900 дози грипна ваксина бяха предоставени в социални  и лечебни заведения
* В Дулово “потушиха” огнище на хепатит “А” през декември


Това съобщават от дирекция “Надзор на заразните болести” към РИОКОЗ – Силистра.
През декември на територията на област Силистра е регистриран взрив от остър вирусен хепатит тип “А”. За периода са заболели тринадесет ученици на възраст между 14 и 18 години от Професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово. Открит е източникът на инфекцията и са предприети необходимите противоепидемични мерки за ограничаване разпространението й. Не са открити заразени при извършените преди коледната ваканция, със съдействието на директора на професионалната гимназия и с прякото участие на медицинския специалист в училището скринингови изследвания на 3/4 от учениците за ранно и активно откриване на новозаразени.
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол" са извършили 153 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти на територията на Силистренска област. Проверявани са амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, както и болнични, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове.
Проверките на инспекторите са насочени към острите вяли парализи и във връзка с изпълнение изискванията на наредбата, забраняваща тютюнопушенето в лечебните заведения.
В 32 обекта е извършен противопаразитологичен контрол относно изследването, диагностицирането, съобщаването, лечението, регистрацията и диспансеризацията на малария, ехинококоза и други паразитози.
В 19 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол относно качеството на дезинфекциите и стерилизациите. Здравните инспектори са взели 180 проби от ръце, инструменти, апаратура, постелечно и работно облекло, външна среда и др. 
В резултат на проверките са установени 12 проби с незадоволителен резултат.
Освен това е направено планово-профилактично изследване за чревни паразитози на деца и персонал в детски и социални заведения. Инспекторите обобщават, че от взетите и изследвани 61 проби са установени четири деца с положителни резултати. 
Връчени са 23 предписания за констатирани нарушения от инспекторите от отдел "Противоепидемичен контрол”. Предложени са на нарушителите мерки за подобряване противоепидемичния режим и за изследване контактните лица в заразните огнища. Съставен е акт за установени административни нарушения и е издадено наказателно постановление на стойност 500 лева. Връчена е и заповед за временно спиране на обект.
Извършени са епидемиологични проучвания на 51 болни с различни заразни заболявания и са предприети необходимите мерки за оздравяване на заразните огнища.
РИОКОЗ – Силистра предостави на социални домове и лечебни заведения 900 дози “Vaxigrip”.
В имунизационния кабинет на бившето ХЕИ е предоставена възможност за безплатна ваксинация против грип на възрастни хора и лица с хронични заболявания.
Също така са изработени 112 проби по клинични, профилактични и противоепидемични показания. 
Изработени са 237 проби взети от лечебни, детски и учебни заведения, от води и храни, от заведения, от обекти в областта на общественото хранене, като при 4% от тях са установени неудовлетворителни резултати и са предприети съответни мерки.
Изследвани са 307 проби от деца и персонал в детски и социални заведения, на лица за здравни книжки, на деца постъпващи в детски заведения и др., от които са установени седем положителни за паразитози лица.
Изследвани са пет проби от външна среда в детски и социални заведения, без да е установено наличие на чревни паразити.


Няма коментари:

Публикуване на коментар