Отменят се хайките за подивели кучета

Отменя се провеждането на планираните за 18 и 25 януари хайки за намаляване популацията на подивели и скитащи кучета извън населените места в Силистренска община, съобщи главният секретар на общината инж. Людмил Стоянов. Настоящото мероприятие не е разрешено от компетентните органи по Закона за лова и опазване на дивеча. В общинската администрация са постъпили оплаквания за нападения на кучета върху хора и домашни животни. Само през месец октомври 2008 година са внесени 9 докладни от селските кметове, в които те молят за съдействие и цитират случаи на нахапани хора, нападнати малки деца, наранени животни в частните стопанства.
Общината изпълнява програма, приета от Общинския съвет за овладяване популацията на безстопанствени кучета в областния град и 18-те села. По Закона за ветеринарно-медицинската дейност на 15 април миналата година създаденият преди 8 година изолатор за безстопанствени животни е пререгистриран в приют за безстопанствени кучета. Ежегодно дейността по улавянето им на територията на цялата община се възлага чрез обществена поръчка. Управителят на фирмата-изпълнител, работниците в приюта, ветеринарят и експертът от общината, който контролира работата там, са преминали задължителен курс на обучение за защита и хуманно отношение към животните за работа в приюти и хотели в Тракийския университет в Стара Загора.
От две години се извършва кастрация на бездомни кучета, която се осъществява от ветеринарен лекар с регистрирана частна медицинска практика. През годините общината има добър опит и в ограничаване популацията на подивели и скитащи кучета извън населените места. Извършвани са мероприятия, организирани със съдействието на ловните дружинки по реда, определен в Закона за лова и опазване на дивеча.
През 2008 година за улавяне и кастриране на бездомни кучета са изразходвани близо 12 хил. лева. Уловени за 385 кучета. 40 от тях са кастрирани и върнати в естествената им среда. Останалите, по преценка на ветеринарния лекар, обслужващ приюта за безстопанствени кучета в Силистра, са евтаназирани и предадени за обезвреждане на екарисажа в Шумен.
До края на месец януари ще завършат процедурите за възлагане на обществена поръчка за улавяне, кастриране и доставка на ветеринарно-медицински препарати през тази година съобразно Закона за защита на животните.
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар