Бр.57/26 март 2010 г.

СЕЛСКИТЕ КМЕТОВЕ ЩЕ ПРЕДЛАГАТ БЕЗРАБОТНИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Кметовете и кметските наместници в Силистренска община ще предлагат безработни от селата за курсове за квалификация.
Предстои стартирането на схема „Развитие” от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. По нея са предвидени обучения за трайно безработни, които най-честно са без образование или само с начална степен. Списъци със специалностите за професионална квалификация са раздадени на селските кметове.
На база на техните заявки, ще бъде подадена обобщена заявка в Бюрото по труда, обясни Станислав Тодоров – експерт по заетостта в общината. Максимално обективно трябва да бъдат преценени възможностите на предложените за обучение, защото след курсовете ще им бъде осигурена работа за 9 до 12 месеца, подчерта експертът.

АКТУАЛИЗИРАТ СПИСЪКА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Кметовете и кметските наместници ще се погрижат живите ветерани от Втората световна война, които живеят в селата от Силистренска община и са в добро здраве, да се включат в проявите по случай 65-годишнината от победата над хитлерофашизма.
Общинската дирекция „Хуманитарни дейности” и Инициативен комитет са изготвили програма за честване на юбилея. Кулминацията на проявите е в периода 1 – 9 май.
Около 70 са живите ветерани от Втората световна война в Силистренска община.
Най-младите сред тях са набор 1928-ми, а най-възрастният е столетникът Неделчо Стоев, показва справка от Областния съвет на ветераните от войната.

СЕЛАТА ВЛИЗАТ В КАМПАНИЯ ЗА ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

В селата е започнало пролетното почистване на дворове, градини и улици, съобщиха част от кметовете по места. За варосване на тротоари, паркови дървета и за извозване на отпадъците селските кметове поискаха между 150 и 250 лв. за селище.
Предстои събиране на заявки за фракции, с които се запълват разрушени от зимата пътни настилки.

ПРОВЕРЯВАТ СЕ РЕГИСТРИТЕ ЗА РАЖДАНЕ

В Община Силистра върви проверка на регистрите за раждане заради случаи на установени различия между данните от актовете и личните карти, съобщи началникът на отдел „Информационно и административно обслужване” Димитричка Господинова.
Общината известява хората, при които е засечено разминаване, за да предприемат съответните действия. Уеднаквява се информацията за имена и рождени дати. Това е необходимо във връзка със създаване на Национални регистри за раждане, за смърт и за брак в страната.
В петък, 26 март, от 9.00 часа селските кметове и специалистите по гражданска регистрация и административно обслужване в кметствата ще преминат опреснителен курс във връзка с предстоящата масова подмяна на документите за самоличност.

ТРАНСПАРАНТИ УКАЗВАТ ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Цветни транспаранти ще информират потенциалните купувачи за общински обекти за приватизация през тази година.
Транспарантите са изработени от винил. Върху тях са отпечатани отличителните знаци на община Силистра и телефон за връзка с общинската агенция за приватизация.
Най-новата мярка цели да направи още по-достъпна информацията за потенциалните купувачи на общински постройки, които могат да имат по-съвременно и полезно за жителите по места предназначение, коментира секретарят на общината инж. Людмил Стоянов.
Кметовете от десет села в общината, където има обекти за приватизация, получиха общо 26 транспаранта. Унифицирана подробна информация за обектите има на таблата пред кметствата. Постоянно се обновява и сайтът на агенцията http://silistra.bg/AP. Предстои да бъде актуализиран каталогът, който е на разположение в Общинския център за информация и услуги на гражданите.
Общо 34 обекта са включени в тазгодишния план за приватизация, утвърден от общинските съветници. Двайсет и шест са в селата и 8 са в Силистра. За първи път е допуснато разсрочено плащане на цената на обектите. От началото на годината са продадени 6 гаража, предстои чрез търг да бъдат приватизирани от три. За цялата 2009 година са сключени 9 сделки. От тях 4 са в селата Проф. Иширково, Смилец и Ветрен. С решение на местния парламент средствата от приватизирани обекти се изразходват само за капиталови разходи. Половината от получените пари от приватизирани селски обекти остават за ремонти и благоустрояване в самите селища.


Абонати на радиоточките: “Искаме да плащаме такси, но няма къде!”

“Абонатите на Радиовъзела – РТВ, от община Силистра искат да плащат радиоточките си, но няма къде”, алармира администрацията общинският съветник Константин Стоилов от ГЕРБ в “точката” “питания” на заседанието на ОбС – Силистра, проведено вчера. Заместник-кметът на общината Милен Пенчев уведоми аудиторията, че има такъв проблем, защото не е регулиран в момента. Преди радиоточките, таксата за които е по 12 лева годишно, т.е. само по 1 лев на месец, са се плащали в клоновете на пощенските служби. За целта е имало договор между “Български пощи” и община Силистра. Услугата е вършена срещу 10% отстъп в полза на пощенци. Нов договор обаче няма, а в общинската данъчна служба отказвали на хората да им вземат парите, защото никой не им е разпоредил. “Ще организираме нещата парите да се плащат в общинското звено”, ангажира се зам.-кметът.
Да припомним, че с решение на ОбС-Силистра бе създадено Радиотранслационно звено с 3 щата, за да има кой да обслужва радиомрежата.
4 са радиата, които може да се слушат в радиомрежата: БНР – програма “Хоризонт”; Общински радиоцентър, Радио “Мелодия” и Радио “Менес”.

3 хил. лева не се намират за спешен ремонт на Градската галерия

3 хил. лева са необходими спешно за спасителни работи за сградата на Градската художествена галерия, съобщи на сесията на съветниците ст.н.с.д-р по история Георги Атанасов, председател на постоянна комисия и началник на отдел в Регионалния исторически музей в Силистра.
Проблемът бил от няколко месеца и нерешаването му създава неподозирани опасности. Например с водопровода и елинсталацията, които останали “открити”, каквото и да означава това. Проблемите са от задната страна на емблематичната сграда на галерията, чиято визия има и на герба на Силистра.
“Тече покривът на Етнографския музей, независимо от ремонта, направен преди 1-2 години, и на практика 160-годишната сграда е без покрив; компрометиран е и покривът на така нар. “стара банка”, превърната в Археологически музей.

Второ място на националния конкурс за възпитаниците на ПГСУАУ ”Атанас Буров”

В края на миналата седмица възпитаниците на ПГСУАУ “Атанас Буров” участваха в Националното състезание “Водата- извор на живот”, което се проведе в Бургас.
Тази година мотото на конкурса бе “Вода за всеки, вода завинаги”.
”Когато изпиваме чаша вода, с пълно основание можем да си мислим, че е възможно тази вода някога да е блестяла в утринните зори на високите ни планини, да се е движела със струята на планинските ни потоци, да се е люляла във вълните на Черно море, да се е носила с бурята над арктическите ледени простори или жадно да се е просмуквала през почвата от корените на вековните ни дървета....”, така започнаха своето представяне на мултимедийната презентация “Жива и мъртва вода” деветокласниците Елионора Николова, Гергана Станчева и Елеонора Минева. Усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природна среда, като природен ресурс и среда на живот, възпитаниците на учебното заведение защитиха своите практически познания за водата и бяха класирани на почетното второ място.
И в понеделник, 22 март - Международния ден на водата,  те представиха своята презентация пред училищните клубове “Екология” и “Здраве” и споделиха впечатленията си от участието си в националния конкурс.

За месец и половина 160 нарушения в 32 обекта газстанции и сервизи 
По време на извънредната кампания с МВР, Главна агенция за технически надзор и Автомобилна администрация за проверки на метан и газстанциите са направени 32 проверки на обекти, в които се извършват дейности, свързани със зареждане, търговия и технически прегледи на съоръжения за пропан бутан – 6 газстанции, 24 газ-бензиностанции и 2 пункта за годишни технически прегледи, в които се извършват изпитания на бутилки с втечнени въглеводородни газове – съобщи Назми Адемов, директор на Дирекция “Инспекция по труда”.
Констатирани са 160 нарушения, за отстраняване на които са дадени задължителни за изпълнение предписания. Нарушения се отнасят главно до пропуски в оформянето на документацията по вътрешно-фирмената организация и обозначаване на опасности /предупредителни табели/. Груби нарушения на трудовото законодателство не са установени, с изключение на един обект в гр.Дулово, който бе спрян от експлоатация, поради създадена опасност от падащи предмети за работници и клиенти- допълни Назми Адемов.
При проверките бе установено, че работодателите са изпълнили основните изисквания за безопасна работа, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на газ-бензиностанциите и  всички обекти са регистрирани пред органите на техническия надзор.
Като причини за проблемите при експлоатация на газ-бензиностанциите се посочва това че на територията на областта няма въведени в експлоатация пунктове за зареждане на туристически бутилки и по тази причина е забранено от органите за технически надзор зареждането им. Но на практика тази забрана не се спазва- коментира Назми Адемов.
Друг проблем е невъзможността операторите на газстанции да спазват забраната за зареждане на бутилки от автомобилни газови уредби без наличието на стикер за извършен технически преглед на бутилката – за тази цел преди всяко зареждане оператора трябва да изиска от клиента да отвори багажника на колата и провери изправността на бутилката.Това не се прави в около 90 % от случаите, поради отказ на клиентите да отворят багажниците на автомобилите и покажат бутилките.
Според Назми Адемов изводът от съвместните проверки е, че е необходима координация между отделните институции и синхронизиране на изискванията на нормативната уредба, с цел осигуряване на безопасна експлоатация на рискови обекти и дейности. 

Събор на лазарските групи от силистренска област в с. Калипетрово

На 27 март 2010 г. от 10,00 ч. в двора на Духовен център при храм „Св.Димитър” - с.Калипетрово ще се проведе VI Събор на лазарските групи от Силистренска област. Мероприятието е организирано от НЧ „Пробуда – 1940” - с.Калипетрово и Църковното настоятелство при храм „Св.Димитър” в Калипетрово.
15 лазарски групи ще вземат участие в VI –тото издание на събора - от Силистра, Иширково, Калипетрово, Бабук, Айдемир, Казимир и др., а фолклорна група от с.Садина, област Търговище, ще бъде гост на събора и ще представи обичаи от техния край.
Първото издание на Събора на лазарските групи в Калипетрово беше през 2005 год. и оттогава традицията продължава, като всяка година броят на участниците се увеличава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар