Бр.25/08 февруари 2010 г.

Дулово

Отменени са протестите заради преструктурирането на болницата

 

Отменени са подготвяните от Инициативния комитет в Дулово протести заради преструктурирането на болницата в града, съобщиха от Дуловска община.

На състоялата се среща на ръководството на общината, работещите в лечебното заведение и подготвящия протестите инициативен комитет е прието предложение на кмета на общината Гюнер Рамис за временно изпълняващ длъжността управител на болницата след оставката на досегашния управител д-р Али Селиман да бъде назначена д-р Недка Цветкова.

Тя е акушер-гинеколог по специалност. Била е заместник-директор на силистренската болница и от 1996 до 1998 година е ръководила Регионалния център по здравеопазване в Силистра.

Във вторник на сесия на Общинския съвет в Дулово отново ще бъдат разгледани проблемите на болницата в града.

Обмислят се варианти за оптимизиране на дейността на лечебното заведение и на щатния състав. От 175 на 102 се предлага да бъде намален броят на работещите в болницата. Тя ще работи с 5 отделения по 29 клинични пътеки.

 

Частните ветеринарни лекари в Силистренска област протестират 

Частните ветеринарни лекари в Силистренска област преустановиха административното обслужване на животновъдите и  няма да изпълняват мерките по профилактичната програма, каза председателят на областната съсловна организация д-р Себахатин Халид след състоялото се общо събрание на колегията.

Не се преустановява лечението на животни.

Ветеринарните лекари няма да връщат получените от държавата консумативи и техника, като се надяват днес да се намери решение на възникналите проблеми с договорирането за 2010 година, каза д-р Себахтин Халид.

В Силистренска област са регистрирани 24 ветеринарни участъка. Работещите в тях ветеринарни лекари се грижат за над 12 хиляди говеда и 30 хиляди свине, близо 60 хиляди овце и повече от 10 хиляди кози, около 370 хиляди птици и над 42 хиляди пчелни семейства. 

 

Тютюнопроизводители от Североизточна България се срещнаха в Дулово 

Около 30 хиляди се очаква да бъдат членовете на Националното сдружение на тютюнопроизводителите след завършването през тази седмица на кампанията за обединение на тютюнопроизводителите от цялата страна.

Това каза председателят на сдружението Асен Кючуков, който участва в състоялата се на 6 февруари в Дулово среща на тютюнопроизводители от Североизточна България.

На срещата бяха разяснени клаузите на подписаното споразумение за националните доплащания между Министерството на земеделието и храните и Националното сдружение на тютюнопроизводителите.

Кючуков заяви, че не е имало натиск за подписване на споразумението. “Заедно с правителството ще работим в посока за развитие на тютюнопроизводството”, каза Кючуков. Според него има възможности за преосмисляне на аграрната политика на ЕС в областта на тютюнопроизводството.

 

Проект за мост над Дунав между Силистра и Кълъраш е предложен за включване в Стратегията за развитие на Дунавското пространство 

Проект за мост над Дунав между Силистра и румънския град Кълъраш е предложен на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за включване в Стратегията за развитие на дунавското пространство, съобщи заместник-областният управител на Силистра Денка Михайлова.

Администрациите на двата града подписаха и съвместна декларация за сътрудничество при осъществяване на проекта, каза Михайлова.

От българска страна декларацията е подписана от областния управител на Силистра

д-р Владимир Янков и кмета на Силистренска община Иво Андонов, а от румънска – от префекта на Кълъраш Николае Енчу и от кмета на румънската община Николае Драгу.

В декларацията се изразява съгласие проектът да бъде включен в Стратегията за развитие на Дунавското пространство. Двете страни ще провеждат взаимни консултации и ще осъществяват застъпнически дейности за осъществяването на проекта пред национални и международни институции.

Проектът за мост над Дунав между Силистра и Кълъраш е едно от петте проектни предложения, представени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството от Силистренска област за включване в Дунавската стратегия.

В приоритетната област за транспорт и достъпност силистренци предлагат проект за пристанище на Дунав при Силистра и за изграждане на пристанищна инфраструктура.

Предпроектно проучване за борба с опустиняването на територията на Южна и Северна Добруджа/ България и Румъния/ е предложено за включване в приоритетната област “Околна среда”.

Предложено е да бъде разработен и план за управление на природните ресурси на Добруджа по приоритетна област “Социално-икономическо развитие”. Предвижда се да има детайлно проучване на възможностите за устойчиво икономическо развитие на базата на ресурсната обезпеченост на региона и да се разработи културно-религиозен атлас на Добруджа и долнодунавските земи с поклоннически маршрути и експониране на паметници.

 

Непознати за България видове от водната фауна са се заселили в Дунав 

Непознати за България видове от водната фауна са се заселили в Дунав и във влажни зони край реката.

В защитената влажна зона “Калимок – Бръшлен” вече има нов обитател - китайски поспаланко, показва справка от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Този непознат за България вид риба бе открит преди 5 години за пръв път от експедиция на БАН край Ново село, каза изпълнителният директор на сдружение “Защитена местност “Калимок - Бръшлен”” д-р Йордан Куцаров.

Според него рибата, известна сред ихтиолозите и като амурски поспаланко, е навлязла в защитената местност при наводненията през 2005 година през спукана тръба на помпена станция. Видът е хищен и може да унищожи популациите на други водни обитатели, тъй като се храни с хайвер и ларви. Един от най-застрашените от хищника в защитената местност е характерният за долното течение на р. Дунав дунавски тритон.

През 2009 година д-р Куцаров е установил масово размножаване в р. Дунав и на други два вида риби от река Амур – белия амур и белия толстолоб. Техни ларви са „навлезли“ и в резервата „Сребърна“. Белият амур се храни с висша водна растителност и застрашава защитени растителни видове като бялата водна лилия, каза д-р Куцаров.

Преди 20 години са намерени два вида азиатски миди, като днес единият от тях – корбикула - е най-разпространеният обитател на р. Дунав и на места достига до няколко стотин екземпляра на квадратен метър, като заплашва напълно да измести местните видове миди.

Преди няколко години д-р Куцаров откри в Дунав и китайски мъхнат рак. Ракът е с червена окраска и на външен вид прилича на краб с големина между 30 и 40 сантиметра. 

 

ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ И ПРИОРИТЕТИ 

Висока експертна оценка за разработената и прилагана в община Силистра формула за делегираните бюджети в образованието дадоха Сергей Магдичев – държавен експерт в дирекция „Финанси” на Министерството на образованието, младежта и науката, и Боян Захариев – директор на Програма „Образователни политики” към Институт „Отворено общество”.

Те подчертаха социалния ефект от приложението на формулата за подпомагане на дейността и развитието на по-малките учебни заведения в общината. Експертите ще препоръчат формулата на други общини. Срещата бе ръководена от Нели Стоилова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на община Силистра.

В дискусията „Делегираните училищни бюджети и изготвянето на формули за разпределение на финансовите средства в общинските училища и детски градини” участваха директори на училища и детски градини, представители на Инспектората на образованието, на дирекция „Финанси” и отдел „Образование” в община Силистра. Актуалното състояние на общинската образователна система и опита в прилагането на системата на делегираните бюджети представи Мариана Павлова – началник на отдел „Образование”. Силистра прилага системата от 1 януари 1998 г. като пилотна община. Дискутирани са приоритетите в образованието, поетапното полуинтернатно обучение на ученици от І-ІV клас, новия закон за образованието, единния стандарт и необходимостта от съобразяване с конкретните условия в регионите.

 

РЗОК - СИЛИСТРА СКОРО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПОДПИСВАНЕТО НА НОВИТЕ ДОГОВОРИ 

РЗОК - Силистра скоро ще приключи процеса по подписване на новите договори с изпълнители на медицинска и дентална помощ, желаещи да работят по условията на Националния рамков договор за 2010г.

В законоустановените срокове заявления за нови договори с РЗОК - Силистра подадоха многопрофилните болници в Силистра, Тутракан и Дулово, 7 изпълнители на медико-диагностична дейност, в това число и трите болници, един Диагностико-консултативен център, два Медицински центъра, едининият от които от гр. Тутракан и Групова практика по пакет Хирургия. За договор кандидатстваха и 65 GP-та, 46 изпълнители на специализирана медицинска помощ индивидуални практики и 69 изпълнители на дентална помощ.

Към момента РЗОК вече е подписала договори с МБАЛ - гр. Силистра, МБАЛ - гр. Тутракан и МБАЛ гр. Дулово за работа по клинични пътеки, с 63 общопрактикуващи лекари, 39-ма изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, 69 изпълнители на дентална помощ и 3-ма на медико-диагностична дейност.

МБАЛ - Силистра договори изпълнението на 183 бр. клиничните пътеки, при 196 бр. през 2009 г. МБАЛ - Тутракан може да изпълнява 69 клинични пътеки, като през 2009 г. бяха 100 бр. МБАЛ - Дулово тази година сключиха договор за работа по 29 бр. клинични пътеки, а през миналата година броят им е бил 72.

Договарянето между РЗОК и болничните лечебни заведения тази година се проведе в съответствие с новите критерии за достъпност и качество на медицинската помощ, съгласно Закона за здравното осигуряване. Тези критерии се отнасят до обезпеченост на лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор, наличие на нормативно определената и технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение, осигуряване от лечебното заведение на непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска помощ при спешни състояния и предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правила за добра медицинска практика.

Законовият срок за договарянето с лечебните заведения за доболнична и дентална помощ е 15.02.2010 г., но за РЗОК - Силистра той ще е по-кратък. 

 

Голове на дебютанти в почетна загуба на “Доростол 2003” срещу отбор от “Б” група 

Поредна контрола изигра силистренският “Доростол 2003” в средата на 10-дневния си лагер-сбор. Съперник бе втородивизионният отбор на ФК “Балчик” от едноименния град. Мачът бе игран на почти замръзналия терен в курорта “Албена”.

“Загубихме с 2:4 след няколко грешки в защитата на замръзналия терен, но головете отбелязаха двама от дебютантите, което означава, че трябва да играят повече, ако искат да се наложат”, заяви за медиите изпълнителният директор на клуба Георги Енчев. В 17-та мин. новият плеймейкър Емануил Методиев (21-годишен софиянец, играл в софийските “Левски”, “Академик”, “Ботев” - Пловдив и “Марек” - Дупница) довежда резултата до 1:1, след като преди това “домакините” са повели с ранен гол. 1:3 е резултатът в края на първото полувреме, като третият гол е станал факт в 45-та минута.

В 55-та мин. другият новак в тима, 19-годишният Радостин Йосифов, юноша на “Левски” и бивш играч на “Добруджа”-Добрич, намалява резултата – 2:3. В края на мача доростолци инкасират още едно попадение в своята врата.

Утре, вторник, 9 февруари, в Каварна ще е третата контрола, този път с отбора на ФК “Шабла”, който е наш съперник в борбата за първото място във “В” Североизточната аматьорска група.

Няма коментари:

Публикуване на коментар