Бр.81/04 май 2010 г.Млад фотограф от Силистра с европейска награда
С втора награда е отличен младият фотограф от Силистра Николай Неков. Ники е възпитаник на ПМГ “Св. Климент Охридски” и е зам.-председател на Ученическия парламент.
Наградата предстои да му бъде връчена през есента в Страсбург. Николай ще получи международен диплом.
Талантливият младеж е представил свои снимки в националния етап от Конкурса на Съвета на Европа на фотографски експеримент за обекти на наследството.
Идеята на конкурса е да се популяризират сред младите хора исторически сгради и градини, провинциални и градски пейзажи с монументална стойност или изконност или изключителна красота, заявяват организаторите.
Българското жури е било в състав: Иво Хаджимишев - художник-фотограф, Ели Добрева – гл. експерт в Дирекция „ Културна политика”, Владимир Иванов - гл. експерт в Дирекция „Културна политика” и Даниела Кънева - гл. експерт в Дирекция „Културна политика”.
На адрес http://www.nekov.netne.net/ може да бъде разгледано официалното портфолио на младия фотограф. За увлечението си казва, че първият фотоапарат, който е закупил със спестените си пари, го е накарал да погледне през по-различен ъгъл на света около себе си, да започне да го снима и да го покаже по-красив.
В началото се е увличал от макроснимки на цветя и растения. По-късно започва да снима пейзажи, животни, потрети. Голямата му страст е да снима залеза на брега на Дунав.


Започнаха да косят тревните площи

Заради недостиг на средства с месец закъснение започна коситбата на тревните площи в Силистра. Шестима косачи от двете фирми за чистота - „Синева” и „Ербауер”, с които общината има сключени договори, се очаква да окосят над 600 дка градинки, паркове и междублокови пространства за около 40 дни. Косенето на трева обикновено предхожда химическата обработка на зелените площи срещу кърлежи и комари.
Само 70 000 лв. с ДДС са планираните по бюджет средства за озеленяване през 2010 година при необходими 560 хил. лв., показва справка от финансовия план на общината. В перото „озеленяване” влизат множество дейности, свързани с целогодишното поддържане на зелената система на Силистра. През тази година наполовина е намален и броят на работещите в сферата на озеленяването, с тревога припомнят специалистите.

Проучват нагласите на студентите към психоактивните вещества

Социологическо проучване за употребата на психоактивни вещества сред студентите в Силистра започна от вчера Общинският съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ) и експерти от превантивния център по зависимости. В рамките на 3 дни 100 студенти от филиала на Русенския университет ще отговорят на 25 въпроса. Те са свързани с употребата на цигари, алкохол и незаконните наркотични вещества през последния месец и през последната година.
За първи път студентите са целева група в подобно проучване, обясни Илка Караколева – секретар на ОбСНВ. Целта е да се събере информация за нагласите на студентите към пушенето, пиенето и приемането на наркотици, която ще послужи за набелязване на мерки за превенция с тяхно активно участие.
Досега две подобни проучвания са правени сред учениците от 8. до 12. клас – първоначално през 2007 година и контролно през 2009 година. Изводите от първото проучване се потвърдиха две години по-късно. Под 11-годишна възраст децата за първи път палят цигара и пият първото си питие, а най-употребяваната незаконна дрога е марихуаната.

Работодателите трябва да уведомяват НАП, ако пращат в командировка служители в ЕС

От началото на май работодателите трябва да уведомяват предварително НАП, ако изпращат в командировка свои служители в държава-членка от ЕС. Това се налага заради промяна в регламентите на Европейската общност (ЕО) в областта на координация на системите за социална сигурност на държавите-членки.
Новото изискване е свързано с коректното издаване на удостоверения от НАП за приложимото законодателство в случаите на командироване. Това удостоверение е необходимо на служителя, за да докаже, че се осигурява в България и не е задължен да плаща осигурителни вноски в съответната държава-членка на ЕС. Документът се представя пред чуждестранния работодател, който изплаща възнаграждението му или пред приходните власти в съответната държава. Според новите регламенти удостоверението ще важи за 24 месеца, а не както беше досега - за 12 месеца, с опция за удължаване с нови 12 месеца.
С новите регламенти се предвижда също, че до две години обмяната на информация между институциите в ЕС ще става по електронен път, като вместо хартиени документи ще се разменят е-формуляри. НАП е от първите институции, които участват в тестовата фаза на проекта за въвеждане на електронен обмен.
Новите регламенти предвиждат опростяване и внасяне на яснота на правилата при определяне на приложимото законодателство. Това се прави с цел по-добра защита на правата на гражданите на ЕС.
Повече информация за новите европейски изисквания, както и регламентите на ЕО (Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009) могат да се прочета на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

Изложба по повод 65-годишнината от края на Втората световна война

Изложба по случай 65 години от края на Втората световна война и Деня на Европа ще се открие в Силистра. Организатори на проявата са Община Силистра, Регионалният исторически музей – Силистра, Държавният архив - Силистра и Регионалната библиотека „Партений Павлович”.
В изложбата са представени документи, снимки, оръжия, униформи и трофеи, свързани с участието на 31-ви Силистренски пехотен полк в двете фази на войната.
Откриването на изложбата ще бъде на 5 май (сряда) от 17.00 часа в изложбената зала на Държавния архив и ще продължи до 31 май 2010 г.18 ветерани от войната ще получат руски отличия

Осемнайсет ветерани от Втората световна война от Силистренско ще получат руски отличия по случай шейсет и петата годишнина от края на войната на подготвяното за 5 май тържество, съобщи председателят на силистренската организация на Съюза на ветераните от войните д-р Тодор Дюлгеров.
С български отличия ще бъдат наградени сто и седемдесет живи ветерани.
Проявата е в рамките на разработената областна програма за отбелязване на годишнината.
Във Втората световна война са загинали 509 войници и офицери от Трийсет и първи пехотен силистренски полк /Железния /. Само в сраженията при Драва са загинали 375 войни от полка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар