Заловиха бракониер в Сребърна

При обиск в дома на жител на силистренското село Сребърна са били открити месо и кожи най-малко от две диви прасета. Предполага се, че са ловени на примка. По непотвърдена информация животните са били ловувани на територията на Резервата.
От Държавно лесничейство потвърдиха случая, но директорът Георги Митев отказа да даде по-подробна информация и отпрати журналистите. В съседната стая служителите на силистренската горска дирекция му съставяха акт. 
За акцията бе потвърдено и от Районното управление на МВР в Силистра, оказало съдействие на лесничеите. 
Според запознати при доказване на неправомерен лов на лицето може да бъде наложен акт или да бъде образувана преписка в Прокуратурата.  
Припомняме, че в началото на годината в района на Поддържан резерват „Сребърна" бяха организирани няколко санитарни отстрела на диви свине и дребни хищници - чакали и лисици. Целта бе да се регулира числеността на хищниците, за да се предотврати нанасянето на щети върху орнитологичното богатство на Резервата.


Среща на поколенията и вълнуващ концерт 
в Дома за стари хора в кв. Деленки организира местният Лайънс клуб 


Концерт в Дома за стари хора в кв. “Деленки” изнесоха вчера деца от Дома за сираци в Силистра и малчуганите от обединено детско заведение “Нарцис”.  
Вълнуващата проява се проведе по инициатива на Лайънс клуб в Силистра и събра млади и стари в общ праник, изпълнен с песни, танци и забавление. С проявата беше отбелязан подобаващо и Международният ден на Лайънс в ООН, честван ежегодно на 14 март. 
Домуващите възрастни хора с нетърпение бяха заели места в очакване на концерта. Първи пред тях се представиха момичетата от Дома за сираци “Димчо Дебелянов”. Те изпълниха програма с народни песни в акомпанимент на акордеониста Стоян Дечев. Възрастните хора припяваха с децата и темпераментно потропваха с пръсти по масата и въздишаха...
Лъчезарните и усмихнати момичета и момчета от ОДЗ “Нарцис” внесоха допълнителен живец с изпълненията си. С много музика, песни, танци и настроение малчуганите върнаха домакините години-години назад във времето на тяхната младост, когато те, днешните побелели баби и дядовци, без умора са се хващали и танцували на хорото! 
И най-големият и скъп подарък не може да стопли човек така, както подаръкът, поднесен от сърце и с любов! А малките певци и танцьори направиха точно това – дариха един час незабравимо преживяване и стоплиха сърцата на възрастните обитатели на Дома, като им напомниха, че са обичани и не са забравени, макар и далече от дом и близки...


Силистренският малък и среден бизнес е без особен интерес към кампанията на Патентното ведомство


Едва десетина човека в Силистра регистрираха интерес към информационния ден на Патентното ведомство за популяризиране на марката и дизайна в общността. Той се проведе вчера в една от залите на Бизнесцентъра в Силистра. Повечето от заинтересованите бяха журналисти. 
Петима експерти от столицата имаха готовност да разяснят ползите от притежаването на собствена марка и дизайн в общността. На импровизиран щанд изобилстваха и информационни материали. 
Антония Якмаджиева, която работи като старши експерт в Патентното ведомство България, разказа: „Вече трета година, в рамките на Договора за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство на Република България, българското Патентно ведомство провежда активна 
дейност за популяризиране
на марката и дизайна на Общността. Правим го най-вече сред представителите на малките и средните предприятия, а от тази година и сред академичните и научните среди. Обикновено големите компании имат силно развити звена в тази насока, те знаят че марката е нематериален актив на фирмата, който носи приходи. Но 
малките и средни предприятия
 все още не осъзнават, че предлагайки продукт на пазара, означен с някакъв знак, важно е преди това знакът да бъде регистриран, за да получи правна закрила. Ние не можем да ги убедим, но можем да обясним ролята и същността на марката, икономическото й значение за тяхното предприятие, за повишаване на цялостната им конкурентоспособност”.
От началото на годината
Силистра е втората община, където се провежда информационен ден. Предстои поредица от мероприятия – дни на марката и дизайна на Общността в още 4 общини и 8 университета, срещи, семинари, изложби, организиране на кръгли маси по проблемите, свързани със закрилата на обекти на индустриалната собственост в Европейския съюз, и по-конкретно закрилата на търговските марки и дизайн и други. 
Информация може да се получи и на сайта на Патентното ведомство www.bpo.bg


Дулово
За два месеца 1000 души са си платили местните данъци и такси

От звено “Местни приходи” към Дирекция “Финанси” на Община Дулово съобщиха, че от началото на годината до момента 603- ма жители на общината са си платили данъка за сградите, а 367 – данък МПС.
От 4 март започна събирането на местните данъци и такси, дължими за 2009 г. Припомняме, че на платилите задълженията си в пълен размер за годината в срок да 30 април се прави отстъпка от 5 на сто върху дължимата сума.
От звеното уточняват, че размерите на местните данъци и такси са определени в Наредби - № 11 и №15 на ОбС Дулово.
Важно е да се знае, че размерите на патентния данък и данък МПС не са променени спрямо 2008 г.
Данъкът при възмездно придобиване на имущества е в размер на 1,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.
Запазени са промилите за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за жилищни имоти от миналата година, но съгласно измененията в ЗМДТ, данъчните оценки са увеличени с 50 на сто, а това води и до изменения в размерите на ДНИ и ТБО.
Според решение на ОбС, има промяна в промилите за нежилищните имоти – за Дулово те са 15 на хиляда и за селата 10 на хиляда, върху данъчната оценка на имота.
 Няма коментари:

Публикуване на коментар