До 27 февруари ще кандидатстват млекопроизводителите за субсидии


Започва приемът на документи за целева субсидия за произведено и продадено качествено краве, биволско, овче и козе мляко за януари. Документите ще се приемат до 27 февруари. Това е решил Управителният съвет на ДФ "Земеделие" на свое редовно заседание, съобщиха от фонда. 
Подпомагането е в размер на 0,20 лв. за литър качествено краве и козе мляко и 0,25 лв. за литър качествено биволско и овче мляко. 
Млекопроизводителите ще могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ до 20-то число всеки месец, до изчерпване на разпределения финансов лимит. 
Субсидия за произведено и продадено качествено краве мляко се предоставя на земеделски производители, които са категоризирани първа група млекодобивни стопанства. Количеството краве мляко, което се субсидира, не може да надхвърля индивидуалната млечна квота на производителя. 
Субсидия за козе мляко могат да ползват земеделски производители, които притежават най-малко 20 кози. Определена е и горна граница за дневна млечност от биволица до 12 литра, от овца до 1,5 литра и от коза до 3 литра.
От тази година кандидатстващите за субсидия за краве мляко трябва да представят и удостоверение от РВМС за регистрирано помощение за съхранение на млякото.
В Силистренска област се очакват да кандидатстват 124 производители на краве мляко и 21 на козе, овче и биволско. В сравнение с миналата година, когато производителите на краве мляко са били 86, броят им бележи ръст и те вече са 126.


Няма коментари:

Публикуване на коментар