Избори`2009


Хюсеин ХАМДИ: 
“Стремя се да запазя човешките взаимоотношения”


Хюсеин Муталиб Хамди е роден на 4 юни 1967 г. в с. Паисиево
Професия: историк
Семейно положение: женен 
Участие в предишно НС:  
 40-то Народно събрание - член (30.05.2007 - до момента)
Парламентарна група на Движение за права и свободи - член (30.05.2007 - до момента)
Комисия по образованието и науката - член (29.06.2007 - до момента)
Комисия по парламентарна етика - член (29.06.2007 - до момента)
Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев, народен представител в 40-то Народно събрание - член (27.09.2007 - 13.11.2007)
- Г-н Хамди, Вие бяхте депутат в 40-то Народно събрание. Какъв е Вашият коментар за неговата работа, какви впечатления остави то у Вас?
- Народното събрание е държавността на Република България и представителството в него трябва да изразява волята на избирателите му. Аз бях депутат две години и наистина придобих впечатления от работата на парламента от вътре, самият аз станах участник в законодателната дейност на страната ни. Ще отбележа, че когато през м.май 2007 г. влязох в Народното събрание, парламентарните групи бяха в един състав, а в края на мандата – съвсем друг. Имаше едно изразено номадство в политическите партии – народни представители преминаваха от група в група, някои групи паднаха под законовия минимум от 10 депутати. Цялата тази динамика постави пред мен въпроса – с каква цел са влезли тези народни представители? Да защитават предизборните си програми и платформи, заради които са ги избрали, или да реагират според своите моментни желания и виждания. Разбира се, в политиката трябва да има динамика, но позициите трябва да имат твърда основа. Защото, след като си политически представител трябва да имаш една кауза, едно виждане защо си в тази политическа партия. И когато тя не върви в тази посока, в която ти си я виждал, според мен би трябвало гласно да изразяваш несъгласието си в парламентарната група, отколкото да я напускаш и да се вливаш в друга. Това е чисто политическата страна на въпроса. От другата страна е законодателната дейност – имаше малко, според мен, законопроекти, които се приемаха с абсолютен консенсус и мнозинство. Те бяха предимно в образованието.
- Вие сте специалист точно в тази област. Кои са най-добрите законодателни инициативи в образованието?
- Аз бях член на Постоянната комисия по образованието и работата в нея бе добра - нямаше остри дебати и противопоставяния. Разбира се, имаше дискусии, но те бяха в една посока – да се достигне до най-доброто решение. Радостното е, че в пленарната зала нашите предложения се приемаха с голямо мнозинство, без да има сблъсъци, в смисъл, да се протака законопроектът или да не се приеме. Чрез приемането на Закона за промяна на закона за народната пресвета се направи голямата реформа в образованието. Имам предвид прилагането на делегираните бюджети и принципа „парите следват ученика”. За мен като народен представител след приемането на този принцип беше важно какво ще стане с нашите училища в Силистренска област, където броят на учениците намалява. Трябваше да има един елемент в поднормативните актове, който да даде възможност за баланс между училищата в големите населени места и малките. Мисля, че успяхме донякъде да се справим конкретно с текста за средищните училища. Направихме така, че да има целодневна организация на обучение, столово хранене, транспорт за учениците до тях, да има средства за заплата на възпитателите. Това е добрата промяна в закона, така се промени в частност и Законът за професионалното образование. Имаше много дебати за националната стратегия за научни изследвания, която за съжаление не успя да влезе в пленарната зала и да се гласува. Защото споровете между БАН и университетите доведе до протакане във времето.
За съжаление големият закон, който трябваше да промени основно училищата и да бъде в синхрон с Националната програма за развитие на образованието, не успя да влезе в пленарна зала, защото остана за разглеждане в последните месеци на Народното събрание. А един такъв закон изисква много по-дълго време за дискусии, за дебати, за да е работещ в бъдеще и да не се налагат чести промени. Сега образованието страда заради промените, които се наложиха във финансовата част, предполагайки, че те ще доведат до едно по-добро качество на образованието. Вкарвайки елемента на конкурентоспособността между различните училища, бидейки училището по-привлекателно с качеството на условията, с педагогическите си кадри, да се наложи да съществуват училища, които са много по-добри, а не административно запазени само. ДПС, като либерална партия счита, че вкарвайки елемента на конкуренцията, самото общество ще бъде регулатор на процеса кое училище ще съществува. Надявам се следващото 41-во Народно събрание да изработи действително един нов закон, който да даде възможност за изпълнение на Националната програма за училищното образование и предучилищна подготовка.
- В община Главиница със задоволство казват, че много общински начинания са осъществени със съдействието на народния представител Хюсеин Хамди. Кои са те?
- Хубав въпрос - кое е това, с което съм помогнал? И в Тутракан също съм се опитвал да помогна. Обикновено по-малките потребности и нужди не се виждат, говоря за чисто човешките взаимоотношения между хората. Имаше една отзивчивост, ако трябва да говоря за това ниво. В днешно време тя много липсва. Когато говорим за ценностната система, наистина много неща от нея се разпаднаха на елементи, едва ли не като „Лего”, и не знам как бихме могли да ги сглобим, за да се получи тази система. Защото ценностната ни система страда като последствие от много неща, които се развиват в обществото и нашата вътрешна настройка и възпитание изпадат в затруднение. Хората са доста притеснени от икономическата ситуация сега и човешките взаимоотношения са много важни, тях съм се стремял да запазя. Те да почувстват някаква увереност, защото сигурността много липсва при нас.
Другото, по-видното, е съдействието, което съм осъществявал на кмета на общината в министерства за срещи по-бързо да се задвижат някои проекти, решаване на проблеми и т.н.
За болницата в Тутракан сме се срещали с министъра на здравеопазването, със зам.-министъра, в НСОРБ, за да може тя да се запази. Защото освен с проблемите на хората, народният представител трябва да бъде ангажиран и с публичния сектор – здравеопазване, образование, социална сфера. Има много неща за изброяване, мисля, че за две години успях да схвана подхода как трябва да се решава един проблем, къде трябва да се наблегне, защото за един политик е важно, даже без някой да му казва, да усеща проблемите и да направи тази връзка с властите. Резултатът от едно такова взаимодействие дава резултат малко по-късно.
- Защо избирателите трябва да гласуват за кандидатите от Движението за права и свободи?
- Най-лесно бих отговорил с призива от предизборните ни плакати – Гласувай доверие, намери подкрепа и сигурност! Може „сигурност” да се допълни и със свобода, защото би трябвало да разсъждаваме и мислим свободно, да искаме и да търсим свободно.
Движението за права и свободи залага на младите хора – 20-годишните, а и 30-годишните вече би трябвало да имат съвсем други настройки. ДПС е либерална партия. Сега живеем във времена, в които основният принцип е да не засягаш интереса на другия, всеки да си знае територията, да не засягаш правата и свободите на другите хора. Но всъщност не само права, а трябва да имаме и отговорности. Това трябва да се осъзнае и мисля, че като политическа партия имаме съответната отговорност, защото често се срещаме с хората, с избирателите си. За мен на предизборните срещи, в неформални срещи трябва да се разясни на избирателя защо се случват някои неща. Държавата е тази, която трябва да даде насока на хората, защо се налагат тези процеси и какво е решението за тях. Това трябва да се обяснява на хората, за да получим пълна подкрепа. Ние с това именно се отличаваме от другите партии, че можем да излезем, да разговаряме с хората, да реагираме на техните проблеми, защото не всеки проблем има еднозначно решение. Знаете, че ние от ДПС излизаме на избори с мотива „Обединявай и управлявай!”. За нас обединението е наистина една сила.


Няма коментари:

Публикуване на коментар