Бр.19/29 януари 2010 г.

В Силистра

Приеха Общинския бюджет единодушно

·        2010 година ще я караме на гевреци…

·        Ще ни топлят спомените за пицата миналата година 

Горе-долу така се очерта ситуацията в Силистренска община, след като вчера градските старейшини гласуваха приемането на Бюджет`2010.

Рестриктивен бюджет и антикризисни мерки гласуваха общинските съветници на Силистра.

Мирослав Калинов демонстрира визуално каква ще е финансовата година за силистренци. Геврек с голяма дупка извади той от кутия за пица. Геврека символизираше цифрите в бюджетните планове, а кутията за пица – миналогодишния бюджет.

Като година на капиталовите разходи определи 2009-а г. председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси Ивелин Георгиев, визирайки милионите, които Силистренска община получи като компенсация за столичния боклук.

Гласувано бе кметът на Силистра всеки месец да отчита приходите и разходите и според резултатите да се или да не се актуализира бюджета.

Леко разместване на средства от една в друга графа съпътстваше обсъждането на бюджета, след което той бе приет единодушно от наличните в залата 30 местни парламентаристи.

Последваха аплаузи и благодарност от името на кмета инж. Иво Андонов за солидарната работа на Общинския съвет и Кметска администрация.

Имаме идеи за привличане на средства, от вас очакваме подкрепа и лоби, обърна се той към съветниците.

Приходите тази година са заложени в размер на 27 353 529 лв., като 16 млн. лв. от тях са приходи с държавен характер, а останалите – приходи от местни дейности. 400 хиляди лева са заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи по местни дейности. Сто хиляди обаче от тях бяха отклонени по предложение на общинския съветник Йордан Георгиев за финансиране на спортните клубове в Силистра. Планът за капиталовите разходи е за над 4,4 млн. лв., от които половината от целева субсидия, а останалите от фонд „Приватизация” и собствени средства, и преходен остатък. В бюджета е включен и трансфер в размер на 50 000 лв. за ДКТ „Сава Доброплодни”.

Съветниците отправиха препоръки към кметското ръководство за прилагане на стриктен контрол и санкции към некоректните платци, за активна работа по проекти и свиване на вътрешните разходи на общината. На следващото заседание ще бъде предложен отчет на кризисните мерки от 2009 година и актуализиране на някои местни данъци и такси.

 

Областният управител: ”Въпросът не е в отговора!” 

На последната си пресконференция народният представител на “Коалиция за България” Антон Кутев отправи чрез медиите въпрос към областния управител д-р Владимир Янков вярно ли е, че е избрал доставчик на горива за областната администрация без конкурс и вярно ли е, че този доставчик има някаква връзка с общински съветник от ГЕРБ.

Преди време имаше една практика горивата в държавните автомобили да се оцветяват, за да се предотвратят кражби. Дали в бъдеще в горивата няма да има и политически цвят, можем само да предполагаме.

Затова помолихме областния управител за справка по документи, която той ни предостави писмено.

 

Д-р Владимир Янков:

“ С народния представител на “Коалиция за България” Антон Кутев установяваме все по-трайни епистоларни връзки. Но се надявам да е за добро, защото е речено:Verba volant, scripta manent /Думите отлитат, написаното остава/.

На поредния въпрос на господин Кутев вярно ли е, че е избран доставчик на горива за областната администрация без конкурс и вярно ли е, че този доставчик има някаква връзка с общински съветник от ГЕРБ, отговорът ми е отрицателен.

За периода декември 2009 - януари 2010 година са фактурирани 2 758 литра гориво за отопление за 5 017.46 лева. Получени са три оферти и след оценка, съгласно методиката за избор на доставчик от Интегрираната система за управление, е избран доставчик. Има и протоколи за доставката. Сега областната администрация подготвя нова процедура за доставка на горива за отопление и за автомобилите.

При направената проверка за периода 2006 – 2009 година е установено, че не е имало процедури за избор на доставчик на горива. Обяснението е, че сумите са били под “нивото” за обявяване на обществена поръчка. За този период доставчик на горива за областната администрация е била една и съща фирма. Без да е проведена процедура и без да са сключени договори, са изплатени общо 190 000 лева – далеч над “нивото” за обявяване на обществена поръчка.

И ако мога да си позволя една словоигра, въпросът не е в отговора. По-важното е, че като че ли вече е време в политическите борби да предлагаме за дискусия и решаване интересуващи хората проблеми и да не хвърляме дребни препъникамъни.

Изпитвам уважение към медиите заради тяхното гражданско неспокойствие и отговорът ми е едно от свидетелствата за това”.

 

 

Зимно откровение

Семейство Ганчо и Йорданка СЪБЕВИ:

Нека да има студ – да измрат насекомите и наесен ще е добра реколтата

„Ние сме добре, но има хора, на които им е тежко”

Любомир ДОБРЕВ

 

„Ами имало е, имало е такива студове и такава зима. Аз се помня тук в Калипетрово от 55-та, помня като идвахме – беше страшна зима, по-голяма от тази даже…”.

Баба Йорданка не изглежда уплашена от зимните импровизации навън от къщата. Каквато и да е зимата, като си подготвен, тя не е страшна. Къщата им е с парна инсталация, а печката – в голямата кухня. На нея си правят с дядо Ганчо сутрин кафенцето, преди да започнат работа. Сега, в големия студ, нямат закупени кой знае какви продукти, но все пак в килера си имат стек брашно и стек олио. „Аз съм работила двайсет години в търговията и това ми е принцип – тези основни неща да ги има, всичко се случва”. А за другото – то се знае – има от зимнината, приготвена през лятото, прасета гледат, какво повече…

„Ние сме тука и млади, и стари на едно място, заедно се храним – намесва се в разговора и дядо Ганчо и допълва - Имам си лозенце, наливам си по една бъчва вино, ракийца си правим - въобще не мога да се оплача, че нещо ми липсва”.

Като става дума за голяма зима, пред очите му е 1954-а. Спомня си как самолет минавал над селото, за да види колко е голям снегът. Защото не можело да се минава никъде по улиците, а и снегът нямало къде да се изхвърля. И за сковаващ мраз си спомня - до 30 градуса под нулата. Думите му са като на човек, видял през живота си две и двеста и научил се да разпознава белезите на добрата реколта.

„Пресилено е, според мен, да се казва, че сега е много студено. Някога моят баща ми е разправял, че като пипне въжаря, му залепва ръката от студ. А сега не е толкова студено. Вижте, студ трябва - да измрат микробите, да измрат всички насекоми и налято, като се стопли, реколтите ще станат и самите дървета ще дадат хубав плод. А то някой път зимата топла, дойде пролетта, застуди се и пъпките на дърветата изпадат и много неща не стават. Винаги, когато има хубава зима, ще има и хубава реколта”.

И на баба Йорданка погледът към студа е прагматичен, но от малко по-друг ъгъл.

„Хубаво е, за здравето на хората е хубаво да има зима. Просто да има истинска зима, сняг. Мъничко като се поразходиш - как стават лицата румени, на дечицата особено… Чувстваш се пречистен… И радостта от снега не ти дава време да се тревожиш за положението в България, чувстваш се по-пълноценен, по-изчистен, нека да има сняг. Малко ще помръзнем, голяма работа. Туй е, че има самотни хора… на тях им е тежко”.

Старите хора си имат рецепта против студеното време, изпитана от многото зими на техния съвместен живот.

Дядо Ганчо:

„Сутрин - една греяна ракия да си направиш, след като се нахраниш - две чашки винце да си пийнеш, и то те разгрява и просто микробите не идват и не те хваща и грип. А пък ако не пиеш – в студеното време можеш малко, не повече от половинка, вино на ден, защото някои като се напият…”.

А на баба Йорданка мислите отново са преминали отвъд стените на селската къща:

„Нека да има зима, за да има хляб за хората, защото много обедняхме, просто много обедняхме”.


Къде е Силистра в Европейското здравно интервю?

 

Колко сме здрави, какви са най-честите болести, които ни морят, на кое място се нареждаме по тютюнопушене и консумиране на алкохол  и дали силистренци, например, боледуват по-често от другите граждани в другите области?

С тяхното обобщаване и разпределяне в различни категории се занимава Националният статистически институт.

НСИ е провел изследването през октомври и ноември 2008 година с финансовата подкрепа на "Евростат. Данните бяха оповестени в Деня на отворените врати, проведен вчера,  от Териториалното статистическо бюро в Силистра. На специална пресконференция директорът на Силистренското статистическо бюро Стефка Малчева запозна местните медии с резултатите от проведеното Европейско здравно интервю.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е била чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между страните от Европейския съюз, да се оценят здравния статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Изследването е проведено в цялата страна, като е обхванало 8 393 души над 15 години. От област Силистра анкетирани били лицата над 15 и повече години от 60 домакинства, разпределени в 6 градски (Силистра и Тутракан) и 6 селски гнезда (Средище, Айдемир, Белица, Вокил, Проф. Иширково, Ножарево). Три домакинства от гр. Силистра отказали да бъдат анкетирани.  Общият брой на анкетираните лица от област Силистра са 114 души. Изследването се провело на принципа на доброволното участие и съгласие на лицата. Процентът на отговорилите за страната е 73,8%, за област Силистра е малко над 90%. Поради това, че изследването е извадково, не всички показатели могат да се разглеждат на регионално ниво, уточни Стефка Малчева, директор на ТСБ - Силистра.

От анализа, който бе направен от експертите на териториалния статистически институт, повече от 40% от мъжете и почти 19% от жените над 15-годишна възраст от цялата страна посягат към цигарите ежедневно. По области  най-голям е делът на пушачите сред мъжете в областите Силистра (71.2%), Перник (66.1%) и Видин (63.8%), а сред жените – в Шумен (38.6%), Велико Търново (34.9%) и Силистра (34.7%).

Друг рисков фактор по отношение на здравето е употребата на алкохол. Според изследването в региона 3.7% от мъжете и 40.0% от жените дванадесет месеца преди интервюто не са употребявали алкохол.  За  същия период 22.6% от мъжете и 6.8% от жените в областта са употребявали всеки ден алкохол.

Данните от Европейското здравно интервю показват, че в област Силистра с наднормено тегло са 44.3% от лицата. Разпределението по пол е 49.1% от мъжете и 39.2% от жените са с наднормено тегло. Най-голям е относителният дял на мъжете с наднормено тегло в област Монтана (75.9%), където и повече от половината жени са с ИТМ /индекс на телесната маса/ по-голям или равен на 25 (53.5%).

Анализът на европейското здравно интервю показва, че и в шестте района най-голям е делът на лицата, определили здравето си като „добро”. Най-малък е този дял в  Северен централен район (37.0%), където е и област Силистра,  а най-висок - в Южен централен район (43.9%). На второ място в структурата следват лицата, определили здравето си като „много добро”, с относителни дялове от 24.6% в Югозападен район до 29.5% в Североизточен район. Най-висок е относителният дял на силистренци, които са определили здравето си като ”много добро”. След Силистра е област Варна (39.8%). Значително по-нисък  е този дял в областите Търговище (9.9%), Смолян (10.6%) и Кюстендил (11.1%). Най-нисък е делът на лицата, които са определили здравето си като „много лошо”. Това важи и за шестте статистически района, като най-голям е този дял в Северен централен район (3.9%), а най-малък – в Югоизточен район (2.4%)q коментираха  експертите  от ТСИ - Силистра.  

В област Силистра 4.3% от лицата определят здравето си като „много лошо”.

Наличие на хронично заболяване или на здравен проблем посочват 37.5% от анкетираните лица в страната. В 11 области честотата на разпространение на хроничните заболявания  е  по-ниска  от  средната  за страната,  а   в  17  области  делът  на  лицата  с  хронични   заболявания е по-висок от този за страната. По-висок е делът на лицата с хронични заболявания  в областите Ловеч (58.7%), Габрово (56.2%), Ямбол (55.4%), Русе (51.1%). С най-нисък дял са областите Враца (24.5%), Благоевград (25.0%), Пловдив (27.3%) и Варна (28.9%). От региона делът на лицата с хронични заболявания е 39.9%.

Най-разпространеното хронично заболяване у нас, от включените във въпросника, е високото кръвно налягане – 23.3% от лицата с хронично заболяване имат хипертония. Анализът на данните в регионален аспект показва, че най-широко е разпространението на хипертонията в областите Ямбол (42.3%), Ловеч (39.5%), Габрово (33.5%) и Разград (31.5%). В 12 от областите честотата на разпространение на заболяването е под средното за страната. Най-нисък е показателят в областите Благоевград (12.0%), Бургас (15.5%) и Добрич (17.1%).

В област Силистра процентът на разпространение на високото кръвно налягане е близък до този за страната – 25.7%.

 

Броят на регистрираните безработни расте

Силистренска област на седмо място по безработица

 

Картината на областния пазар на труда и през последния месец на годината показва увеличение на регистрираната безработица. Това се определя от няколко основни фактора - продължаващото влошаване на стопанската конюнктура във време на криза; регистрация на освободени след приключване на сезонна заетост; освобождаване на заети по програми и проекти поради приключването на дейности; регистрация на освободени от фирми във връзка с намаляване на обема на работа, без да е извършено масово уволнение. Освен това налице е и характерното за декември намалено търсене на работна сила, което и обуславя спада в броя на устроените на работа безработни на първичния пазар на труда - съобщиха от Дирекция “Регионална служба по заетостта.

Новорегистрираните в бюрата по труда безработни продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Към края на декември 8 880 са регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово. В сравнение с края на ноември техният брой се е увеличил с 609. За  декември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1 045 лица. Техният брой е с 211 по-голям в сравнение с този през ноември.

Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 13,23%. Най-високо то е в община Кайнарджа - 28,54%, следват общините Алфатар – 19,86%, Главиница - 19,35%, Дулово - 16,57%, Ситово - 15,41%, Силистра - 9,89 %, и Тутракан - 9,50%. Равнището на безработица средно за страната е 9,13%. По безработица област Силистра е на 7-мо място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през декември са областите Смолян (15,86%), Търговище (15,10%), Монтана (14,51%), Шумен (14,23%), Разград (13,70%) и Видин (13,67%).

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 62%, с работнически професии – 24%, специалисти – 14%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 60%, хората със средно образование са 34%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 39% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 16%.

От общо регистрираните лицата с намалена трудоспособност са 526.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 3 048 (със 120 повече от ноември), или 34% от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели в област Силистра са 92 (със 197 по-малко от ноември). От тях само 6 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 67% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работа през декември регистрирани безработни от областта са 84 (с 213 по-малко от ноември).

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар