Бр.38/26 февруари 2010 г.

Полицията издирва 72-годишен мъж по молба на близките му

 

Полицията издирва Явер Шукри Юсеин на 72 години от с.Ситово по молба на близките му. Той е в неизвестност от 21 февруари, когато самоволно напуснал „Хирургично отделение” на МБАЛ-Силистра след извършена операция. Мъжът е със сериозни здравословни проблеми, понякога губи ориентация и говори несвързано. Облечен е с черно шушлеково яке, тъмнозелен панталон, черна барета и обут с черни кожени обувки.

Полицията призовава гражданите, които могат да помогнат с информация за установяване на Явер Юсеин, да се обадят на тел. 166, (086) 83-21-22 или в най-близкото поделение на МВР.

 

ОбС гласува Силистра да остане с четирима заместник-кметове

* Закриват отдел заради началника му

* Нови управители на общински предприятия се очакват от 8 март


Сензационно спокойно и в духа на добрия тон премина сесията на Общинския съвет вчера. Приета бе новата структура на община Силистра.

Приети бяха и предложенията, които в движение направиха градските депутати от мнозинството. Дори кметът инж. Иво Андонов благодари и коментира, че са били добре обосновани.

Направихме добра структура и се радвам, че общинските съветници бяха добронамерени, допълни той.

Съжалява само за решението заместник-кметовете да останат четирима. Не може обаче да се намесва и оставя на БСП да реши кого ще изтегли от управлението на общината – Светлана Боева или Нели Стоилова. Няма да обжалва обаче решението на съветниците, тъй като това означава да падне цялата структура на общината и да се започне от нулата.

Закриха отдел “Сигурност и охрана на обществения ред” – СООР. Това звено не проработи, като голямата вина за това е на неговия началник Петър Караколев, заяви кметът Андонов след заседанието на Общинския съвет.

 

Върху новата структура на общината е работено изключително дълго време, заяви кметът на община Силистра инж. Иво Андонов. Тя е съобразена с потребностите на администрацията  да изпълнява функциите в отделните направления и да оптимизира състава, така че фонд “Работна заплата”, на който може да се разчита от собствени приходи, да бъде адекватен на възможностите, допълни той.

В процеса на дискусия по темата “Нова структура на общината” бяха направени и приети предложенията за сливане на дирекциите „Хуманитарни дейности” и „Здравеопазване и социална политика”, като това от своя страна води до редуциране броя на заместник-кметовете до четирима. Партията, която представляват Нели Стоилова и Светлана Боева /БСП/, ще трябва да вземе решението коя да запази поста си и коя да бъде освободена, категоричен бе кметът Андонов. И двете са еднакво ценни, тъй като познават материята на своята работа, ръководители са на проекти и съжалявам, че така се получи, сподели пред журналисти инж. Иво Андонов.

Като част от новата структура е и обединяването на дирекциите „Икономика и международни програми” и „Общинска собственост”. Ресорен зам.-кмет ще е Пепа Денева.

 

Нов отдел се създава с решението на общинския съвет

„Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”

 

Прието бе и предложението, направено от Жеко Коев, общински съветници от всички политически партии да участват в работата на Комисията по обществените поръчки. Съветниците ще бъдат избирани на случаен принцип в последния момент преди да бъде даден старта на една обществена поръчка, за да се избегнат моментите на оказване на въздействие, които са предпоставка за корупция. Шеф на отдела ще бъде Красимира Петрова /към момента управител на ОП „Обреди”/.

Получаваме санкции и то за пропуски, които са допуснати по време на процедури; не са фатални, но трябва да бъдат избегнати, за да предложим перфектно обслужване. Началникът на отдела персонално ще отговаря за документацията и той ще е човекът, който ще прави последната проверка при старта на всяка процедура, заяви силистренският кмет.

В рамките на съществуващата численост нов отдел ще заработи и в дирекция „Устройство на територията”, тъй като там е най-голямото натоварване по работа по проекти и усвояване на еврофондове по Оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда”.

Отделно към дирекция  „Икономика” ще се запази структурата, работеща по т.нар. “меки проекти” – трансгранично сътрудничество по програма ФАР, където действията са съвместни с тези на АТГС „Дунавска Добруджа” и побратимените на Силистра общини от Румъния, Турция Унгария и др.

 

Публични изпълнители ще гонят длъжниците на общината

 

Отново в рамките на съществуващата численост се разкриват три нови бройки към отдел  „Местни данъци и такси”. Те получават правомощия на публичен изпълнител в производствата по обезпечаването на данъчни задължения за местния бюджет.

Досега процедурата е била изключително тромава, тъй като се е работило с посредничеството на съдия-изпълнители и на Агенцията за държавни вземания. Към днешна дата публичните изпълнители разполагат с всички защити от страна на закона.

Гл.експерт „Методолог” /Анчо Вълковски/  и двама мл. инспектори /Красен Костадинов и кандидат за третото свободно място подлежи обсъждане от кмета Иво Андонов,  зам.-кмета по финансовите въпроси Милен Пенчев и новия шеф на „Местни данъци и такси” Боян Михнев/ ще са с преки ангажименти създаване на публичен регистър на длъжниците, предприемане на мерки по осигуряване на своевременно издължаване, контролна дейност по подадените декларации от патентна дейност и декларациите по данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества по възмезден начин.

 

Мнозинството с предложения за нови шефове на Общинските предприятия

 

Политически предложения е направило мнозинството в Общинския съвет за назначаването на нови управители на общинските предприятия „Обреди”, „Жилфонд” и „Регионалното депо за твърди битови отпадъци”.

Това са съответно – Теодор Белев, Васил Стойков и Веселин Георгиев.

Досегашният управител на депото за отпадъци Йордан Ефремов ще остане обаче временно на работа с граждански договор,  за да има приемственост и да се запознае новият директор с процеса на работа, както и за да подготви и организира доставката и монтажа на новата инсталация за сепариране на битовите отпадъци, за която от държавния бюджет ни се отпускат за тази година 1,750 милиона лева. Догодина ще ни бъдат дадени още 3 милиона лева, съобщи кметът Андонов.

На въпрос двама от кандидатите не са ли пенсионери, Иво Андонов  потвърди, но бе категоричен, че не може да оспори предложенията, тъй като става въпрос за политическо решение.

Постигнато е било споразумение докато се пенсионира на работа да бъде оставен шефът на „Общински пазари и тържища” Георги Костадинов.

Новите назначения се очаква да влязат в сила от 8 март.

 

Закриват отдел заради началника

 

Ликвидирано бе звеното “Сигурност и охрана на обществения ред” с приемането на новата структура на община Силистра. Прекратени ще бъдат трудовите договори на 24 лица. Като охрана на общинската собственост ще бъдат запазени други 16 бройки.

На въпрос как се стигна до този момент, кметът инж. Иво Андонов заяви, че звеното като такова не е проработило, и че голямата вина за това е на неговия началник, който неколкократно е бил помолен доброволно да напусне, за може да се създаде добър микроклимат в отдела.

„Там за голямо съжаление не се работеше в направление спазване на общинските наредби, а се работеше за личните интереси на конкретния ръководител Петър Караколев. Напрежение в отдела съществуваше отдавна. Това, което мога да направя, за да не оставя реални хора на улицата без работа, е организацията, която сме предприели по освобождаване на всички пенсионери, военни и от полицията и на тяхно място като охранители на общинската собственост в рамките на тези 16 щатни бройки да бъдат поканени момчета, които са в активна трудова възраст. За съжаление обаче няма да успеем да обезпечим всички.”.

 

Интересно е читателите да научат, че в случаите, когато кметът Иво Андонов е отправял покани към Петър Караколев да напусне работа, последният организираше подписки в своя защита от името на отдела, които биваха внасяни в канцеларията на кмета. Що се касае до микроклимата в отдела, принципа на работа бе основан на максимата „Разделя и владей”.

 

Филиз Хюсменова обявява конкурс за рисунка и есе на тема „Европа без бедност”

Евродепутатът дава шанс за изява на децата в малките населени места

 

Евродепутатът Филиз Хюсменова обявява конкурс за ученици за най-добри рисунка и есе на тема „Европа без бедност”. Конкурсът е посветен на Годината на борбата с бедността и социалното изключване, за каквато Европейската комисия обяви 2010 г.

Състезанието ще се проведе през март в община Велинград – в СОУ "Христо Смирненски" в с. Света Петка и ОУ Иван Вазов" в с. Пашово. Учениците могат да подават творбите си най-късно до 15 март 2010 г.

Конкурсът цели да насочи вниманието на младите към живота на бедните хора и да популяризира европейската политика за борба с бедността. Той се осъществява с подкрепата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) в Европейския парламент.

Филиз Хюсменова ще съдейства също за създаване на кът на Европейския съюз в двете училища и ще дари учебници и помагала за обучение по английски език.

 

 

Полицейските служби от България и Румъния ще си сътрудничат чрез центрове за обмен на информация 

Изграждането на шенгенска информационна система и обучението на състава за работа с нея са едни от най-важните задачи, стоящи за изпълнение пред МВР. В този контекст предстои създаването на центрове за обмен на информация между полицейските служби в България и Румъния в посока оптимизиране на сътрудничеството и противодействие на трансграничната престъпност. Това каза в Силистра директорът на ГД „Охранителна полиция” комисар Милчо Енев, който участва в годишния отчет-анализ за работата на ОДМВР през 2009 г

Оперативната обстановка на територията на Силистренска област е овладяна по отношение нивото на криминалната престъпност, показва анализът на статистическите данни. Леко увеличение бележат регистрираните престъпления, но в същото време с 4,4 пункта е нараснала разкриваемостта, достигайки 61,80 %.

В структурата на криминалната престъпност доминиращо място заемат имуществените престъпления – 49, 98 % от общоизвършените, като се наблюдава лек ръст на разкриваемостта - близо 3 пункта.

Традиционно нисък е делът на тежките престъпления срещу личността, близо 70 % от които са разкрити. През 2009 г. в Силистренска област е извършено 1 убийство (разкрито), срещу 5 убийства през предходната година.

В резултат на ефективната превантивна дейност, извършвана от полицейските служители, рязко намаление бележи детската престъпност. Едва 8, 59 % е делът на  престъпленията, извършени от непълнолетни лица, като броят им – 67, е най-нисък за последните 9 години.

Чувствително е увеличението при разкриваемостта на престъпленията, свързани с наркотици – 37, срещу 16 за 2008 г.

Общо 1190 са приключените досъдебни производства през 2009 г., като 46, 98% от тях, с мнение за повдигане на обвинение.

През годината служители на ОДМВР - Силистра успяха да неутрализират престъпна група, занимаваща се с лихварство и изнудване. Установени бяха лица, фалшифицирали лични документи и банкови карти; предотвратено бе изнасянето зад граница на 5 луксозни автомобила, обект на посегателство.

 

Задържаха ловец с незаконно отстрелян дивеч

 

 47-годишен мъж е заловен да превозва труп на диво животно с неясен произход. В сряда около 20.30 ч. в района на с.Калипетрово при съвместна проверка на служители от РУМВР - Силистра и Държавното горско стопанство бил спрян лек автомобил „Лада Нива”, управляван от 47-годишния К.И. В колата била намерена ловна карабина, а в багажника – труп на едър дивеч, вероятно сърна, с отстранени глава и кожа. Проверка изяснила, че оръжието е законно притежавано, но собственикът му няма разрешително за отстрел на едър дивеч. Оръжието и трупът на животното са иззети, образувано е дознание.

 

Обществени поръчки

На 23 февруари в Дулово се проведоха два търга по ЗОП

 

Със заповеди на кмета на община Дулово Гюнер Рамис с номера 120 и 121 от 23.02.2010 г. бяха назначени петчленни комисии /поотделно за всеки търг/, които отвориха пред кандидати и медии тръжната документация за два конкурса по ЗОП.

Първият беше за „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини и ученически столове в община Дулово”, а вторият за „Доставка на строителни материали за извършване на ремонти на територията на община Дулово”.

За първият търг подадоха документи в законоустановения срок двама кандидати, а за втория – един.

Сред провеждането на търговете стана ясно, че със своя заповед №123 от 23.02.2010 г. кметът на община Дулово прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини и ученически столове в община Дулово”. Заповедта е базирана на чл.39, ал.1 т.3 от ЗОП и протокола на комисията. Мотивите за прекратяване на процедурата са: „Участниците, класирани от комисията по реда на чл.34 от ЗОП предлагат ценови оферти, които надвишават драстично финансовия ресурс, който възложителят може да осигури в рамките на тази календарна година”. Процедурата може да се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията, със срок съгласно чл.120 от ЗОП.

По обществената поръчка за „Доставка на строителни материали за извършване на ремонти на територията на община Дулово” е одобрен „Карстрой” ЕООД - гр. Варна.

 

ВМЕСТО УВОДНА СТАТИЯ....*

Силистра. 2010 година. 70 години от Свободата над Южна Добруджа.

В МИЗИЯ, ДОБРУДЖА и като цяло в СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ наближава поредната ПРОЛЕТ.

ВРЕМЕ е да чуем покрай песента на мотора на КОМБАЙН в полето и прочувствената мелодия на КАВАЛ. Тя е нашата разпознаваема по света ДЕЛИОРМАНСКА, СИЛИСТРЕНСКА и ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА.

И още: святият НАШ НОВ ГЛАС. Нашата откровена ДУМА за ДЕМОКРАЦИЯ и СПРАВЕДЛИВОСТ, и свежа МИСЪЛ за ПРОБУДА или ПРАВДА. За да видим отново с УСПЕХ над хоризонта истинския и неповторим СВЕТЛОСТРУЙ – поредната ЗОРА над древния ДРЪСТЪР. В който се е стаил бойкият ДОБРУДЖАНСКИ ЗОВ, роден от необозримия ДОБРУДЖАНСКИ ЖИТЕН ФРОНТ – пълнозърнестия ЗЛАТЕН КЛАС. С който с право се гордее от векове непревземаемият ПОРТ СИЛИСТРА, изграден на красивия СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ, нееднократно описван от ДУНАВ НЮЗ. Край него къдроглавият ПЕЛИКАН продължава да бъде сред неизменните З ОТ 7 чудеса на Крайдунавска Добруджа.

Той е и чакмак за ДУЛОВСКА ИСКРА, и отзвук от ТУТРАКАНСКИ ГЛАС, и символ на ентусиазиран УСТРЕМ в Главиница, и на слънчев ИЗГРЕВ край Кайнарджа. Акцент е и за Добруджанската къща в Алфатар, където през 50-те години на миналия век са отсядали неведнъж за романтична ДЕТИНСКА ПОЧИВКА видни журналисти от БНР, в. “Септемврийче” и сп. “Жената днес”. За да подготвят с много любов новия вестникарски брой на местната моторно-тракторна станция. За него има място във всяка УЧИЛИЩНА СБИРКА и във всяко НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ. Защото вестникът е РЪКОВОДИТЕЛ на делата ни. Той е едновременно САМОЗАЩИТА и КАПИТАЛ, но и израз на НАПРЕДЪК. И интересен СЪБЕСЕДНИК в скучната провинциална НЕДЕЛЯ. Той е лъч от СВЕТЛИНА на СТУДЕНТСКИ ПЛАМЪК и отблясък от шарения СПЕКТЪР на Добруджа и от вечния КАРНАВАЛ на живота. За който понякога свидетелства дори в официалното издание “БЮЛЕТИН на община Силистра”.

След 125-годишна история вестникът в Крайдунавска Добруджа видимо е последният СИЛИСТРЕНСКИ ПАТРИОТ, който няма намерение да се пресели при ОРКУС, бога на мъртвите от римската митология. Защото има издатели, читатели, журналисти и...библиотеки. И в ерата на Интернет не умира максимата “прочетох във вестника, чух по радиото и видях по телевизията, следователно е вярно, това, което се говори в обществото”.

Време е за ОБЯВИ, госпожи и господа!

Добре дошли на изложбата “МЕДИИТЕ В КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА – МЕЖДУ ТРИ ВЕКА” и на посестримата й “ЖУРНАЛИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ТРИ ВЕКА” – от първия журналистически събор през 1894 година до днес, предоставена ни от Съюза на българските журналисти.

140-годишнината на библиотечното дело в Силистренския край е поводът за Регионална библиотека “Партений Павлович” да даде рамо на община Силистра, за да стане факт настоящата изложба. Реализирана заедно с “Държавен архив – Силистра” и с любезното домакинство на Градската художествена галерия.

* Материалът е изготвен по заглавия на вестници, издавани в Силистра от 1885 до 2010 г.                                                                            Йордан Георгиев 

 

Три века национален и периодичен печат – документална изложба

 

На първия етаж на Художествената галерия на Силистра са подредени две изложби. В най-голямата – “Журналистиката в България между три века”, са показани документални табла със заглавия и снимки на най-известните журналисти от организираното журналистическо движение в България, водещо началото си от Първия журналистически събор през 1894 г. Втората – “Медиите в Крайдунавска Добруджа между три века”, подредена паралелно с първата, включва 140 години библиотечно дело и 125 години периодичен печат в Крайдунавска Добруджа.

Организатори са община Силистра, Държавния архив и РБ “Партений Павлович”.

Чрез изложените ксерокопия на многобройните вестници и списания, портретите на изявените журналисти посетителят ще почерпи богата информация както за развитието на журналистиката у нас, така и за случвалото се в страната ни през годините.

Силистра и няколкото селища от Крайдунавска Добруджа не са били назад от развитието на печата в страната. Ако в Пловдив д-р Иван Богоров поставя началото на първото печатно издание “Журнал за наука и търговия” през 1842 г., а на 20 април  1846 г. излиза “Български орел”, то в Силистра през 1886 г. се отпечатва “Народно училище”. Следва издаването на в-к “Зора” – 1887 г.

За отбелязване е, че в Силистра излизат за пръв път в България специализираното музикално  списание “Кавал” през 1891  г. и “Музикален вестник” от 1894 г.

За времето от 1887 г. до 1894 г. излизат 9 вестникарски заглавия, а списанията от 1886 до 1896 г. са 5. След 1944 г. заглавията са още повече и се печатат в Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Кайнарджа, някои от които са по конкретни поводи или кръгли годишнини.

Висока е оценката за печата на президента на Република България Георги Първанов, дадена по повод 110 години Организирано журналистическо движение в България. Искрени са пожеланията му: “Желая ви здраве, морални сили и творческо вдъхновение, за да бъдете будната съвест на гражданското общество; да отстоявате на висок глас истината и свободата; да утвърждавате солидарността в обществото и са работите за достойното място на България в голямото европейско семейство”.

В словото си директорката на РБ “Партений Павлович” Лидия Димитрова говори за значението на периодичния печат в Крайдунавска Добруджа и отправи думи на благодарност към екипа, работил за издирване на изнесения в Румъния периодичен печат през 1940 г.

Най-пълно представяне на изложбата направиха кореспондентът на в-к “24 часа” Йордан Георгиев и  Лидия Димитрова, директор на РБ „Партений Павлович”.

Ретроспекцията обогати представите на присъстващите за множеството заглавия, акцентите в тях, задачите, продиктувани от времето.

Официалното изложбата бе открита от зам.-кметът Нели Стоилова, която заяви, че изложбата е повод за патриотична гордост на младото поколение.

 

Да достигнем другите 

От месец ноември 2009 година в ОУ ”Христо Ботев” - с Айдемир стартира проект по програма “Училище на две скорости” с първи компонент “Без звънец” или подкрепа на деца, изоставащи от учебния материал.

Причините,поради които се налага  работа по програмата, са ниския социален статус на учениците,  лошо владеене на българския език, занижения родителски контрол, неуказване на помощ при усвояване на учебния материал, липсата на мотивация за учене в някои семейства.

В резултат на това учениците изостават в усвояване на задължителния минимум от знания за съответния клас и губят интерес.

Тази програма дава възможност за преодоляване на тези пропуски с индивидуална работа в групи от 4-5 деца чрез диференциране на задачите.

Положителното в работата е,че децата добиват желание да учат, по-активно участват в усвояване на материала,придобиват смелост да говорят, да изказват мнения и отговарят точно и вярно на въпроси върху учебния материал.

Учителите им дават напътствия как да си учат уроците за следващия ден, как да работят с учебниците, помагалата, за да наваксат материала всеки според възможностите си. На другия ден детето е по-смело, по-сигурно и наравно с другите деца участва в урока. То се чувства по-уверено, мотивирано за работа.

Чрез тази работа не се преодоляват всички пропуски, но важно е, че се върви в правилна посока; че на децата им се дава шанс да усвоят пропуските и достигнат своите съученици.

По програмата в училището работят учителките: Тодорка Василева с 5 ученици,Снежана Кирчева с 4 ученици и Невяна Сапунджиева с 4 ученици.

За да се информират и приобщят родителите, бяха проведени открити занятия, в които се показа как те да помагат на своите деца при самоподготовка. Изработени бяха постери, които включваха занимателни задачи и игри за повишаване интереса на децата в групата.

Тази програма има бъдеще с такива деца, защото се налага да се работи индивидуално и в извънучебно време; децата са по-спокойни и по-предразположени за работа.

 

“Стари” победители в най-новата ротарианска винария

Йордан ГЕОРГИЕВ, секретар на РК-Силистра

В историята вече е поредната ротарианска “Винария 2010”, проведена по идея на “Ротари клуб-Силистра”, съобщи президентът му Велико Великов. Той бе сред участниците в надпреварата “най-добро вино, произведено от ротарианец-добруджанец”.

“Бяло”, “розе” и “червено” са традиционните “категории”, в които се проведе винарията в ресторант “Дръстър”. Общо 21 “проби” са представени на журито в лицето на професионалните дегустатори инж. Стелиян Стойчев и инж. Кинка Петрова, представители на “Владимир дистилърс къмпани”. Два часа отделиха двамата сомелиери, за да отсъдят прецизно и да присъдят наградите на най-добрите.

Както и в предишни години, сред най-добрите бе инж. Димитър Велчев, който победи в кат. “бяло вино”. Не е тайна, че двамата, заедно с инж. Върбан Върбанов, имат общи идеи във винопроизводството, които реализират заедно или паралелно, в името на общия успех.

Инж. Мирослав Миткин за пореден път доказа, че освен добър стрелец с лък и пушка, както и великолепен музикант, е и изкусен майстор на вино. Той стана №1 в кат. “розе”. Виното му обявено като “еталон за цвят”.

Две първи места отбеляза журито в кат. “червено вино”: за инж. Димитър Велчев и за инж. Веселин Андреев.

Не е изключено най-успешните ротариански вина да се явят на предстоящия “СИЛВИН”, за да премерят силата си в още по-оспорвана конкуренция с производители от целия Силистренски регион.

Какъв е коментарът на дегустатора Стелиян Стойчев:

“Прави добро впечатление тазгодишното производство при домашни условия, защото и в условията на криза частниците са се справили. Накратко: при винопроизводството явно няма криза...Проблем при част от вината е остатъчната захар”.

 

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ЗА ПЕРИОДА 26-28.02.2010г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките /НИМХ – БАН/, в петък облачността ще намалее, в много райони и до слънчево време. Но на места в Дунавската равнина и по поречията на реките ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните – между 8 и 13 градуса.

Още през нощта срещу събота ще се заоблачи и в събота се очакват валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат малко по-високи, а дневните - слабо ще се понижат. В неделя преди обяд все още ще има превалявания в източните райони, но и там ще спрат и облачността навсякъде ще намалее.

                                  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От НИМХ – БАН предупреждават, че се очаква повишаването на нивото на река Дунав да продължи. Прогнозата за повишението на реката при Силистра за утре /26.02. – петък/ е със 72 см., като се очаква нивото да достигне 577 см. За силистренския участък, критичното ниво на Дунав е стоеж от 785 см.

От Областно управление „Гражданска защита”- Силистра съобщават, че когато нивото на река Дунав достигне 680 см., ще бъде въведена I-ва степен на готовност за действие - „Повишено внимание”. Предупреждение за бдителност е разпратено до Областния управител, кметовете на общини, ръководителите на ВиК, Е-ОН, областно пътно управление, Центърът за спешна медицинска помощ /ЦСМП/, областната дирекция на полицията в Силистра.

В случай на необходимост ще бъде свикан Кризисния щаб по наводненията към Областния съвет за сигурност.

При възникване на бедствена ситуация, своевременно да се уведомява оперативният дежурен в ОКИЦ –Силистра на:

Тел 086/ 832 112

 

28 февруари, неделя, 14 часа, Силистра, ст. “Луи Айер”“

Доростол 2003” започва като домакин срещу “Ботев” - Нови пазар

 

Силистренският ОФК “Доростол 2003” в неделя – 28 февруари, започва участието си в пролетния полусезон във “В” “Североизточната аматьорска група. Мачът е от 14 часа на ст. “Луи Айер”. Първенството започна миналата неделя, но доростолци пропуснаха мача си като гости в Две могили, Русенско, тъй като там теренът не бил готов за игра. Двубоят е отложен за 3 март.

“Доростол 2003” е на второ място във временното класиране, а безспорен водач е “Лудогорец” - Разград, чиято преднина е 8 т., но нашият тим е с мач по-малко.

“Всички футболисти са готови за игра в неделя, вкл. и голмайсторът Беадир Беадиров, който бе контузен”, заяви президентът на клуба Милен Пенчев. 5-ма са новите футболисти, картотекирани за първенството.

С по една победа (5:0 срещу ФК “Силистра 2009”, лидер в областното първенство) и равен (2:2 с “Шабла”), както и 2 загуби (сред тях и от “Спартак” - Варна) завърши подготовката на силистренци. Те преминаха и през десетдневен подготвителен лагер, проведен на собствена земя в условията на тежката зима.

Междувременно стана ясно, че в клуба са въведени нови правила за работа. В момента няма нито един състезател на заплата. Месечно възнаграждение от по 250 лева, вкл. с осигуровките, ще получава всеки от пълнолетните играчи. Останалите средства ще си ги заработват чрез т. нар. “премии” за победа, като за постигнатите на чужд терен предвидените са с 50% по-високи от тези в Силистра пред собствена публика.

1 лев и занапред ще бъде входът за мачовете в Силистра за зрителите. Ще продължи работата с местния фен-клуб. При възможност ще бъдат организирани, както и през есента, пътувания за членовете на клуба до други градове, в които “Доростол 2003” играе в първенството.

Бр.37/25 февруари 2010 г.

Министерството съветва – приоритет да бъде опазването на селскостопанската продукция
  • Има организирана престъпност, която пере пари чрез прекупвачество

Това заяви в Силистра пред журналисти директорът на ГД „Охранителна полиция” комисар Милчо Енев. Той взе участие в годишния отчет-анализ на Областната дирекция на МВР.

Министър Цветанов е обърнал внимание специално на темата за райони като Силистра. Трябва да стане по-активна работата на икономическа полиция и да се неутрализират престъпни групировки, които прекупуват и препродават селскостопанска продукция. Колкото и елементарно да звучи това, говорим за огромни потоци от пари, които по този начин се изчистват, коментира комисар Енев.

Навсякъде се прави препоръка и да се подобри административното обслужване на населението, на ежедневната работа с уязвими социални групи – като става въпрос за деца и възрастни хора. Има се предвид икономическата криза и посегателствата върху самотноживеещи пенсионери, особено в по-малките населени места.

Полиция, съд и прокуратура не могат да се справят сами, работейки поотделно, заяви директорът на ГД „Охранителна полиция”. Основният приоритет е общите действия да извадят наяве криминалния контингент.

Като цяло работата на Областната дирекция в Силистра получава добра оценка. по време на годишния анализ особено внимание е било обърнато на предстоящото обучение, което до края на годината трябва да преминат всички служители по темата Шенген; запознаване с основните принципи на работа и с информационната система. Освен това всички са наясно, че тази година предстои паспортизация, която съвпада с подмяната на личните карти. Това от своя страна ще доведе до натоварване на структурите по места и до изнервена обстановка, но се работи в посока мобилизиране на усилията и поемане на наплива от хора, който ще се образува, сподели още комисар Милко Енев.

От своя страна полицаите в Силистра са поставили въпроси, свързани с трудовото възнаграждение, ниския щат и минимума капиталови разходи. На този етап с този бюджет е трудно. Трябва да се спрат течовете в държавата –източването на държавни пари, за да може в средата на годината да разчитаме на допълнителни средства, категоричен бе комисар Енев.

Няма ръст на оплакванията за това, че полицията не взима отношение; няма оплакване на хора, че са били нападнати така, както в други райони на страната.

Има гастрольори от Румъния, но нямаме притеснения. Имаме добра комуникация с колегите, особено по линия на Гранична полиция. Обмена на информация ни е ниво. Когато дойдат на наша територия, ние вече знаем кои са, коментира директорът на Од на МВР – Силистра комисар Ивелин Статев.

Работи се по създаване на съвместни центрове за обмен на информация, съобщи Милко Енев, предвид предстоящото ни влизане в Шенген, визирайки България и Румъния. Това е процес, който работи добре на този етап, но трябва да се задълбочи и то на местно, регионално ниво.

 

ОБЩИНАТА ЗАЩИТИ БЮДЖЕТ 2010 В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 

Общински финансисти представиха и защитиха Бюджет 2010 в Министерството на финансите на 23 февруари, съобщи заместник-кметът Милен Пенчев.

Финансовият план е предаден в дирекция „Финанси на общините” в срока, указан в Закона за общинските бюджети, който е 1 месец след решението на Общинския съвет.

Експертите на Симеон Дянков са отбелязали доброто балансиране между приходите и разходите, поздравили са силистренското ръководство и за гласуваната антикризисна програма. Оказва се, че Силистра е от малкото градове, които заедно с бюджета са приели и документ за антикризисни мерки през 2010 година.

Подобно представяне следва да бъде направено пред областното поделение на Сметната палата, която периодично следи за правилното изпълнение на финансовия план, обясняват специалистите.

Припомням, че община Силистра започна финансовата 2010 година с бюджет от 27 353 529 лв., утвърден от общинските съветници. Той е с близо 20 на сто по-малък от миналогодишния. Очакваният финансов резултат от антикризисната програма е за близо 1 млн. лв. 

 

Областната администрация в Силистра участва със свой проект по програма на ЕК            

Силистренската областната администрация участва със свой проект в конкурса EDEN /бел.ред. ЕДЕН/ за отлична туристическа дестинация по програма “Нови индустрии, туризъм и корпоративна социална отговорност” на Европейската комисия.   Главната цел на конкурса е да популяризира нововъзникващи туристически дестинации, свързани с водни ресурси и създаващи условия за предоставяне на качествена и нетрадиционна туристическа услуга.  

            Проектът „Област Силистра представя: седемте „състояния” на водата –ДУХ, ЗДРАВЕ, ВЯРА, ИСТОРИЯ, КРАСОТА, ТРАДИЦИЯ И БИТ”, с който кандидатства Областната администрация, представи обекти и ритуали във всички  7 общини на областта Силистра, Тутракан, Главиница, Алфатар, Ситово, Кайнарджа и Дулово, съобщи зам. областният управител Тодора Цонева, която е сред създателите на проекта. Според нея, ако проектът бъде одобрен, а впоследствие и реализиран, ще може да се създаде благоприятна среда за популяризиране на нетрадиционна туристическа дестинация, обвързваща и седемте общини. Това като цяло ще способства за обогатяването  на българския туристически продукт и фокусирането му върху водните ресурси, допълни Тодора Цонева.

            Подборът и популяризирането на „Отличната българска туристическа дестинация” в рамките на ЕDEN - „Водата - извор на живот и благоденствие” ще допринесе за засилване на устойчивото развитие на туризма в България чрез фокусиране върху това, да се  зачита околната среда; да се създаде многообразие от „нетрадиционни” туристически продукти; добри практики, идеи и нови възможности за привличане на туристи в по-слабо развити туристически райони.

Сред основните цели на проекта е да се съдейства за намаляване сезонността на туризма в България чрез привличане на туристически потоци към „нетрадиционни” дестинации със специфичен фокус върху водните ресурси на България, както и да се  подпомагат на национално ниво контактите между национални и местни заинтересовани страни и туристически организации за обмен на опит и популяризиране на модели за устойчиво развитие на туризма.

            Най–важният ефект от EDEN е не награждаването на един или няколко от проектите, а именно създаването на благоприятна среда за популяризиране на нетрадиционни туристически дестинации. Целта е  да се създаде мрежа от всички участници, което ще промени облика на туризма в Европа.

 

 

До 15 май ще се подават заявления за директни плащания без санкция 

Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за национални доплащания през 2010 г., трябва да подадат заявленията си в срок от 1 март до 15 май. В този срок не се предвижда санкция.

От 15 май до 9 юни санкцията е от 1 %  за всеки просрочен ден, припомнят в съобщение от пресцентъра на ДФ "Земеделие".

Кандидатите за подпомагане по схемите по кампанията за директни плащания – 2010, трябва реално да ползват заявените от тях площи; да разполагат с необходимите документи, които да доказват правото им да ползват обработваната земя, както и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно утвърдените национални стандарти.

При кандидатстване по схемите за директни плащания кандидатите попълват заявление за входяща регистрация, като след въвеждане на всички данни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) се подава заявление за подпомагане. 

 

Тръгват хайки за фалшиви винетки 

МВР, съвместно с агенцията "Пътна инфраструктура" и консорциума "Разпространение на винетни стикери", засилват контрола над винетните стикери, съобщи пресцентърът на агенцията. Ще се извършват внезапни проверки и на пунктовете за разпространение, намиращи се в близост до ГКПП. Ще бъдат проверявани и превозните средства, предназначени за превоз на товари и пътници. Заради по-високата цена на винетките при тях е и по-висок рискът от измами или използване на фалшиви стикери, отбелязват от агенцията. Ако водач на превозно средство управлява автомобил с фалшива винетка, ще се приема, че той няма такава и ще бъде санкциониран. Глобите за лека кола са 100 лв., за автомобили между 3,5 тона и 12 тона - 500 лв., за товарни автомобили - 1000 лв.

От пътната агенция и "Разпространение на винетни стикери" припомнят, че за да не станат жертва на измама, гражданите и фирмите трябва да купуват винетки само от официално обявените за това разпространителски пунктове.

Най-важните отличителни характеристики на оригиналния стикер са наличието на седемцифрен сериен номер отпред; изписан е видът на категорията; има графика на превозното средство, за което е издадено - дали е за камион, за автобус, или за лек автомобил.

Допълнително има буквени означения, които са Г-годишна, М-месечна, С-седмична. Най-добрата графична защита, която всеки трябва да погледне, когато си купува винетка, е холограмният стикер. На него със специален шрифт е изписано АПИ, RIA и има миниатюрни графики, припомнят от агенцията. 

 

Изложба на старинни оръжия е подредена в регионалната библиотека 

Изложба на старинни оръдия е подредена в РБ „Партений Павлович”.

Това съобщи Валентин Петков, председател на Регионален клуб „Традиция” - Силистра.

Оръжието е автентично, вече излязло от употреба, но с него са воювали прадедите ни, хайдутите, използвано е в битките до Руско-турската война, обясни Петков. Експонирани са различни модели стари хайдушки кремъчни пушки - шишанета, които се различават от тези, използвани в Балкана. Добруджанските шишанета са по-къси, обясни Петков. Производството им е немско и френско. Показано е и хладно оръжие, хайдушки ножове каракулаци, ятагани, както и няколко кремъчни пистолета, от края на ХVІ до ХІХ век.

Всички са с инкрустации  и говорят за вкуса и естетическото отношение на техните притежатели.

Музейните експонати са от частни колекции на членовете на клуб “Традиция” и от музея “Меджиди Табия”, донесени сега в библиотеката, за да могат повече посетители да видят българското оръжие от далечното минало. 

 

IX национален конкурс “Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Две от наградите заминаха за Пловдив

 

Организаторите на литературния конкурс “Любовта е пиянство или пиянство от любов” – Дирекция “Хуманитарни дейности”, отдел “Култура” при община Силистра и с домакинството на РБ “Партений Павлович” проведоха заключителната част на конкурса и раздадоха наградите на най-сполучливите любовни стихотворения.

Поетесите Геновева Цандева и Елена Атанасова, от Пловдив получиха сътоветно първа и трета награда. Второто място бе за силистренския поет Ивайло Теризийски, който макар и задочно поздрави участниците в конкурса и благодари на журито за оценката. От няколко години той живее в Англия.

Литературно-музикалната среща на творците бе открита от зам.-кмета по “Хуманитарни дейности” Нели Стоилова, която отправи поздравление към участниците в конкурса и присъстващите на литературната вечер.

Ванушка Ангелова, ръководител на клуб “Литературно творчество” към Центъра за работа с деца и водеща на празненството, направи ретроспективен преглед на провежданите конкурси, чието начало датира от 2003 г. Оказа се, че до 2010 г. в силистренския литературен конкурс са участвали 624 поети от страната.

Актьорите Татяна Куртева и Христо Христов от ДТ “Сава Доброплодни” изпълниха стихотворения от изявените литературни творци.

Като музикален фон бяха изпълненията на китаристката Виктория Цветкова и пианистката Лидия Кулева, които повишиха настроението на присъстващите.

Председател на журито бе поета и журналист Симеон Манолов и членове – доц. д-р Румяна Лебедова, преподавател във Филиал - Силистра към РУ “Ангел Кънчев” и Йордан Георгиев – журналист и кореспондент на в. “24 часа”.

В конкурса участваха 108 любовни стихотворения от Пловдив, Варна, София и Силистра.

За втора година литературно сдружение „Реката и приятели” връчи специална награда – парична сума и грамота. Този път тя бе за  варненският поет с китара Владимир Стоянов.

Поощрителни отличия бяха раздадени на още десет творци.

Срещата бе обогатена и с изпълненията на силистренските поети Любен Дашев и Дафинка Станева, влизащи в състава на 10-те наградени творби.

Бр.36/24 февруари 2010 г.

Предупреждение за бързо повишение на нивото на река Дунав 

Очаква се значително и бързо повишение на нивото на река Дунав, предупреждава Агенцията за проучване и поддържане на реката. В нарочни писма до всички областни управители по поречието на река Дунав се посочва, че „в общия българо-румънски участък през следващите 4 дни нивото на реката ще е по-високо от петите на дигите и на много места ще залее крайбрежната тераса и островите”. Бързото покачване може да предизвика аварии при понтони и закотвени плавателни съдове, предупреждават от Агенцията.

При необходимост ще бъде свикан Кризисният щаб към Областния съвет по сигурност.

 

Отворен е мартенският базар 

Заработи мартенският базар в центъра на Силистра. Петдесет и девет разрешителни за продажба на мартеници е издала общината, показва справка от общинската дирекция по икономика. Търговците са заели общо над 80 квадратни метра площ от ОББ до ЦУМ.

Между 10 ст. и 5.00 лв. вървят и тази година цените на червено-белия символ. Разнообразието от мартеници по традиция е голямо – от пресукани конци за ръка, през кукли сувенири - изработени от кратунки, до пана за стена. Има и любимите на децата значки с анимационни герои.

Мартенският базар ще работи до 3 март, уточняват организаторите.

 

Епизоотичната комисия подготвя годишен план 

Акценти в дейността си през 2010 година предстои да набележи Общинската епизоотична комисия.

Заседанието е планирано за днес от 15.00 часа, съобщи секретарят на община Силистра и председател на комисията инж. Людмил Стоянов.

В рамките на срещата ще бъде попълнен и членският състав.

 

Общественият съвет по социално подпомагане готви годишен отчет 

На първо за 2010 година заседание се събира Общественият съвет по социално подпомагане и услуги на 26 февруари от 14.00 часа в заседателната зала на общината.

Според предварителния дневен ред ще бъдат обсъдени отчетът за дейността на съвета за 2009 година и планът за работата му през тази година преди да бъдат внесени в Общинския съвет, съобщи Ани Табакова от дирекцията по здравеопазване и социална политика. Има някои предложения за промени в правилниците за работата на обществения орган; на вниманието на комисията ще бъде предложена и информация за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Силистренската община в тежко финансово, здравословно и социално положение.

По данни от предварителния отчет през 2009 година Общественият съвет за социално подпомагане и услуги е уважил 57 молби на крайно нуждаещи се силистренци. Отпуснати са общо 18 578 лв. за еднократни помощи. С решение на общинските съветници са изразходени други 14 100 лв. за операции и лечение на 7 човека, между които са 3 деца. Отпуснати са също 3312 лв. за погребения на крайно бедни хора. През 2009 година Съветът е дал становище за разкриване на „Защитено жилище” - нова социална услуга на територията на община Силистра.

 

Ще продължи санирането на учебни сгради 

И през тази година общината ще продължи работата си по прилагане на мерки за енергийна ефективност в детските и учебни заведения, съобщиха от общинските дирекции по устройство на територията и по хуманитарни дейности.

Подготвя се документация за кандидатстване по схемата за подкрепа на тази дейност, предвидена в оперативната програма „Регионално развитие”. Очаква се схемата да бъде отворена в края на месец април, но вече са подадени насоките за разработване на проекти. На тази основа е изготвен списък с 9 училища и детски градини, които отговарят на изискванията: да обслужват повече от едно населено място или периферни места в района, както и да отчитат потребности на групи в неравностойно положение и малцинства.

Благодарение на финансиране по различни донорски програми досега само в 2 учебни заведения в Силистра (ОДЗ „Нарцис” и ОУ „Отец Паисий) са изпълнени 100 % енергийни дейности – подмяна на дограма, отоплителна инсталация, ремонт на санитарни възли и фасади. Частични ремонти са направени в други 8 училища и детски градини.

Окончателният списък на сградите, с които общината да кандидатства за европейско финансиране, ще бъде определен от общинските съветници. Минималната сума на безвъзмездна помощ по схемата за енергийна ефективност в учебните заведения е 500 000 лв., а максималната - 5 млн. лв. с ДДС. 

 

Отново ще има конкурс за управител на ДКЦ-1 

Докладната записка е внесена в Общински съвет и ще бъде разгледана на предстоящата сесия на местните парламентаристи на 25 февруари.

Съгласно предложението за решение, общинските съветници първо ще прекратят обявения на 26 ноември миналата година конкурс.

Освен обявените условия и документи, които се изискват от кандидатите за новия конкурс, те ще трябва да предоставят в запечатан плик и Програма за развитието и дейността на “Диагностично-консултативен център 1 – Силистра” ЕООД за тригодишен период.

Решението за провеждане на конкурс за избор на управител на “Диагностично-консултативен център 1 – Силистра” ЕООД трябва да се публикува в един централен и един местен всекидневник в срок до 31 март 2010 г. от Общинска администрация – Силистра. Организацията по извършването на публикациите да се извърши от кмета на Силистренска община. В срок до 09.04.2010 г. комисията за провеждането на конкурса пък трябва да бъде информирана писмено за това – кога и в кои печатни издания е публикувано цитираното решение.

Конкурсът да се проведе на 16 април от 14,00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Силистра, предлагат от комисията за провеждане на конкурса.

 

Вестниците в Силистра са на 125 години, радиото – на над 50

Йордан ГЕОРГИЕВ

Вестници в Силистренския край има от 125 години, а радиото е само на около 50, показва “статистиката” за медиите в Крайдунавска Добруджа. Сметката е направена по повод откриващата се днес в Градската художествена галерия (в l 7.17 часа) изложба “Между три века”. На практика става дума за две изложби “в едно”, дело на община Силистра, РБ “Партений Павлович”, Държавен архив и Съюза на българските журналисти. В следващия един месец, до края на м. март, посетителите ще могат да видят факсимилни първи страници на над 80 издания: от “първите опити” веднага след Освобождението от турско робство; през първия период до 1900 година, когато се натрупва “печатарски и журналистически опит” (вестници “Време”, “Зора” и др.), а и до 1940 година. И след това...Чак до 1990 г., когато отново има бум на издания на вестникарския пазар. Посетителят ще види и съвременните вестници, печатани в...Русе. Е, едно време са ги печатали чак във Виена. Защото било по-евтино. Май и сега е така.

За разлика от вестниците, радиото като първа по вид електронна медия се “ражда” в Силистра и региона някъде в края на 40-те години – първо в областния (сега, тогава център на околия) град, а после в съседните градове Тутракан и Дулово. Ваня Петрова от Дулово, която води тамошните радиопредавания вече 25 години, твърди по местни изследвания, че в Дулово е имало радиопредавания още преди да стане...град преди 50 години. И няма намерение да се пенсионира. Някога местната пропаганда се е правела дори на турски език, за да стигне до всеки информацията за проведено събрание или за предстоящ концерт. Имало дори кастинги за водещи, по-жестоки от днешните конкурси.

Какви медии имаме понастоящем в Силистра и областта? Два всекидневника – в Силистра, един седмичен рекламен вестник, също в Силистра; два седмичника – в Тутракан; 4 вестника на общините, които излизат спорадично – в Главиница и Кайнарджа (най-често), в Алфатар и Ситово (все по-рядко); три общински кабелни радиа – в Силистра, Тутракан и Дулово, както и три ефирни радиа – две в Силистра и едно в Дулово. Кореспонденти имат националните държавни телевизии и радио, вкл. и РТВЦ-Русе, както и БТА; всекидневниците “Труд” и “24 часа”; Нова телевизия, Дарик радио, радио “Шумен” и др.

От изложбата става ясно още, че през 1894 година е бил първият и единствен засега Журналистически събор, когато журналистите обикновено са били и писатели. Тази година предстои второто му издание, както реши наскоро УС на СБЖ в София.

Радио “Дулово” е по-възрастно от едноименния град

Радио “Дулово” става факт през 1951 година. Тогава Дулово е център на околия. В прашното, безводно и без ток населено място на Добруджа настава голяма радост, когато в центъра са поставени две фунии (наричани още високоговорители), захранвани от специално доставения за това генератор. Оттук се слушат радио “София” и съобщенията от Дулово.

Първите студио и уредба са в частна къща и с технически екип от Русе. Оттук се предават информации и съобщения, разрешени (”За четене по радиоуредбата”) и подписани със специален печат и подпис от началник „Радио-Студио”. Емисиите са били сутрин, обед и вечер – шест дни в седмицата. Началник-студио тогава е бил Наполеон Пухлев, а околийски говорители са били Парапанова, Шиваров, Дойчинов и техници Борис Ангелов и Димитър Колджиков.

През 1953 година вече са назначени на щат и след конкурс говорителите Славка Русева и Георги Гърчев, както и специални техници. Нарочна комисия за подбор на говорители е изисквала от кандидатите да имат правилен и разбран изговор, четене на непознат текст, изразително четене на поезия, проза и старославянски текстове.

По-късно студиото и радиоуредбата са преместени в читалището, а, когато през 70 – те години на ХХ век се построява новата сграда на пощата, са отделени специални помещения за радиостудио. По разработен и утвърден проект то е обезшумено и обзаведено с мебели и оборудване от Разград.

Заедно с това се изгражда и радиомрежата в града и селата на околията. Голям интерес е проявяван от хората за снабдяване с домашни високоговорители и включване към мрежата. Абонатите от града са наброявали към 5 хиляди.

Можем само да си представяме с какви технически средства се е работило тогава, но е имало микрофон, грамофон и за новите плочи слушателите са се записвали, за да им пуснат избраната песен. Благодарение на радиосъобщенията и поканите те са разбирали, че в Дулово ще има концерти, нови филми, събиране на соарета и седенки с беседи, колективно изпращане на войници – с танци, нови книги в библиотеката, масови имунизации на децата, здравни беседи и мн. мн. др.

Заедно с работещите във вестник „Дуловска искра” са се правили съвместни заседания и са се излъчвали статии и очерци, публикувани във вестника и обратно. Който не е чул – да прочете, който не е прочел – да чуе! През годините в селата също се изграждат радиовъзли, в които са работили учители и читалищни секретари.

По изискване на ръководството на държавните и партийни институции след 1944 година, някои от емисиите са били на турски език с цел приобщаване на населението към “новия живот в страната”. Сред хората пред микрофона са били учители и общественици като Али Чаушев, Али Карабед, Азис Алиев, Хаккъ Заимов, Лютфи Джибурджиев, Ерол Салиев, Сейрани Ахмедов и др.

През годините, овладявайки работата пред микрофон, говорителите са се усъвършенствали и в журналистическото майсторство в радиото. Но наред с това те са били репортери, тоноператори, звукорежисьори, музикални редактори, автори, водещи, редактори...(впрочем, така е и сега). С много желание, сърце и душа, обич към хората и работата те са създавали предаванията си за дуловските слушатели.

Сред хората работили през годините в т.нар. „Малко радио” са били Тодорка Савянова, Богданка Вълкова, Стоянка Гайдарджиева, Иванка Демирева, Д.Атанасова, Костадинка Димитрова, Ст. Кънчев, Виолета Желязкова, Димитър Тончев, Тодорина Драганова, Петър Петров и вече...25 години Ваня Петрова.

Сътрудниците на радиото в Дулово са били над 50 и чрез техните материали за хората от Дулово и селата емисиите са ставали по-въздействащи и пълни с живот.

През този над половин век от създаването на радио в Дулово много деца и младежи за първи път са заставали пред микрофона и са били завладявани от магията на радиото. В четири училища, със съдействието на местното общинско радио, заработиха локални училищни радиа, а учениците на място създават и реализират своите журналистически идеи! На регионални и национални конкурси РТВ в Дулово е печелило първите места, а наградени предавания са звучали по националното радио.

Материалът е изготвен от Ваня Петрова по спомени и архивни материали


ТРИ МЕДАЛА ЗА БАГАИНЦИ

На Държавния личен шампионат по джудо за юноши и девойки старша възраст, момчета и момичета.си дадоха среща над 700 състезатели от 50 клуба от цялата страна. Спортен клуб „БАГАИН”  се яви на състезанието със състав селекциониран почти на сто процента от дебютанти или в по висока възрастова група, или изобщо на състезание от такъв характер. Така че завоюваните три медала бяха почти програма максимум, въпреки че възпитаниците на Неделчо Цветков и Стефан Стефанов загатнаха за много по-големи възможности, и то в схватки със състезатели от мощни клубове.

През първия ден на татамито се качиха юношите и девойките старша възраст. Там традиционно добре се представи опитната Ивелина Георгиева, на която, за да влезе в собствената си теглова категория до 63 кг., се наложи да свали 4 кг. от тренировъчното си тегло. Георгиева се справи перфектно с тази първа и нелека задача и започна състезанието амбицирана да покаже най-доброто от себе си. Спечели две победи, които я отведоха на финал в подгрупата, където при победа отиваше на финал и минимум сребърен медал. В тази решаваща схватка нашата състезателка като че ли се огъна, загуби (оказа се от бъдещата шампионка) и й се наложи да играе още една последна схватка за определяне на бронзовия медалист. Там Георгиева нямаше проблеми, спечели чисто и с това и правото да се качи на почетната стълбичка на победителите.

Не така успешно се представи другият наш фаворит за спечелване на медал в тази възрастова група Кристиян Ангелов. Кристиян е един от най- добрите състезатели на клуба, но на това състезание той отиде без необходимата подготовка, измъчван през последния месец от контузия. Още в началото на първата си схватка Ангелов поведе уверено, но така и не му достигнаха силите да завърши успешно двубоя като загуби в последните секунди. Треньорът му Неделчо Цветков обаче е убеден, че най-добрите изяви тепърва му предстоят.

Другите наши представители в тази възрастова група се представиха променливо и незадоволително.

Добро впечатление направиха най-малките ученици в ОСУ ”Дръстър” - петокласниците. Там възпитаниците на треньора Стефан Стефанов завоюваха два бронзови медала.

Определено по големи са възможностите на Мария Иванова в категория 57 кг., но тя е дебютантка и бронзовият медал определено е успех. Повече увереност в собствените възможности би я отпратила на по-високо място в класирането.

Също с бронзов медал се поздрави и Елизабет Вейсал в кат. 52кг.Сигурно завоюваният успех ще я амбицира още повече в подготовката й.

Много добре се представи Християн Великов в кат. 46 кг., който се състезава в теглова категория с наистина „жестока” конкуренция (31състезатели). Въпреки че завоюва три великолепни победи, те не бяха достатъчни за нещо повече от почетното седмо място. Мнението на Стефан Стефанов е, че двете загуби на Християн са повече „заслуга” на съдиите, отколкото на неговите противници.

Другият наш представител при момчетата - Драгомир Неделчев, въпреки смелата си игра загуби две схватки и отпадна от състезанието.

През този уикенд на най-добрите състезатели по самбо на клуба юноши и девойки до 18 години предстои участие в държавно първенство.

Молбата на клубното ръководство е за помощ, тъй като състезанията следват едно след друго и не е по възможностите на клуба да осигури необходимия финансов ресурс.

 

Поредна кю-степен за каратеките от клуб „ШОТО ВИТЯЗ”

 

Двайсет и седем каратеки от клуб „Шото Витяз” са се явили на изпит за кю-(ученическа) степен, съобщи треньорът им сенсей Валери Великов. Изпитната комисия е била председателствана от секретаря на съдийската колегия на Българската федерация по карате Евгени Щерев. Това е предопределило високите критерии при оценяването. Всички ученици на Великов са повишили с 1 степен нивото си. По думите на Щерев децата са показали отлична подготовка за състезания през годината. Принос за успеха им има младият треньор Теодор Тодоров, който наскоро защити майсторска степен първи дан и взе черен колан.

Още на 6 март каратеките от „Шото Витяз” ще трябва да докажат оценката на комисията в първото състезание, организирано от Българска джу-джицу федерация в София.

 

Дулово

Стартираха ученическите спортни надпревари

 

Вчера във физкултурния салон на ОУ ”Хр.Смирненски” в Дулово се проведе волейболна среща между отборите от СОУ ”В.Левски” и ОУ ”Хр.Смирненски”. Победител стана отборът от СОУ ”В.Левски”. С нея стартираха срещите по различните видове спорт, включени в спортната програма на МОМН.

„В изпълнение на националния календар за извънучилищните дейности на МОМН и във връзка с провеждането на ученическите спортни игри през 2009 – 2010 г., наскоро в една от залите в сградата на община Дулово проведохме работна среща с преподавателите по физическо възпитание и спорт от 10 училища, които са в района на общината”, каза Наташа Стоянова, началник на отдел „Образование” към ОбА.

И добави, че всяко училище е заявило предпочитания вид спорт, възрастова група, а за най-масовата дисциплина – футбола, е бил изтеглен жребий за разпределение на отборите в предварителните групи. Дуловските училища ще мерят сили в шест спортни дисциплини: волейбол, футбол, тенис на маса, бадмингтон, лека атлетика и шахмат.

Срещите ще се провеждат по утвърден график, а всички те ще пременават под знака на 50–та годишнина от обявяването на Дулово за град.

 

Общински ученически игри в община Главиница

 

            На 17.02.2010 г.Ученическите игри в община Главиница стартираха със спорт шахмат.            Участваха отбори от три училища в две възрастови групи – V – VII клас и VIII - X клас.

            В първата категория първенец е ОУ ”Св. св.Кирил и Методий” - с.Сокол, следвани от СОУ ”В.Левски” - гр.Главиница и ОУ ”Н.Й.Вапцаров” - с.Листец.

            Във втората категория – VIII – X клас на първо място се класира отборът на СОУ ”В.Левски” - гр.Главиница, а втори остана отборът на ОУ ”Н. Й. Вапцаров” - с.Листец.

            На 22.02.2010 г.се проведе Общинският кръг по тенис на маса.Участваха четири училища от общината.

            Във възрастова група V – VII клас – момчета, призовите места завоюваха отборите на ОУ ”Отец Паисий” - с.Ст.Караджа, СОУ ”В.Левски” - гр.Главиница и ОУ ”Н.Й.Вапцаров” - с.Листец, а при момичетата първенец е отново отборът на ОУ ”Отец Паисий” - с.Ст. Караджа.   

            Във втората възрастова група VIII – X клас – юноши, първенци са: СОУ - гр.Главиница, ОУ - с.Ст.Караджа и ОУ - с.Листец.

            Всички участници и отборите първенци бяха наградени с предметни награди и грамоти, осигурени от Управление “Образование” в гр.Главиница.


 

Бр.35/23 февруари 2010 г.

Закриват СООР

* Остават само бройките за охрана на общинската собственост

 

В четвъртък на свое заседание Общинският съвет ще разгледа като част от дневния ред новата структура на община Силистра. Едно от предложенията е да бъде закрит отдел „Сигурност и охрана на обществения ред”, като 24 бройки се съкращават, бройките изпълнител-охрана на общинска собственост се увеличават от 12 на 16 и за осъществяване на техните задължения отговаря н-к отдел “Административно-стопански дейности”. Предприети са и мерки за прекратяване на всички трудови договори с лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от отдел “СООР”. Реализираната икономия от съкращаването на звеното е в размер на 72 хил. лв.

Според новите предложения промени ще има и в кметствата на селата Йорданово, Срацимир, Сребърна, Иширково и Бабук. Длъжността секретар ще бъде трансформирана в гл. експерт “Административно обслужване”.

Намалени ще бъдат щатните бройки на Домашния социален патронаж, на извънучилищните дейности, на ОП „Обреди”, ОП „Жилфонд” и на ОП „Регионално депо за твърди битови отпадъци”.

Съгласно предложената промяна в структурата на общинска администрация Силистна , се намалява също и броя на заместник кметовете в общината , като от шест , те остават пет. Дирекция “Икономика”, за която зам кметсктото място бе овакантено , след освобождаването на Димчо Кьосев ,  преминава към дирекция “Общинска собственост” с ресорен кмет Пепа Денева.

 

Дунав започна да приижда, край Силистра очакват 509 см водно ниво

 

С 31 сантиметра са се покачили водите на Дунав и край Силистра през последното денонощие. Днес измереното ниво бе 385 сантиметра. При Русе дунавските води са се покачили със 72 сантиметра, като те достигнаха до 420 см, при Свищов покачването е с 8 см и кота от 426 см.

Прогнозата на специалистите е, че през следващите няколко дни река Дунав ще продължи да покачва нивото на водите си, като при Русе то ще достигне до 544 сантиметра, а при Силистра – 509 сантиметра, като покачването ще е с цели 124 сантиметра. Критичната точка при Силистра е 770 сантиметра, припомниха хидрометеорлозите.

 

 

СМЕНИХА МЯСТОТО ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЛЮБОВНИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

 

В читалнята на Регионална библиотека „Партений Павлович” ще се проведе отчитането на Националния поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов” днес от 17.00 часа, съобщи Кера Георгиева от общинския отдел „Култура”.

Сто и осем поети от цялата страна се състезават за отличията на професионалното жури, чийто председател е именитият силистренски поет и журналист Симеон Манолов. Негови партньори в нелеката задача са докторът по литература и преподавател в Русенския университет Румяна Лебедова и журналистът Йордан Георгиев.

Достолепни имена с богат опит в любовната българска поезия са уважили тази година деветото издание на конкурса, разкриха организаторите.

Някои от отличените творби ще бъдат представени по време на тържеството

с музикален фон от живи звуци на китара и пиано. Ще бъдат раздадени три награди и една специална – на силистренското литературно сдружение „Реката”.

 

РОКФЕСТ СЪБИРА МЛАДИ МУЗИКАНТИ В СИЛИСТРА

 

Рокфестивалът „Зелена светлина на младите рок групи” ще събере на 26 февруари в залата на Младежкия дом от 17.30 часа банди от Разград, Шумен, Търговище, Русе и Силистра.

Домакините ще бъдат представени от момчетата от група „No Ignored” и момичетата от “ G. Point”. Ментор на последните е фронтменът на рок групата „Нафталин” Иван Неделчев.

Зелена светлина на младите рок групи” е мотото и на проект на меломани от Разград. Подобни рокфестове са правени вече в Шумен и Разград. В Силистра им помагат Читалище „Доростол”, Центърът за работа с деца и общината.

 

 

доц. д-р инж. Димитър Димитров - ректор на ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив

 

Да се оценява качеството на кадрите, които завършват даден университет 

Всички акредитации във ВУЗК са с максимален срок.

 

-         Г-н Димитров, продължава ли още да е валидна традицията на българите да изучат децата си?

-         В продължение на хилядолетия нашите предци са обожествявали земята- хранилница. Тя е била най-висшата ценност. През последните векове започва да се развива образованието. Тогава мъдрите ни прадеди осъзнават, че знанието е по-висша ценност от земята. Ето защо, само когато пращат децата си да учат, те са продавали нива.

Водещата икономическа сила САЩ доказа, че за да има просперираща икономика, трябва да има добри университети. В световната класация на първите 500 университета 480 са от САЩ. Изводът е ясен. Примерът на САЩ беше последван от Япония , Южна Корея, Китай, Турция.

За съжаление, у нас системата на висшето образование е прекалено консервативна. Огромното болшинство не желаят промени, не желаят внедряването на добрите практики от водещите страни. Както казваше един министър:” Реформата във висшето образование е като преместване на гробище – не чакай помощ отвътре”. Повечето защитници на консерватизма от академичните среди оправдават своята позиция, като се позовават на добрата национална традиция. Странно е! Защото конкурентоспособността на една институция за висше образование се дефинира като баланс между традиция и иновации.

Ето защо, от една страна, българските родители уважават традицията да изучават децата си, а от друга, се мъчат да изпращат децата си в западноевропейски университети.

-         Каква е Вашата оценка за качеството на висшето образование в нашата страна?

-         Картината за качеството е шарена. Самото понятие „качество на висшето образование” е трудно да се  дефинира. Аз бих предпочел да се оценява качеството на кадрите, които завършват даден университет. Колко от тях са безработни? Колко от тях са Нобелови лауреати, бизнесмени, мениджъри, ерудирани експерти, уважавани професионалисти? Ако погледнете акредитациите на нашите университети, 90% от тях имат най-висока оценка. Но в международните рейтингови класации ги няма. Във ВУ „Земеделски колеж” се стремим да подобряваме отделните компоненти на образователния процес: аудитории по европейски стандарти, ежегодна оценка и селекция на академичния състав (включително и въз основа на студентските оценки), внедряване на добри практики от САЩ и други водещи страни. Ние нямаме регистрирани наши възпитаници като безработни. Не мога да давам оценка за държавните висши училища, но мисля, че в частните сме длъжни да предоставяме качествен продукт на нашите студенти, които заплащат такси. В противен случай никой няма да дойде да учи при нас и ще фалираме.

Работим в конкурентна среда – национална и европейска. Българският потребител се обяви по категоричен начин, че частната инициатива и конкурентната среда гарантират предоставянето на все по-качествени стоки и услуги. Това се наблюдава през последните 20 г. в частните магазини, ресторанти, медии, клиники, болници. Отрасъл „земеделие” отчита 25 на сто растеж през 2009 г. спрямо предходната. Значителен принос за тези резултати имат нашите кадри, които създаваме.

-         В навечерието сме на новата кандидатстудентска кампания. С какво ВУЗК ще привлече повече от завършващите ученици?

-         През 2009 г. приключиха успешно всички акредитации във ВУЗК. Всички те са с максимален срок. Международната компания MOODY INTERNATIONAL сертифицира всички структури на ВУЗК, включително дистанционната, в това число и Филиалът в Силистра. Обикновено ние не правим специална реклама, а казваме така: нека студентите попитат вече приетите студенти, нека студентите сами говорят за своето висше училище.

-         Как приемате идеята на образователното министерство, във висшите училища да няма задължително хабилитирани преподаватели?

-         Ние привличаме експерти на високо ниво, които работят в стопанства, банки, държавна и общинска администрация и други за провеждане на практически упражнения. Оценката на студентите за тези привлечени преподаватели е много висока. Те внедряват онзи прагматизъм, от който агробизнесмените имат нужда. Ето защо нашата формула е хабилитираните лица да преподават теорията, а практиката – от действащи експерти. В България функционира Американски университет, ситуиран в Благоевград, в който работят много нехабилитирани преподаватели, по смисъла на българското законодателство. Това обаче по никакъв начин не намалява престижа на този университет.

-         Продължава ли да е актуално земеделското образование в нашата страна?

-         А какво друго да е актуално?! Нека да погледнем външно-търговския си баланс: внасяне на автомобили, машини, компютри, мебели, дрехи, обувки, телевизори...а къде са онези конвертируеми продукти, които да изнасяме? Нали пак трябва да започнем от земеделските продукти с уникални вкусови качества, преработвателната индустрия... и така стъпка по стъпка да убедим европейските потребители, че силата на България е в производството на вкусни и екологично чисти храни. За съжаление абитуриентите с висок успех отиват да учат в западноевропейски университети за банкери, програмисти, инженери, икономисти, юристи, физици, химици. После защитават докторати и стават професори на 30 години. Докато спецификата на земеделското образование трябва да следва спецификата на земеделското производство, което е уникално във всяка страна. Ако наш студент реши да учи земеделие в Швеция, то неговото образование ще бъде непригодно за българските условия например в областта на зеленчукопроизводството, овощарството, лозарство, винопроизводството....

Важно е да отчитаме и световните тенденции, глобалните проблеми на човечеството. Очакваното изчерпване на традиционните енергийни ресурси води до ангажиране на аграрния сектор за производство и на енергия. Ето защо аграрната наука, образование и практика, трябва да обогатят спектъра си на действие, освен към храните, така и към енергопроизводството от аграрни отпадъци, заделянето на площи за слънчеви и вятърни генератори.

Убеден съм, че земеделското образование ще става все по-актуално, защото в продължение на хилядолетия България винаги е изхранвала империите, в които е членувала.

-          Трудно ли ще бъде на България отново да добие славата на модерна държава в областта на селското стопанство, особено след големите скандали на земеделски производители по програма САПАРД?

-         Не. Няма да е трудно. Достатъчно е да работим почтено, да спазваме правилата и законността. Европа има достатъчно ресурси, за да контролира и оцени нашите проекти и тяхната реализация.

-         Европейската политика ни насочва към редуциране на площите за тютюнопроизводство. Какво ще е препитанието на тези 150 хиляди семейства?

-         Вероятно това ще бъде най-големият проблем на България през следващите 2 години. Досегашните правителства не подготвиха програми за алтернативна заетост, ние учените предвиждахме този проблем и започнахме разработка на проекти. Такъв проект вече се реализира в Кърджали. Един от клоновете, които предвиждаме да се развива, е овощарството, включително производство на маслини. През 2009 г. бяха засадени 1000 маслинови фиданки в райони с различен микроклимат. Подбрани са сортове, които могат да понасят отрицателните температури, регистрирани в района. Бихме предложили на аграрното министерство и програма за възстановяване на овцевъдството до размерите му от 1939 г. Производство на ръж също е перспективно, като се има пред вид нарастващото потребление на автентичен ръжен хляб.

-         Гръцките фермери блокират границата, така нанасят щети на българската икономика, под предлог, че защитават своите интереси. Какво да се прави?

-         Това се случва не за първи път. Очевидно е, че с добросъседски разговори този въпрос няма да се реши. Историята на цивилизацията е използвала богат арсенал от действия и противодействия. След като затварянето на границата от гръцките фермери става рецидив, очевидно е, че нашите действия са неефективни. На икономическите удари, които понасяме, трябва да отговорим с адекватни икономически удари. Такава е инициативата на българските хотелиери, но аз мисля, че трябва да отидем още по-далеч. Българските лидери – президент, премиер, министри, следва да призоват всеки български гражданин, който е патриот, да пренасочи своите туристически пътувания и отдих към български турски и други курорти, но не и към гръцки. Тази мярка би респектирала гръцкия туристически бизнес, включително и фермерите. Защото не малък дял от тяхната продукция се консумира в туристическите обекти. Лично мое мнение е, че подобна трябва да бъде реакцията и от страна на нашата северна съседка - Румъния, защото и тя търпи големи загуби.

-         Как оценявате дейността на новото ръководство в Министерство на земеделието и храните?

Мисля, че д-р Мирослав Найденов е едно отлично попадение за министър. Познава отрасъла, проблемите на фермерите. Компетентен е, умее да защитава интересите ни в Европейския съюз. Пожелавам му успех!

 

Интервю на Марий ПЕЙЧЕВ