70 от 1230 без дипломи за средно образование
Основно образование след VІІ клас догодина 

Това е резултатът от държавните зрелостни изпити миналата година. 70 души от явилите се 1230 зрелостници не са се дипломирали, съобщи началникът на Инспектората по образование Велико Георгиев. Говорим за 93 % успеваемост.
От следващата учебна година влизат в сила промените, заложени в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка на образованието до 2015 година. Тя дефинира своите основни цели - гарантиране на равен достъп до образование и качествено образование през целия живот.
Програмата предвижда промяна в структурата на образователната система. Основното образование ще завършва в VІІ клас, а гимназиалното е разделено на два етапа - първият завършва в Х, а вторият - в ХІІ клас. След всеки от етапите е предвидено да се прави външно оценяване. То не само ще посочва резултатите, но ще даде възможност за адаптация и корекция в образователните програми, за да бъдат те по-полезни за учениците. 
Новият Закон за народната просвета ще постави по друг начин нещата в образователната система. В него ще има нови форми за повишаване мотивацията на учениците, подобряване на дисциплината и намаляване на агресията.
В елитните гимназии ще се влиза без изпит. Промяната влиза в сила от следващата година. Това предвижда новият закон за училищното образование, който Министерството на образованието и науката ще оповести до дни.
Кандидат-гимназистите ще се записват с оценките си от няколко изпита, подобни на матурите. Седмокласниците ще използват получените бележки като балообразуващи и ще си спестят частните уроци покрай надпреварата за престижни паралелки.
Т. нар. външни изпити най-вероятно ще бъдат 4 и ще се държат в края на годината. Сред тях със сигурност ще са български език и математика. Именно от тези препитвания ще се образува и балът на кандидат-гимназистите. Материалът няма да е по-сложен от изучаваното през годината.
Изпитите ще са под формата на тест. Хлапетата ще ги държат в собственото си училище, но работите им ще бъдат проверявани от други преподаватели. 
Схемата до голяма степен ще повтаря тази за матурите, поясниха от просветното ведомство. Всичко останало по записването - подаване на документи и изчакване на класирания, ще остане както сега. 

Четиристотин деца не стигат за новия държавен план-прием

Заявени са 53 паралелки за 1537 деца. Само че не достигат около 400, за да се изпълни направената заявка – или това означава, че няма да се образуват 15-16 паралелки, коментира Велико Георгиев. Конкуренцията ще реши проблема, допълни той. 
1248 ученици ще се явят тази година на държавни зрелостни изпити. Изградена е вече областната комисия, която се занимава с реализацията им. Публикувани са и учебните програми. Целта е да се подобри организацията на процеса. За тази цел са предвидени два милиона лева, заделени от образователното министерство за организиране на видеонаблюдение във всяко едно учебно заведение. 
Първият изпит ще се проведе във всяко училище, а вторият и третият ще са на сборни групи.
Тази година за дванадесетокласниците пролетната ваканция ще бъде съкратена и вместо до 12, ще е до 4 април. Ще свършат по-рано учебната година вместо на 22 – на 8 май, и ще положат изпити на 19 и 21 май. За Празника на българската просвета и славянската писменост вече ще са се явили, но няма да си знаят резултатите. 
Изпитите по желание ще се проведат от 25 до 30 май.

Броят на учениците в Силистренска област е намалял с 1048 деца

Към днешна дата в региона има 12 957 ученици. От 1999 година до сега в Силистренско са закрити 41 учебни заведения. Само през последната година това са 13 училища и 3 обслужващи звена. Или от 91 училища сега в областта има 50, а от 75 детски градини – 33.
Паралелките от 900 преди две години днес са 633.
Велико ГЕОРГИЕВ:
- Всичко това показва, че при нас оптимизацията на училищната мрежа е процес, който набира скорост. Пораждат се много проблеми и не мога да твърдя, че решаваме на сто процента всичко. Трябва да се разкрият защитени училища, но ние нямаме такива, които да отговарят на изискванията. Да се обособят средищни училища, да се осигури транспорт, да се пренасочат децата от едно училище в друго. Имаме случай, в който 44 деца от закритото в с. Зебил училище, вместо да отидат в общинския център Главиница, се преместиха в Исперих. Движение има на ученици дори от една в друга общини. Така от Звенемир, Главинишко, ученици отидоха в Паисиево, община Дулово. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар