Бр.135/22 юли 2009 г.

ГЛАВИНИЦА

Готови са с антикризисната си програма 

Община Главиница е готова с пакет от антикризисни мерки за осигуряване на финансова стабилност в условията на икономическа криза. Уточнени са в кои пера евентуално може да се направи свиване, съобщи кметът Насуф Насуф. 
Той коментира, че антикризисната програма не означава “затягане на коланите”, а разумно разходване на средствата и осигуряване възможности за привличане на допълнителни пари за решаване на социално – икономическите проблеми в общината.  
Една част от предложенията цели завишаване събираемостта от собствени приходи и разкриване на допълнителни източници на доходи, а друга - оптимизация на разходите. Предвижда се да бъде направен анализ на списъците с данъкоплатците със стари задължения и да им бъдат изпратени съобщения за доброволно плащане, кметовете и кметските наместници да продължат участието си в събирането на данъците от местното население, както и да бъде изготвен регистър на длъжниците към общинския бюджет. 
Ще се прецизира процесът по продажби на недвижимата общинска собственост и ще се предприемат ефективни мерки за събиране на дължимите суми от наемателите Ако се констатира неплащане на наемната цена или консумативните разноски за срок по – дълъг от два месеца, своевременно ще се предприемат мерки за прекратяване на наемните правоотношения, бе категоричен Насуф Насуф. 
За предоставянето на всички видове административни услуги на физически или юридически лица да се изисква Служебна бележка, удостоверяваща наличието или липсата на задължения към община Главиница.  
В програмата е заложено и оптимизиране на административните разходи за издръжка, което би довело до пряко понижение на отделените средства за обслужване дейността на дирекциите. За целта е необходимо да се планират детайлно тези разходи, като техният размер трябва да е достатъчен, за да осигури нормалното и безпрепятственото протичане на работния процес. 
Кметът на община Главиница е категоричен, че ще се оптимизира числеността на персонала на администрацията, кметствата и общината предвид функционалните задължениия ще се въведе и строг контрол на разходите, формиращи допълнителни плащания от фонд “Работна заплата”. 
Също така ще се ограничат разходите за командировки в страната и чужбина, телефонните разходи на кметствата и на общината, разходите за закупуване на канцеларски материали и офис-консумативи. 
 Разработват се мерки за иконномии от намаляване на енергийните разходи, като се извърши одит на енергийната ефективност и разходите на енергия за всички общински обекти, в това число и на уличното осветление.  
В системата на функция “Образование” ще се оптимизира числеността на персонала предвид функционалните задължения, съвместяване на длъжности, работа при намален работен ден, ще се въведе строг контрол на разходите и наблюдение относно отчитането на измервателната апаратура за ток, вода, горива, във всеки обект (училище, детско заведение и др.). 
П–строгите мерки биха могли да отпаднат при стабилизиране на икономическата криза, но към днешна дата това, което предвижда антикризисната програма, ще се изпълнява стриктно, за да може общината ни да почувства по-леко ударите на световната икономическа криза, заяви кметът Насуф Насуф.  


Правят основен ремонт на детска градина  


Тръгна основен ремонт на ЦДГ “Св.св. Кирил и Методий” в Главиница. От бюджетния излишък на общината са осигурени 267 000 лева, с които да бъдат извършени подобренията. Детското заведение досега е само частично ремонтирано, каза началникът на направление “Образование” Нефие Раим. 
Готова е външната топлоизолация и е направено ново боядисване на фасадата. Поставена е нова дограма. Предстои да се подмени изцяло вътрешният интериор. За малчуганите ще бъдат сложени нови легла, масички и столове. Ще бъдат ремонтирани кухненските боксове, а навсякъде в помещенията ще бъде сложен ламиниран паркет.  
Децата, посещаващи градината, в момента са в лятна ваканция. Очаква се ремонтът да приключи през септември. 


Училищните столове в Листец и Сокол имат ново кухненско оборудване 

Основно ремонтирани са ученическите столове към основните училища в селата Сокол и Листец, община Главиница.  
Кухненските блокове са изцяло оборудвани с нова техника. Сложени са съвременна фурна от типа конвектомат, котлони, картофобелачка, зеленчукорезачка, съдомиялна машина, фризери, аспиратори. С тези големи удобства приготвянето на храната ще става бързо и по всички правила, каза началникът на направление “Образование” Нефие Раим.  
Направена е санировка на сградите на двата училищни стола, сменени са и дограмите.  
Финансирането на двата училищни обекта е по програмата “Оптимизация на училищната мрежа” на образователното министерство. За ремонта в с. Листец са изразходвани 323 хиляди лева, а в Сокол – 123 хиляди лв.  


Ще има намаление на цената на купоните за храна в училищните столове  

През новата учебна година четирите средищни училища в Главиница и селата Сокол, Листец и Зафирово ще направят намаление на купоните за храна в училищните си столове.  
Вместо досега плащаните за деня 1,50 лв. за купон за храна /закуска и обяд/ децата ще плащат почти наполовина – 80 ст.  
Намалението ще стане възможно, тъй като училищата са заделили такова перо за учебната 2009/2010 от отпуснатите им финансови средства. Всички пътуващи ученици в общината ще посещават полуинтернатни групи през новата учебна година 

Тенденция е през тази учебна година всички пътуващи ученици в община Главиница да бъдат обхванати в целодневно обучение, съобщи началникът на направление “Образование” Нефие Раим. Тя посочи, че за тази цел ще бъдат открити полуинтернатни групи, в които ще бъдат обхванати децата от селата. Искаме по този начин да им дадем по – добра подготовка в обучението, каза Нефие Раим.  
В СОУ “Васил Левски” в Главиница и четирите основни училища на територията на общината вече е създадена такава организация през изминалата учебна година. Направихме това още преди да излезе постановлението на Министерството на образованието и успяхме да създадем най-добри условия за обучението на учениците от общината, отбеляза Раим.  
Като много добра практика на общинско ниво началникът на направление “Образование” посочи, че е осигурен транспорт за учениците от гимназиалния етап. Всяка година минава решение на Общинския съвет и общината осигурява тези транспортни разходи за извозването на учениците от девети до дванадесети клас, допълни Раим.  
100 % са обхванати в полуинтернатни групи децата от основните училища в селата Сокол и Листец. Там е и най-голям броят на пътуващите ученици. Всеки ден до училището в Сокол се извозват 92 деца от близките села, а в Листец броят им е 64.  Министерството не изпълни обещанието си да осигури автобуси за закритите училища в общината, каза началникът на направление “Образование” Нефие Раим 
Само през миналата година бяха закрити основните училищата в селата Суходол, Зебил и Звенимир. От тези училища останаха като пътуващи ученици 166 деца, затова кандидатствахме за четири големи автобуса, каза Раим.  
В резултат на искането Министерството на образованието е отпуснало един 15-местен автобус, с който да се решава проблема през учебната година.  
“Добре, че имаме общинска фирма, която да помогне за извозването, каза Раим. От четирите налични автобуса обаче два с марката “Чавдар” са спрени от движение наскоро. С останалия голям автобус и микробус се решава въпросът с извозването на децата от общо 23 населени места в община Главиница до 4-те средищни училища в Главиница, Листец, Сокол и Зафирово.  
 Пускаме постоянно заявка за автобусите, които ни бяха обещани като едно от условията при закриването на училищата, но не знам каква е причината да не ни отпускат такива”, каза Нефие Раим.  
“Не е нормално децата да стоят на спирката от шест сутринта, да изчакват, особено зимата в студа, автобусът да направи няколко курса, за да ги извози всички и да говорим за добро образование”, сподели Нефие Раим. 


Безработицата в областта прескочи десетте процента 

Безработицата в Силистренска област достигна 11,36 %, при средно равнище за страната 7,29 %. За последния месеца в бюрата по труда в района са регистрирани 306 нови безработни. Най-сериозни са проблемите в селските общини. Всеки пети жител на община Кайнарджа е без препитание, в общините Главиница, Дулово и Алфатар безработицата е между 15 и 18 на сто, най-нисък е процентът безработни в Силистра. Почти половината от тях са на възраст над 50 години, 2/3 са без квалификация, едва 6 на сто са с висше образование. 
Въпреки увеличения брой регистрирани в БТ свободни остават 294 работни места, от които 2/3 са за хора без специалност. Силистра е на шесто място по безработица  


Силистренската художничка Йонка Господинова си подари изложба за рождения ден 

В експозицията, която бе открита снощи във фоайето на театъра, са подбрани 30 пана и картини. Те изобразяват виждането на твореца за връзката „Дунав – Градът – Човекът”. Това е и мотото на изложбата. 
Авторката е използвала различни приложни техники, с които представя усещането си за живот край реката. То е натрупано по време на обиколките по двата бряга на Дунав и от срещите с местните хора. Картините са създадени преди две години в рамките на проект на музея на Долния Дунав в Кълъраш. Оттогава изложбата е посетила всички крайдунавски градове и днес спира в родния град на Йонка Господинова. 
Художничката посвещава събитието на предстоящия си рожден ден само след броени дни.  Няма коментари:

Публикуване на коментар