Бр.19/29 януари 2010 г.

В Силистра

Приеха Общинския бюджет единодушно

·        2010 година ще я караме на гевреци…

·        Ще ни топлят спомените за пицата миналата година 

Горе-долу така се очерта ситуацията в Силистренска община, след като вчера градските старейшини гласуваха приемането на Бюджет`2010.

Рестриктивен бюджет и антикризисни мерки гласуваха общинските съветници на Силистра.

Мирослав Калинов демонстрира визуално каква ще е финансовата година за силистренци. Геврек с голяма дупка извади той от кутия за пица. Геврека символизираше цифрите в бюджетните планове, а кутията за пица – миналогодишния бюджет.

Като година на капиталовите разходи определи 2009-а г. председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси Ивелин Георгиев, визирайки милионите, които Силистренска община получи като компенсация за столичния боклук.

Гласувано бе кметът на Силистра всеки месец да отчита приходите и разходите и според резултатите да се или да не се актуализира бюджета.

Леко разместване на средства от една в друга графа съпътстваше обсъждането на бюджета, след което той бе приет единодушно от наличните в залата 30 местни парламентаристи.

Последваха аплаузи и благодарност от името на кмета инж. Иво Андонов за солидарната работа на Общинския съвет и Кметска администрация.

Имаме идеи за привличане на средства, от вас очакваме подкрепа и лоби, обърна се той към съветниците.

Приходите тази година са заложени в размер на 27 353 529 лв., като 16 млн. лв. от тях са приходи с държавен характер, а останалите – приходи от местни дейности. 400 хиляди лева са заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи по местни дейности. Сто хиляди обаче от тях бяха отклонени по предложение на общинския съветник Йордан Георгиев за финансиране на спортните клубове в Силистра. Планът за капиталовите разходи е за над 4,4 млн. лв., от които половината от целева субсидия, а останалите от фонд „Приватизация” и собствени средства, и преходен остатък. В бюджета е включен и трансфер в размер на 50 000 лв. за ДКТ „Сава Доброплодни”.

Съветниците отправиха препоръки към кметското ръководство за прилагане на стриктен контрол и санкции към некоректните платци, за активна работа по проекти и свиване на вътрешните разходи на общината. На следващото заседание ще бъде предложен отчет на кризисните мерки от 2009 година и актуализиране на някои местни данъци и такси.

 

Областният управител: ”Въпросът не е в отговора!” 

На последната си пресконференция народният представител на “Коалиция за България” Антон Кутев отправи чрез медиите въпрос към областния управител д-р Владимир Янков вярно ли е, че е избрал доставчик на горива за областната администрация без конкурс и вярно ли е, че този доставчик има някаква връзка с общински съветник от ГЕРБ.

Преди време имаше една практика горивата в държавните автомобили да се оцветяват, за да се предотвратят кражби. Дали в бъдеще в горивата няма да има и политически цвят, можем само да предполагаме.

Затова помолихме областния управител за справка по документи, която той ни предостави писмено.

 

Д-р Владимир Янков:

“ С народния представител на “Коалиция за България” Антон Кутев установяваме все по-трайни епистоларни връзки. Но се надявам да е за добро, защото е речено:Verba volant, scripta manent /Думите отлитат, написаното остава/.

На поредния въпрос на господин Кутев вярно ли е, че е избран доставчик на горива за областната администрация без конкурс и вярно ли е, че този доставчик има някаква връзка с общински съветник от ГЕРБ, отговорът ми е отрицателен.

За периода декември 2009 - януари 2010 година са фактурирани 2 758 литра гориво за отопление за 5 017.46 лева. Получени са три оферти и след оценка, съгласно методиката за избор на доставчик от Интегрираната система за управление, е избран доставчик. Има и протоколи за доставката. Сега областната администрация подготвя нова процедура за доставка на горива за отопление и за автомобилите.

При направената проверка за периода 2006 – 2009 година е установено, че не е имало процедури за избор на доставчик на горива. Обяснението е, че сумите са били под “нивото” за обявяване на обществена поръчка. За този период доставчик на горива за областната администрация е била една и съща фирма. Без да е проведена процедура и без да са сключени договори, са изплатени общо 190 000 лева – далеч над “нивото” за обявяване на обществена поръчка.

И ако мога да си позволя една словоигра, въпросът не е в отговора. По-важното е, че като че ли вече е време в политическите борби да предлагаме за дискусия и решаване интересуващи хората проблеми и да не хвърляме дребни препъникамъни.

Изпитвам уважение към медиите заради тяхното гражданско неспокойствие и отговорът ми е едно от свидетелствата за това”.

 

 

Зимно откровение

Семейство Ганчо и Йорданка СЪБЕВИ:

Нека да има студ – да измрат насекомите и наесен ще е добра реколтата

„Ние сме добре, но има хора, на които им е тежко”

Любомир ДОБРЕВ

 

„Ами имало е, имало е такива студове и такава зима. Аз се помня тук в Калипетрово от 55-та, помня като идвахме – беше страшна зима, по-голяма от тази даже…”.

Баба Йорданка не изглежда уплашена от зимните импровизации навън от къщата. Каквато и да е зимата, като си подготвен, тя не е страшна. Къщата им е с парна инсталация, а печката – в голямата кухня. На нея си правят с дядо Ганчо сутрин кафенцето, преди да започнат работа. Сега, в големия студ, нямат закупени кой знае какви продукти, но все пак в килера си имат стек брашно и стек олио. „Аз съм работила двайсет години в търговията и това ми е принцип – тези основни неща да ги има, всичко се случва”. А за другото – то се знае – има от зимнината, приготвена през лятото, прасета гледат, какво повече…

„Ние сме тука и млади, и стари на едно място, заедно се храним – намесва се в разговора и дядо Ганчо и допълва - Имам си лозенце, наливам си по една бъчва вино, ракийца си правим - въобще не мога да се оплача, че нещо ми липсва”.

Като става дума за голяма зима, пред очите му е 1954-а. Спомня си как самолет минавал над селото, за да види колко е голям снегът. Защото не можело да се минава никъде по улиците, а и снегът нямало къде да се изхвърля. И за сковаващ мраз си спомня - до 30 градуса под нулата. Думите му са като на човек, видял през живота си две и двеста и научил се да разпознава белезите на добрата реколта.

„Пресилено е, според мен, да се казва, че сега е много студено. Някога моят баща ми е разправял, че като пипне въжаря, му залепва ръката от студ. А сега не е толкова студено. Вижте, студ трябва - да измрат микробите, да измрат всички насекоми и налято, като се стопли, реколтите ще станат и самите дървета ще дадат хубав плод. А то някой път зимата топла, дойде пролетта, застуди се и пъпките на дърветата изпадат и много неща не стават. Винаги, когато има хубава зима, ще има и хубава реколта”.

И на баба Йорданка погледът към студа е прагматичен, но от малко по-друг ъгъл.

„Хубаво е, за здравето на хората е хубаво да има зима. Просто да има истинска зима, сняг. Мъничко като се поразходиш - как стават лицата румени, на дечицата особено… Чувстваш се пречистен… И радостта от снега не ти дава време да се тревожиш за положението в България, чувстваш се по-пълноценен, по-изчистен, нека да има сняг. Малко ще помръзнем, голяма работа. Туй е, че има самотни хора… на тях им е тежко”.

Старите хора си имат рецепта против студеното време, изпитана от многото зими на техния съвместен живот.

Дядо Ганчо:

„Сутрин - една греяна ракия да си направиш, след като се нахраниш - две чашки винце да си пийнеш, и то те разгрява и просто микробите не идват и не те хваща и грип. А пък ако не пиеш – в студеното време можеш малко, не повече от половинка, вино на ден, защото някои като се напият…”.

А на баба Йорданка мислите отново са преминали отвъд стените на селската къща:

„Нека да има зима, за да има хляб за хората, защото много обедняхме, просто много обедняхме”.


Къде е Силистра в Европейското здравно интервю?

 

Колко сме здрави, какви са най-честите болести, които ни морят, на кое място се нареждаме по тютюнопушене и консумиране на алкохол  и дали силистренци, например, боледуват по-често от другите граждани в другите области?

С тяхното обобщаване и разпределяне в различни категории се занимава Националният статистически институт.

НСИ е провел изследването през октомври и ноември 2008 година с финансовата подкрепа на "Евростат. Данните бяха оповестени в Деня на отворените врати, проведен вчера,  от Териториалното статистическо бюро в Силистра. На специална пресконференция директорът на Силистренското статистическо бюро Стефка Малчева запозна местните медии с резултатите от проведеното Европейско здравно интервю.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е била чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между страните от Европейския съюз, да се оценят здравния статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Изследването е проведено в цялата страна, като е обхванало 8 393 души над 15 години. От област Силистра анкетирани били лицата над 15 и повече години от 60 домакинства, разпределени в 6 градски (Силистра и Тутракан) и 6 селски гнезда (Средище, Айдемир, Белица, Вокил, Проф. Иширково, Ножарево). Три домакинства от гр. Силистра отказали да бъдат анкетирани.  Общият брой на анкетираните лица от област Силистра са 114 души. Изследването се провело на принципа на доброволното участие и съгласие на лицата. Процентът на отговорилите за страната е 73,8%, за област Силистра е малко над 90%. Поради това, че изследването е извадково, не всички показатели могат да се разглеждат на регионално ниво, уточни Стефка Малчева, директор на ТСБ - Силистра.

От анализа, който бе направен от експертите на териториалния статистически институт, повече от 40% от мъжете и почти 19% от жените над 15-годишна възраст от цялата страна посягат към цигарите ежедневно. По области  най-голям е делът на пушачите сред мъжете в областите Силистра (71.2%), Перник (66.1%) и Видин (63.8%), а сред жените – в Шумен (38.6%), Велико Търново (34.9%) и Силистра (34.7%).

Друг рисков фактор по отношение на здравето е употребата на алкохол. Според изследването в региона 3.7% от мъжете и 40.0% от жените дванадесет месеца преди интервюто не са употребявали алкохол.  За  същия период 22.6% от мъжете и 6.8% от жените в областта са употребявали всеки ден алкохол.

Данните от Европейското здравно интервю показват, че в област Силистра с наднормено тегло са 44.3% от лицата. Разпределението по пол е 49.1% от мъжете и 39.2% от жените са с наднормено тегло. Най-голям е относителният дял на мъжете с наднормено тегло в област Монтана (75.9%), където и повече от половината жени са с ИТМ /индекс на телесната маса/ по-голям или равен на 25 (53.5%).

Анализът на европейското здравно интервю показва, че и в шестте района най-голям е делът на лицата, определили здравето си като „добро”. Най-малък е този дял в  Северен централен район (37.0%), където е и област Силистра,  а най-висок - в Южен централен район (43.9%). На второ място в структурата следват лицата, определили здравето си като „много добро”, с относителни дялове от 24.6% в Югозападен район до 29.5% в Североизточен район. Най-висок е относителният дял на силистренци, които са определили здравето си като ”много добро”. След Силистра е област Варна (39.8%). Значително по-нисък  е този дял в областите Търговище (9.9%), Смолян (10.6%) и Кюстендил (11.1%). Най-нисък е делът на лицата, които са определили здравето си като „много лошо”. Това важи и за шестте статистически района, като най-голям е този дял в Северен централен район (3.9%), а най-малък – в Югоизточен район (2.4%)q коментираха  експертите  от ТСИ - Силистра.  

В област Силистра 4.3% от лицата определят здравето си като „много лошо”.

Наличие на хронично заболяване или на здравен проблем посочват 37.5% от анкетираните лица в страната. В 11 области честотата на разпространение на хроничните заболявания  е  по-ниска  от  средната  за страната,  а   в  17  области  делът  на  лицата  с  хронични   заболявания е по-висок от този за страната. По-висок е делът на лицата с хронични заболявания  в областите Ловеч (58.7%), Габрово (56.2%), Ямбол (55.4%), Русе (51.1%). С най-нисък дял са областите Враца (24.5%), Благоевград (25.0%), Пловдив (27.3%) и Варна (28.9%). От региона делът на лицата с хронични заболявания е 39.9%.

Най-разпространеното хронично заболяване у нас, от включените във въпросника, е високото кръвно налягане – 23.3% от лицата с хронично заболяване имат хипертония. Анализът на данните в регионален аспект показва, че най-широко е разпространението на хипертонията в областите Ямбол (42.3%), Ловеч (39.5%), Габрово (33.5%) и Разград (31.5%). В 12 от областите честотата на разпространение на заболяването е под средното за страната. Най-нисък е показателят в областите Благоевград (12.0%), Бургас (15.5%) и Добрич (17.1%).

В област Силистра процентът на разпространение на високото кръвно налягане е близък до този за страната – 25.7%.

 

Броят на регистрираните безработни расте

Силистренска област на седмо място по безработица

 

Картината на областния пазар на труда и през последния месец на годината показва увеличение на регистрираната безработица. Това се определя от няколко основни фактора - продължаващото влошаване на стопанската конюнктура във време на криза; регистрация на освободени след приключване на сезонна заетост; освобождаване на заети по програми и проекти поради приключването на дейности; регистрация на освободени от фирми във връзка с намаляване на обема на работа, без да е извършено масово уволнение. Освен това налице е и характерното за декември намалено търсене на работна сила, което и обуславя спада в броя на устроените на работа безработни на първичния пазар на труда - съобщиха от Дирекция “Регионална служба по заетостта.

Новорегистрираните в бюрата по труда безработни продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Към края на декември 8 880 са регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово. В сравнение с края на ноември техният брой се е увеличил с 609. За  декември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1 045 лица. Техният брой е с 211 по-голям в сравнение с този през ноември.

Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 13,23%. Най-високо то е в община Кайнарджа - 28,54%, следват общините Алфатар – 19,86%, Главиница - 19,35%, Дулово - 16,57%, Ситово - 15,41%, Силистра - 9,89 %, и Тутракан - 9,50%. Равнището на безработица средно за страната е 9,13%. По безработица област Силистра е на 7-мо място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през декември са областите Смолян (15,86%), Търговище (15,10%), Монтана (14,51%), Шумен (14,23%), Разград (13,70%) и Видин (13,67%).

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 62%, с работнически професии – 24%, специалисти – 14%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 60%, хората със средно образование са 34%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 39% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 16%.

От общо регистрираните лицата с намалена трудоспособност са 526.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 3 048 (със 120 повече от ноември), или 34% от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели в област Силистра са 92 (със 197 по-малко от ноември). От тях само 6 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 67% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работа през декември регистрирани безработни от областта са 84 (с 213 по-малко от ноември).

 

Бр.18/28 януари 2010 г.

В тутраканско село размразиха „Опел” с духалка 

* Резултатът – изгорял автомобил, спасена къщата 

По странен на пръв поглед подгряват автомобилите и тракторите си в Силистренско, докато термометърът отброяваше под 30 градуса, съдим по инцидент в село Старо село край Тутракан, по информация от ОДП-Силистра. 60-годишният Марин Драгнев подпалил автомобила си при опит да го размрази посред бял ден, поставяйки електрическа печка, тип „духалка”, под „Опел” в добро състояние. За зла участ обаче той бил паркиран в паянтов гараж, покрит с фазер. Мъжът се прибрал вкъщи, за да се стопли, тъй като му станало студено. Някъде след половин-един час уплашен комшия връхлетял в дома му, намиращ се в края на селото, за да съобщи, че гаражът, респективно и колата му, горят. Пожарната от Тутракан пристигнала навреме, но не успяла да спаси колата, защото тя изгоряла изцяло. На къщата и съседните й пожарът не дал отражение, защото огънят  не стигнал до тях. Допуска се, че искра от духалката стигнала до пластината, а после се разнесла по пластмасата, откъдето тръгнал огънят.

Късо съединение в печката обаче подпалило автомобила и той изгорял. Тутракански огнеборци успели да спасят къщата на стопанина.

По още по-странен начин опитват да подпалят тракторите и земеделците от региона, довериха очевидци от село Проф. Иширково, намиращо се до Силистра. Пак заради студа и спешната необходимост от тежки машини, някои техни собственици източвали нафтата от резервоарите и я вкарвали вкъщи, за да я топлят на печката. После на бегом се опитвали да върнат обратно затопленото гориво. Междувременно нафтата обаче пак замръзвала и се налагало с горелка под резервоарите да ги подгряват, за да се стигне необходимата температури двигателите да заработват.

 

Награждават служители от Областната служба “Изпълнение на наказанията” в Силистра

            За 4-ти път на 29 януари т.г. ще бъде честван професионалният празник на служителите, работещи в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието, след като в края на 2006 г. МС на РБ го обяви със свое решение.    
            Какви са резултатите на служителите от областната служба през 2009 г. на базата на годишния отчет?
            В сектор „Пробация” са приведени в изпълнение 267 присъди от постановените от районните съдилища в Силистра, Тутракан и Дулово, както и от Силистренския окръжен съд. През периода са приключени 326 присъди. На 16 осъдени на „пробация” лица пробационните мерки са били заменени с „лишаване от свобода”.

През следствения арест на сектор „Арести” са преминали 324 лица (сред тях - 4 жени, 5 непълнолетни и 16 чужди граждани) с мярка за неотклонение „задържане под стража” или с влязла в сила присъда „лишаване от свобода”.
 В Силистра служителите са работили при изключително натоварване поради непълен щат. Предложени за награда от гл. комисар Петър Василев, главен директор на ГД ”Изпълнение на наказанията” - София са няколко служители.

Това са Албена Иванова Маринова - инспектор І-ва степен -юрисконсулт; Бойчинка Ненова Караславова - инспектор І-ва степен; инспектор Ивелина Златева Цвяткова - специалист І-ва степен; Ивайло Валентинов Калинов и Илиян Стефанов Христов - инспектори І-ва степен; главен полицай Георги Маринов Тодоров - младши инспектор; главен полицай Дочо Малчев Дочев – командир на отделение; полицаите: Павел Атанасов Панев - домакин-оръжейник; Пеньо Александров Вълчев - медицински фелдшер; старши надзирателите Сребрина Добрева Харизанова, Галин Василев Караславов, Дочо Тодоров Дочев, Йордан Христов Енгьозов, Стоян Иванов Великов; надзирателите Невелин Василев Неделчев и Светлин Христов Брешков, както и Румяна Кулева Куцарова – гл. технически сътрудник.
            Със заповед на началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията” - Силистра са наградени следните служители: Стилияна Цонева Стоянова, Бисер Петров Петров и Диана Колева Радулова – инспектори І-ва степен; главен полицай Ивайло Трифонов Иванов - мл. инспектор; полицаите Виктор Димов Новаков – младши инспектор, Георги Колев Лазаров и Марин Станчев Маринов – старши надзиратели; Мартин Златев Георгиев – надзирател и Дияна Георгиева Динева – технически сътрудник.
            Информацията е на Стефан Великов, началник на Областна служба “Изпълнение на наказанията” - Силистра.

  

 

РИО на МОМН: Произвеждаме много “мениджъри” и малко работници

Учебната 2010- 2011г. - 46 паралеки, 28 - след VІІІ клас и 18 -след VІІ клас 

В Заседателната зала на Областна администрация - Силистра се проведе заседание на Областната комисия по заетост под председателството на Денка Михайлова, зам. областен управител, за обсъждане и приемане на учебния план-прием в държавните и общинските училища за учебната 2010 – 2011 година за област Силистра.
В заседанието взеха участие представители на общините от област Силистра, служители от областна администрация, началникът и експерти от РИО на МОМН – Силистра, както и представители на Бюрото по труда, Строителната и Стопанската камари и Търговско–промишлената палата.

По време на обсъждането началникът на РИО на МОМН – Силистра Велико Георгиев представи проекта на държавния план-прием, изготвен на база реалните потребности от кадри и след срещи на експерти по професионално образование с директори на училища, представители на бизнеса и бюрата по труда от областта. Тази година общините взеха активно участие при определянето на професиите и броя на паралелките в училищата, съобразявайки се с наличието на ученическия ресурс, което доведе до балансиране на ученици и паралелки- коментира Велико Георгиев.

Миналата година от заложените 18 паралелки бяха реализирани 14.

За учебната 2010- 2011г. са заявени 46 паралелки, като 28 от тях - след VІІІ клас, а 18 -след VІІ клас. Според предложението, направено от регионалния инспекторат, 19 учебни заведения от областта ще извършат план–прием на ученици след VІІ и VІІ клас, като след VІІ клас - само в Тутракан и Силистра.

Необходимият брой ученици за попълване на прогнозните паралелки за областта след седми клас е 522, а реално кандидатстващите ще са 516, т.е 40% от завършващите 1 100 ученика.

Броят на завършващите осми клас ученици тази година е 641, като за формиране на предложените 28 паралелки са необходими 806 ученици.

В община Силистра се наблюдава спад на завършващите осми клас. За попълване на заявените 11 паралеки са необходими 319 деца, а завършващите са 136. Очаква се бройките да бъдат попълнени от ученици от други общини на региона. В същото това време обаче справка за миналата година показва, че родители от Главинишко предпочитат да изпратят след VІІІ децата си в други общини / например Исперих/, където да завършат образованието си.

Тенденциите за състоянието на професионалното образование и обучения са, че общият брой на учащите намалява, броят на новоприетите също, което води до значително намаляване общия брой на завършилите с 2-ра СПК. Като най-устойчива структура на обучаваните е в професионално направление,,Стопанско управление и администрация”. Наред с това се наблюдава и увеличаване на обучаваните в направленията информатика, техника и някой професии от услуги на личността. Широко е застъпено обучението за строителни техници за сметка на строители и строители-монтажници. Слабо е застъпено обучението по професиите: продавач-консултант, посредник в трудовата борса, растениевъди, животновъди. Не се провежда обучение по професиите: леяр, заварчик, ковач, за поддръжка на енергийните съоръжения и инсталации, за хранителните технологии. Затихващо е обучението по производствени технологии – текстил, облекло, обработка на кожи и обувното производство, и не се развива системата за подготовка на кадри в сферата на социалните услуги и услугите за дома.

След обсъжданията Областната комисия по заетост утвърди предложения от Регионалния инспекторат по образование план-прием за учебната 2010 – 2011 година и упълномощи Велико Георгиев – началник на РИО на МОМН – Силистра, да го внесе в Министерството на образованието младежта и науката. 

 

Тютюнопроизводители от страната започват протести

 

Около 15 хиляди тютюнопроизводители се очаква да се включат в подготвяните за  днес /28 януари/ протести на Дунав мост в Русе и на гранични пунктове с Гърция.

Това съобщиха за БТА председателят на Националното сдружение на тютюнопроизводителите Асен Кючуков и членът на Управителния съвет на сдружението Фикрет Бекир, който ръководи сдружение на тютюнопроизводители в силистренското село Листец.

Според Кючуков протестните действия навсякъде ще започнат в 10.00 часа.

Асен Кючуков заяви, че тютюнопроизводителите не са удовлетворени от срещата с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, състояла с на 26 януари,  за възможностите за премиране на тютюна от реколтата от 2009 година.

Тютюнопроизводителите настояват да им бъдат гарантирани плащанията със специално постановление на Министерския съвет, обясни Кючуков. 

 

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПАТЕНТНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ

 

До 31 януари е срокът за подаване на декларации за осъществяване на патентна дейност на територията на Силистренската община за 2010 година, напомнят от Общинската данъчна служба. Тъй като 31 януари е неделя, за краен срок ще се счита датата 1 февруари. Тогава изтича и срокът за заплащане на първата вноска от патентния данък, чийто размер се запазва като през 2009 година. Подалите патентна декларация до 1 февруари и заплатилите наведнъж целия данък, ползват отстъпка от 5 %.

До 31 март с отстъпка ще се ползват и собствениците на автомобили, които предплатят пълния размер на данък „превозно средство”.

Данък „сгради” и такса „битови отпадъци” ще започне да се плаща от 1 март. До 30 април трябва да бъде платена първата вноска при разсрочено погасяване. При пълно разплащане - 5-процентното намаление на годишния данък е валидно до края на април.

От общинската данъчна служба още напомнят, че от тази година собствениците на предприятия са длъжни да декларират нежилищни имоти, които стопанисват или ползват по право. Документите могат да се подават на място в общината или по пощата. Плащанията се извършват на касите на службата или по банков път.

От началото на годината приходите от стари и нови плащания в общинската данъчна служба са 112 300 лв.

 

ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ УСПЕШНО МИНА ПЪРВО „СИТО”

 

Идеен проект за туристически атракции, с който община Силистра кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, е одобрен на първа фаза, съобщи заместник-кметът Веселин Андреев. По информация от Националното сдружение на общините са подадени 80 общински проекта, но напред продължават 48.

Проектът на Силистра е озаглавен „1900 години Дуросторум-Дръстър-Силистра – цитадела на европейската цивилизация на Долен Дунав”. Той предвижда да бъдат довършени реставрацията и консервацията на Северната и Южната крепостни стени на Средновековен Дръстър и обединяването им в общ атрактивен туристически обект. Планира се възстановяване на част от крепостната стена до 3,5 метра, на двореца на българските владетели от Х в. на брега на река Дунав, изграждане на летен амфитеатър, експониране на макет на Дръстър. Към тях се планира изграждане на прилежаща инфраструктура, включително и велоалея. Сред атракциите, включени в проекта, са аудиовизуална система „1900 години Силистра”, както и възстановка на царска сватбена церемония, за каквато има легенда по тези земи, свързана с името на цар Симеон Велики. За устойчивостта на проекта е предвидено създаване на маркетингова стратегия за управление на туристическия продукт.

Максимално допустимите суми за всеки проект са до 6 млн. лв. От тази година е въведено задължително 5 %-но съфинансиране от страна на общините. До 1 юни се очаква да бъде срокът за подаване на окончателните проекти. Те трябва да включват техническа документация за реставрация, консервация и ремонтни работи, съгласувана с Националния институт по паметниците на културата. Най-късно до септември ще стане ясно кои проекти ще получат финансиране, са разяснили експерти от Министерството на регионалното развитие  на 26 януари на работна среща в столицата, допълни заместник-кметът Веселин Андреев.

 

 

Дарение на дрехи в БЧК – само след химическо почистване

          След месец червенокръстците отчитат дейността си и набелязват нови цели

Любомир ДОБРЕВ

 

„Много хора ми се обаждат с искане да дарят дрехи в при нас, но като разберат, че ги приемаме само след химическа обработка, се отказват”. Това призна пред в. „Дръстър ПРЕС” директорът на Областния съвет на Българския Червен кръст в Силистра Маргарита Касабова. От случката стават ясни две неща - хората продължава да свързват принципа на дарението и помощта с най-голямата хуманитарна организация в света, но и не винаги са в час с актуалните й дейности и изисквания.

В Областния съвет на БЧК в Силистра работят пет щатни служители. Доброволците към Младежкия Червен кръст са 70. На територията на цялата област обаче има един контингент от шест хиляди души, които са готови да се включат само при наистина критична ситуация.

Наскоро минаха събранията на Младежкия Червен кръст, както и областното събрание с координаторите на клубовете. След месец предстои най-важния форум на хуманитарната институция – Общото областно събрание. На него ще бъде отчетено свършеното през 2009-а и ще се набележат задачите през настоящата година. Всъщност целите ще трябва да се съобразят и с подготвяната цялостна стратегия на БЧК в периода 2010 - 2020 г.

Сред успешните акции през изминалата година на силистренските червенокръстци може да бъде посочена превантивната дейност с обитателите на Дома за деца лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов”. Там младежите доброволци непрекъснато провеждаха обучение по различни интересни за децата теми. С по-големите ученици бяха разисквани много важни за тях въпроси като: сексуалната култура, зависимостите, справянето с живота след напускане на дома на отрасналите деца.

От миналата година започна една практика, с амбицията да се утвърди като традиция – подпомагане с хранителни продукти на деца от рискови групи. Така 187 деца и младежи, изоставени в институции или от социално слаби семейства, получиха за Великденските празници така необходимите им хранителни провизии. Отделно от това за Коледа 200 деца и техните семейства бяха подпомогнати с хранителни пакети, в които има продукти на стойност 10-12 лв. Младежите сами са си поставили задачата да проведат акцията на територията на всички общини, а и да достигнат до всяко едно дете дори и в най-отдалеченото село.

По програмата „Деца помагат на деца” в близките седмици предстои набиране на хранителни продукти. Тя ще се проведе през март, около Великден, за Деня на глада и за Коледа.

Тази година ще бъде третата, в която се раздават хранителни продукти по интервенционните запаси.

Това е най-мащабната програма, правена в страната ни, по подпомагане с хранителни провизии на социално уязвими хора. Още преди Коледа бедни наши съграждани започнали да идват в областния съвет и да питат кога ще започне раздаването на храните. През миналата година 5 418 наши земляци, отговарящи на условията на Наредба 5, получиха брашно, захар, макарони и други продукти. През настоящата година бенефициентите на тази дейност в областта ни ще бъдат със 150 повече.

Това показва, че кризата си оказва осезателното влияние в хладилника на десетки добруджанци.

През изминалите месеци се проведе обучение на новопостъпилите доброволци на ръководни длъжности за основните принципи на Червения кръст, за структурата му, за начина на провеждане на различните мероприятия и т.н. През ноември доброволец психолог, преминал обучение в националната база на БЧК в Лозен, проведе семинар с местните щатни работници на БЧК. Оказва се, че при критични ситуации от психологична помощ се нуждаят не само жертвите. Много от служителите също се нуждаят да се преборят с шока, предизвикан от драмата на бедстващите хора. 

 

Топ-стрелците с лък на подготовка в Силистра

 

Най-добрите ни стрелци с лък, начело с националния треньор Иван Йотов и шампионите - №1 на страната за 2009 година – Явор Христов и Пламена Миткина, са на подготовка в Силистра от началото на седмицата. Те са отседнали в комплекс “Сердика”, а се подготвят в залата на СК “Динамикс” на стадион “Доростол”.

“Инициативата е нова по рода си: да правим лагер-сбор преди всяко състезание, каквото е първото за годината – турнира за купата “Данчо Мораджиев” на 30 и 31 януари в Силистра”, заяви Иван Йотов. Тази форма на подготовка давала възможност да се уеднакви методиката, а и шампионите да споделят с другите състезатели своите умения. Така се дава рамо и на клубовете по места, осъществява се опознаването и обединяването на усилията на млади и стари, опитни и начинаещи състезатели. На практика в Силистра е разширеният национален отбор на България, една страна, в която общо около 100 са стрелците с лък, а имаме световни шампиони. Самият Иван Йотов е световен първенец за ветерани от 2009 г. Явор Христов победи пък в Полша на световен форум. Брат му Христо също е в нашия град на подготовка.

11 отбора, о които 4 от София, евентуално ще дойдат в Силистра в събота и неделя, ако не им попречи зимата. “Медалите са закупени от мен и нашия клуб, както и купата за най-резултатен състезател, на името на покойния Данчо Мораджиев, бивш президент на БФСЛ и на СК “Динамикс”, заяви инж. Мирослав Миткин, президент на силистренския клуб. За осма поредна година състезанието се провежда в Силистра с помощта на общината. То е на закрито и е сред общо 14-те в държавния календар за 2010 г. Според Йотов, големият проблем на българските клубове е осигуряването на средства за участие в повечето от тях. Обикновено след третото състезание се затруднявали да пращат състезателите, тъй като трябват средства за две-тридневните турнири. А става дума за възрастови групи – от юноши и девойки, през младежи, до мъже и жени. Има състезания на закрито и на открито.

Първи по рода си у нас курс по стрелба с лък за ловци, членове на Ловно-рибарските дружества у нас, ще проведе световният шампион за ветерани по стрелба с лък Иван Йотов, треньор на националния отбор, научи “24 часа” в Силистра. От началото на седмицата в крайдунавския град е първият за годината лагер-сбор на най-добрите ни стрелци, начело с Явор Христов и Пламена Миткина, и двамата №1 за миналата година при мъжете и жените.

“От 4-5 години не съм пипал пушка и ходя на лов само с лък, дори и за прасета”, заяви Йотов. Той бил представител у нас на поне 5 американски фирми, предлагащи лъкове за ловци. 450-500 лева струва най-евтиният от тях, но в сумата не влизат “аксесоарите”. В България вече имало регистриран Клуб на ловците с лък, в който членуват около 40 души. Разработен бил и сайт в интернет, който предстои да се обнови.

“Спокойно от 30-35 метра може да бъде повалено диво прасе с лък за ловци, от каквото разстояние се стреля и с пушка, но с лък е по-сигурно”, смята шампионът-треньор. Ловът с лък е разрешен в България точно преди една година.

В Силистра вероятно ще е първият курс за обучаване на ловците да стрелят с лък, тъй като край Дунава шеф на местното Ловно-рибарско-дружество “Сокол 1” е Мирослав Миткин, президент и спонсор на СК по стрелба с лък “Динамикс”, редовен комплексен републикански шампион.

В събота и неделя в Силистра е първото за годината национално състезание по стрелба с лък за всички възрастови групи за купата “Данчо Мораджиев”. Теодор Теодоров е българинът, покрил единствената засега квота за първата младежка олимпиада т.г. в Сингапур. Трима са покрили квотите за участие през м. март в Италия на европейското първенство в зала. 

Бр.17/27 януари 2010 г.

Цистерна пропадна в сервизен канал на силистренския ферибот                   

Инцидент с цистерна с материал на каолинова основа бе регистриран вчера на фериботния терминал в Силистра, но в румънската му част. 35-тонният товарен автомобил пристигнал около 8 часа сутринта на кантара на българската митница, за да оформи документите си, каквато е практиката на товарния граничния пункт при всяка експедиция. Междувременно снегорин почистил района и ламарината на платформата била разместена. При преминаването си цистерната попаднала в неустойчиво място и пропаднала.

“Малшанс за цистерната, която е повредена при пропадането, макар и скоро след инцидента да е изкарана от канала, предстои да възстановим ламариненото покритие”, съобщи Пламен Ангелов, прокурист на „Дунавски индустриален парк”, фирмата концесионер на терминала.

Материалът в цистерната бил предназначен за френския стъкларски завод “Сен Гобен”, в Кълъраш, работещ с български каолин и пясък. В момента българският кораб-превозвач бил в ремонт, поради което работел само румънският.

 

Приятелски запой завърши със строшени ръце и крака  

Дружеска почерпка в алфатарското село Цар Асен завършила с побой, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в Силистра. Със счупени ръце и крака в силистренската болница е настанен 32-годишен мъж. По първоначални данни стара вражда е станала причина за побоя, нанесен на потърпевшия от домакина му - 43-годишният М.Д.

Няма опасност за пострадалия мъж, но са счупени и четирите му крайника. Дежурна оперативна група от РУМВР - Силистра е извършила оглед на местопроизшествието, образувано е дознание.

 

Потушиха пожар срещу джамията 

Вчера сутринта силистренските пожарникари успяха да потушат пожар избухнал в избено помещение на къща, намираща се по ул. „Н. Вапцаров” – срещу джамията.

Пожарът е започнал в 22,10 предишната вечер. Изгорели са дърва, въглища и друго имущество, намиращи се в помещението.

До сутринта огнеборците са гасили пламъците и не са позволили да засегнат къщата.

Причините за пожара се изясняват.

Още три случая са имали през миналото денонощие в звеното „Пожарна безопасност и спасяване” при ОДМВР – Силистра.

От неизправен комин пламнал покрив на къща в дуловското село Правда около 09.00 ч. в понеделник. Изгорели 60 кв.м от покрива, преди огнеборците да потушат пламъците.

Друг пожар в коминно тяло е гасен и в с.Калипетрово. Предотвратени са материални загуби.

Незагасена жар в казанче за печка на твърдо гориво причинило пожар на терасата на апартамент в кв. „Деленки” на 26 януари около обяд. Спасено е жилището, изгорели са две шкафчета на терасата.

Няма пострадали хора при пожарите.

 

 

От ДНЕС /27 януари/

Възстановяват учебните занятия

По преценка обаче на директорите на училища ще бъде определен началният час на часовете, съобщи Велико Георгиев, началник на РИО на МОМН.

В община Силистра е постигнато споразумение учебните занятия да не бъдат прекъсвани заради края на срока, но да започват в 09,00 часа поради ниските температури рано сутрин.

Всички училища и детски градини, които ползват течно гориво за отопление, са заредени. Очаква се ново зареждане от 142 хил. литра през идната седмица, информират от отдел „Образование” в Силистренска община.

В Дулово обаче със заповед на кмета на общината Гюнер Рамис от 5 феврури включително ще продължи ваканцията в детските градини. Заповедта е базирана на Закона за местно самоуправление и местна администрация и е във връзка с усложнената метереологична обстановка, регистрираните рекордно ниски температури и намалената посещаемост. Сред причините е и желанието на управниците да не се допуснат заболявания при децата.

В ЦДГ ”Щастливо детство” и ОДЗ „Мир” в Дулово ще има дежурни сборни групи.

В 10-те общински училища ще се учи днес и утре. От 29 януари е междусрочната ваканция /по заповед на МОМН/.

Вторият учебен срок започва на 1 февруари.

 

 

Няма  бедстващи животни и птици на територията на РИОСВ  

Няма информация за бедстващи животни и птици на територията, контролирана от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе, показва справка от инспекцията.

Спокойна е и обстановката в резервата “Сребърна”. Езерото е замръзнало – дебелината на леда е около 15 см. Зимуващите в резервата птици ловуват край близките дунавски острови.

 

 

Прасковите с риск от измръзване

В нощта срещу вторник в Алфатар температурата бе – 27,4, в Главиница – 26,6, а в Силистра – 18,4. Абсолютният минимум измерен в региона е от -32 градуса през далечната 1947 г.

Замръзнала през нощта нафта е поводът да не тръгнат автобуси от Силистра за Варна и Шумен, информираха от местната автогара.

Кайсиите и овошките са с риск от измръзване. Ако това се случи, ще е за пръв път през януари, коментира проф. Мария Димитрова, директор на Опитната станция по кайсията в Силистра. Според нея, досега късните студове през март и април нанасяли такива поражения, но във фаза на покой през януари не се било случвало. “Процентът на поражения е в зависимост от поддържането на градините и възрастта на дърветата, допълни проф. Димитрова”. Най-застрашени били прасковите, които имали праг на измръзване от минус 16 градуса.

Според синоптиците от утре започва леко повишение на температурите, което ще се усети най-осезаемо в края на седмицата, когато максималните стойности ще достигнат до 4 градуса. От днес ще започне заоблачаване на времето и през нощта в сряда срещу четвъртък ще превалява сняг. Нова снежна покривка се очаква да се образува през почивните дни.

И вчера раздаваха чай на силистренци в Диагностико-консултативен център /бившата поликлиника/ в Силистра. Подкрепителният пункт се организира от Българския Червен кръст. Шейсет души са получили топли напитки в открития вчера подкрепителен пункт.

 

Миналата година – 27 трудови злополуки, 2 с фатален край

Над 42 700 лв. заплати и обезщетения в  Силистренска област

През последното тримесечие на миналата година в Инспекцията по труда постъпилите жалби от работници и служители за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения надхвърля 37 броя. Засегнатите лица са от строителството, търговията, хотелиерството, дървообработването и транспорта.

Забавянето на възнагражденията се дължи в повечето случаи на финасовата криза, но предприетите мерки от наша страна дават резултат и към 21-и този месец например “Агрокомб” АД потвърди, че е изплатил трудовите възнаграждения на своите служители за предходен период в размер на 8 243 лева на 14 работника - коментира Назми Адемов, директор на Д ”ИТ” - Силистра.

С уникален случай са се сблъскали инспекторите след сигнал от работник в цех за закуски, при който работодателят отказал да изплати трудовото възнаграждение на своя работник за един месец. Частникът предпочел да изплати акта, но в никакъв случай дължимото възнаграждение.

Не сме имали такъв случай досега, но това е факт. Актът, който е съставен на работодателя, е в размер на 2 500 лева, четворно повече от заплатата на работника - коментира Назми Адемов.

При планирани 889 проверки по спазване на трудовото законодателство, инспекторите от инспекцията са извършили 1 493, като 228 са за последното тримесечие на миналата година.

По информация от инспекцията от началото на годината при трудова злополука едно лице е пострадало, като за миналата те са 27, 2 от тях са с фатален край, вследствие на ПТП, и 2 са с трайни увреждания.

В края на миналата година стартира и проект “Превенция за безопасност и здраве при работа. Проектът е част от ОП ”Развитие на човешките ресурси, като общата стойност е около 15 милиона. Изпълнението му ще осъществи и ръководи от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”- съобщи Назми Адемов. Проектът цели подобряването на условията на труд, професионалния и здравния статус на работната сила и предприятията на територията на страната. Специфичните цели са насочени към осигуряване на актуална информация за състоянието на условията на труд, управление на професионалните и здравни рискове, повишаване мотивацията за безопасен и здравословен труд и култура за превенция на рисковете на работното място чрез разпространение на информация и добри практики.

Целевата група включва ръководители на предприятия, работници и служители, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд, звена и служби, създадени в помощ на работодателите и специалисти по безопасност и здраве при работа. Към момента не е ясна каква ще е квотата за област Силистра. В национален мащаб се предвижда да бъдат обхванати минимум 150 000 лица от всички икономически сектори - коментира Назми Адемов.

 

 

80 от 128 деца от социалните домове в Силистра за реинтеграция в биологичните семейства 

Във връзка с промените в Семейния кодекс, касаещи децата, настанени в специализирани институции, социалните работници от отделите “Закрила на детето”  уведомиха 122-ма родители, които са длъжни в срок от три месеца от влизането в сила да поискат прекратяване на настаняването с цел отглеждане на детето в семейна среда.

Към момента 80 от общо 128 деца от социалните домове в Силистра, оставени от родителите си за отглеждане от държавата, но без декларация за осиновяване, имат шанс да влязат в режима, наречен реинтеграция от новия Семеен кодекс, съобщи Анелия Василева, директор на Районна дирекция “Социално подпомагане” – Силистра.

80 са подписаните молби от родители или осиновители, с които ще се работи в следващите 18 месеца за повишаване на капацитета им, намиране на работа, подобряване на условията за живот и др.

Към днешна дата  28 са децата в Силистренско, влезли в регистъра за осиновяване, от които 10 са с увреждания.

 

Регистър на бездомните лица в дирекцията по социално подпомагане  

От началото на декември миналата година в Д “СП” по общини се водят регистри на бездомните лица- информира Анелия Василева, директор на Районна дирекция “Социално подпомагане” – Силистра.

В община Тутракан е регистрирано едно лице, на което е оказано съдействие за настаняване в общинско жилище и получаване на безплатна храна от обществена трапезария.

В община Силистра към днешна дата в регистъра са записани 6 лица- петима мъже и една жена. Четирима от тях са настанени в специализирани институции, като при социалното проучване на един от тях е установено, че разполага със собствено жилище.

 

Учредиха Областен съвет за честване на 65-та годишнина от края на Втората световна война и победата над фашизма 

През 2010 година целият демократичен свят ще отбележи годишнината от края на Втората световна война. В тази връзка вчера в заседателната зала на Областна администрация - Силистра, под председателството на г-жа Тодора Цонева – зам.областен управител на област Силистра, бе учреден областен съвет за честване на 65-та годишнина от края на Втората световна война и победата над фашизма.

По време на заседанието представителите на общините и културните институции изложиха накратко своите предложения за честването на годишнината.

Част от мероприятията, залегнали в програмите на общините, са организирането на изложби, кръгли маси с участието на ученици, прожекции на филми, рецитали, празнични концерти в навечерието на 9 май, поднасяне на венци и други.

Вчера беше последният срок за изготвянето на общинските програми, които ще бъдат включени в областната програма за честване на събитието.

В предвидените прояви в общинските програми ще се включат както всички големи културни институции на територията на съответната община, така и Съюза на ветераните от войните, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и други.

 

УТРЕ /28 януари/

Ден на отворените врати в Статистическото бюро в Силистра

 

Инициативата ще се проведе във всички областни центрове в страната. В Силистра началото ще бъде отбелязано с пресконференция на тема „Европейско здравно интервю – 2008 г. – Основни резултати по статистически райони и области”.

В нея ще вземат участие Стефка Малчева - директор “Териториалното статистическо бюро” /ТСБ/, Дарина Попова – н-к отдел „Демографска и социална статистика” и Добромира Йовчева – ст.експерт „Информационно обслужване.”

От 12.30 часа експерти от ТСБ ще консултират представители на предприятия с

нестопанска цел – сдружения, фондации, читалища и др. подобни, по новите моменти в начина на представяне на годишните отчети за дейността през 2009 г.

През целия ден посетители на Деня на отворените врати ще могат да получат информация за това „Каква регионална статистическа информация се произвежда в

ТСБ – Силистра и по какъв начин могат да я получат?”.

 

Полицаи разкриха кражба на ток в Айдемир 

Случай на кражба на електрическа енергия е установен при полицейска проверка в жилище по ул. „Зелена морава” в с. Айдемир в понеделник. Собственикът – С.В.(26 г.), присъединил домакинството си към електропреносната мрежа по начин, непозволяващ пълно отчитане на консумираната електроенергия. По случая е образувано дознание.

Бр.16/26 януари 2010 г.


-29 градуса в Главиница

В Силистра, Алфатар и Дулово кметовете денонощно чистят пътищата 

Абсолютен рекорд от минус 29 градуса бе отчетен от синоптиците в град Главиница. Много студено беше и в Алфатар, където термометрите показваха минус 24,8 градуса. Минус 17,8 градуса пък бе към обяд в Силистра.

“От няколко дни денонощно сме по пътищата с колегата – кмета на Сребърна Георги Иванов, за да чистим навятите със сняг отсечки между двете села”, каза за селският първенец на крайдунавското село Ветрен Неделчо Кискинов. Той е четвърти мандат кмет на селото и твърди, че за пръв път в кариерата си има кмет-съсед, с когото лично карат фадромата и беларуса, за да не оставят нито за час затворен пътя, защото е фатално за движението.

Кметицата на село Черник край Дулово Себахат Сопен преди два дни също със семейната верижна техника дърпала лично в продължение на часове преминаващ автобус, за да го изкара успешно от преспите.

Корабоплаването по река Дунав е нормално, но рибарите не влизат в реката, защото е студено, макар и да няма ледоход.. Лодките им замръзнали на брега.

 

Антон Кутев, областен председател на БСП:

Волен Сидеров трябва да си отзове кмета на Смилец

          Иван Чанов бил груб с хората и не си изпълнявал задълженията

Любомир ДОБРЕВ 

Отношенията на кмета на с. Смилец Иван Чанов със съселяните му е драматично. Така определи ситуацията в селото областният председател на БСП Антон Кутев след неделната си среща със смилечани. „Хората се оплакват от грубо отношение към тях, а и г-н Чанов не си изпълнява задълженията като кмет”, обяви Кутев пред журналисти вчера. В подкрепа на твърденията си той показа писмо, подписано от „младежта на с. Смилец”. В него авторите му твърдят, че „кметът „се наслаждава на хорското страдание, не приема различно от неговото мнение, не контактува с хората от селото, общува с определен кръг от хора и с цялата си наглост използва кметството за негов личен дом”. Чанов изгонил коледарчетата от кабинета си с думите „мръсни котета”, се твърди още в писмото. Очевидно е, че личната драма на един човек /Иван Чанов е с ампутирани два крака/ се превръща в драма на цялото село и Волен Сидеров трябва  да се намеси, заключава Кутев. Той лично щял да информира лидера на „Атака” за ситуацията. Сегашният кмет на Смилец спечели кметския стол като кандидат на тази партия.

„Провеждал ли е новият областен управител д-р Владимир Янков конкурс за доставка на горива за автомобилите и за отопление на сградата?”. Областният лидер на социалистите препоръча на журналистите да зададат този въпрос на губернатора. По негова информация такъв конкурс не бил провеждан, а сегашното снабдяване с горива на областната управа се извършвало от фирмата на общински съветник. А самият д-р Янков обвинил в отчета си за стоте дни на управление предшественичката си Светлана Великова именно в непровеждането на подобен конкурс при избора на доставчик.

Движейки се нагоре по управленската скала, Антон Кутев не пропусна и този път да удари кабинета. Социалистите не приемали обвиненията, че тяхното правителство крило писма от Брюксел, защото били публикувани в интернет. Не били съгласни и с изнесеното от министър Симеон Дянков, че „някакво намерено през септември писмо е причината за спирането на няколко милиона от еврофондовете”. Вече шест месеца не работел нито Държавен фонд „Земеделие”, нито разплащателните агенции, нито се усвоявали европейски пари. Бойко Борисов трябвало да се извини на всички хора, които той оплюл през тези месеци. Всъщност той се превръщал постепенно във „второразряден актьор, който с един и същ виц ни разсмива вече половин година”, обобщава управленската политика водачът на местните социалисти.

 

БЧК подкрепи с чай измръзналите силистренци

·        Червенокръстците съветват измръзналите крайници да се разтрият със сух или напоен със спирт вълнен парцал

Любомир ДОБРЕВ

 

Силистра стана един от малкото градове в страната, където заработи подкрепителен пункт на Българския червен кръст. Вчера от 10.30 часа в консултативно-диагностичния център /бившата поликлиника/ малкият екип от областния комитет на БЧК наливаше топъл чай за всеки, който пожелае. Хората в общи линии недоверчиво поглеждаха към масичката с наредените чаши с чай, несвикнали някой да им предлага нещо безплатно. Макар наплив да нямаше, пак само за час чаши с дъхавата напитка поеха в ръцете си над 50 жители на Силистра и областта.

Инициативата не е на централата на БЧК в София, а  на областното поделение. Подобни пунктове вече бяха разкрити в Русе, Разград, Пловдив, Бургас. Всъщност червенокръстците имат тази отговорност да помагат на хората при кризисни ситуации, а минусовите температури в нашия край през последните дни могат да бъдат определени по подобен начин. Според главния секретар на БЧК Маргарита Касабова идеята за това подпомагане се е обсъждала и по-рано. Събота и неделя обаче хората в по-голямата си част са си вкъщи.

Бившата поликлиника също не е избрана случайно като място, където да се разположи пунктът. Предполага се, че болните, и по правило по-възрастните хора, са избрали този толкова студен ден неслучайно, за да се погрижат за своето здраве. Една топла напитка ще им помогне да се възстановят по-бързо от студа.

В Областния комитет на БЧК имат известен фонд за помощ при подобни ситуации. Малцина знаят, че оттам могат да се притекат на помощ и при предотвратяването на нежелани последици от измръзванията при бедстващи хора, например на пътя. Червенокръстците могат да доставят одеала, топли напитки, съвети за помощ и оцеляване в кризисните часове. При това студено време, ако някой премръзне, от там дават прост, но ефективен съвет – да се разтрият измръзналите крайници с вълнен плат – сух или напоен със спирт.

 

Митницата ни отличник за миналата година, гардът й падна в понижена структура 

Повече приходи от 2008 година е реализирала силистренската митница, показват разчетите в края на 2009 г., научаваме от Интернет. Както е известно, до 16 декември тя се водеше Териториално митническо управление – Силистра, а след преструктурирането стана Митническо бюро – Силистра, което е на подчинение на Регионална митническа дирекция – Русе.

Близо 4,4 млн. лева е целият приход, включващ постъпления от вносни мита, ДДС, акцизи (при внос и сделки в страната), както и от глоби, лихви, санкции и др. приходи. В особено голяма степен е повишението в сферата на акцизите.

Какви други цифри още правят впечатление? С 21% е намалението на стокооборота (от 23, 545 млн. лв. през 2008 г. на 15, 892 млн. лв. през 2009 г.). И въпреки това приходите са с 1/3 повече от предходната година, с което митницата ни е “преизпълнила” задачата си. И това на фона на 1,8 млрд. лева по-малко събрани пари в национален мащаб, отново за миналата година. «Много добър» е оценката за работата на силистренските митничари за предните 12 месеца на базата на постигнатите резултати, научаваме още от световната информационна мрежа.

Предишният шеф на русенската митница Костадин Соколов пое ръководството на силистренското бюро, както бе обявено наскоро в медиите. От своя страна, дългогодишният ръководител на ТМУ-Силистра Йордан Кулев бе сред допуснатите до интервю 4-ма кандидати в конкурса за длъжността “директор на регионална митническа дирекция в административно звено Регионална митническа дирекция – Варна”. Конкурсът обаче не бе “довършен” в края на м. ноември, защото междувременно със закон настанаха структурни промени в сферата на митническото дело у нас. Като на досегашен шеф на «Митница-Силистра» на Кулев му било предложено да продължи дейността си, но той отказал, защото структурното ниво на силистренската митница бе понижено.

Съгласно новото законодателство са преобразувани митническите учреждения, като броят на митниците се редуцира от 17 на 9. Закрити са 19 митнически бюра. С новосъздадените броят им стана 39. С оглед оптимизирането на дейността са закрити 7 митнически пункта. Броят на пунктовете след реформата е 34. Запазени са обаче петте регионални митнически дирекции (в София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе).

Закрити са 10 структури: “Митница София”, “Митница Аерогара София”, “Митница Благоевград”, “Митница Кюстендил”, “Митница Перник”, “Митница Кулата”, “Митница Калотина”, “Митница Добрич”, “Митница Видин” и “Митница Силистра”.

Създадени са нови 2 митници, 10 митнически бюра и 3 митнически пункта. Назначаването на ръководния състав и на митнически служители в митническите учреждения задължително се предхожда от конкурс, чрез конкуренция, основана на професионални качества.

Какви са очакваните ефекти от преструктурирането?

Относно администрацията и държавния бюджет: подобряване на държавната политика в областта на противодействието на митнически, валутни и акцизни нарушения, на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на защитата на права върху интелектуална собственост; укрепване на интегритета на митническите служители и повишаване на ефективността на борбата с корупцията; повишаване на административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура; повишаване на събираемостта на публичните държавни вземания при внос на стоки и от акциз при сделки в страната; повишаване на качеството на човешките ресурси вследствие на активната квалификационна политика на Агенция „Митници”; реализиране на икономии чрез съкращаване на щата с 553 щатни бройки (14,9%); увеличаване на оперативния състав за сметка на ръководните кадри (особено на ниво среден мениджмънт – началници на отдели), което намалява бюрокрацията, оптимизира вертикалната структура и ускорява движението на информацията в двете посоки по вертикалната структура.

За клиентите: одобряване на прилагането на единните стандарти при контролната дейност, обслужването на клиентите и събирането на задълженията; намаляване на административната тежест на коректните икономически оператори за сметка на некоректните чрез засилване функциите на последващия контрол и анализа на риска; по-бърза обработка на товари вследствие на повишената мотивация на служителите; съкращаване на времето за издаване на лицензии и подготовката на становища в резултат на по-голямата специализация на митническите служители; разширяване прилагането на принципите на опростените процедури и одобрените икономически оператори, което е в унисон с тенденциите в развитието на европейските митнически администрации.

            Какви са финансовите ефекти?

Повишаване на приходите в резултат на засиления контрол в областта на митическите, акцизните и валутните нарушения и подобрения бизнес климат. Намаляването на числеността на Агенция „Митници” с 553 щатни бройки или 14,9% съкращение на персонала ще доведе до икономии от фонд работна заплата и задължителни осигуровки в размер на 450 000 лева месечно или 5,4 милиона лева годишно. Очаква се повишаване на разходите за командировки при изпълнение на програмата за противодействие на митнически, валутни и акцизни нарушения. Очаквани еднократни разходи в размер на около 1 милион лева за изплащане на обезщетения, неизползвани отпуски и други дължими плащания при прекратяване на трудови правоотношения вследствие на оптимизиране на числения състав на митническата администрация. Реализираните икономии от фонд работна заплата ще се използват за увеличение на трудовото възнаграждение на митническите служители, като процентът на увеличение на възнагражденията ще е в зависимост от атестационния резултат на конкретния служител. Предимство ще се даде на младите кадри, които показват високо ниво на базови знания и умения.