Бр.7/13 януари 2010 г.

Парите от продажбата на общински имоти ще се харчат за закупуване на нови

Общинските данъчни служители с право да правят запори на банкови сметки и имущество

Общините вече няма да могат да акумулират средства от продажбата на нефинансови активи за други дейности, както досега, съобщи Милен Пенчев, зам.-кмет по финансовите въпроси в община Силистра. Ограничението, което държавата налага, е подобни приходи да се използват само за капиталови разходи.

Около един милион лева ще са средствата, които ще се разчетат от продажбата на общинско имущество за тази година и те ще трябва да обезпечат закупуването на сграден фонд. В тази посока ще бъде насочена политиката на общинското ръководство, допълни Пенчев. Ще се купуват нови апартаменти и къщи за сметка на стари, които да бъдат разчистени и да се освободят терени за нови инвестиционни намерения.

По време на форума, организиран от Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Р България миналата седмица, финансисти от цялата страна се събраха в София, за да могат под вещото ръководство на експерти да се запознаят с рамката при изготвянето на общинските бюджети по места.

Всички изводи по време на работните срещи са гравитирали около залагането на антикризисни програми в структурата на всеки общински бюджет, категорични са както финансист №1 на Силистра Милен Пенчев, така и общинските съветници д-р Мария Димитрова, Красимир Димитров и Мирослав Калинов, взели участие в семинара.

Милен Пенчев сподели пред журналисти, че е подобрен механизма за разпределяне на общата изравнителна субсидия между общините. До края на януари се очаква да бъдат получени 50 % от нея, които се равняват на около 700 хиляди лева. Общата сума е на стойност 1,3 млн. лв.

За първи път обаче има забавяне на субсидията за трудови възнаграждения, като на този етап има трансфер само на половината пари и общината няма да успее да се разплати навреме със своите служители, с поделенията си и второстепенните разпоредители.

Общинските данъчни служители вече ще имат права на публични изпълнители. Това означава, че те ще имат право да правят запори върху банкови сметки и имущество на некоректните платци на общината. Досега подобни дела се възлагаха на съдия-изпълнители. От тази година служителите от звеното „Местни данъци и такси” получават нова роля, функция, която е от изключителна важност за нас, коментира Милен Пенчев.

По-голяма свобода за кметовете

Общинските съвети вече ще определят размера на данък сгради в по-широки граници - от 0,1 до 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Досегашните граници бяха от 0,5 до 2 на хиляда. Същевременно при покупка на имот данъкът за общината се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто от цената на имуществото, вместо досегашните от 1,3 до 2,6 на сто. Общинските съвети трябва да определят данък сгради и данъка за прехвърляне на имот до 31 януари 2010 г. Ако този срок не бъде спазен за 2010 г., ще се плащат налозите в размера за 2009 г. Ако някой си купи апартамент през януари - преди общинският съвет да е приел новия данък за прехвърляне, ще плаща налог в размера за 2009 г. Първата вноска трябва да се направи от 1 март до 30 април. Ако в този срок се плати целият данък, има 5% отстъпка. Не се облагат с данък имоти с данъчна оценка до 1680 лв., а не както беше досега - до 2520 лв. Отпада възможността при откраднат или унищожен автомобил собственикът да си върне платения предварително данък за месеците до края на годината.

Корекция може да бъде направена при определяне размера на т.нар. възмезден данък и от 2 % да стане 2,5 %, няма обаче да се правят промени в частта за такса битови отпадъци и другите местни данъци и такси предвид кризисната ситуация в страната, категоричен бе Милен Пенчев.

Сдружението на общините и финансовото министерство са се договорили да не бъдат повишавани заплатите на щатните служители и евентуално да се търсят други форми на стимулиране. Освен това са увеличени средствата за изграждане и ремонт на общинските пътища с 5 млн. лв. за страната и с още два милиона лева – за зимно поддържане и снегопочистване.

Договорено е и осигуряването на по-добра чуваемост за търсене на адекватни и отговорни решения по проблемите на общините при усвояване на средства по Оперативните програми.

От тази година общините ще трябва да разчетат и по 5 % за съфинансиране на европроекти.

Работи се по промени в Закона за местните данъци и такси с цел предоставяне на нови приходи на общините и увеличение на правомощията им. Освен това се коментира и разрешаване проблема за ДДС-то, което общините са похарчили, а не се възстановява от страна на държавата. На този етап то не е малко като стойност и е добре да бъде върнато, споделят финансисти.

Държавата ще ни даде 1 750 000 лева за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени отпадъци. Освен тях в целевата субсидия за капиталови разходи са включени и 226 хил. лв. за изграждане и ремонт на общинска пътна мрежа.

 

Красимир ДИМИТРОВ, общински съветник:

Форумът бе изключително полезен. Представени бяха механизмите за съставянето и приемането на един общински бюджет и спецификата за това резултатът да бъде професионален.

Трябва да бъдат прецизирани както приходите, така и разходите. Срокът е кратък за приемането на бюджета за 2010 година на Силистренска община, както и за останалите в страната, но много детайлно трябва всички пера да се прегледат и анализират, за да имаме работещ и ефективен бюджет.

Въпреки заплахата от финансови санкции, ако не бъде приет да 29 януари, си мисля, че не трябва на всяка цена да бъде гласуван и да се форсират нещата.

Как ще изглежда бюджет 2010?

По–важно е да погледнем напред и в края на годината да нямаме просрочени задължения и неразплатени разходи. Ако нямаме излишък, да нямаме и дефицит. Категорично отхвърлям какъвто и да било дефицит, тъй като е практика и в живота човек да не харчи повече, отколкото получава.

Какъв бюджет не бихте подкрепил?

Не бих подкрепил бюджет като този през 2008 и 2009 година, неразбран от администрацията, съветниците, от хората. Бюджет, който би приключил годината с дефицит!

Реалистично ли една община в края на годината да няма задължения в условията на криза?

При условие, че е малък процентът на тези, които имат такива, значи е реалистично!

 

д-р Мария ДИМИТРОВА, общински съветник:

За мен срещата в София с финансисти от цялата страна и с представители на Министерство на финансите и на сдружението на общините бе ползотворна като съветник, който не е икономист. Мога да управлявам бюджета на една малка фирма, но при управлението на един общински бюджет отговорностите са много по-големи. И ако аз отговарям за себе си, то от общината зависят много хора.

От форума разбрах, че влизаме в трудна финансова година. Намаляват приходите от държавното субсидиране със 7,5 % и общините основно ще разчитат на пари от европейски проекти и програми. Очаква се, че ще падне събираемостта на местните данъци и такси.

Нов момент е, че общинските данъчни служители ще имат права на публични изпълнители, но е добре да минат специализирано обучение, препоръчват от финансовото министерство, за да не се върнат актовете като бумеранг върху тях.

Лекторите наблегнаха на това, че трябва да гледаме бюджета от 2009 година и да го сравним с този, който ще се предложи сега. Не трябва и да го надвишава в приходната част, защото често сме виждали какъв е ефектът от това. Миналата година се сблъскахме с това явление - не може да се изпълнят приходите, вземат се кредити и после се чудим откъде да ги връщаме.

Препоръчва се също така за тези пет процента, които трябва да се отделят за съфинансиране на проекти, да се правят разчети всяка година, да се отделя по един процент, а не накуп цялата сума. Не трябва и общините да се хвърлят по разработването на много проекти, защото трудно ще се заделят средствата. Една голяма община може да разработва не повече от 4-5 проекта, иначе ще се хвърлят пари на вятъра.

Още повече тази година дефицитите на общините няма да бъдат покривани от държавата. Вече не действа програмата, която спасяваше закъсалите кметства. Лично аз за себе си си направих извода, че ще подкрепя един реален в приходната и разумен в разходната част бюджет.

 

Мирослав КАЛИНОВ, общински съветник:

2010 ще е критична за общинския бюджет!            

С какво се ще се характеризира новата финансова година:

  • Намаление на държавните трансфери.
  • Силно редуцирани собствени приходи.
  • „Изядени” средства от прходния остатък.
  • Намалени възможности за привличане на заемни средства.
  • Отпада възможността за подпомагане на общините с обективен структурен дефицит.
  • Отпада възможността за безвъзмездна държавна подкрепа при ползване на кредити от фонд „Флаг”.

Направеното досега:

До 31.12.2009 г. изтече срокът за определяне на ТБО и туристическата такса. Благодарение на добрата работа и взаимодействие, постигнато между общинска администрация и ОС, се стигна до вземане на решение за непромяна на размера на тези такси, недопускайки увеличение на фискалната тежест върху нашите съграждани във време на тежка икономическа криза.

Какво ново в Закона за местните данъци и такси:

-намаляване от 2520 лв. до 1680 лв. на необлагаемата данъчна оценка;

- отпада досегашното освобождаване от ДНИ /данък върху недвижимия имот/ на стопански сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанската дейност;

- въвежда се задължението за плащане на данък при придобиване по давност на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;

- регламентира се изискването във връзка с дължимостта на патентния данък при прехвърляне на предпрятието на едноличен търговец;

-разширява се обхватът на задължените лица за плащане на ТБО:

        - собствениците на облагаеми с ДНИ;

       - собствениците на сгради, построени върху държавен или общински имот;

       - ползватели, при учредено вещно право на ползване;

       - концесионерът- при концесия.

-         предприятията са длъжни да предекларират всички притежавани нежилищни имоти по чл.14 от ЗМДТ в срок до 30.06.2010 г. Същите се задължават след 01.01.2010 г. да подават декл.по чл.14 освен за жилищни /както бе досега/ така и за нежилищни имоти. От 01.01.2011 г. данъчната оценка на горепосочените имоти ще бъде не отчетната стойност /както бе досега/, а по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно приложение 2 ”Норми за данъчна оценка на недвижими имоти”;

-         най-радикалната промяна в закона са новите правомощия по обезпечителните мерки, които са дадени на общината. С изменение на чл.4,ал.3 от ЗМДТ общинските органи по приходите се дават правомощия на публични изпълнители в производствата по обезпечаването на данъчни задължения за местния бюджет.

 

 

 

 

Петима се борят за шефското място в Инспектората по образование

 

Петима са кандидатите за началник на РИО на МОМН в Силистра.

Това са Габриела Миткова, Виолета Динкова, Искра Маркова, Йордан Касабов и Юксел Исмаил. Допуснатите кандидати ще се явят на 14 януари за обявяване на резултатите от преценките на концепциите в сградата на Министерство на образованието, младежта и науката в гр. София.

За средата на месец януари е насрочен и конкурс за заемане длъжността директор на дирекция Бюро по труда в Силистра.

 

Започва разяснителна кампания за запазване производството на тютюн като поминък

 

Разяснителна кампания за запазване на производството на тютюн като поминък в България до 2016 година започва от тази седмица в Североизточна България.

Това съобщи управителят на създаденото в силистренското село Листец „Сдружение на тютюнопроизводителите 2003“ Фикрет Бекир – член на експертния съвет на фонд „Тютюн“.

Срещите, първата от които е насрочена за петък в гр. Главиница, се организират от стачните комитети в Североизточна и Южна България.

До неделя трябва да бъдат проведени срещи в с. Професор Иширково, Тервел, Дулово, Каолиново, Кубрат, Исперих и други селища.

Ще се обсъжда и идея за създаване на Национална асоциация за защита на тютюнопроизводителите.

Според Фикрет Бекир само в Североизточна България тютюн отглеждат около 10 000 семейства. В Силистренска област през миналата година бе прибрана продукция от 17 143 декара тютюн „Бърлей“ и 13 387 декара ориенталски тютюн, показва справка от областната земеделска дирекция. Най-много тютюн от сорта „Бърлей“ отглеждат стопаните в Дуловска община – 3 500 декара, а площите с ориенталски тютюн са на-големи в Главинишка община – 7 610 декара.

Все още не е отменена стачната готовност на тютюнопроизводителите от Силистренско, които подкрепиха протестиращите си колеги за премахването на данъчната тежест и за получаването на премиите в пълния им размер, каза Фикрет Бекир.

 

Топлото време “събуди” ранните сортове кайсии

 

Някои от ранните сортове кайсии в Силистренско са излезли от дълбок покой заради топлото време и има опасност от измръзване, показва справка от Опитната станция по кайсията и земеделие в Силистра.

Но при проверка от специалисти на станцията е установено, че основните насаждения се развиват нормално и засега не съществува опасност за кайсиевата реколта в Силистренско, каза ст..н.с. Мария Димитрова – директор на станцията.

През миналата година заради пораженията от пролетните мразове в края на април и от засушаването бяха прибрани 7 078 тона плодове – почти три пъти по-малко от 2008 година. Средният добив бе 265 килограма от декар – с 435 килограма по-нисък. Не бе получена продукция от 3 088 декара кайсии в Алфатарска и Кайнарджанска общини, показва справка от областната земеделска дирекция в Силистра.

В Силистренска област се отглеждат 29 820 декара кайсиеви насаждения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар