Младежи, избягали от интернат, откраднали кола и регистрационни табели

4 непълнолетни момчета са откраднали в с. Венец регистрационни табели от лек автомобил „Форд", червен на цвят. Сигнал за кражбата е бил подаден малко след полунощ, като в него се уточнявало, че крадците се движат също с червен лек автомобил „Форд". Половин час след това на главен път Русе - Варна на разклон за град Силистра, служители на полицията забелязват автомобил с подобно описание - червен "Форд", с варненска регистрация. Автомобилът е спрян за проверка. Установено е, че е управляван от 15-годишен, неправоспособен младеж. В него са пътували още 2 момчета на 15 години и едно на 16. Те са избягали от социално педагогически интернат в село Варненци, област Силистра.
При извършения оглед в автомобила, на пода зад предната седалка, са открити и регистрационните табели с шуменска регистрация, които са отнети от паркирания автомобил в село Венец. Лекият автомобил "Форд", с варненска регистрация , който са управлявали е обявен за издирване от РУ на МВР Тутракан на 17 май, след като е бил откраднат от село Преславци, област Силистра.
Четиримата младежи са задържани за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


Седем души са заболели от Лаймска болест в Силистренско след ухапване от кърлежи

За месец април в РИОКОЗ са регистрирани 16 ухапани от кърлежи граждани, показват данни от бюлетина на инспекцията. Пролетният сезон на разпространение на кърлежите и инфекциите, причинени от ухапване, е в своя пик, предупреждават здравните експерти. Лаймската болест пък е най-често срещаната инфекция в Силистренско при ухапване от кърлежи. Проблемът при диагностицирането на Лаймската болест идва от това, че клиничната картина може да имитира редица други заболявания, а много от заболелите често нямат спомен за ухапване от кърлеж, защото то е останало незабелязано.
Основно средство за борба с Лаймската болест е профилактиката. Значителен ръст през април бележат и дихателните инфекции в областта, отчитат от РИОКОЗ.Увеличението на регистрираните инфекции е за сметка на болните от варицела, които представляват 92% от общия брой на дихателни инфекции. Заболелите са предимно деца от различни детски и училищни колективи от гр. Силистра. Регистрирани са също четирима болни от туберкулоза лица и 3 случая на скарлатина.

Трети случай на морбили за два месеца

Трети случай на морбили е регистриран за последните два месеца в региона - този път 17-годишно момиче от дуловското село Долец, съобщи д-р Теодора Начева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Силистра.
Връзка между отделните случаи няма, въпреки че болните са от региона на община Дулово и не става въпрос за епидемия.
Кампанията по имунизацията ще продължи до края на седмицата.
Припомняме, че по предварителни разчети трябва да бъдат имунизирани 10 000 души, но едва ли реалната бройка ще остане същата, тъй като има поне 2 000 души, които са извън страната, други близо 1300 са деца, които вече са били имунизирани в детска възраст.
Кампанията се осъществява от екипи на РИОКОЗ, РЦЗ и семейните лекари.

НАП-Силистра преизпълнява плана за приходи 
Над три милиона повече в сравнение с миналата година са събраните от ТД на НАП – Силистра данъци от началото на годината досега. Постъпленията са общо в размер 27,7 млн. лв., а за същия период на миналата година приходите по държавния бюджет са били 24,65 млн. лв.
Внесените данъци към централния бюджет са 12,6 милиона лева /9,9 млн. лв. са били през 2008 г./. От тях 4,5 милиона лева са платили физически лица, главно от доходи по трудови правоотношения. От корпоративен данък са постъпили малко над 4 милиона лева, 3,6 млн. лв. са постъпленията от ДДС.
Над 15 млн. лв. са приходите от осигурителни вноски, докато през четирите месеца на миналата година са постъпили 14,7 млн.лв. Най-голямото перо в осигуряването са приходите от държавно обществено осигуряване - 9 милиона и половина.
С милион лв. повече в сравнение с миналата година са постъпленията към Националната здравноосигурителна каса – 3,9 млн. лв., милион и 500 хиляди са постъпили от осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, каквото внасят родените след 1 януари 1960 година.
Като цяло към 17 май 2009 г. ТД на НАП – Силистра е изпълнила заложения годишен план на приходите повече от 35%.

Главиница
Общината инвестира в бъдещето
Започна изграждане на канализационна мрежа към пречиствателна станция за отпадни води в града


Миналата седмица бе официалното откриване на строителните работи по проект „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ в Главиница“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд.
Както писа вестник “Дръстър ПРЕС”, проектът е на обща стойност 9 603 030 лева. Източниците на финансиране са кохезионен фонд -79.83%, национално съфинансиране от държавния бюджет – 19.96 %, и собствен принос на община Главиница – 0.21%.
 На официалния старт на проекта присъстваха народният представител Хюсеин Хамди, Расим Рафет, председател на Общинския съвет, както и представителите на фирмите, изпълняващи проекта- инж. Себахатин Вейсал и Стефан Чайков и ръководители на проекта. 
Целите му са свързани с възможността за прилагане на интегриран подход към опазване на околната среда и хармонично изграждане на елементите за екологична инфраструктура на града, която да допринесе за постигане на устойчив икономически растеж, заетост и балансирано регионално развитие.
Петко Горбанов, ръководител на проекта, направи кратък анализ на дейностите по подготовката за осъществяване на проекта. Той коментира, че община Главиница е първото населено място, в което стартира Оперативната програма “Околна среда 2007- 2013г.” и че това не е случайно. Той подчерта, че това е заслуга на общинския екип на кмета на Главиница Насуф Насуф.
В рамките на периода, от както е стартирала оперативната програма, общината провела необходимите дейности, довели до щастлив край - одобряването и реализирането на проекта. 
“Вярно е, че ще се създадат много неудобства с изпълнението на строителните работи, но се надявам както участниците в инвестиционното намерение така и гражданите да дадат максималното от себе си, за да могат тези неудобства да бъдат по- леко понесени и след приключване на обекта да се радват на услугата, която ще имат- извеждане на отпадните води, което ще доближи град Главиница към по европейските стандарти- каза Петко Горбанов.
Изпълнението на строителството на Обособена позиция 1-
“Изграждане на канализационни клонове по улици в махали „Шарман” и „Дрангоз” и подмяна на водопровод по улици „Витиня” и „Тутракан-гр.Главиница” е възложенана на- Обединение „ГЕЛИГ-Пътстрой монтаж”- София.
За изпълнител на строителството за Обособена позиция 2 – „Изграждане на канализационни клонове по улици в квартали „ Север” и „Запад” –гр.Главиница” –е определено Сдружение „ВОДПЕРФЕКТ – Главиница”- Силистра. 
Определен за изпълнител на консултантската услуга с предмет „Упражняване на строителен надзор върху изграждането на канализационна мрежа към ПСОВ-гр.Главиница ”е „Трансконсулт-БГ” ООД- гр.София
С реализирането на този проект 14 км. и 700 м. град Главиница 100% ще бъдат канализирани.

Насуф НАСУФ:
“За нашата община това е мащабен проект, който стартира от 13 май. Като община успяхме да се включим като проектна готовност и получихме добра оценка от страна на оценителите. Стартираме на 13 май от 13 и 30 часа и, живот и здраве, ако е дал Господ, ще реализираме този проект. Наистина организирането ни беше трудно, но с помощта на административния екип на общината навреме успяхме да тръгнем да работим за този проект, на проектантите, които за три месеца бяха готови с работния проект, с който се включихме в оперативната програма. Искам да благодаря и на Общинския съвет в лицето на Расим Рафет, неговия председател, с който като администрация не сме имали проблеми, асме намирали положителна решения за кандидатстване в новите фондове за финасиране на такива европейски проекти. Събирайки всичко на едно място, успяхме да се включим в тази програма.
С този проект община Главиница решава доста от проблемите. Напърво място това е опазване на околната среда. Не може целият свят да говори за този проблем и ние да останем в страни от него. Тази мярка е за населени места, които имат жители от 2 до 10 хиляди. До 2014 година този проблем, с пречиствателна станция и канализация за отпадни води, трябва да се реши окончатено. Радостното е, че нашата община е една от първите, която е на път да разреши този основен проблем. С реализирането на проекта ще се повиши жизненият стандарт, също така ще е от полза и за преодоляване на кризата. Фирмите, които ще изпълняват проекта, са от област Силистра, което означава, че работната ръка ще бъде от община Главиница и от региона. 

Хюсеин ХАМДИ:
“Поздравявам екипа на общинския кмет Насуф Насуф, подготил и реализирал този проект, поздравявам и Общинския съвет в лицето на Расим Рафет, които винаги е били отворен и добронамерен за инвестиции.
Община Главиница напълно отговаря на поетия ангажимент за националната стратегия за управление на водния сектор до 2014 г.
С този мащабен проект мога да кажа, че община Главиница все повече се доближава до стандартите на Европа и наистина тук се усеща европейският полъх. Отговорността на кмета и на екипа с който работи е гаранция за още по големи инвестиции в общината, които за в бъдеще ще подобрят жизнения й стандарт. Ще могат да задържат и младите именно тук, в община Главиница. 
Реализирайки този проект, както е и логото на тази програма, те инвестират в бъдещето на младите хора и просперитета на града.


Силистренските театрали ще участват 
в Международния фестивал "Славянски венец" в МоскваАктьори от драматичен театър “Сава Доброплодни” в Силистра ще участват в Осмия международен театрален фестивал “Славянски венец”, който ще се проведе в Москва от 29 май до 8 юни. 
Нашите театрали ще представят камерната постановка “Предложение за брак” по Антон Павлович Чехов. В главните роли ще се изявят актоьорите Мими Дапкова, Иван Анчев и Петър Петров-Мустака. 
 Участието на силистренци в престижния театрален форум е по повод честването на 2009 –а като година на България в Русия. Самата покана им е отправена от Федерацията за приятелство с Русия и народите от ОНД. 
 Силистренската театрална трупа ще бъде водена от директора на Драматичния ни театър “Сава Доброплодни” Стефан Стайчев. В нея влизат и изпълняващите длъжностите режисьор, художник-сценограф, асистент-режисьор, тоноператор, осветител и други. 
Сред официалните лица, които ще ги придружават, са зам.-кметът по хуманитарни дейности Нели Стоилова, областният координатор на Федерацията за приятелство с Русия и народите от ОНД Лидия Димитрова, която е и директор на Регионалната библиотека “Партений Павлович” в Силистра, общинският съветник и кореспондент на в. “24 часа” Йордан Георгиев. 
 Осмото издание на фестивала “Славянски венец” в Москва е посветено на 200-годишнината от рождението на известния руски писател Николай Гогол. Няма коментари:

Публикуване на коментар