Бр.73/22 април 2010 г.

От „Икономическа полиция” задържаха митнически служител за злоупотреба със служебното положение

За срок от 24 часа в ареста е задържан К.Е.(37 г.), заподозрян по случая.
Митнически служител е задържан при специализирана операция на служители от сектор „Икономическа полиция” при ОДМВР-Силистра. Арестът, който е предшестван от продължително наблюдение, е проведен във вторник  привечер на ГКПП - Силистра със съдействието на служители от „Гранична полиция”.
В качеството си на длъжностно лице митничарят К.Е. (37 г.) злоупотребявал със служебното си положение, облагодетелствайки себе си при събиране на пътни такси от напускащи територията на Република България моторни превозни средства.
К.Е. е задържан с полицейска мярка за срок от 24 часа по подозрение в длъжностно престъпление.
Всички процесуални действия по случая са проведени под ръководството на Окръжна прокуратура – Силистра. Работата по разследването и документирането на престъплението продължава, образувано е досъдебно производство.

Готов е вариант на техническия проект за социализиране на Крепостната стена на Дръстър

Готов е вариант на техническият проект за реставрация, консервация и социализация на южната, северната и западната части от разкритата в продължение на 35 години крепостна стена на Средновековен Дръстър. Проектът бе представен и обсъден с членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма, водещи архитекти и историци от Силистра на 19 април.
Техническата визия е разработена на основата на идейното проектно предложение на община Силистра за създаване на туристически атракции, което премина успешно предварителния подбор по оперативната програма „Регионално развитие” през месец януари.
Предстои внасяне на докладна записка в Общинския съвет за кандидатстване във втора фаза по ОП „РР”, схема „Подкрепа за развитие на туристически атракции”.
Проектът на Силистра за туристически атракции е озаглавен „1900 години Дуросторум-Дръстър-Силистра – цитадела на европейската цивилизация на Долен Дунав”. Той предвижда да бъде довършена реставрацията и консервацията на разкритите части от крепостната стена на Средновековен Дръстър и обединяването им в общ атрактивен туристически обект. Част от стена ще бъде възстановена до височина от 3,5 метра. Ще бъде възстановено подовото ниво на двореца на българските владетели от Х в. на брега на река Дунав. Предвижда се също изграждане на летен амфитеатър и експониране на макет на Дръстър. Към тях се планира създаване на прилежаща инфраструктура, включително и велоалея. Сред атракциите, включени в проекта, са аудиовизуална система „1900 години Силистра” и възстановка на царска сватбена церемония. Идеята е взета от битуващата легенда, че цар Симеон Велики си е взел булка от болярски род от Дръстър.
Максимално допустимите суми за проект са до 6 млн. лв., като 15% е съфинансирането от страна на общините. До 1 юни е срокът за подаване на пълния пакет документи. Те трябва да включват техническа документация за реставрация, консервация и ремонтни работи, съгласувана с Националния институт за недвижимо културно наследство. Най-рано през октомври ще стане ясно кои проекти ще получат финансиране.

Заловени бракониери с 30 килограма карагьоз на река Дунав

Рано тази сутрин в участъка на река Дунав, край Оряхово, при акция на инспектори на Териториалното звено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Враца са заловени 2-ма бракониери.
При проверка към 04.00 сутринта по река Дунав, инспекторите са забелязали 2 лица, извършващи нерегламентиран стопански риболов по време на забрана. На нарушителите са съставени 2 акта. Иззета е рибарската им лодка, 1 бр. двигател, 1 мрежа с дължина 60 метра и 30 кг. карагьоз /дунавска скумрия/.
Конфискуваната риба ще бъде дарена на Детско-юношеската школа в гр. Козлодуй.

Няма отклонения от нормите  във въздуха

В Силистра не са регистрирани отклонения от нормите за чистотата на атмосферния въздух от 12 до 19 април заради вулканичния облак, съобщиха от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/.
Само на 14 и 15 април е имало незначително повишаване на концентрацията на прахови частици, но не е надхвърлена пределно допустимата средноденонощна концентрация от 0.25 милиграма на кубически метър.
Не са надхвърлени и пределно допустимите концентрации за азотен и серен диоксид, сероводород и фенол, каза Петинка Жекова – директор на дирекция “Лабораторни изследвания” в РИОКОЗ в Силистра.


99 души търсят съдействие от областния управител

99 души са потърсили съдействието на областния управител д-р Владимир Янков, в опит да разрешат проблемите си. Това показват данните за 6-те месеца от функционирането на приемна на областния управител (първата приемна на областния управител след встъпването му в длъжност бе на 17 септември 2009 г.)
Въпросите, поставяни на вниманието на областния управител, са в широк диапазон – от проблеми, възникнали поради неглижиране на задължения, през трудово-правни спорове и конфликти, до отлагани с години решения на различни кметски администрации.
Не са изключение и молбите за съдействие по съвсем лични проблеми, отчита Областният управител. „В такива случаи деликатно се разяснява докъде се простират компетенциите на Областна администрация”, обясни той.
Според д-р Владимир Янков, от персоналния проблем на хората може да се очертае по-мащабния - за самото населено място; да се дефинира конкретен проблем или пропуск в работата на администрацията  и да се работи за отстраняването му. Затова и Областният управител споделя, че се отнася сериозно към приемните си дни. Досега му се е налагало да ги отложи само 2 пъти, и то заради служебни ангажименти извън Силистра. В тези случаи обаче техническият секретар на областния управител уведомява по телефона предварително записалите се за среща за настъпилите промени. Предоставят се две възможности – да се спази деня, но срещата да се проведе със заместниците на областния управител или да бъдат презаписани за следващия приемен ден на д-р Янков.
Внушителен е и броят на хората, приети от заместник областните управители Тодора Цонева и Денка Михайлова. За 6 месеца общият брой на приетите граждани надвишава 100.
Заместниците на д-р Янков осъществяват и изнесени приемни в различни населени места в област Силистра. Тази практика се оценява като особено полезна от хората, които по различни причини – финансови, здравословни и др., трудно могат да се придвижат до областния център.
С помощта на специалистите от Областната администрация, д-р Владимир Янков  има възможност да упражнява в максимална степен своите правомощия, произтичащи от българската конституция, Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации. Така, в резултат от съвместните усилия, след сигнал получен в приемния ден на областния управител, в началото на м. януари т.г. работниците в дуловското предприятие „Дулово БТ” получиха своите трудови възнаграждения.
Областният управител д-р Владимир Янков приема граждани всеки четвъртък от 10.30 до 12.30 часа. Желаещите се записват предварително на телефон 086/818 822 от техническия сътрудник  Веселина Филева.
Приемните дни на зам. областните управители са от 10.30 до 12.30 часа – с Тодора Цонева всеки вторник, а с Денка Михайлова- всяка сряда.
Хората с увреждания могат да разговарят с областния управител и неговите заместници на първия етаж на администрацията - стая 101.         

Дулово
Проведе се открит конкурс по ЗОП

На 20 април в зала №13, в сградата на Община Дулово, се проведе открит конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка.
Със заповед на кмета на Община Дулово Гюнер Рамис /с № 245 от 20 април 2010 г. /
бе назначена петчленна комисия, която отвори пред кандидати и медии тръжната документация за открит конкурс /по ЗОП/ за „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини и ученически столове в община Дулово”.
За търга подадоха документи, в законоустановения срок, трима кандидати.
След проведената процедура,в следобедните часове, в присъствието на членовете на комисията и на участниците в търга, бяха представени резултатите от търга и протокола на комисията. Всички участници получиха разяснения по протокола и лично им беше връчена заповедта на кмета за избрания изпълнител на малката обществена поръчка – ЕТ „Митко Димитров-61” от Дулово.
Заповедта на кмета Гюнер Рамис /№246/20.04.2010 г./ е публикувана в сайта на Община Дулово – www.dulovo.info


Местната комисия за закрила на детето проведе заседание

На 20 април, в сградата на Община Дулово, заседава Комисията за закрила на детето.
Местната комисия се състои от 11 членове – представители на общински и държавни институции, а неин председател е Йорданка Копринджийска, заместник-кмет „Хуманитарни дейности”.
На работното заседание бяха обсъдени предложения за изготвяне на Общинска програма за закрила на детето. Бе направен анализ на необходимостта от социални услуги, конкретно насочени към децата.
Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” Йорданка Стойчева представи пред присъстващите информация за социалната услуга „Приемна грижа”. На база на тази информация се взе решение да се проведат редица инициативи за разясняване на този вид социална услуга, сред които: кръгла маса; презентация на услугата пред обществеността; разяснения пред кметовете от 26-те населени места за значението на „Приемна грижа”.
На 29 април ще се изгради Мултидисциплинарен екип, който ще действа по сигнали за насилие над деца или за деца в риск от насилие.


Читалищната библиотека стартира инициативи

По повод Международния ден на книгата и авторското право – 23 април, библиотеката към дуловското читалище организира няколко инициативи. Началото бе поставено на 19 април с изложба на детски книжки от фондовете на библиотеките от община Дулово и е под наслова „С книжките на баба и дядо”.
На 23 април са предвидени „Ден на отворените врати в библиотеката”; „Ново царство Библиотекария” – посещения на детските градини в библиотеката; „Хайд парк” – четене на откъси от любими произведения на открито пред библиотеката; „От баба на внуче” – среща-разговор на децата с местната авторка Йорданка Димитрова

ДТ ”Сава Доброплодни” с ново заглавие – “Театър, любов моя”

Днес големият български писател, поет и драматург Валери Петров празнува своя деветдесетгодишен юбилей. В негова чест на сцената на ДТ Сава Доброплодни”, силистренските театрали  ще представят неговата пиеса “Театър, любов моя”. Режисьор на постановката е Первели Николов – Вили. Главните действащи лица са Рада Баровска и Мима Дапкова.

Первели НИКОЛОВ:
„ Любителите на театралното изкуство ще научат много неща от живота на актьора.
Това весело и тъжно представление ще ви срещне с душата на актьора такава, каквато е, без грим и костюми. Една малка театрална гримьорна ще послужи за място на действието и в нея ще видим две актриси, които разговарят ту помежду си, ту с публиката и разиграват епизоди от театралния живот. Ролите от спектаклите органично се вплитат със случки от реалния живот, понякога е трудно да разграничим кое е игра и кое - реалност. С удивително познаване на актьорската професия и душа, Валери Петров дърпа завесите и ни показва какво има зад кулисите. Мнозина биха познали себе си в образите на двете актриси, защото те са всичко онова, което са и останалите хора.”

„Какво е театърът? Какво е актьорът?” – тези въпроси звучат в самото начало на спектакъла и до края ще намерят отговорите,  за двете души, които живеят в актьора.
„А когато актьорът е не актьор, а актриса, душите в него трийсет и три са” – пише авторът на пиесата Валери Петров,.
Пред журналисти режисьорът сподели, че на фокус в пиесата е огромната любов, с която авторът се отнася към своите героини, с всичко, което носят в себе си, както и любовта им към чудото, тайнството, вълшебството, наречено „театър”.
„Доволен съм от това, че в репертоара ни ще фигурира това заглавие. Тази пиеса изисква много внимание и старание и смятам че участниците в нея се справиха отлично. Надявам се и че любителите на театъра ще оценят това,  каза директорът на театъра Борислав Ненков.


РУМВР-Силистра инициира реализацията на проект, свързан с безопасността на движението в района на четири училища

Партньори в осъществяването му са община Силистра, Регионалният инспекторат по образованието, Областната служба „Изпълнение на наказанията” и учебните заведения
В понеделник на работна среща в Силистра официално бе даден стартът за реализацията на проект „Подобряване на безопасността на движението в района на ПГМТ „Вл.Комаров”, ПГЛП „П.Р.Славейков”, ПГПТ „Е.Георгиев” и ЕГ „П.Яворов”. Инициативата е на РУМВР-Силистра в рамките на програма за полицейско сътрудничество, базирана на сключения Меморандум между Министерството на вътрешните работи и правосъдието на Кралство Нидерландия и Министерството на вътрешните работи на Република България.
Проблемът с пътната безопасност в района на четирите силистренски училища е идентифициран след анкетно проучване, проведено от полицейски служители сред около 200 ученици, учители и родители, поясни полицейски инспектор Николай Николов от РУМВР - Силистра. Анализът на резултатите от изследването, както и статистическите данни за пътно-транспортната аварийност в района недвусмислено насочват към предприемане на незабавни мерки за подобряване на безопасността. Само през миналата година по бул. „Седми септември” между кръстовищата с улиците „Бойка Войвода” и „Петър Бояджиев” са регистрирани 15 автопроизшествия с 1 загинал и 2 ранени граждани.
На вчерашната среща, инициирана от РУМВР-Силистра, бяха обсъдени възможностите за решаването на проблема в партньорство между представители на няколко институции - Веселин Андреев и Нели Стоилова - заместник-кметове на община Силистра, Димитър Димитров - инспектор в Регионалния инспекторат по образованието, Стефан Великов - ръководител на Областна служба „Изпълнение на наказанията”, Пешо Петров - началник на РУМВР-Силистра, представители на ръководствата на учебните заведения и училищните комисии по безопасност на движението.
Техническият проект за обезопасяването на района, изработен безвъзмездно от силистренския проектант инж. В.Айдемирски, предвижда възстановяване на наземната маркировка, изкуствените неравности и предпазните съоръжения, пускане в действие на съществуващия светофар и монтиране на нов на пешеходната пътека по бул. „Седми септември”. В реализацията му страните се договориха да участват според възможностите си, поемайки конкретни задължения и срокове.
С доброволен труд учениците и персонала на професионалните училища ще изработят предпазен парапет и ще положат наземната маркировка на уличните платна, докато по-тежката работа ще бъде поета от осъдени на пробация лица към Областната служба „Изпълнение на наказанията”, стана ясно на срещата. Чрез училищните настоятелства Регионалният инспекторат по образованието ще потърси възможности за финансиране на част от дейностите и ще съдейства за поставянето на две видеокамери на най-рисковите пътни участъци, записите от които ще бъдат използвани с обучителна цел от учебните заведения.
Да поеме половината от финансирането на проекта и да осигури контрола върху строителните работи е ангажиментът, поет от община Силистра, докато РУМВР ще обезпечи безопасността на движение в зоните на училищата в пиковите часове на деня.
Още в близките дни предстои договорените ангажименти между партньорите да бъдат описани в работна карта с конкретни отговорници и срокове за изпълнение.
Близо 1300 са учениците, обучаващи се в четирите силистренски училища, в името на чиято безопасност институциите обединяват усилия, надявайки се да привлекат и нови партньори.

Няма коментари:

Публикуване на коментар