Бр.38/26 февруари 2010 г.

Полицията издирва 72-годишен мъж по молба на близките му

 

Полицията издирва Явер Шукри Юсеин на 72 години от с.Ситово по молба на близките му. Той е в неизвестност от 21 февруари, когато самоволно напуснал „Хирургично отделение” на МБАЛ-Силистра след извършена операция. Мъжът е със сериозни здравословни проблеми, понякога губи ориентация и говори несвързано. Облечен е с черно шушлеково яке, тъмнозелен панталон, черна барета и обут с черни кожени обувки.

Полицията призовава гражданите, които могат да помогнат с информация за установяване на Явер Юсеин, да се обадят на тел. 166, (086) 83-21-22 или в най-близкото поделение на МВР.

 

ОбС гласува Силистра да остане с четирима заместник-кметове

* Закриват отдел заради началника му

* Нови управители на общински предприятия се очакват от 8 март


Сензационно спокойно и в духа на добрия тон премина сесията на Общинския съвет вчера. Приета бе новата структура на община Силистра.

Приети бяха и предложенията, които в движение направиха градските депутати от мнозинството. Дори кметът инж. Иво Андонов благодари и коментира, че са били добре обосновани.

Направихме добра структура и се радвам, че общинските съветници бяха добронамерени, допълни той.

Съжалява само за решението заместник-кметовете да останат четирима. Не може обаче да се намесва и оставя на БСП да реши кого ще изтегли от управлението на общината – Светлана Боева или Нели Стоилова. Няма да обжалва обаче решението на съветниците, тъй като това означава да падне цялата структура на общината и да се започне от нулата.

Закриха отдел “Сигурност и охрана на обществения ред” – СООР. Това звено не проработи, като голямата вина за това е на неговия началник Петър Караколев, заяви кметът Андонов след заседанието на Общинския съвет.

 

Върху новата структура на общината е работено изключително дълго време, заяви кметът на община Силистра инж. Иво Андонов. Тя е съобразена с потребностите на администрацията  да изпълнява функциите в отделните направления и да оптимизира състава, така че фонд “Работна заплата”, на който може да се разчита от собствени приходи, да бъде адекватен на възможностите, допълни той.

В процеса на дискусия по темата “Нова структура на общината” бяха направени и приети предложенията за сливане на дирекциите „Хуманитарни дейности” и „Здравеопазване и социална политика”, като това от своя страна води до редуциране броя на заместник-кметовете до четирима. Партията, която представляват Нели Стоилова и Светлана Боева /БСП/, ще трябва да вземе решението коя да запази поста си и коя да бъде освободена, категоричен бе кметът Андонов. И двете са еднакво ценни, тъй като познават материята на своята работа, ръководители са на проекти и съжалявам, че така се получи, сподели пред журналисти инж. Иво Андонов.

Като част от новата структура е и обединяването на дирекциите „Икономика и международни програми” и „Общинска собственост”. Ресорен зам.-кмет ще е Пепа Денева.

 

Нов отдел се създава с решението на общинския съвет

„Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”

 

Прието бе и предложението, направено от Жеко Коев, общински съветници от всички политически партии да участват в работата на Комисията по обществените поръчки. Съветниците ще бъдат избирани на случаен принцип в последния момент преди да бъде даден старта на една обществена поръчка, за да се избегнат моментите на оказване на въздействие, които са предпоставка за корупция. Шеф на отдела ще бъде Красимира Петрова /към момента управител на ОП „Обреди”/.

Получаваме санкции и то за пропуски, които са допуснати по време на процедури; не са фатални, но трябва да бъдат избегнати, за да предложим перфектно обслужване. Началникът на отдела персонално ще отговаря за документацията и той ще е човекът, който ще прави последната проверка при старта на всяка процедура, заяви силистренският кмет.

В рамките на съществуващата численост нов отдел ще заработи и в дирекция „Устройство на територията”, тъй като там е най-голямото натоварване по работа по проекти и усвояване на еврофондове по Оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда”.

Отделно към дирекция  „Икономика” ще се запази структурата, работеща по т.нар. “меки проекти” – трансгранично сътрудничество по програма ФАР, където действията са съвместни с тези на АТГС „Дунавска Добруджа” и побратимените на Силистра общини от Румъния, Турция Унгария и др.

 

Публични изпълнители ще гонят длъжниците на общината

 

Отново в рамките на съществуващата численост се разкриват три нови бройки към отдел  „Местни данъци и такси”. Те получават правомощия на публичен изпълнител в производствата по обезпечаването на данъчни задължения за местния бюджет.

Досега процедурата е била изключително тромава, тъй като се е работило с посредничеството на съдия-изпълнители и на Агенцията за държавни вземания. Към днешна дата публичните изпълнители разполагат с всички защити от страна на закона.

Гл.експерт „Методолог” /Анчо Вълковски/  и двама мл. инспектори /Красен Костадинов и кандидат за третото свободно място подлежи обсъждане от кмета Иво Андонов,  зам.-кмета по финансовите въпроси Милен Пенчев и новия шеф на „Местни данъци и такси” Боян Михнев/ ще са с преки ангажименти създаване на публичен регистър на длъжниците, предприемане на мерки по осигуряване на своевременно издължаване, контролна дейност по подадените декларации от патентна дейност и декларациите по данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества по възмезден начин.

 

Мнозинството с предложения за нови шефове на Общинските предприятия

 

Политически предложения е направило мнозинството в Общинския съвет за назначаването на нови управители на общинските предприятия „Обреди”, „Жилфонд” и „Регионалното депо за твърди битови отпадъци”.

Това са съответно – Теодор Белев, Васил Стойков и Веселин Георгиев.

Досегашният управител на депото за отпадъци Йордан Ефремов ще остане обаче временно на работа с граждански договор,  за да има приемственост и да се запознае новият директор с процеса на работа, както и за да подготви и организира доставката и монтажа на новата инсталация за сепариране на битовите отпадъци, за която от държавния бюджет ни се отпускат за тази година 1,750 милиона лева. Догодина ще ни бъдат дадени още 3 милиона лева, съобщи кметът Андонов.

На въпрос двама от кандидатите не са ли пенсионери, Иво Андонов  потвърди, но бе категоричен, че не може да оспори предложенията, тъй като става въпрос за политическо решение.

Постигнато е било споразумение докато се пенсионира на работа да бъде оставен шефът на „Общински пазари и тържища” Георги Костадинов.

Новите назначения се очаква да влязат в сила от 8 март.

 

Закриват отдел заради началника

 

Ликвидирано бе звеното “Сигурност и охрана на обществения ред” с приемането на новата структура на община Силистра. Прекратени ще бъдат трудовите договори на 24 лица. Като охрана на общинската собственост ще бъдат запазени други 16 бройки.

На въпрос как се стигна до този момент, кметът инж. Иво Андонов заяви, че звеното като такова не е проработило, и че голямата вина за това е на неговия началник, който неколкократно е бил помолен доброволно да напусне, за може да се създаде добър микроклимат в отдела.

„Там за голямо съжаление не се работеше в направление спазване на общинските наредби, а се работеше за личните интереси на конкретния ръководител Петър Караколев. Напрежение в отдела съществуваше отдавна. Това, което мога да направя, за да не оставя реални хора на улицата без работа, е организацията, която сме предприели по освобождаване на всички пенсионери, военни и от полицията и на тяхно място като охранители на общинската собственост в рамките на тези 16 щатни бройки да бъдат поканени момчета, които са в активна трудова възраст. За съжаление обаче няма да успеем да обезпечим всички.”.

 

Интересно е читателите да научат, че в случаите, когато кметът Иво Андонов е отправял покани към Петър Караколев да напусне работа, последният организираше подписки в своя защита от името на отдела, които биваха внасяни в канцеларията на кмета. Що се касае до микроклимата в отдела, принципа на работа бе основан на максимата „Разделя и владей”.

 

Филиз Хюсменова обявява конкурс за рисунка и есе на тема „Европа без бедност”

Евродепутатът дава шанс за изява на децата в малките населени места

 

Евродепутатът Филиз Хюсменова обявява конкурс за ученици за най-добри рисунка и есе на тема „Европа без бедност”. Конкурсът е посветен на Годината на борбата с бедността и социалното изключване, за каквато Европейската комисия обяви 2010 г.

Състезанието ще се проведе през март в община Велинград – в СОУ "Христо Смирненски" в с. Света Петка и ОУ Иван Вазов" в с. Пашово. Учениците могат да подават творбите си най-късно до 15 март 2010 г.

Конкурсът цели да насочи вниманието на младите към живота на бедните хора и да популяризира европейската политика за борба с бедността. Той се осъществява с подкрепата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) в Европейския парламент.

Филиз Хюсменова ще съдейства също за създаване на кът на Европейския съюз в двете училища и ще дари учебници и помагала за обучение по английски език.

 

 

Полицейските служби от България и Румъния ще си сътрудничат чрез центрове за обмен на информация 

Изграждането на шенгенска информационна система и обучението на състава за работа с нея са едни от най-важните задачи, стоящи за изпълнение пред МВР. В този контекст предстои създаването на центрове за обмен на информация между полицейските служби в България и Румъния в посока оптимизиране на сътрудничеството и противодействие на трансграничната престъпност. Това каза в Силистра директорът на ГД „Охранителна полиция” комисар Милчо Енев, който участва в годишния отчет-анализ за работата на ОДМВР през 2009 г

Оперативната обстановка на територията на Силистренска област е овладяна по отношение нивото на криминалната престъпност, показва анализът на статистическите данни. Леко увеличение бележат регистрираните престъпления, но в същото време с 4,4 пункта е нараснала разкриваемостта, достигайки 61,80 %.

В структурата на криминалната престъпност доминиращо място заемат имуществените престъпления – 49, 98 % от общоизвършените, като се наблюдава лек ръст на разкриваемостта - близо 3 пункта.

Традиционно нисък е делът на тежките престъпления срещу личността, близо 70 % от които са разкрити. През 2009 г. в Силистренска област е извършено 1 убийство (разкрито), срещу 5 убийства през предходната година.

В резултат на ефективната превантивна дейност, извършвана от полицейските служители, рязко намаление бележи детската престъпност. Едва 8, 59 % е делът на  престъпленията, извършени от непълнолетни лица, като броят им – 67, е най-нисък за последните 9 години.

Чувствително е увеличението при разкриваемостта на престъпленията, свързани с наркотици – 37, срещу 16 за 2008 г.

Общо 1190 са приключените досъдебни производства през 2009 г., като 46, 98% от тях, с мнение за повдигане на обвинение.

През годината служители на ОДМВР - Силистра успяха да неутрализират престъпна група, занимаваща се с лихварство и изнудване. Установени бяха лица, фалшифицирали лични документи и банкови карти; предотвратено бе изнасянето зад граница на 5 луксозни автомобила, обект на посегателство.

 

Задържаха ловец с незаконно отстрелян дивеч

 

 47-годишен мъж е заловен да превозва труп на диво животно с неясен произход. В сряда около 20.30 ч. в района на с.Калипетрово при съвместна проверка на служители от РУМВР - Силистра и Държавното горско стопанство бил спрян лек автомобил „Лада Нива”, управляван от 47-годишния К.И. В колата била намерена ловна карабина, а в багажника – труп на едър дивеч, вероятно сърна, с отстранени глава и кожа. Проверка изяснила, че оръжието е законно притежавано, но собственикът му няма разрешително за отстрел на едър дивеч. Оръжието и трупът на животното са иззети, образувано е дознание.

 

Обществени поръчки

На 23 февруари в Дулово се проведоха два търга по ЗОП

 

Със заповеди на кмета на община Дулово Гюнер Рамис с номера 120 и 121 от 23.02.2010 г. бяха назначени петчленни комисии /поотделно за всеки търг/, които отвориха пред кандидати и медии тръжната документация за два конкурса по ЗОП.

Първият беше за „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини и ученически столове в община Дулово”, а вторият за „Доставка на строителни материали за извършване на ремонти на територията на община Дулово”.

За първият търг подадоха документи в законоустановения срок двама кандидати, а за втория – един.

Сред провеждането на търговете стана ясно, че със своя заповед №123 от 23.02.2010 г. кметът на община Дулово прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини и ученически столове в община Дулово”. Заповедта е базирана на чл.39, ал.1 т.3 от ЗОП и протокола на комисията. Мотивите за прекратяване на процедурата са: „Участниците, класирани от комисията по реда на чл.34 от ЗОП предлагат ценови оферти, които надвишават драстично финансовия ресурс, който възложителят може да осигури в рамките на тази календарна година”. Процедурата може да се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията, със срок съгласно чл.120 от ЗОП.

По обществената поръчка за „Доставка на строителни материали за извършване на ремонти на територията на община Дулово” е одобрен „Карстрой” ЕООД - гр. Варна.

 

ВМЕСТО УВОДНА СТАТИЯ....*

Силистра. 2010 година. 70 години от Свободата над Южна Добруджа.

В МИЗИЯ, ДОБРУДЖА и като цяло в СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ наближава поредната ПРОЛЕТ.

ВРЕМЕ е да чуем покрай песента на мотора на КОМБАЙН в полето и прочувствената мелодия на КАВАЛ. Тя е нашата разпознаваема по света ДЕЛИОРМАНСКА, СИЛИСТРЕНСКА и ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА.

И още: святият НАШ НОВ ГЛАС. Нашата откровена ДУМА за ДЕМОКРАЦИЯ и СПРАВЕДЛИВОСТ, и свежа МИСЪЛ за ПРОБУДА или ПРАВДА. За да видим отново с УСПЕХ над хоризонта истинския и неповторим СВЕТЛОСТРУЙ – поредната ЗОРА над древния ДРЪСТЪР. В който се е стаил бойкият ДОБРУДЖАНСКИ ЗОВ, роден от необозримия ДОБРУДЖАНСКИ ЖИТЕН ФРОНТ – пълнозърнестия ЗЛАТЕН КЛАС. С който с право се гордее от векове непревземаемият ПОРТ СИЛИСТРА, изграден на красивия СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ, нееднократно описван от ДУНАВ НЮЗ. Край него къдроглавият ПЕЛИКАН продължава да бъде сред неизменните З ОТ 7 чудеса на Крайдунавска Добруджа.

Той е и чакмак за ДУЛОВСКА ИСКРА, и отзвук от ТУТРАКАНСКИ ГЛАС, и символ на ентусиазиран УСТРЕМ в Главиница, и на слънчев ИЗГРЕВ край Кайнарджа. Акцент е и за Добруджанската къща в Алфатар, където през 50-те години на миналия век са отсядали неведнъж за романтична ДЕТИНСКА ПОЧИВКА видни журналисти от БНР, в. “Септемврийче” и сп. “Жената днес”. За да подготвят с много любов новия вестникарски брой на местната моторно-тракторна станция. За него има място във всяка УЧИЛИЩНА СБИРКА и във всяко НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ. Защото вестникът е РЪКОВОДИТЕЛ на делата ни. Той е едновременно САМОЗАЩИТА и КАПИТАЛ, но и израз на НАПРЕДЪК. И интересен СЪБЕСЕДНИК в скучната провинциална НЕДЕЛЯ. Той е лъч от СВЕТЛИНА на СТУДЕНТСКИ ПЛАМЪК и отблясък от шарения СПЕКТЪР на Добруджа и от вечния КАРНАВАЛ на живота. За който понякога свидетелства дори в официалното издание “БЮЛЕТИН на община Силистра”.

След 125-годишна история вестникът в Крайдунавска Добруджа видимо е последният СИЛИСТРЕНСКИ ПАТРИОТ, който няма намерение да се пресели при ОРКУС, бога на мъртвите от римската митология. Защото има издатели, читатели, журналисти и...библиотеки. И в ерата на Интернет не умира максимата “прочетох във вестника, чух по радиото и видях по телевизията, следователно е вярно, това, което се говори в обществото”.

Време е за ОБЯВИ, госпожи и господа!

Добре дошли на изложбата “МЕДИИТЕ В КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА – МЕЖДУ ТРИ ВЕКА” и на посестримата й “ЖУРНАЛИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ТРИ ВЕКА” – от първия журналистически събор през 1894 година до днес, предоставена ни от Съюза на българските журналисти.

140-годишнината на библиотечното дело в Силистренския край е поводът за Регионална библиотека “Партений Павлович” да даде рамо на община Силистра, за да стане факт настоящата изложба. Реализирана заедно с “Държавен архив – Силистра” и с любезното домакинство на Градската художествена галерия.

* Материалът е изготвен по заглавия на вестници, издавани в Силистра от 1885 до 2010 г.                                                                            Йордан Георгиев 

 

Три века национален и периодичен печат – документална изложба

 

На първия етаж на Художествената галерия на Силистра са подредени две изложби. В най-голямата – “Журналистиката в България между три века”, са показани документални табла със заглавия и снимки на най-известните журналисти от организираното журналистическо движение в България, водещо началото си от Първия журналистически събор през 1894 г. Втората – “Медиите в Крайдунавска Добруджа между три века”, подредена паралелно с първата, включва 140 години библиотечно дело и 125 години периодичен печат в Крайдунавска Добруджа.

Организатори са община Силистра, Държавния архив и РБ “Партений Павлович”.

Чрез изложените ксерокопия на многобройните вестници и списания, портретите на изявените журналисти посетителят ще почерпи богата информация както за развитието на журналистиката у нас, така и за случвалото се в страната ни през годините.

Силистра и няколкото селища от Крайдунавска Добруджа не са били назад от развитието на печата в страната. Ако в Пловдив д-р Иван Богоров поставя началото на първото печатно издание “Журнал за наука и търговия” през 1842 г., а на 20 април  1846 г. излиза “Български орел”, то в Силистра през 1886 г. се отпечатва “Народно училище”. Следва издаването на в-к “Зора” – 1887 г.

За отбелязване е, че в Силистра излизат за пръв път в България специализираното музикално  списание “Кавал” през 1891  г. и “Музикален вестник” от 1894 г.

За времето от 1887 г. до 1894 г. излизат 9 вестникарски заглавия, а списанията от 1886 до 1896 г. са 5. След 1944 г. заглавията са още повече и се печатат в Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Кайнарджа, някои от които са по конкретни поводи или кръгли годишнини.

Висока е оценката за печата на президента на Република България Георги Първанов, дадена по повод 110 години Организирано журналистическо движение в България. Искрени са пожеланията му: “Желая ви здраве, морални сили и творческо вдъхновение, за да бъдете будната съвест на гражданското общество; да отстоявате на висок глас истината и свободата; да утвърждавате солидарността в обществото и са работите за достойното място на България в голямото европейско семейство”.

В словото си директорката на РБ “Партений Павлович” Лидия Димитрова говори за значението на периодичния печат в Крайдунавска Добруджа и отправи думи на благодарност към екипа, работил за издирване на изнесения в Румъния периодичен печат през 1940 г.

Най-пълно представяне на изложбата направиха кореспондентът на в-к “24 часа” Йордан Георгиев и  Лидия Димитрова, директор на РБ „Партений Павлович”.

Ретроспекцията обогати представите на присъстващите за множеството заглавия, акцентите в тях, задачите, продиктувани от времето.

Официалното изложбата бе открита от зам.-кметът Нели Стоилова, която заяви, че изложбата е повод за патриотична гордост на младото поколение.

 

Да достигнем другите 

От месец ноември 2009 година в ОУ ”Христо Ботев” - с Айдемир стартира проект по програма “Училище на две скорости” с първи компонент “Без звънец” или подкрепа на деца, изоставащи от учебния материал.

Причините,поради които се налага  работа по програмата, са ниския социален статус на учениците,  лошо владеене на българския език, занижения родителски контрол, неуказване на помощ при усвояване на учебния материал, липсата на мотивация за учене в някои семейства.

В резултат на това учениците изостават в усвояване на задължителния минимум от знания за съответния клас и губят интерес.

Тази програма дава възможност за преодоляване на тези пропуски с индивидуална работа в групи от 4-5 деца чрез диференциране на задачите.

Положителното в работата е,че децата добиват желание да учат, по-активно участват в усвояване на материала,придобиват смелост да говорят, да изказват мнения и отговарят точно и вярно на въпроси върху учебния материал.

Учителите им дават напътствия как да си учат уроците за следващия ден, как да работят с учебниците, помагалата, за да наваксат материала всеки според възможностите си. На другия ден детето е по-смело, по-сигурно и наравно с другите деца участва в урока. То се чувства по-уверено, мотивирано за работа.

Чрез тази работа не се преодоляват всички пропуски, но важно е, че се върви в правилна посока; че на децата им се дава шанс да усвоят пропуските и достигнат своите съученици.

По програмата в училището работят учителките: Тодорка Василева с 5 ученици,Снежана Кирчева с 4 ученици и Невяна Сапунджиева с 4 ученици.

За да се информират и приобщят родителите, бяха проведени открити занятия, в които се показа как те да помагат на своите деца при самоподготовка. Изработени бяха постери, които включваха занимателни задачи и игри за повишаване интереса на децата в групата.

Тази програма има бъдеще с такива деца, защото се налага да се работи индивидуално и в извънучебно време; децата са по-спокойни и по-предразположени за работа.

 

“Стари” победители в най-новата ротарианска винария

Йордан ГЕОРГИЕВ, секретар на РК-Силистра

В историята вече е поредната ротарианска “Винария 2010”, проведена по идея на “Ротари клуб-Силистра”, съобщи президентът му Велико Великов. Той бе сред участниците в надпреварата “най-добро вино, произведено от ротарианец-добруджанец”.

“Бяло”, “розе” и “червено” са традиционните “категории”, в които се проведе винарията в ресторант “Дръстър”. Общо 21 “проби” са представени на журито в лицето на професионалните дегустатори инж. Стелиян Стойчев и инж. Кинка Петрова, представители на “Владимир дистилърс къмпани”. Два часа отделиха двамата сомелиери, за да отсъдят прецизно и да присъдят наградите на най-добрите.

Както и в предишни години, сред най-добрите бе инж. Димитър Велчев, който победи в кат. “бяло вино”. Не е тайна, че двамата, заедно с инж. Върбан Върбанов, имат общи идеи във винопроизводството, които реализират заедно или паралелно, в името на общия успех.

Инж. Мирослав Миткин за пореден път доказа, че освен добър стрелец с лък и пушка, както и великолепен музикант, е и изкусен майстор на вино. Той стана №1 в кат. “розе”. Виното му обявено като “еталон за цвят”.

Две първи места отбеляза журито в кат. “червено вино”: за инж. Димитър Велчев и за инж. Веселин Андреев.

Не е изключено най-успешните ротариански вина да се явят на предстоящия “СИЛВИН”, за да премерят силата си в още по-оспорвана конкуренция с производители от целия Силистренски регион.

Какъв е коментарът на дегустатора Стелиян Стойчев:

“Прави добро впечатление тазгодишното производство при домашни условия, защото и в условията на криза частниците са се справили. Накратко: при винопроизводството явно няма криза...Проблем при част от вината е остатъчната захар”.

 

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ЗА ПЕРИОДА 26-28.02.2010г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките /НИМХ – БАН/, в петък облачността ще намалее, в много райони и до слънчево време. Но на места в Дунавската равнина и по поречията на реките ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните – между 8 и 13 градуса.

Още през нощта срещу събота ще се заоблачи и в събота се очакват валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат малко по-високи, а дневните - слабо ще се понижат. В неделя преди обяд все още ще има превалявания в източните райони, но и там ще спрат и облачността навсякъде ще намалее.

                                  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От НИМХ – БАН предупреждават, че се очаква повишаването на нивото на река Дунав да продължи. Прогнозата за повишението на реката при Силистра за утре /26.02. – петък/ е със 72 см., като се очаква нивото да достигне 577 см. За силистренския участък, критичното ниво на Дунав е стоеж от 785 см.

От Областно управление „Гражданска защита”- Силистра съобщават, че когато нивото на река Дунав достигне 680 см., ще бъде въведена I-ва степен на готовност за действие - „Повишено внимание”. Предупреждение за бдителност е разпратено до Областния управител, кметовете на общини, ръководителите на ВиК, Е-ОН, областно пътно управление, Центърът за спешна медицинска помощ /ЦСМП/, областната дирекция на полицията в Силистра.

В случай на необходимост ще бъде свикан Кризисния щаб по наводненията към Областния съвет за сигурност.

При възникване на бедствена ситуация, своевременно да се уведомява оперативният дежурен в ОКИЦ –Силистра на:

Тел 086/ 832 112

 

28 февруари, неделя, 14 часа, Силистра, ст. “Луи Айер”“

Доростол 2003” започва като домакин срещу “Ботев” - Нови пазар

 

Силистренският ОФК “Доростол 2003” в неделя – 28 февруари, започва участието си в пролетния полусезон във “В” “Североизточната аматьорска група. Мачът е от 14 часа на ст. “Луи Айер”. Първенството започна миналата неделя, но доростолци пропуснаха мача си като гости в Две могили, Русенско, тъй като там теренът не бил готов за игра. Двубоят е отложен за 3 март.

“Доростол 2003” е на второ място във временното класиране, а безспорен водач е “Лудогорец” - Разград, чиято преднина е 8 т., но нашият тим е с мач по-малко.

“Всички футболисти са готови за игра в неделя, вкл. и голмайсторът Беадир Беадиров, който бе контузен”, заяви президентът на клуба Милен Пенчев. 5-ма са новите футболисти, картотекирани за първенството.

С по една победа (5:0 срещу ФК “Силистра 2009”, лидер в областното първенство) и равен (2:2 с “Шабла”), както и 2 загуби (сред тях и от “Спартак” - Варна) завърши подготовката на силистренци. Те преминаха и през десетдневен подготвителен лагер, проведен на собствена земя в условията на тежката зима.

Междувременно стана ясно, че в клуба са въведени нови правила за работа. В момента няма нито един състезател на заплата. Месечно възнаграждение от по 250 лева, вкл. с осигуровките, ще получава всеки от пълнолетните играчи. Останалите средства ще си ги заработват чрез т. нар. “премии” за победа, като за постигнатите на чужд терен предвидените са с 50% по-високи от тези в Силистра пред собствена публика.

1 лев и занапред ще бъде входът за мачовете в Силистра за зрителите. Ще продължи работата с местния фен-клуб. При възможност ще бъдат организирани, както и през есента, пътувания за членовете на клуба до други градове, в които “Доростол 2003” играе в първенството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар