Бр.70/16 април 2010 г.

За миналата година – 11 спешни случая, свързани с наркотици

По данни на Областния съвет по наркотичните вещества в Силистра през миналата година в Центъра за спешна медицинска помощ са регистрирани 11 спешни случая, свързани с употреба на наркотици. В инфекциозното отделение на силистренската болница са лекувани общо 13 пациенти, употребяващи наркотици, от които 8 инфектирани с вируса на Хепатит В и 5-ма пациенти с вируса на Хепатит А. При полицейски проверки са иззети 63 г хероин, 240 гмарихуана, 17 г амфетамин.
Справка от Окръжния съд в Силистра показва, че за притежаване и разпространение на наркотици са осъдени 6 души, на 4-ма от които са наложени ефективни присъди, а на двама - условни. Извършени са полицейски проверки и са иззети общо 63,43 гхероин, 240 г марихуана, 17,57 г амфетамин.
Проблемът с разпространението и употребата на психоактивни вещества е постоянен приоритет в дейността на ОД “Полиция” – Силистра. За целта пред училищата се осигурява полицейско присъствие от автопатрули, периодично се извършват проверки на пропускателния режим в училищата, провеждат се срещи с училищните ръководства. Служителите на РУ на МВР – Силистра работят по програма “Работа на полицията в училищата”, в която основна тема е превенция на наркозависимостите и злоупотребата с наркотици.

Детските вече срещу документ за имунизации и профилактика

При подаване на документи за получаване на месечни помощи за отглеждане на деца вече е задължително представянето на служебна бележка, удостоверяваща, че на детето са извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи. Това съобщи директорът на "Социално подпомагане"- Силистра Мирослав Палев.
Условието важи за всички правоимащи, които са подали документи след 9 април, датата на обнародване на постановлението. Липсата на този документ е достатъчно основание помощта да бъде отказана, уточни Палев. Бележките, по готов образец, ще се издават от личните лекари, а ако детето няма такъв - от Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.

От вчера
Забраниха риболова за 45 дни

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от вчера е забранен риболовът за 45-дневен период.
Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водоеми.
Забраната за любителски риболов е от 15 април и ще продължи до 31 май, тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.
Уловът на всички видове есетрови риби в българския участък на река Дунав се забранява от 15 април до 15 юни.
Уловът на карагьоз /дунавска скумрия/ и попчета се забранява от 15 април до 15 май.
За любителите рибари има оставени свободни водоеми на територията на страната за осъществяване на риболов.
Това обаче не важи за Силистренска област.

Новини от РИКОЗ - Силистра
453 проверки - 15 наказателни постановления на хранителни и нехранителни обекти
Поставят се предупредителни табели на видни места пред чешмите

През месец март здравните инспектори от РИОКОЗ – Силистра са извършили 453 проверки на обекти с обществено предназначение – хранителни и нехранителни.
За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 88 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки със 116 мероприятия за проверка.
За извършени нарушения са съставени и връчени 15 акта – на физически и юридически лица. Издадени са 15 наказателни постановления на обща сума 1 900 лева.
За извършени нарушения са връчени и 6 заповеди за спиране на експлоатацията на обекти или на дейностите в тях.
Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 14 лица.
За същия период са взети водни проби от 23 населени места в областта, като са изследвани 36 водни проби питейна вода по химически показатели от консуматорите от централно водоснабдени населени места, при което не са констатирани отклонения.
Броят на изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели е също 36, като отклонения от нормите по показатели „Еширихия коли” и „Колиформи” са констатирани при три от тях, взети от контролни пунктове в с. Зарник, с. Кайнарджа и гр. Силистра.
На началниците на ВиК – община Кайнарджа и ВиК – община Силистра са връчени предписания за привеждане на подаваната на консуматорите питейна вода към изискванията на Наредба № 9.
Изследвани са и пет проби питейна вода от местни водоизточници по химични и микробиологични показатели. Отклонения от нормите по показател “Коли-титър са констатирани при пробите взети от гравитачна чешма – с. Ветрен, гравитачна чешма – с. Добротица и гравитачна чешма – с. Иширково. По показател “Нитрати” отклонения от нормите са констатирани при пробата, взета от гравитачна чешма – с. Иширково.
На кметовете на съответните населени места са връчени предписания за поставяне на предупредителни табели на видно място пред чешмите.

НОВИНИ ОТ РЕГИОНА

4 млн. лв. заем иска община Дулово                
Краткосрочен кредит в размер на 4 157 714 лева поиска община Дулово от фонда ФЛАГ. Сумата е необходима за завършване на реконструкцията и рехабилитацията на част от общинската пътна мрежа. Проектът е на обща стойност над 4 800 000 лева и е финансиран по оперативната програма “Регионално развитие”. Дейностите по него започнаха в края на 2008-ма година и трябва да приключат до началото на лятото.

Община Главиница ще бъде газифицирана, решиха съветниците           
Община Главиница ще бъде газифицирана – разрешение за това дадоха общинските съветници на редовна сесия. Кметът трябва да отправи искане до ДКЕВР. Одобрено бе и предложението Общината да участва като партньор на местно ниво в проект по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, в него ще се включат 8 читалищни библиотеки.
Във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в които са посочени нови условия за предоставяне и ползване на мерите и пасищата, бе отменена съществуващата общинска Наредба. Съветниците одобриха създаването на Общинско предприятие „Общински имоти и комунална дейност”.

Изложба на Пловдивския регионален етнографски музей в Тутракан              
“Модерни времена” се нарича изложбата на Регионалния етнографски музей в Пловдив, с която гостува в Тутракан. Тя бе открита официално във вторник, в експозиционната зала на Историческия музей в Тутракан. В нея е представен обликът на стария Пловдив от 90-те години на XIX-ти век и включва емблематичните за този период градинско увеселение, соаре у заможна фамилия и павилион са костюмите от Първото пловдивско изложение през 1892 година. Изложбата ще гостува в града един месец.

Национален форум на детските и младежките парламенти в Силистра 

От вчера в продължение на три дни Силистра ще е  домакин на Х-та национална пролетна сесия на Български детски и младежки парламенти. Темата на сесията е “Младите говорят”, като участници са представители на младежки и ученически парламенти от цялата страна, както и представители на ученическия парламент от град Слобозия, Румъния.
През първия пленарен ден младите парламентаристи определиха целите на организацията за 2010 година.
За днес е предвиден акцент върху съвместната работа на медиите и младежките организации в преодоляване на проблемите на децата и младите хора, като за лектори са поканени представители на регионални и национални медии.
Вечерта, от 19.00 часа, домакините от Силистра организират традиционния си благотворителен концерт под мотото „Слънцето грее за всички ни” в салона на Драматичния театър “Сава Доброплодни”. Този път събраните средства ще бъдат в помощ на единайсетокласника от Икономическата гимназия Георги Василев, който има заболяване на кръвта.
Откриването на ученическия форум бе уважен от Веселин Андреев, зам.-кмет на община Силистра и Мариана Павлова, началник отдел”Образование” - Силистра.
Проявата е насочена към повишаване активността на младите хора в обществото, като основно внимание ще обърнем на необходимостта от активизиране на гражданско сдружаване и повишаване капацитета на организациите с  цел въвличане, реална инициатива и участие на младежките структури в обществения и икономически живот, каза Даяна Маринова, председател на местния ученически парламент в Силистра.
В центъра на дискусиите ще бъде ролята на медиите в младежките дейности, както и съвместната акция "Бъди активен, не агресивен", призоваваща към активен начин на живот и противопоставяне на агресивното поведение сред младите хора.
Според организаторите на проявата - Асоциация “Български детски и младежки парламент” и община Силистра, Десетата пролетна сесия е стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, политиците, местната и централната власт за ролята и мястото на младите в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа. 


Спират добавките за междуселищен автобус

След решение, публикувано в ДВ, е спряно изплащането на част от транспортните добавки, получавани от хората с увреждания. Ограничението се отнася за междуградските пътувания с автобус и важи от 9 април.
В момента законът не казва как ще бъдат компенсирани хората с увреждания, които ползват автобус за извънградски пътувания. Ограничението не важи за железопътния транспорт, където срещу решение на ТЕЛК и удостоверение от социалната служба се издават безплатни билети два пъти годишно.

Социалният министър: Няма да ощетим с отпуските
                       
Подготвят се промени в Кодекса на труда, които гарантират използването на платения годишен отпуск. Това стана ясно от думите на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, който коментира появилата се информация, че залежалите от години стари отпуски трябва да се изчистят до края на 2010 г. Синдикатите, които разпространиха тази информация, се обявиха твърдо против, тъй като това щяло да ощети хората. Според цитирана от тях идея на правителството, ако отпуските не бъдат изчистени, те ще бъдат загубени, т.е. погасени по давност. От Министерството на труда и социалната политика отрекоха да е бил обсъждан такъв вариант. Министър Младенов посочи, че законодателят е дал право на всички служители и работници да получават отпуска за годината, за да може да си възстановят силите. В този смисъл работодателят няма право да забранява на служителя да взема отпуска, каза Младенов. Според министъра, ако синдикатите се обявят против тази мярка, това означава, че нямат ангажимент към работниците и служителите.
Той коментира, че при служители, които не са вземали отпуска с години – 200, 300 дни, рискът от трудова злополука и професионално заболяване е много по-голям.
По негово мнение синдикатите грешат в твърдението си, че от прилагането на тази мярка ще бъдат затворени предприятия.
Младенов подчерта, че ще бъдат намерени подходящи срокове, в които да могат да бъдат изчистени старите отпуски и да се сложи ред в системата. Обсъжда се възможността да могат да се прехвърлят само десет дни от дължимия отпуск за следващата година.
"Аз трябва да ви кажа, че в Министерството на труда и социалната политика, ако уволня всички работници, трябва да платя над 2 млн. лв. само за неплатени и неизползвани отпуски. Това е във всяко ведомство", каза министърът.
"Не може човек, на когото му се дава отпуска да си възстанови силите, той да не я ползва. И в същото време някои вземат болнични да ходят да си копаят лозето – това ще престане", категоричен бе той. Социалният министър подчерта, че когато се обсъжда Европейската стратегия 2020, човекът бива поставян в центъра на вниманието, в основата на всички социални политики, които се правят в държавата.
Коментарът му беше във връзка със срещата на общините с МТСП, която се провежда днес под наслов "Социалната отговорност към гражданите – общ дълг на централната и местните власти". Като приоритет на МТСП до края на годината ще бъде регионалното планиране на социалните услуги, както и деинституционализацията на децата, т. е. изваждането им от социалните домове.
Предстои да стартира проект за социално включване, който е насочен към децата до 3-годишна възраст. Стойността му е над 40 млн. долара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар