Бр.18/28 януари 2010 г.

В тутраканско село размразиха „Опел” с духалка 

* Резултатът – изгорял автомобил, спасена къщата 

По странен на пръв поглед подгряват автомобилите и тракторите си в Силистренско, докато термометърът отброяваше под 30 градуса, съдим по инцидент в село Старо село край Тутракан, по информация от ОДП-Силистра. 60-годишният Марин Драгнев подпалил автомобила си при опит да го размрази посред бял ден, поставяйки електрическа печка, тип „духалка”, под „Опел” в добро състояние. За зла участ обаче той бил паркиран в паянтов гараж, покрит с фазер. Мъжът се прибрал вкъщи, за да се стопли, тъй като му станало студено. Някъде след половин-един час уплашен комшия връхлетял в дома му, намиращ се в края на селото, за да съобщи, че гаражът, респективно и колата му, горят. Пожарната от Тутракан пристигнала навреме, но не успяла да спаси колата, защото тя изгоряла изцяло. На къщата и съседните й пожарът не дал отражение, защото огънят  не стигнал до тях. Допуска се, че искра от духалката стигнала до пластината, а после се разнесла по пластмасата, откъдето тръгнал огънят.

Късо съединение в печката обаче подпалило автомобила и той изгорял. Тутракански огнеборци успели да спасят къщата на стопанина.

По още по-странен начин опитват да подпалят тракторите и земеделците от региона, довериха очевидци от село Проф. Иширково, намиращо се до Силистра. Пак заради студа и спешната необходимост от тежки машини, някои техни собственици източвали нафтата от резервоарите и я вкарвали вкъщи, за да я топлят на печката. После на бегом се опитвали да върнат обратно затопленото гориво. Междувременно нафтата обаче пак замръзвала и се налагало с горелка под резервоарите да ги подгряват, за да се стигне необходимата температури двигателите да заработват.

 

Награждават служители от Областната служба “Изпълнение на наказанията” в Силистра

            За 4-ти път на 29 януари т.г. ще бъде честван професионалният празник на служителите, работещи в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието, след като в края на 2006 г. МС на РБ го обяви със свое решение.    
            Какви са резултатите на служителите от областната служба през 2009 г. на базата на годишния отчет?
            В сектор „Пробация” са приведени в изпълнение 267 присъди от постановените от районните съдилища в Силистра, Тутракан и Дулово, както и от Силистренския окръжен съд. През периода са приключени 326 присъди. На 16 осъдени на „пробация” лица пробационните мерки са били заменени с „лишаване от свобода”.

През следствения арест на сектор „Арести” са преминали 324 лица (сред тях - 4 жени, 5 непълнолетни и 16 чужди граждани) с мярка за неотклонение „задържане под стража” или с влязла в сила присъда „лишаване от свобода”.
 В Силистра служителите са работили при изключително натоварване поради непълен щат. Предложени за награда от гл. комисар Петър Василев, главен директор на ГД ”Изпълнение на наказанията” - София са няколко служители.

Това са Албена Иванова Маринова - инспектор І-ва степен -юрисконсулт; Бойчинка Ненова Караславова - инспектор І-ва степен; инспектор Ивелина Златева Цвяткова - специалист І-ва степен; Ивайло Валентинов Калинов и Илиян Стефанов Христов - инспектори І-ва степен; главен полицай Георги Маринов Тодоров - младши инспектор; главен полицай Дочо Малчев Дочев – командир на отделение; полицаите: Павел Атанасов Панев - домакин-оръжейник; Пеньо Александров Вълчев - медицински фелдшер; старши надзирателите Сребрина Добрева Харизанова, Галин Василев Караславов, Дочо Тодоров Дочев, Йордан Христов Енгьозов, Стоян Иванов Великов; надзирателите Невелин Василев Неделчев и Светлин Христов Брешков, както и Румяна Кулева Куцарова – гл. технически сътрудник.
            Със заповед на началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията” - Силистра са наградени следните служители: Стилияна Цонева Стоянова, Бисер Петров Петров и Диана Колева Радулова – инспектори І-ва степен; главен полицай Ивайло Трифонов Иванов - мл. инспектор; полицаите Виктор Димов Новаков – младши инспектор, Георги Колев Лазаров и Марин Станчев Маринов – старши надзиратели; Мартин Златев Георгиев – надзирател и Дияна Георгиева Динева – технически сътрудник.
            Информацията е на Стефан Великов, началник на Областна служба “Изпълнение на наказанията” - Силистра.

  

 

РИО на МОМН: Произвеждаме много “мениджъри” и малко работници

Учебната 2010- 2011г. - 46 паралеки, 28 - след VІІІ клас и 18 -след VІІ клас 

В Заседателната зала на Областна администрация - Силистра се проведе заседание на Областната комисия по заетост под председателството на Денка Михайлова, зам. областен управител, за обсъждане и приемане на учебния план-прием в държавните и общинските училища за учебната 2010 – 2011 година за област Силистра.
В заседанието взеха участие представители на общините от област Силистра, служители от областна администрация, началникът и експерти от РИО на МОМН – Силистра, както и представители на Бюрото по труда, Строителната и Стопанската камари и Търговско–промишлената палата.

По време на обсъждането началникът на РИО на МОМН – Силистра Велико Георгиев представи проекта на държавния план-прием, изготвен на база реалните потребности от кадри и след срещи на експерти по професионално образование с директори на училища, представители на бизнеса и бюрата по труда от областта. Тази година общините взеха активно участие при определянето на професиите и броя на паралелките в училищата, съобразявайки се с наличието на ученическия ресурс, което доведе до балансиране на ученици и паралелки- коментира Велико Георгиев.

Миналата година от заложените 18 паралелки бяха реализирани 14.

За учебната 2010- 2011г. са заявени 46 паралелки, като 28 от тях - след VІІІ клас, а 18 -след VІІ клас. Според предложението, направено от регионалния инспекторат, 19 учебни заведения от областта ще извършат план–прием на ученици след VІІ и VІІ клас, като след VІІ клас - само в Тутракан и Силистра.

Необходимият брой ученици за попълване на прогнозните паралелки за областта след седми клас е 522, а реално кандидатстващите ще са 516, т.е 40% от завършващите 1 100 ученика.

Броят на завършващите осми клас ученици тази година е 641, като за формиране на предложените 28 паралелки са необходими 806 ученици.

В община Силистра се наблюдава спад на завършващите осми клас. За попълване на заявените 11 паралеки са необходими 319 деца, а завършващите са 136. Очаква се бройките да бъдат попълнени от ученици от други общини на региона. В същото това време обаче справка за миналата година показва, че родители от Главинишко предпочитат да изпратят след VІІІ децата си в други общини / например Исперих/, където да завършат образованието си.

Тенденциите за състоянието на професионалното образование и обучения са, че общият брой на учащите намалява, броят на новоприетите също, което води до значително намаляване общия брой на завършилите с 2-ра СПК. Като най-устойчива структура на обучаваните е в професионално направление,,Стопанско управление и администрация”. Наред с това се наблюдава и увеличаване на обучаваните в направленията информатика, техника и някой професии от услуги на личността. Широко е застъпено обучението за строителни техници за сметка на строители и строители-монтажници. Слабо е застъпено обучението по професиите: продавач-консултант, посредник в трудовата борса, растениевъди, животновъди. Не се провежда обучение по професиите: леяр, заварчик, ковач, за поддръжка на енергийните съоръжения и инсталации, за хранителните технологии. Затихващо е обучението по производствени технологии – текстил, облекло, обработка на кожи и обувното производство, и не се развива системата за подготовка на кадри в сферата на социалните услуги и услугите за дома.

След обсъжданията Областната комисия по заетост утвърди предложения от Регионалния инспекторат по образование план-прием за учебната 2010 – 2011 година и упълномощи Велико Георгиев – началник на РИО на МОМН – Силистра, да го внесе в Министерството на образованието младежта и науката. 

 

Тютюнопроизводители от страната започват протести

 

Около 15 хиляди тютюнопроизводители се очаква да се включат в подготвяните за  днес /28 януари/ протести на Дунав мост в Русе и на гранични пунктове с Гърция.

Това съобщиха за БТА председателят на Националното сдружение на тютюнопроизводителите Асен Кючуков и членът на Управителния съвет на сдружението Фикрет Бекир, който ръководи сдружение на тютюнопроизводители в силистренското село Листец.

Според Кючуков протестните действия навсякъде ще започнат в 10.00 часа.

Асен Кючуков заяви, че тютюнопроизводителите не са удовлетворени от срещата с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, състояла с на 26 януари,  за възможностите за премиране на тютюна от реколтата от 2009 година.

Тютюнопроизводителите настояват да им бъдат гарантирани плащанията със специално постановление на Министерския съвет, обясни Кючуков. 

 

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПАТЕНТНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ

 

До 31 януари е срокът за подаване на декларации за осъществяване на патентна дейност на територията на Силистренската община за 2010 година, напомнят от Общинската данъчна служба. Тъй като 31 януари е неделя, за краен срок ще се счита датата 1 февруари. Тогава изтича и срокът за заплащане на първата вноска от патентния данък, чийто размер се запазва като през 2009 година. Подалите патентна декларация до 1 февруари и заплатилите наведнъж целия данък, ползват отстъпка от 5 %.

До 31 март с отстъпка ще се ползват и собствениците на автомобили, които предплатят пълния размер на данък „превозно средство”.

Данък „сгради” и такса „битови отпадъци” ще започне да се плаща от 1 март. До 30 април трябва да бъде платена първата вноска при разсрочено погасяване. При пълно разплащане - 5-процентното намаление на годишния данък е валидно до края на април.

От общинската данъчна служба още напомнят, че от тази година собствениците на предприятия са длъжни да декларират нежилищни имоти, които стопанисват или ползват по право. Документите могат да се подават на място в общината или по пощата. Плащанията се извършват на касите на службата или по банков път.

От началото на годината приходите от стари и нови плащания в общинската данъчна служба са 112 300 лв.

 

ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ УСПЕШНО МИНА ПЪРВО „СИТО”

 

Идеен проект за туристически атракции, с който община Силистра кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, е одобрен на първа фаза, съобщи заместник-кметът Веселин Андреев. По информация от Националното сдружение на общините са подадени 80 общински проекта, но напред продължават 48.

Проектът на Силистра е озаглавен „1900 години Дуросторум-Дръстър-Силистра – цитадела на европейската цивилизация на Долен Дунав”. Той предвижда да бъдат довършени реставрацията и консервацията на Северната и Южната крепостни стени на Средновековен Дръстър и обединяването им в общ атрактивен туристически обект. Планира се възстановяване на част от крепостната стена до 3,5 метра, на двореца на българските владетели от Х в. на брега на река Дунав, изграждане на летен амфитеатър, експониране на макет на Дръстър. Към тях се планира изграждане на прилежаща инфраструктура, включително и велоалея. Сред атракциите, включени в проекта, са аудиовизуална система „1900 години Силистра”, както и възстановка на царска сватбена церемония, за каквато има легенда по тези земи, свързана с името на цар Симеон Велики. За устойчивостта на проекта е предвидено създаване на маркетингова стратегия за управление на туристическия продукт.

Максимално допустимите суми за всеки проект са до 6 млн. лв. От тази година е въведено задължително 5 %-но съфинансиране от страна на общините. До 1 юни се очаква да бъде срокът за подаване на окончателните проекти. Те трябва да включват техническа документация за реставрация, консервация и ремонтни работи, съгласувана с Националния институт по паметниците на културата. Най-късно до септември ще стане ясно кои проекти ще получат финансиране, са разяснили експерти от Министерството на регионалното развитие  на 26 януари на работна среща в столицата, допълни заместник-кметът Веселин Андреев.

 

 

Дарение на дрехи в БЧК – само след химическо почистване

          След месец червенокръстците отчитат дейността си и набелязват нови цели

Любомир ДОБРЕВ

 

„Много хора ми се обаждат с искане да дарят дрехи в при нас, но като разберат, че ги приемаме само след химическа обработка, се отказват”. Това призна пред в. „Дръстър ПРЕС” директорът на Областния съвет на Българския Червен кръст в Силистра Маргарита Касабова. От случката стават ясни две неща - хората продължава да свързват принципа на дарението и помощта с най-голямата хуманитарна организация в света, но и не винаги са в час с актуалните й дейности и изисквания.

В Областния съвет на БЧК в Силистра работят пет щатни служители. Доброволците към Младежкия Червен кръст са 70. На територията на цялата област обаче има един контингент от шест хиляди души, които са готови да се включат само при наистина критична ситуация.

Наскоро минаха събранията на Младежкия Червен кръст, както и областното събрание с координаторите на клубовете. След месец предстои най-важния форум на хуманитарната институция – Общото областно събрание. На него ще бъде отчетено свършеното през 2009-а и ще се набележат задачите през настоящата година. Всъщност целите ще трябва да се съобразят и с подготвяната цялостна стратегия на БЧК в периода 2010 - 2020 г.

Сред успешните акции през изминалата година на силистренските червенокръстци може да бъде посочена превантивната дейност с обитателите на Дома за деца лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов”. Там младежите доброволци непрекъснато провеждаха обучение по различни интересни за децата теми. С по-големите ученици бяха разисквани много важни за тях въпроси като: сексуалната култура, зависимостите, справянето с живота след напускане на дома на отрасналите деца.

От миналата година започна една практика, с амбицията да се утвърди като традиция – подпомагане с хранителни продукти на деца от рискови групи. Така 187 деца и младежи, изоставени в институции или от социално слаби семейства, получиха за Великденските празници така необходимите им хранителни провизии. Отделно от това за Коледа 200 деца и техните семейства бяха подпомогнати с хранителни пакети, в които има продукти на стойност 10-12 лв. Младежите сами са си поставили задачата да проведат акцията на територията на всички общини, а и да достигнат до всяко едно дете дори и в най-отдалеченото село.

По програмата „Деца помагат на деца” в близките седмици предстои набиране на хранителни продукти. Тя ще се проведе през март, около Великден, за Деня на глада и за Коледа.

Тази година ще бъде третата, в която се раздават хранителни продукти по интервенционните запаси.

Това е най-мащабната програма, правена в страната ни, по подпомагане с хранителни провизии на социално уязвими хора. Още преди Коледа бедни наши съграждани започнали да идват в областния съвет и да питат кога ще започне раздаването на храните. През миналата година 5 418 наши земляци, отговарящи на условията на Наредба 5, получиха брашно, захар, макарони и други продукти. През настоящата година бенефициентите на тази дейност в областта ни ще бъдат със 150 повече.

Това показва, че кризата си оказва осезателното влияние в хладилника на десетки добруджанци.

През изминалите месеци се проведе обучение на новопостъпилите доброволци на ръководни длъжности за основните принципи на Червения кръст, за структурата му, за начина на провеждане на различните мероприятия и т.н. През ноември доброволец психолог, преминал обучение в националната база на БЧК в Лозен, проведе семинар с местните щатни работници на БЧК. Оказва се, че при критични ситуации от психологична помощ се нуждаят не само жертвите. Много от служителите също се нуждаят да се преборят с шока, предизвикан от драмата на бедстващите хора. 

 

Топ-стрелците с лък на подготовка в Силистра

 

Най-добрите ни стрелци с лък, начело с националния треньор Иван Йотов и шампионите - №1 на страната за 2009 година – Явор Христов и Пламена Миткина, са на подготовка в Силистра от началото на седмицата. Те са отседнали в комплекс “Сердика”, а се подготвят в залата на СК “Динамикс” на стадион “Доростол”.

“Инициативата е нова по рода си: да правим лагер-сбор преди всяко състезание, каквото е първото за годината – турнира за купата “Данчо Мораджиев” на 30 и 31 януари в Силистра”, заяви Иван Йотов. Тази форма на подготовка давала възможност да се уеднакви методиката, а и шампионите да споделят с другите състезатели своите умения. Така се дава рамо и на клубовете по места, осъществява се опознаването и обединяването на усилията на млади и стари, опитни и начинаещи състезатели. На практика в Силистра е разширеният национален отбор на България, една страна, в която общо около 100 са стрелците с лък, а имаме световни шампиони. Самият Иван Йотов е световен първенец за ветерани от 2009 г. Явор Христов победи пък в Полша на световен форум. Брат му Христо също е в нашия град на подготовка.

11 отбора, о които 4 от София, евентуално ще дойдат в Силистра в събота и неделя, ако не им попречи зимата. “Медалите са закупени от мен и нашия клуб, както и купата за най-резултатен състезател, на името на покойния Данчо Мораджиев, бивш президент на БФСЛ и на СК “Динамикс”, заяви инж. Мирослав Миткин, президент на силистренския клуб. За осма поредна година състезанието се провежда в Силистра с помощта на общината. То е на закрито и е сред общо 14-те в държавния календар за 2010 г. Според Йотов, големият проблем на българските клубове е осигуряването на средства за участие в повечето от тях. Обикновено след третото състезание се затруднявали да пращат състезателите, тъй като трябват средства за две-тридневните турнири. А става дума за възрастови групи – от юноши и девойки, през младежи, до мъже и жени. Има състезания на закрито и на открито.

Първи по рода си у нас курс по стрелба с лък за ловци, членове на Ловно-рибарските дружества у нас, ще проведе световният шампион за ветерани по стрелба с лък Иван Йотов, треньор на националния отбор, научи “24 часа” в Силистра. От началото на седмицата в крайдунавския град е първият за годината лагер-сбор на най-добрите ни стрелци, начело с Явор Христов и Пламена Миткина, и двамата №1 за миналата година при мъжете и жените.

“От 4-5 години не съм пипал пушка и ходя на лов само с лък, дори и за прасета”, заяви Йотов. Той бил представител у нас на поне 5 американски фирми, предлагащи лъкове за ловци. 450-500 лева струва най-евтиният от тях, но в сумата не влизат “аксесоарите”. В България вече имало регистриран Клуб на ловците с лък, в който членуват около 40 души. Разработен бил и сайт в интернет, който предстои да се обнови.

“Спокойно от 30-35 метра може да бъде повалено диво прасе с лък за ловци, от каквото разстояние се стреля и с пушка, но с лък е по-сигурно”, смята шампионът-треньор. Ловът с лък е разрешен в България точно преди една година.

В Силистра вероятно ще е първият курс за обучаване на ловците да стрелят с лък, тъй като край Дунава шеф на местното Ловно-рибарско-дружество “Сокол 1” е Мирослав Миткин, президент и спонсор на СК по стрелба с лък “Динамикс”, редовен комплексен републикански шампион.

В събота и неделя в Силистра е първото за годината национално състезание по стрелба с лък за всички възрастови групи за купата “Данчо Мораджиев”. Теодор Теодоров е българинът, покрил единствената засега квота за първата младежка олимпиада т.г. в Сингапур. Трима са покрили квотите за участие през м. март в Италия на европейското първенство в зала. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар