Бр.11/19 януари 2010 г.

"Доростол`2003" играе контрола с ЦСКА

Силистренският „Доростол“ ще играе контрола срещу ЦСКА, съобщи  Георги Нарлев, председател на Областния съвет на Българския футболен съюз. Срещата ще се играе на 26 януари от 11.00 часа в курорта „Албена“. 


Почти 20 сантиметра сняг в Силистра

Няма селища без ток и вода 

Между 15 и 20 сантиметра достига снежната покривка в района на Силистра, съобщиха от Областното пътно управление.

Общо 28 машини работят за почистване на пътищата от снега и за опесъчаването им. Няма селища с прекъснато електрозахранване, без водоснабдяване или без телефонни връзки.

Въпреки обстановката и прогнозите за падащи температури, валежи и вятър, засега пътищата в Силистренско остават отворени, това съобщи ръководителят на областното пътно управление Иван Иванов на заседание на Кризисния щаб за обледяване и снегонавявания, във връзка с метеорологичната обстановка в Област Силистра. Той информира, че почистващите фирми работят и  към 17 часа вчера всички първокласни, второкласни и четвъртокласни пътни мрежи са проходими при зимни условия.

Към момента няма селища без ток и вода.

Учебните занятия също протичат нормално и ако пътищата се почистват, няма опасност от спиране на учебния процес- каза началникът на РИО на МОМН, Велико Георгиев.

От кризисния щаб призоваха всички, които нямат спешна нужда да пътуват и ако е наложително всички автомобили да са със зимни гуми и вериги.


НАП ще спести 40 млн. лв. на гражданите и фирмите от по-добро обслужване

Осигурителни промени- 30% от заплатата ще са за осигуровки

 

НАП ще спести 40 млн. лв. на гражданите и фирмите като им предложи по-качествено обслужване, премахване на излишни административни изисквания и опростяване на процедурите по прием на декларации и плащане на данъци и осигурителни вноски, стана ясно вчера на среща с медии на ръководствата на двете финасови институции.

През тази година отпадат над 40 кода за вид плащане за осигурителни вноски. Тази промяна означава по-малко платежни нареждания, по-малко средства за обслужване на плащанията, което според очакванията на НАП ще спести около 25 млн. годишно на фирмите и гражданите. С още поне 5 млн. лв. очакваме да намалеят разходите на клиентите на администрацията от използването на електронните услуги и възможността за подаване на годишни декларации с електронен подпис- зяви новият шеф на Офис на НАП- Силистра Петър Маринов.

Съвместният проект на НАП и Националния статистически институт за подаване на годишни отчети за дейността на едно място ще спести още около 9 млн. лв. на българските фирми.

Тази година в областта на социалното и здравното осигуряване промените са най- много.

От началото на годината минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица стана 420 лв.  Миналата година той беше 260 лв. Повишение има и в минималния размер на месечния осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – на 240 лв. За 2009 год. - 65 лв. за земеделските производители, които извършват единствено земеделска дейност и за останалите  - 130 лв. Максималният месечен размер на осигурителен  доход остава без промяна от миналата година – 2 000 лв., каза Петър Маринов.

Месечната здравноосигурителна вноска ще е не по малко от 16,80 лв. (миналата година - 10,40 лв.). Здравноосигурителните вноски се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За лицата, които не се осигуряват на друго основание (например трайно безработни, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, студенти над 26 г. и др.), има още една много важна промяна. От тази година всички те трябва да подават еднократно нова декларация – образец № 7. Тя трябва да се подаде до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението сами да внасят здравноосигурителните си вноски. Всички, които се осигуряват по този ред и внасят здравноосигурителните си вноски за своя сметка към 1 януари 2010 г,.  трябва да подадат новата декларация - образец № 7 до 1 март 2010 г.

Глобата за неподаване на декларация - образец № 7 е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв. От тази година здравноосигурителните права на лицата, които внасят за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесли повече от три вноски за период от 36 месеца назад. Досега този период беше 12 месеца.

 

 

НСИ и НАП с единен вход за подаване на годишен отчет за дейността и годишната данъчна декларация

 

През тази година се преустановява досегашната практика една и съща финансова информация да се представя и пред Националната агенция за приходите, и пред Националния статистически институт, което значително ще улесни бизнеса, съобщи Стефка Малчева, директор на ТСБ - Силистра на първата пресконференция за тази година съвместно с  Офис на НАП - Силистра.  Основната промяна в сравнение с миналата година ще е в начина на подаване на годишните отчети за дейността (ГОД), а именно: ГОД се подават преди или едновременно с подаването на годишната данъчна декларация (ГДД). Както и миналата година, годишният отчет за дейността може да се подава на хартия и по електронен път. Промяната е предвидена в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

Измененията са направени, за да се преустанови практиката дружествата да предоставят една и съща финасова информация и пред НАП, и пред НСИ. Вместо това фирмите ще могат да избират на кое от двете места да подадат годишните отчети за дейноста си.

Както и миналата година, годишният отчет за дейността може да се подава на хартия и по електронен път.

На основание съвместна заповед, подписана от председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, Териториалните статистически бюра служебно ще получават годишния отчет за дейността от териториалната структура на НАП. По този начин ще се намали натоварването на лицата, задължени да подават Годишен отчет за дейността.

Подаването на Годишния отчет за дейността по електронен път става в режим онлайн чрез Информационна система „Бизнес статистика”, като лицата задължително трябва да притежават валиден цифров сертификат (Универсален електронен подпис). Важно е да се знае, че попълването на годишния отчет за дейността в онлайн режим трябва да приключи преди подаване на годишната данъчна декларация, тъй като при приемането на декларацията, органите на Националната агенция за приходите извършват контрол за наличието и статуса на въведения отчет по уникалния идентификатор (ID-номер) от Информационна система „Бизнес статистика”, заяви Стефка Малчева.

През тази година икономически неактивните лица трябва да представят пред ТСБ само декларация от името на управителя (президента), в която изрично заявяват, че не са осъществявали стопанска дейност през 2009 г. Декларацията е свободен текст, но за улеснение в ТСБ е подготвен образец.

През 2009г. малко над 30 % от всички силистренски фирми са избрали електронния начин на подаване на информацията. През 2010 г. очакваме процентът на предпочелите да предоставят информация по този удобен и съвременен начин да бъде увеличен. 


Силистренски деца заминават през март на обучение във Франция

 

Миналата седмица по покана на ръководството на Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги /ПГСУАУ/ ”Атанас Буров” на подготвителна визита в Силистра бе Мохамед Бужади, зам.-директорът на професионална гимназия по туризъм в град Безие, Франция.

Целта на посещението му бе да проучи града и учебното заведение във връзка с реализирането на бъдещ проект. Замисълът е този път и деца от Франция да пристигнат в Силистра и в наши туристически обекти да имат практика. От няколко месеца се води кореспонденция с гимназията в Безиер.

Идеята е да се разширят дейностите и да се затвърдят взаимоотношенията между учители и ученици.

Към днешна дата ПГСУАУ ”Атанас Буров” работи по проекта «Развитие и усъвършенстване на практическите компетенции и използване на новите технологии в областта на търговията». В края на месец март ученици от специалност “Търговия” от XI клас, които изучават икономическите дисциплини като „Организация и управление на търговията”, “Мениджмънт”, „Икономика”, “Бизнескомуникации” и “Маркетинг” на френски език, ще бъдат на двуседмичната практика в търговски предприятия в град Анеси, Франция. Инициативата е в рамките на Програмата за учене през целия живот, подпрограма ”Леонардо да Винчи”. Инициатор е Професионална гимназия по стопанско управление,администрация и услуги “Атанас Буров” - гр.Силистра.

Конкретните цели на проекта са насочени към подобряване на уменията и компетенциите на участниците за организация на работата в търговския сектор. Да могат да използват иновативни подходи и техники, да имат достъп и да приложат на практика уменията си в информационните технологии. Да разширят мирогледа си чрез повишаване на адаптивността и интегрирането в международна среда, чрез развиване на социалните умения и контакти. Необходимо е да се разширят възможностите за практикуване и изпробване на теоретичните знания в нови ситуации от професионалния живот. Нужно е да се запознаят с нови подходи и техники, различни от съществуващите в България и региона и да използват знанията си по френски език в естествена езикова среда.

Партньор е Butterfly et Papillon International – международна организация за обучение на специалисти в различни професионални сфери, която осъществява дейността си в тясно сътрудничество с многобройни предприятия и Европейски образователни институции.

В последния ден от гостуването си в Силистра Мохамед Бужади бе така добър да отговори на няколко въпроса за читателите на в. „Дръстър ПРЕС”.

-         Г-н Бужади, какви са Ви впечатленията от Силистра и от вашите домакини?

-         Изключително се радвам, че успях да се докосна поне за малко до красотите на Силистра, а и на България. Тих спокоен град, с много гостоприемни хора. Благодарение на ръководството на училището успях да посетя и някои исторически местности и горещо се надявам, че в бъдеще ще може да работим и обменим добри практики.

-         Разкажете малко повече за град Безие и училището.

-         Нашата гимназия, където съм и зам. Директор, всяка година приема над 400 ученика. 50% от тях се обучават в направление “Туризъм”. Градът и регионът ни е със силно развит туризъм. Изкуственият воден път- Канал дю Миди, днес е една от големите туристически атракции и свързва Атлантика със Средиземноморието. Но не само това. Природата, спокойствието на града ни е притегателно място за много туристи и нашата гимназия подготвя кадри, които да бъдат в полза на туристите, които имат желание да видят нашия регион. Има много исторически местности, които може да се видят. Ако трябва да направя сравнение и вашият град и нашият са сходни дотолкова, доколкото и двата града се намират до воден път и приоритет и на двата града е туризмът. Относно реализацията на нашите възпитаници- да те винаги намират работа, макар че е сезонна.

-         На тръгване от Силистра какво бихте искали да кажете на вашите домакини?

-         Благодаря им за гостоприемството и милото посрещане. Тръгвам си с надеждата, че ще се върна пак заедно с моите ученици.

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар