Бр.173/14 октомври 2009 г.Момче с потрошени ребра от съученици

16-годишно момче е със счупени ребра след сбиване с връстници, съобщават от полицията в Силистра. Инцидентът е станал в понеделник около 17.30 часа в дома на пострадалия, информираха източници близки до тийнейджъра. Той живеел в самостоятелен апартамент, майка му работела в Германия, а с баща си не говорел отдавна. Гостуването прераснало в сбиване, след като момчетата започнали спор за побой, станал през лятото в дискотека над братовчед на единия от гостуващите.

Установена е самоличността на извършителя на тежката травма. Случаят е предаден в Районната прокуратура с мнение за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

ТРИ ДЕЛА ЗА ДЕТСКА АГРЕСИЯ В МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕЗ 2009 Г.

Четиридесет и пет възпитателни дела срещу 63 извършители са гледани в МКБППМН (Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) от началото на годината, съобщи Велислава Андреева, секретар на комисията.

Три от преписките, дошли от Районната прокуратура, са за насилие и агресия между съученици, регистрирани са 3 хулигански прояви, 19 случая на незаконно шофиране на леки автомобили и за управление на мотопеди без каска. Останалата част от делата са за дребни кражби – джебчийство, мобилни телефони, чанта с документи и липса на документ за самоличност при проверка от страна на органите на реда.

Наказанията по тези нарушения предвиждат от обществено порицание до обществено-полезен труд.

Автобусната линия Дулово- Шумен сменя часа на тръгване

Откриват нова автобусна линия Главиница -Силистра

Областната комисия по транспорт проведе своето редовно заседание вчера под председателството на заместник-управителя Денка Михайлова..

В дневния ред на комисията бяха включени приемането на правилата за работа, утвърдени от областния управител, разглеждане предложението на кмета на община Дулово относно промяната на тръгване на автобусната линия Шумен- Дулово от републиканската транспортна схема и утвърждаване на нова автобусна линия Главиница- Силистра и обратно с часове на тръгване 13:00 и 16:30 часа.

След като бяха запознати с правилата на работа, членовете единодушно взеха решение, с което се променя часът на тръгване на автобусната линия Шумен – Силистра - вместо 8:00, автобусът ще тръгва в 9:00 часа.

Второто решение, което взе постоянната транспортна комисия, бе относно новата автобусна линия Главиница – Силистра. Предстоящото й откриване е по искане на кмета на община Главиница Насуф Насуф.

Главиница

Образователната система в общината – състояние и резерви

От 1 септември Хюсеин Хамди отново е ръководител на управление „Образование” в община Главиница. Той бе народен представител от ДПС в 40-то Народно събрание. Разговаряхме за организацията на работата в системата на образованието през новата учебна година.

- Как изглежда образователната мрежа към днешна дата в община?

- Учебната година в Главинишка община започна нормално. Общият брой на учениците в петте училища е 906, разпределени в 52 паралелки. Има четири целодневни детски градини, които са центрове на 13 групи в другите населени места. Обособени са 'четири средищни училища в селата Сокол, Листец, Зафирово и Главиница. Няма защитени училища. За пътуващите ученици разполагаме с 5 училищни автобуса. Имаме и проблеми. Както навсякъде, така и в Главинишка община намалява броят на първокласниците заради демографската криза, а се увеличава този на маломерните паралелки.

Увеличени са и вътрешноучилищните квалифкационни инциативи, което е положителен момент в управленската политика на училищно равнище – да се извеждат училищни фокусни теми и приоритети, да се обединява и мотивира колективът чрез такава съвместна работа.

- Какви ремонти има направени?

- Не на последно място е проблемът за осигуряване нормални условия за обучение на учениците. Извършени бяха ремонтни дейности в училищата, като в училището в с. Зафирово бяха изразходени над 1 милион лева по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Подобрява се столовото хранене в училищата. Изцяло е обновен столът в СОУ „Васил Левски“ в Главиница. Ще има поевтиняване на храната с 30 стотинки. В училището през тази година има повече полуинтернатни групи в началния и прогимназиалния етап на обучение. Пътуващите ученици в Основно училище „Иван Вазов“ в Зафирово ще се хранят безплатно. Ново оборудване на столовете има и в училищата в Сокол и Листец.

- Кои са акцентите, които си поставяте вие заедно с директорите на училищата и с кметския екип?

- Вземат се мерки за осигуряване на допълнително финансиране в учебните заведения заради кризата. Що се отнася до делегираните бюджети, училищата ще приключат нормално учебната година. Не е сигурно какво ще се случи през следващата година. Затова акцентът ни през тази учебна година е за оживяване на неправителствения сектор като източник на допълнително финансиране. Регистрират се неправителствени организации за работа по проекти. Това е пътят за търсене на източници за допълнително финансиране.

- Освен демографския срив какви други проблеми срещате в работата си?

- Има затруднения и заради недостатъчните възможности на общините да дофинансират системата.Не се използват предимствата на района като граничен за осъществяване на трансгранични проекти. Ограничено е и използването на структурните фондове за местно развитие. Незадоволителното владеене на българския език е причина и за ниското ниво на овладяване на общообразователния минимум и за незадоволителната социализация на учениците от малцинствените етнически групи, смятат специалистите. Това предопределя и приоритетите през новата учебна година, с които трябва да се осигури равен достъп до качествено образование според спецификата на региона. Предвижда се да се работи за осигуряване на по-добри условия за прилагане на ефективна система за външно и вътрешно оценяване на учениците, за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в образователния процес, осъществяване проекти за обогатяване културата на учениците и за финансиране на училищата, за диференцирано заплащане на учителите.

16 октомври – Международен ден за борба с глада

Хранителни пакети на бедни деца ще раздават млади червенокръстци

Областният съвет на Българския Червен кръст /БЧК/ в Силистра ще раздава пакети с храна в петък по повод Международния ден за борба с глада - 16 октомври. Това съобщи за в. “Дръстър ПРЕС” Маргарита Касабова, директор на БЧК - Силистра.

Над 400 кг хранителни продукти ще бъдат раздадени в пакети на деца в неравностойно социално положение от Силистра, Алфатар и Средище. Продуктите са събрани след акция на доброволците на БЧК в магазинната мрежа в Силистра и училища на територията на града. Пакетите ще съдържат боб, леща, ориз, захар, брашно, олио, макаронени изделия.

В акцията за набирането на хранителни продукти за нуждаещите се деца са се включили магазините “Амброзия”, “Хмелницки” и “Оазис”. Със свой принос в инициативата ще участват децата от ОУ “Отец Паисий” и ПГСУАУ “Атанас Буров” в Силистра. Учениците от ОУ “Хр. Ботев” в Алфатар също ще съберат храни, които ще дарят на децата от целодневната детска градина в с. Бистра.


НАП - Силистра засили многократно оперативните проверки

Три пъти повече от средните за месец оперативни проверки извършиха през септември инспекторите от екип "Оперативен контрол" в ТД на НАП – Силистра. Това стана възможно след реорганизация в отдел „Контрол” и почти двойното увеличение на служителите в екипа. Мярката е част от програмата на Националната агенция за приходите за справяне с кризата.

Инспекторите са извършили 271, вместо планираните 13 текущи проверки, и 89 тематични проверки, които включват проверки за установяване на налични активи /инвентаризации/ и наблюдения на неизрядни задължени лица. 87 складове на едро и пазари за плодове и зеленчуци са били наблюдавани през миналия месец. Обект на извършения контрол са били произходът на стоката и отчитането на продажбите. Извършени са и 25 проверки съвместно със служители на други контролни органи.

В резултат на проверките инспекторите са съставили 43 акта за установяване на административни нарушения. Основната част от установените нарушения са на осигурителното законодателство – 36 бр. От тях по Кодекса за социалното осигуряване са 12, за невнесени здравни осигуровки – също 12, а 12 работодатели са нарушили Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите /ЗГВРС/.

За неиздаване на касова бележка са санкционирани собствениците на 5 търговски обекта.

Глоби за 1960 лева наложи НАП-Силистра през септември на търговци и работодатели заради неспазване на данъчните и осигурителните разпоредби. Паричните санкции са в резултат на издадени 10 наказателни постановления. Най-често констатираните нарушения са неотчетени приходи от продажби, неравнени касови наличности, липса на дневни отчети, неподаване на осигурителна информация в Териториалната дирекция от работодатели и закъсняване на осигурителни вноски.

За 6 търговски обекта е било разпоредено запечатване поради установени нарушения, но до затваряне не се е стигнало, тъй като собствениците са заплатили наложените им глоби на обща сума 1750 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар