Предложение, подписано от и.д. кмет Милен Пенчев.
В един момент се оказа, че общината е против своето предложение.
Случая Веселин Андреев изтълкува като недоразумение, тъй като самият той през ноември изтегля годишния план за приватизация от дневния ред на ОбС. През декември включването обратно не е било съгласувано нито с него, нито с кмета инж. Иво Андонов.

Зам.-кметът Веселин Андреев поясни, че в общината са постъпили две писма, изразяващи инициатива за инвестиционни намерения, но тъй като не са особено подробни и ясни, фирмите-кандидатки ще бъдат поканени да направят разяснение на своите намерения. 
Става въпрос за ЕТ „Румяна Бресничка” и „Макс-Транс” ЕООД-Бургас с представител Иван Стефанов. И в двата случая е заявено желание за запазване дейността на ДКЦ и модернизиране на сградата.

Резонно бе зададен и въпросът има ли общината възможности сама да инвестира в благоустрояването?
Веселин АНДРЕЕВ, зам.-кмет:
- Ще направя леко отклонение. Не знам защо се разделя мисленето на общинска администрация и Общински съвет, като ролята и на двете институции е една. Намаляват ли се средствата, които постъпват, ограничават се и възможностите ни да вършим тази дейност в обема, в който бе досега. Така ще чистим три дена в седмицата, после два, накрая по един … И ще работим според парите. Отделна е ситуацията, че ако се вложат пари в ДКЦ, трябва да се възстановят отнякъде. Виждате ли в бюджета пари, които да се заделят за тази социална сфера?! Възможностите са да се кандидатства по програми и да се увеличат наемите. 

Георги АТАНАСОВ: 
- Прозвучаха серия от истини и съм съгласен с всичко, но има един психологически момент. Да дадем на лекарите бонус-срок от една година, те да се подготвят психически, че един ден приватизация ще има. Действително има натрупано напрежение – от незнание и провокации..., едно гражданско настроение, което ние не можем да пренебрегнем. Общината не може да се справи сама - нужен е свеж инвеститор, за да има нормални условия за работа в поликлиниката. 

Валентин ГОСПОДИНОВ:
-Дори и да бъде приватизирана сградата, срокът да не се променя предназначението може да бъде безсрочен и да не се ликвидира работата на работещите в ДКЦ-1 лекари. 
По Закона за приватизация и следприватизационен контрол няма срок и е редно ние да не поставяме такъв. Аз също искам да имаме лечебно заведение, където на човек да му е уютно и приятно и най-вече да не се разболява, когато го посещава. В момента няма условия, най-вече за възрастните хора. И не виждам какво е лошото, е ако има намеса на частния бизнес – това едва ли ще допринесе до нещо по-лошо от сега съществуващото положение. А и в годините, в които живеем, има непрекъснато промени и при появата на частни медицински центрове едва ли нашето ДКЦ-1 ще е конкурентоспособно. Откъде идват страховете – от това, че ще има вече по-добри условия за пациенти и за лекари, или че наемът ще се промени и вече няма да е 30-40 лв? Не казвам, че трябва да се приватизира сега, но е нужно да се намери оптималната форма за развитие. 


Красимир ДИМИТРОВ:
- Подкрепям аргументите на Валентин Господинов – с цялото си уважение към всички, които работят в ДКЦ – искам да ви кажа, че ако инвестиционните намерения на съответния инвеститор счетем, че не са добри, Общинският съвет по всяко време може да изкара дружеството от списъка.Това, че е включено в списъка, не спира действията на работещите и взаимоотношенията със Здравната каса. 


Надеждата на лекарите е
             в областния управител

Това заявиха присъствалите на сесия на Общинския съвет силистренски лекари, в чието присъствие след дебати бе гласувано ДКЦ-1 да остане в списъка за годишна приватизация на Силистренска община. Дали ще се предприемат протестни действия, не е ясно, но за тях изходът от създалата се ситуация, изпълнена с напрежение, е Светлана Великова да обжалва решението в Административния съд.

Д-р Николинка Боранова:
Нашите договори приключват до 6 месеца, след като влезе процедурата за приватизация – това не се каза на заседанието и ние оставаме без договори със Здравна каса. Което означава, че ще последва ликвидация на доболничната помощ в община Силистра. Трябва да посочим на Здравната каса мястото, където ще работим. Никъде няма процедури на приватизация, където ДКЦ е едно в страната. Надеждата ни е в Областния управител и решението да бъде обжалвано в административния съд.

Има ли разлика от публикуване в Държавен вестник и конкретна процедура на приватизация?
Ели ТОДОРОВА, правен консултант на ДКЦ-1:
 - Параграф 6 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол изисква с обявяването на списъка в Държавен вестник, а ОбС е длъжен да го направи, та от тази дата започва да тече един шестмесечен срок, в който управителя на ДКЦ следва да уведоми своите наематели да освободят помещенията и това именно поражда тревогата на лекарите, че съществува опасност да сключат договор със НЗОК, в който те трябва да посочат кабинет, който отговаря на определени изисквания. 
Може лекарите да напуснат сградата, а реална приватизация може да започне след по-голям период от време и инвеститорските намерения да отпаднат. Това ще доведе до напрежение. Поддържам предварително да са ясни условията, при които има желание за приватизация, да се излезе с програма, правилник и да се види дали това ще стане и как ще стане. Съответно и лекарите ще бъдат ориентирани. ДКЦ не е сграда, а осъществява дейност по здравеопазване, социални дейности и т.н. Към приватизацията на лечебно заведение трябва да се пристъпи особено внимателно, с повече дебати, яснота и точни цифри. Според мен това решение трябва да се обжалва и да бъде върнато и предварително да се изяснят условията за евентуална приватизация и всички тези въпроси, които възникват сега, да получат отговори. 
- ДКЦ ли приватизираме или сградата?
- Приватизира се търговското дружество, а сградата попада в капитала на дружеството. Приватизирайки дружеството, приватизира се и сградата. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар