Бр.224/30 декември 2009 г.

Започна отстрелът на диви свине в местността “Бобла гора”

 

Вчера вечерта бяха отворени шестте капана за диви свине в местността “Бобла гора” край Тутракан и започна отстрел заради огнище на класическа чума по дивите свине, съобщи директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба в Силистра д-р Венелин Димитров.

Отстрелът се извършва само от специалисти от стопанисващото гората Държавно ловно стопанство “Каракуз”.

Труповете на убитите животни ще се събират и пазят в специално създаден пункт в с. Зафирово до получаване на резултатите от изследванията на взетите от тях проби. До 10 януари следващата година трябва да бъдат направени още два капана.

От началото на следващата година се забранява и ловът на всякакъв дивеч в местността “Бобла гора”.

Това са част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването, установено преди около четири месеца.

Определени са и две карантинни зони – три километрова предпазна до тутраканското село Шуменци и десет километрова надзорна, в която са включени селата Търновци, Старо село, Сяново, Антимово, Белица и гр. Тутракан.

За ограничаване на заболяването в Силистренска област са разпръснати над 5 300 ваксинални примамки.

Очаква се чумното огнище да бъде ликвидирано до края на месец февруари.

 

 

Изследвания показват циркулация на новия грипен вирус в Силистренско

 

Макар че заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Силистренско през последната седмица е 65 на 10 000 души, 44 на сто от изследваните през ноември и декември проби показват наличието на новия грипен вирус в района.

Това съобщи директорът на дирекция “Надзор на заразните болести” в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Силистра д-р Теодора Начева.

Най-висок е процентът на положителните проби, изпратени от инспекцията – 60 на сто и от болницата в Тутракан – 61 на сто.

Според д-р Теодора Начева все още има противогрипни ваксини в имунизационния кабинет на инспекцията и желаещите могат да се ваксинират, за да се предпазят от заразяване по време на очакваната вълна сезонен грип през януари и февруари.

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ е раздала и 600 противогрипни ваксини ваксигрип в социалните домове за деца и за възрастни в района и ваксинацията трябва да приключи до 6 януари следващата година.

В Силистренска област от усложнения след грипна инфекция починаха двама души. И при двата случая усложненията са възникнали заради късна хоспитализация и забавяне на лечението с антивирусни препарати по причини от личен характер, показва справка от РИОКОЗ.

 

Наградиха най-добре украсените сгради в Силистра

 

За пета поредна година под патронажа на община Силистра бяха отличени най-добре украсените сгради в града.

Конкурсът тази година носи името “Силистра – празнична и бяла”.

От общинската администрация отбелязаха, че тази година новогодишната украса в града е в празничен синхрон, което придава по–голям уют и приказност. “Затова в цяла България украсата на града ни е на призово място в класацията на телевизия PRO.BG - заяви Нели Стоилова, зам.-кмет по “Хуманитарни дейности”.

Комисия с председател художникът Йордан Колев и членове Димитър Златев, художник, и Николинка Николова – гл.експерт към Дирекция “Хуманитарни дейности”, оценяваха всички красиви сгради в града.

Общо тринадесет сгради и частни домове в седем категории получиха награди на проведеното вчера тържество в Заседателната зала на община Силистра.

Специална награда на годината получи Търговски комплекс МОЛ за изящество и стил в художествено-пространственото оформление на сградата и пространството около нея.

От големите търговски обекти Търговски комплекс “Хумбата” бе отличен за дебют и оригиналност в художествено-пространственото оформление на коледно-новогодишната украса на сградата.

Магазините “Джани”, “Златна линия”, “Тераарт” и “Цветелина” бяха сред отличените в категорията “Малки търговски обекти”. За изискан стил и традиции при оформяне на витрината бе отличен магазин “Златна линия”. За стил и изисканост при аранжиране на витрина с коледни миниатюри бе награден магазин “Джани”. Магазините “Тераарт” заслужиха признание за приказност, уют, топлина и стил в коледната украса, а “Цветелина” бе награден за последователност, традиции и стил в коледната украса.

За подържане на празничната атмосфера в промишлената зона бе отличена фирма “Поларис-8”АД, а приза за авангардност и популяризиране на екологията чрез коледно-новогодишна украса се присъди на Регионалното депо за битови отпадаци - Силистра.

От културните институции отново Регионална библиотека “Партений Павлович” бе отличена със своята новогодишна украса.

В категорията частен дом и домашен прозорец бяха отличени прозорецът на Хазарос Агопян на бул. “Македония” 90, ет. 3 – прозорец на силната топлина и светлина и българските коледни традиции и терасата на сем. Черневи на ул. “Цар Шишман“ 4, която придава празнично настроение, коледни пожелания и сбъднати мечти.

В категорията “Образователни институции” за приказен стил, оригиналност и фантазия приза получиха ЦДГ “Роза-1 и 2”.

Стая 410 – сектор “Бюджет” при община Силистра получи приза за най-оригинална стая в общината. Като награда служителите получиха грамота и пица, но не като пицата на министър Дянков.

 

Обновен е домът за деца в с. Малък Преславец

 

  Завърши ремонтът на Дома за деца лишени от родителски грижи в село Малък Преславец. Благодарение на Главинишка община по линия на проект “Красива България” са направени ремонт, обзавеждане и е създадена достъпна среда за инвалиди в детското социално заведение.

Стойността на ремонтните работи надхвърля 243 800 лева, а за обзавеждането са изразходени близо 50 хиляди. Сменена е изцяло дограмата – прозорци и врати. Подменени са подовите настилки. Ремонтиран е покривът. Монтиран е нов парен котел, а на фасадите е направена топлинна изолация. С новото обзавеждане се осигурява възможност за създаване на детски кътове и цялостна промяна в интериора на дома.

 

Успешно финализираха проект “Образованието и мултикултурния диалог- основа за интеграция на малцинствата”

 

Вчера със заключителна среща приключи реализирането  на проекта “Образованието и мултикултурния диалог - основа за интеграция на малцинствата”, разработен от Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев” - Силистра в партньорство с община Силистра и община Кайнарджа.

Инициативата бе финасирана от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическото прилагане на интеркултурното образование и възпитание”.

На срещата присъстваха всички активни участници от водещата и партниращите организации по проекта.

Ръководителят на проекта инж. Елена Александрова, която е и директор на ПГПТ “Евлогий Георгиев” - Силистра, направи обстоен анализ на целите и резултатите по проекта, а инж. Румяна Градинарова, координатор на проекта, направи кратък обзор на реализираните дейности.

Целите, които набелязахме при разработване на проектното предложение - подкрепа на интеграцията на учениците от малцинствата чрез създаване на благоприятна мултикултурна среда в училище, създаване на съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете, осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, създаването на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи и мотивиране на семействата за безпроблемното интегриране на учениците, както и включването им в общоучилищния живот за ефективна социализация и превенция за отпадане от училище, смело мога да заявя, че са постигнати във висока степен в реализирането на проекта, коментира инж. Елена Александрова.

Като резултат от проектните дейности са постигнати устойчиви въздействия върху целевите групи - 203 ученици са се включили в целогодишни кръжочни дейности с четиричасова заетост седмично, 100 ученици участвали в тридневна културно-образователна екскурзия за разширяване на познанията относно историческото минало и културното многообразие на страната ни; привлечени са 82-ма родители в училищата като партньори в образователно-възпитателния процес в кръжочни секции, 44-ма учители са били обучени за работа в мултикултурна среда, както бе осъществен и основен ремонт на санитарно-хигиенните пространства в учебната сграда в ПГПГ “Евлогий Георгиев” - Силистра.

За подпомагане интегрирането на учениците от малцинствените етноси били сформирани целогодишно функциониращи три кръжока: “Език мой” с пет секции, от които три в ПГПТ “Евлогий Георгиев” с ученици от ІХ, Х и ХІ клас и две секции в ОУ “В. Априлов”- Голеш и ОУ “Ц. Царковски” - Средище с ръководители Гергина Кулева, Валя Карапанайотова, Снежана Давидова, Велина Маринова и Румяна Стефанова. 

Целите, които бяха поставени в кръжочната дейност - подобряване и овладяване на българския език и литература, бяха успешно реализирани и резултатите са налице – преодоляха се пропуските в езиковата компетенция на учениците, което от своя страна допринесе за успешното усвояване на останалите учебни предмети, повиши  се самочувствието и образоваността им- коментира една от ръководителите на кръжока “Език мой” Румяна Стефанова. 

Дейността на кръжок “Фолклорна палитра” бе насочена към изучаване на бита, културата, традициите и фолклорния празничен календар на различните етноси, а  с дейностите в кръжок “Равни в социалното пространство” с ръководител Атанаска Петрова бе акцентирано върху формиране на умения за ефективно общуване с отстояване на собствена позиция и зачитане на мнението на другите и изграждането на толерантно поведение, независимо от етническа принадлежност, пол,  възраст  между учениците.

Кръжочните дейности бяха финализирани с конкурс “толерантни в учението и творчеството, като учениците от трите партниращи училища се състезаваха в 5 направления- проза, поезия, рисунка, постер и фотокомпозиция. Най талантливите автори получиха награди, а отличените разработки бяха поместени в печатно издание-сборник с ученически творби “Толерантност”.

По време на изпълнение на проекта бяха проведени обучителен семинар за учителите на тема “Работа с ученици в мултикултурна среда” и образователен семинар с родителите по проблеми, свързани с процеса на интеграция.

В края на заключителната среща екипът и участниците в проекта  бяха единодушни в това, че са изпълнили всички дейности успешно и в срок, съгласно времевия график на проекта и крайните цели са налице.

 

 

Празник за мъжете от Дома в село Правда

Ваня ПЕТРОВА

 

От 8 декември 2009 г. 15 мъже от Дома за възрастни с психични увреждания в с. Правда са настанени в девет помещения /и няколко помощни/, на четвъртия етаж в сградата на МБАЛ - Дулово. Във всяка стая има телевизор, радиатор, хубаво постелъчно бельо, автоматична пералня, която осигурява ежедневно изпиране на дрехите.

На 29.12 на обяд, когато ги посетих, тъкмо си сервираха обяда. Столовата им бе чиста и подредена, осветена от необичайно, топло декемврийско слънце, а те развълнувани от тържеството, което са имали, споделяха с мен и с персонала впечатленията си.

От направление „Социални услуги” към ОбА, съобщиха, че и тази година новогодишното тържество за мъжете настанени в Дома в село Правда, се е провело на 28.12 в местно заведение. Финансирането бе осигурено от Община Дулово и от спонсори от град Варна.

Преди това истинско преживяване е било посещението в Историческия музей, което било организирано от ръководството на направлението. „Наистина им беше много интересно, задаваха много въпроси към Б. Маринов, който им разказваше за отделните експозиции в залите на музея. Правим всичко възможно да им направим празника запомнящ се и да ги откъснем за малко от ежедневието им.” – сподели Стоянка Димитрова ръководител на ДСП към Направление „Социални услуги”.

Настаняването на 15 от 70–те мъже в МБАЛ стана след подписани тристранни протоколи между МТСП, МБАЛ и Община Дулово.

Причината за тази мярка е неосъщественият ремонт на сградите на Дома в Правда.

Припомням, че в началото на годината община Дулово печели проект по програмата „Красива България” на МТСП за над 980 хил. лв. Целта е с тези пари да се направи ремонт на Дома за възрастни хора с психични разстройства в с. Правда, в който са настанени 70 мъже. По проект са предвидени дейности за ремонт на ВИК и електроинсталациите, смяна на дограмата и ремонт на покривите на трите сгради.

След изпълнение на изискванията по процедурите на проекта е сключен договор с фирма изпълнител, която започва ремонтите.

Но след писмо от МТСП /от началото на месец октомври/, с което се уведомява Община Дулово, че от министерството едностранно прекратяват финансирането на проекта, фирмата изпълнител спира ремонтните дейности. Жилищният корпус, в който са започнати ремонтите, остава без покрив, без дограма. Това принуждава ръководството на Дома да премести хората в другите помещения.

След разговори с МТСП и МБАЛ - Дулово, инициирани от кмета на Община Дулово Гюнер Рамис, е взето решение 15 от домуващите да бъдат настанени в три помещения в едно от крилата на болницата в града. След извършване на освежителен ремонт и осигуряване на 24–часова грижа, хората са настанени.

По договорите става ясно, че те са настанени за два месеца и половина и на болницата ще се плаща наем по Наредба на ОбС - Дулово /за наемите на общински помещения/.

Бр.223/29 декември 2009 г.

Тютюнопроизводителите от Силистренско остават в стачна готовност

 

Тютюнопроизводителите от Силистренско, които подкрепиха протестиращите си колеги за премахването на данъчната тежест и за получаването на премиите в пълния им размер, остават в стачна готовност, докато правителството не изпълни поетите ангажименти.

Това каза управителят на създаденото в силистренското село Листец „Сдружение на тютюнопроизводителите 2003“ Фикрет Бекир – член на експертния съвет на фонд „Тютюн“.

Според Бекир изграденият стачен комитет е установил връзки с тютюнопроизводители от Силистренско и Разградско и се подготвят срещи за съгласуване на действията с тютюнопроизводители от Добричко и Шуменско.

Фикрет Бекир смята, че запазването на миналогодишните премии от 3.25 лева за ориенталския и 3.15 лева за тютюна от сорта „Бърлей“ е приемливо. Но България трябва да се присъедини към осемте държави, най-големи производителки на тютюн в Европа, за да се осигурят доплащания до 3.5 евро на килограм, каза Бекир. Той заяви, че са предприети действия за създаване на Асоциация на производителите на тютюн от Североизточна България, която да се влее в европейска браншова структура. По думите на Бекир в асоциацията ще членуват близо 10 000 семейства от Североизточна България, които отглеждат тютюн.

В Силистренска област през тази година бе прибрана продукция от 17 143 декара тютюн „Бърлей“ и 13 387 декара ориенталски тютюн, показва справка от областната земеделска дирекция. Най-много тютюн от сорта „Бърлей“ отглеждат стопаните в Дуловска община – 3 500 декара, а площите с ориенталски тютюн са най-големи в Главинишка община – 7 610 декара.

Прибрани са 2 476 тона ориенталски тютюн и 3 308 тона от тютюна сорт „Бърлей“.

 

Електронен регистър за подбор и развитие на партийните кадри въвежда БСП в Силистра

 

Електронен регистър и система за подбор, подготовка и развитие на партийните кадри за заемане на партийни и държавни длъжности въвежда общинската организация на БСП в Силистра, съобщиха от местната централа на партията.

Още през първото тримесечие на 2011 година БСП трябва да е готова с проектите за предизборна платформа и програма за бъдещите местни избори.

Дотогава трябва да са определени кандидатът на БСП за кмет в Силистра, кандидатите за кметове на населени места, за кметски наместници и общински съветници.

Предстои да бъде въведена и система за отчет, контрол и оценка в общинската организация на БСП. Ще бъдат създавани партийни организации на териториален принцип в районите на избирателните секции, регистър на придобилите статут на съратник, електронен регистър на партийните членовете. Ще се изграждат клубове за електронно участие. Подготвя се картотека за проблемите по квартали и райони в Силистра и населените места.

В Силистренска община БСП има над 1 000 членове. Те членуват в 47 организации. Създадени са три нови структури на партията - младежко обединение, обединение на ветераните и обединение на жените-социалистки.

 

 

В Общински съвет – Главиница

Нов общински съветник и делова работа

Калина ГРЪНЧАРОВА

 

Последното за годината заседание на Общинския съвет в гр. Главиница се проведе в началото на седмицата – 21 декември.

По традиция съветниците бяха поздравени за предстоящите коледни и новогодишни празници от малките палавници от Дома за деца без родителска грижа в с. Малък Преславец. С познатото „Станинине, господине...” децата пожелаха „червена ябълка в градина, златен клас на нива” и много успешни дела в работата на съветниците, които от своя страна ги дариха с лакомствата, а торбичката на едно коледарче се напълни с парички.

С решение №181 от 14.12.2009 г. Общинската избирателна комисия е прекратила предсрочно пълномощията на общинския съветник от ДПС Ерол Ариф по подадена от него оставка и е утвърдила следващата в листата Семра Юкселова Ибрям. Новата съветничка положи клетва и зае мястото си сред местния парламент. Тя бе избрана и за член на Постоянната комисия по стопански дейности, екология и транспорт.

На сесията бе актуализиран поименния списък за капиталови разходи като 27 776 лв. бяха пренасочени за проектиране на уличната мрежа в града, ремонт на ЦДГ в Калугерене и за закупуване на UPS и помпи за котелните в общинската администрация и основното училище в с. Листец.

Съветниците дадоха съгласие общината да участва като партньор в проект по програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, в който участват читалищните библиотеки в гр. Главиница и с. Стефан Караджа.

Промилът за такса „Битови отпадъци” остава непроменен за 2010 г. – за жилищни имоти той е 5,0, а за нежилищни – 6,5. От таксата се очаква да се съберат 190 хил. лв., като разликата до необходимите 247 хил. лв. ще се поеме от общинския бюджет. Сметта от общината се извозва до депото в гр. Силистра. Общински съветници предложиха да се потърси и по-икономичен вариант за друго депо, а също и засилен контрол по дейността.

Въпросът с отдаването под наем на общинските мери и пасища предизвика по-продължителен дебат, тъй като специална комисия, която е проучвала проблема е установила, че мерите намаляват и има разорани такива, за които не се плаща наем. На вниманието на съветниците бе представен и конкретен Констативен протокол, в който подробно е описано състоянието във всички землища. Бе прието решение, с което се възлага кметът на общината да организира издирването на ползвателите на разораните мери до м. април 2010 г., а Общинският съвет даде съгласие да се удължи договора, сключен на 18.05.2009 г. със Сдружението на животновъдите в община Главиница до края на следващата година.

Приети бяха измененията и допълненията на Тарифата за определяне на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне на помещения и терени по Наредба №3, Наредба №11 и Наредба №16 за определяне размера на местните данъци.

 

 

Футболният клуб стана общински и се готви за пролетната серия

Йордан ГEОРГИЕВ

 

С нов статут, вече изцяло на общинска основа, ще започне новата календарна година футболният клуб в Силистра. Наименованието му вече ще е Сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб Доростол 2003”. Всичко това произтича от решенията, взети на проведеното наскоро Общо събрание на ФК „Доростол 2003”. В ход е и задължителната регистрация в съда за узаконяване на направените промени. С решение на ОбС-Силистра на практика общината стана съучредител на клуба като „колективен член”.

На събранието своя отчет представи президентът на клуба Милен Пенчев. В него се представят цифри и факти, актуални през последните две години от предишния форум. Включително и за работата на Георги Енчев (изп. директор), на ст. треньора Георги Иванов (отсъствал обаче от събранието по причина на зимната обстановка), на пом. треньора Деян Дечев, на треньора Вилиян Петров и т.н.

Какви основни проблеми са решавани през този период?

Предимно по подобряване на материалната база на двата стадиона („Доростол” и „Луи Айер”); разширяване на кръга от прийоми за по-добра физическа и психологическа подготовка, вкл. и възстановителни дейности в отбора; въвеждане на пълен отчет на приходи – от общински субсидии, рекламни договори, дарения, билети, разумна и навременна селекция и привличане на малко, но качествени футболисти; грижа за местната школа и формациите към нея и др. Със съдействието на община Силистра чрез СПОЗ (програма към социалното министерство) се осъществява грижа за базата. Над 500 000 лева са вложени в дейностите по обновяването й (основен ремонт на съблекалните на новия представителен стадион, както и на административната му сградата; всички сектори са оборудвани с пейки; предстои изграждане на сектор за гостуващи фенове, каквито са съвременните изисквания). 120 000 лева са парите по проект на бившата ДАМС, с които бе реализирана програма на ст. „Доростол”, включително с нов водоизточник, нов затревен терен и др. „екстри”.

Над 100 са децата (в момента на пето място от 10 отбора в своята „зонална група”) и юношите (младша възраст – шести от 11 отбора и старша възраст – пети от 11 отбора) в школата от 10 до 18 години. Млади треньори са техни възпитатели, обучители и треньори.

Кои са „благодетелите” на ФК „Доростол 2003” през последните години?

Преди всичко община Силистра. С решения на ОбС-Силистра са преведени 160 000 лева на клуба, за които ръководството му се отчита пред общинските съветници. 3 000 лева са приходите от продажба на билети за мачовете. По 1 000 лева са влезли в касата съответно от прехвърлени права на футболисти и от рекламни договори. По-малък засега от предвидения е делът на постъпленията от приходи от паркинга „Стара автогара”, отдаден от общината за нуждите на клуба.

За какви разходи отиват парите, похарчени в клуба? Най-много те са за граждански договори, премии и за изхранване на всички формации – от деца до мъже – съответно 29 000 лева, 29 000 лв и около 27 000 лв. Приблизително толкова са средствата за екипировка и оборудване (25 444 лв.). Фонд „Работна заплата” съставлява около 15 000 лева. Има и други разходи по различни пера – консумативи, стопанска издръжка и т.н. Под 20 000 лева са неразплатените на този етап разходи.

В клуба има регистрирана помощ и от редица фирми: „Благстрой”, „Лесилхарт”, „Синева”, „Ербауер”, „Стройпроект”, „ТАИ”, „Зарнени храни”, Стомана”, „Дони 60” и др.

Какви са целите на футболния клуб?

Основната цел – влизане в „Б професионалната група. Но, както казва президентът на клуба Милен Пенчев, „не на всяка цена, макар целта да е достижима” (в момента „Доростол” е на второ място във „В” Североизточната аматьорска група, след края на есенния полусезон, като водач е „Лудогорец” - Разград). По-важното било отборът да придобие траен облик, както и категоричност при постигането на победни резултати, осигурили дотук 39 т. от 17 мача (12 победи и 3 равенства). Най-убедителните от тях са с по 4:0 срещу „Аксаково” и „Шабла”.

Голмайстор на полусезона е Беадир Беадиров с 10 гола от общо 37 за целия отбор. Георги Бомбов е с 6, а с по 5 са ветеранът Даниел Георгиев и Тихомир Ченешков. Общо 8 са голмайсторите в тима. Шестима са футболистите, играли във всички мачове (Ченешков, Мартин Русев, Начев, Боян Николов, Ваклински и Бомбов).

27:1 е съотношението „жълти” – „червени картони” (единственият е на Габриел Русев, който е играл и в един-единствен мач). Едноличен „лидер” с 5 „жълти” е Боян Николов, а общо 12 от 18 футболисти са били „декорирани”. Боян е и сред съотборниците си с най-много играни минути (1485), като 9 са играчите с над 1000 минути. От тях Ваклински стои най-отпред (1491 минути). Статистиката е по интернет - www.dorostol2003.com.

На 11 януари започва подготовката за пролетния полусезон във В” Севороизточната аматьорска група с център Варна. Уговорени са и подготвителни мачове с отбори, включително и „Каварна”. Ветераните Даниел Георгиев и Светлин Стефанов са новолицензираните от БФС педагози, които ще бъдат възпитатели на деца в ОСУ „Дръстър”.

Бр.222/ 28 декември 2009 г.

Ковчежникът на България посети Силистра

Финансовият министър Симеон Дянков дари деца, срещна се с предприемачи, не уволни никого и говори премерено

Любомир ДОБРЕВ

 

Министър Симеон Дянков не нападна никого, не каза глупост и обеща излизане от кризата в средата на следващата година при първото си посещение в Силистра. В сряда и четвъртък българският ковчежник посети ТД на НАП, Митническо бюро, срещна се с предприемачи от ГЕРБ, посети Дома за медико-социални грижи за деца и детското отделение в МБАЛ - Силистра. Визитата му в нашия град била изпълнение на едно обещание, дадено на народния представител от ГЕРБ Стефан Господинов, а и желание да посети регион, където никога не е идвал през живота си. Тези дни се оказали най-подходящи. Не донесе новина със себе си, не направи кадрови промени в подопечните му поделения на НАП и митницата, но донесе подаръци за децата от Дома за медико-социални грижи. От своя страна пък малкият Божидар му подари една рисунка с Дядо Коледа. Гостът внимателно разгледа помещенията и басейна, където се провежда уникалната „операция „плуващи бебета” под ръководството на директорката на институцията д-р Стойкова. В този социален дом се полагат грижи за деца, болни от церебрална парализа, с хидроцефалия, с проблеми в храносмилателната система, с лека степен на олигофрения, с аутизъм.

Преди да дойде, а и по време на пътуването в колата, министърът чел доста икономически анализи за нашия регион, призна той на срещата си с предприемачите. Така добил представа какви типове бизнес има при нас и как се е развивала икономиката през последните десетилетия. Посещенията му в местното поделение на НАП и в митницата имали за цел да дообогатят тези представи. „Искам да разбера каква е ситуацията в региона и да видя дали нашето правителство може да помогне нещо не само в икономическо, но и във всяко друго отношение”, обясни вицепремиерът. Той повтори известната си теза, че през първите му досегашни пет месеца като финансов министър той успял да постигне най-важното - фискална стабилност. Припомни, че България е единствената страна в целия Европейски съюз, на която е повишен рейтингът. Това звучало още по-добре на фона на намаляването на оценката за стабилността на държави като Гърция, Румъния, Испания и т.н.

Втората цел след постигнатата стабилност ще бъде излизането от кризата, увери гостът. За това щяла да бъде необходима активна и иновативна икономическа политика. Дянков разви тезата, че най-добрите икономически политика са регионални, а не национални. Те обаче трябвало да бъдат предложени от местните власти, институции, бизнес. В отговор на въпросите, зададени от местни предприемачи, министър Дянков обясни, че държавата ще направи всичко възможно да се разплати с бизнеса, с което ще помогне да се реши въпросът с междуфирмената задлъжнялост в страната. А като започне да минава кризата следващата година, всички останали въпроси, които сега тревожат предприемачите, постепенно щели да намерят своето решение.

Министърът заяви, че правителството му започва да подготвя проекти по програмата за конкурентоспособност „Джаспърс”, откъдето можем да привлечем над 200 млн. евро. Освен това още 400 млн. евро можело да си осигурим, ако кандидатстваме по програмите за здравеопазване на Европейския съюз. Пари в държавата можело да дойдат още и от подобни програми по земеделие, регионално развитие, екология. Само чрез търгуване с въглеродни емисии страната ни можело да привлече 2 млрд евро, убеден е министърът, който държи ключа на българската хазна.

Преди да си тръгне от Силистра, Симеон Дянков посети детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра.

 

Висока концентрация на амоняк в жилище в Силистра

 

Висока концентрация на амоняк е установена в жилище в Силистра заради спукано коминно тяло, съобщиха от Оперативния комуникационно-информационен център в Силистра.

Сигналът е подаден около 11.00 часа вчера.

Екип на “Гражданска защита” е направил измерванията и е установил причината за обгазяването.

Няма пострадали хора.

 

Силистренска област е на седмо място по равнище на безработицата в страната

 

Силистренска област е на седмо място по равнище на безработицата в страната към края на ноември, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Равнището на безработицата е 12.32 на сто при 8.66 на сто за страната.

Според специалистите тенденцията за увеличаване на безработицата продължава. Новорегистрираните са предимно от секторите «Услуги» и «Индустрия». Най-голям е делът на освободените работници и служители от преработващата промишленост, търговията, държавното управление, строителството. Търсенето на работна ръка е намаляло поради икономически и сезонни фактори.

В Силистренска област регистрираните безработни през ноември са 8 271 души. От тях 63 на сто са без специалност и 61 на сто – с основно и по-ниско образование. Но 14 на сто от безработните са специалисти, а 6 на сто – с висше образование.

Продължително безработните с престой на борсата над 1 година са 35 на сто.

 

 

Деца от Силистра получиха награди от първото издание на конкурса „Коледни преживявания”

 

Награди и грамоти за представянето си получиха децата, участвали в конкурса за детска рисунка „Коледни преживявания”, организиран от Регионален исторически музей - Силистра.

На специално тържество в Етнографския музей победителите в различните възрастови групи получиха своите подаръци от уредника на отдела Маргарита Миланова. На награждаването присъства и директорът на РИМ – Силистра Иван Бъчваров. Той отново припомни една от главните цели на конкурса, а именно децата да се запознаят с обредността на Коледните празници, като същевременно я претворят в рисунки.

Общо 59 деца от Силистра участваха с творбите си в конкурса „Коледни преживявания”. Жури с председател художника Йордан Кисьов, директор на Художествената галерия в града, определи победителите в различните възрастови групи.

Връчени бяха общо 32 награди на силистренските деца, участвали в конкурса. Специалният приз на журито грабна осмокласничката Десислава Скорчелиева, а наградата за най-малък участник отиде при 5-годишната Благовеста Георгиева. И двете призьорки са възпитанички на школата по изобразително и приложно изкуство към Центъра за работа с деца в Силистра.

В почти всички рисунки на децата се забелязват художествено отразени трите елемента от обредността на Коледа – огнището, трапезата и коледуването. За тези важни моменти от отбелязването на празника разказа повече подробности на малките силистренци при откриването на изложбата уредникът в отдел Етнография Маргарита Миланова. Тя разкри на децата и един стар обичай, спазван на Бъдни вечер. Навремето, ако някое дете кихне на трапезата в празничната нощ,  получавало агънце. „Днес вие може да получите всеки един друг подарък, който си пожелаете, стига да напомните на своите родители за този стар обичай”, прикани ги Маргарита Миланова.

С най-добрите рисунки е подредена изложба, която ще остане в залите на Етнографския музей до 31 декември.

 

 

Образователен театър за деца

 

Образователен театър за деца се използва в проект за ограничаване проявите на дискриминационно поведение по етнически признак и неспазване на човешките права

в образователната система, осъществяван в четири училища в Силистра, силистренското село Искра и Ихтиман, съобщи координаторът на проекта за Силистренска област Диана Бебенова.

Образователният театър е методика, при която се прилагат игрови форми за размяна на статуквото между етническите общности.

Така участниците емоционално «влизат в ролята» на другия и започват да виждат и усещат света с «неговите сетива», обясни Диана Бебенова.

Двайсет преподаватели ще преминат специализирано обучение за усвояване на това неформално интерактивно обучение. Игровите занимания ще се проведат в смесени групи (български, ромски и турски деца), така че участниците да преодолеят затворените си общности и да се опознаят взаимно, каза Бебенова.

Проектните дейности ще се осъществяват 12 месеца в четири училища - ОУ „Стефан Караджа”в с. Искра, където преобладават ученици от турската общност, ОУ ”Отец Паисий” в Силистра с ученици от българската общност и основните училища „Св.св. Кирил и Методий” и ”Димчо Дебелянов” в Ихтиман - с ромски деца. Предвидени са и извънучилищни дейности като детско парти по толерантност с участието на смесени групи деца и родители. В края на работата по проекта ще се проведе дискусия за представяне на положителни практики за антидискриминационни подходи в образователната система в България и ЕС.

Проектът, наречен „Всички сме еднакви, всички сме различни”, е дело на Алианс за регионални и граждански инициативи и Сдружението на жените в с. Искра. Според Диана Бебенова той е своеобразно продължение на инициативата на Съвета на Европа « Всички сме различни, всички сме равни», проведена през 2007 година. Но за разлика от кампанията, акцентът е поставен в образователната система.

 

С изложба живопис Йордан Маринов откри своя Галерия Арт “Тея”

 

В навечерието на коледните и новогодишни празници силистренският художник Йордан Маринов в присъствието на много гости и приятели откри официално своята Галерия Арт “Тея”.

Галерията и изложените живописни платна са сбъдната мечта, която Йордан Маринов заедно със семейството си споделиха със своите гости. Уютната галерия едва успя да побере всички приятели и желаещи да го поздравят. Сред тях бяха зам.-кметът на община Силистра Нели Стоилова, силистренският поет Валентин Чернев и други.

“По време на стагнация човек трябва да мисли за нещо позитивно, радостно, в противен случай той е обречен. Изкуството винаги дарява с оптимизъм и мисля, че сега е моментът изложбата и галерията  да  се срещнат с обществеността. Пемам всички рискове. Благодарение на помощта на моето семейство и приятели успях да изпълня една моя лелеяна мечта. Исках да изляза от анонимността на ателието и да покажа не само на себе си, но и на обществеността, че нещата стоят на две плоскости - да работиш и да показваш. Мечтата ми вече е реалност - днес моите картини са като едно семейство, подредени в една приятна галерия” - сподели своите чувства Йордан Маринов.

Бр.221/23 декември 2009 г.

Откриха 24-годишен мъж премръзнал в изоставеното общежитие в кв. Деленки

 

Екипи на полицията и Гражданска защита откриха премръзнал 24 годишния Ивайло Каракашев  в необитаемото от години Общежитие  в кв. „Деленки”, Айдемир .

Преди три дни баща му, който е настанен в Дома за стари хора в Айдемир е подал сигнал, че не е виждал сина си.  Младежът е с психично заболяване и от доста време баща му Румен прави опити да настани синът си в специализирано заведение.

Към днешна дата вече има издадена заповед за настаняването на Ивайло в Твърдица.

Момчето е откарано в силистренската болница.

 

Зимата отвори работа и на ортопедите

Ако нямате работа навън, стойте си вкъщи, съветват и медиците

Любомир ДОБРЕВ 

В ортопедичното отделение в Силистра в момента има оперирани 7 човека, като последният е 88-годишна жена. Всички са жертви на зимата, която ни се озъби в края на миналата седмица. Именно образувалият се по улици и тротоари лед довежда на ден от 8 до 10 човека на преглед, превръзки, гипсиране или операция. Има обаче и пострадали, които не се решават да легнат „под ножа”, въпреки че лекарите им препоръчват подобно лечение.

Пострадалите, които търсят помощта на ортопедите, са на различна възраст. Както има хора на повече от 80 години, така сред зимните жертви са 12-13-годишни ученици. С други думи, поледицата не подбира.

Засега най-бързо в областната болница транспортират тези, които получават фрактури по тротоарите и улиците на града. Но дори солта и пясъкът да размразят ледената покривка в областния град, работата на ортопедите няма да намалее

 Завеждащият отделението д-р Валдемар Христов е категоричен, че с оправянето на пътищата за малките населени места в областта, ще започне транспортиране на пострадалите там. Така лекарите ще трябва да се занимават с фрактури на по 7-8 и повече дни. Става ясно, че с отварянето на пътищата в общините ще се „отвори” и още работа за ортопедите от МБАЛ - Силистра. А препоръките им си остават същите като всяка зима: без работа не излизайте навън, защото понякога едно падане може да ви извади „от строя” за неподозирано дълго време.

 

Признание

Доростолският митрополит Иларион стана посмъртно  почетен гражданин на Силистра

          Златко Цветков е удостоен с „Годишния приз на град Силистра” за спортните си успехи

Любомир ДОБРЕВ

 Покойният Доростолски митрополит Иларион вече е „Почетен гражданин на град Силистра”. С това звание той бе удостоен посмъртно на последното за годината заседание на Общинския съвет, провело се в понеделник следобед. Заедно с материалите за сесията, на всеки един от съветниците беше раздаден текст с информация за богатия, отдаден на православната църква живот на митрополит Иларион.

Предложението беше внесено от председателя на ОбС Александър Сабанов и гласувано единодушно от старейшините. Званието бе прието от протосингела на Доростолска митрополия Добри Чаков и епархийски съветници, които благодариха и от името на българския патриарх Максим.

А далеч по-младия ни съгражданин Златко Неделчев Цветков пък беше удостоен със званието „Носител на „Годишния приз на град Силистра”. Местните законотворци взеха това решение предвид впечатляващите му спортни успехи през последните години и особено през 2009-та. Двадесетгодишният силистренец е завоювал в тежки битки много медали и отличия през спортната си кариера, с които е прославил не само Спортен клуб по единоборства „Багаин”, където изгражда майсторството си, но и Силистра и България. На световното първенство за джу-джуцу в Швеция Златко грабна бронзов медал, окичи се със сребро на Европейското  първенство по спортно самбо за младежи и на Европейското първенство по бойно самбо за мъже, Балкански шампион е по джу-джуцу за кадети, младежи и мъже, многократен шампион на страната е по джудо, джу-джуцу и самбо. В момента е студент в Националната спортна академия.

Останалите двадесетина точки от дневния ред на сесията бяха приети в атмосфера на предпразнично единомислие. Дори там, където имаше дебати, коледният дух не позволи да преминат в обидни реплики и в крайна сметка победиха разумните решения. Така беше приет отчетът на общинската администрация за изпълнението на актовете на ОбС през седеммесечието на 2009 г., беше одобрен проект за договор за учредяване на гражданско сдружение „Синя зона – Силистра”, беше казано „да” на партньорството на община Силистра в два проекта – за финансиране на трета фаза на дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и за изпълнение на програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. С решение на съветниците в селата Йорданово и Българка ще се разкрият клубове на инвалида и пенсионера. А общините от областта, които заедно със Силистра ще депонират боклука си в регионалното депо за битови отпадъци, ще правят това за 15 лв. на тон. Съветниците дебатираха верианта тази цена да е 28 лв., но в крайна сметка се спряха на по-малката, но реално платима. 


Бр.220/21 декември 2009 г.

Временно няма да пътуваме с автобуси до населените места в областта и вътрешността на страната

 

Заради усложнената обстановка временно се преустановява движението на автобуси от Силистра до населените места в областта и вътрешността на страната, реши на състоялото се преди обед заседание Областният щаб за координация и спасителни дейности.

Нуждаещите се от хемодиализа около 40 жители на Силистренска област ще бъдат настанени в болницата в Силистра.

В Крайдунавска Добруджа вали обилен сняг. Дебелината на снежната покривка в различните общини е между 10 и 18 сантиметра. Главните пътища са проходими при тежки зимни условия, но голяма част от третокласната и четвъртокласната пътна мрежа не е почистена. От Областното пътно управление препоръчват да не се предприемат пътувания, ако не са спешни.

Не работят 18 учебни заведения в Силистренска област.

В две села няма електроснабдяване.

В Областният щаб за координация и спасителни дейности се подготвя списък на притежаваните от фирмите високопроходими машини, които могат да бъдат използвани при нужда, съобщи областният управител на Силистра д-р Владимир Янков.

 

Нуждаещите се от хемодиализа – прибрани в силистренската болница

В Регионалния център по здравеопазване са взели на отчет и родилките с предстоящ термин

Любомир ДОБРЕВ

 

Бъбречноболните добруджанци от областта ни трябва да се приберат в Силистренската болница, докато пътищата станат проходими. Това е едно от решенията на кризисния щаб, свикан в петък при областния управител д-р Владимир Янков. Акцията, която обхваща над 40 души, се налага поради труднопроходимите /а на места и непроходими/ пътища от третокласната и четвъртокласната пътна мрежа. Това са пътните артерии, които свързват селищата в общините. Известно е, че поради липса на достатъчно техника тези пътища се почистват бавно. Нуждаещите се от хемодиализа обаче трябва да посещават три пъти седмично областната болница, където единствено могат да си правят нужната животоподдържаща процедура. За превозването на тези болни освен обществения транспорт, където той е в движение, са ангажирани и специализираните автомобили на спешната помощ. Пред в. „Дръстър ПРЕС” обаче д-р Сашко Симеонов, директор на Регионалния център по здравеопазване, изрази и безпокойство: “При предишно стациониране на болните с хемодиализа една значителна част от тях не желаеха да прекарат времето до следващата си процедура в болницата и често самоволно я напускаха. Пи обратното им транспортиране обаче при тези тежки зимни условия често се случваше колите да закъсат и се създаваха сериозни допълнително проблеми”.

Затова лекарите призовават болните, нуждаещи се от хемодиализа, както и техните близки, да приемат за няколко дни предложеното им стационарно лечение, докато се регулира движението.

В Регионалния център по здравеопазване са изготвили и списък на всички родилки, чийто термин е през тези дни. При нужда ще бъде ангажирана и високопроходима техника.

В петък 18 от общо 50-те училища на областта не отвориха врати. На места учебните занятия се проведоха при намален състав на учениците или учителите. Известно е, че по закон общинските ръководства имат право да обявят до три неучебни дни за учебните заведения на своя територия, без да искат разрешението на просветните власти. През миналата седмица от това си право се възползваха кметовете на Дулово и Ситово.

 

Кметът се отчете на чаша кафе

„Готови сме да приемем още 100 000 тона боклук, но само ако ни гарантират завод за преработка на отпадъците и компенсация от минимум 35 млн. лв.!”

 

Така кметът Иво Андонов отговори на въпрос на силистренските журналисти дали е ставало въпрос за приемането на допълнителни бали от софийския боклук. Проблемни за столична община били 100 хиляди тона, за които, инж. Андонов е споделил пред екоминистъра Нона Караджова, че би могъл да убеди съветниците да гласуват депонирането им в Силистра, но само при две условия – първото – държавата да гарантира и финансира изграждането на завод за преработка на отпадъците и второто – общината ни да получи реални пари за това количество. От 16 млн. лева, дадени за договорените миналата година 180 хил. тона, правителството е спряло 10 % заради тежката финансова криза. В същото време има общини, които за три пъти по-малко количество приети отпадъци са получили почти същата сума от новия кабинет. Така че, ако започнем да водим разговори за нови 100 000 тона, тогава ще говорим за съвсем друга финансова отплата, коментира силистренският градоначалник, като уточни, че минимума ще е 35 милиона лева.

Към днешна дата обаче този въпрос все още не стои на дневен ред.

Останали са близо 4 хиляди тона още за депониране от договорените през 2008-ма бали с боклук.

През 2010 година и останалите общини в областта ще започнат да извозват отпадъци в депото.

А иначе община Силистра изпълнява проекти за близо 11 млн. лева

по Оперативните програми „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, ФАР и национални програми. Успешно е приключен проектът за санирането и благоустрояването на ОДЗ „Нарцис” и ОУ „Отец Паисий”. Все още са в ход проектите за ремонти на Стария стадион, ПМГ „Св. Климент Охридски”, ЕГ „Пейо Яворов”, Общинското спортно училище и ОУ „Св.св. Кирил и Методий”. Изцяло е завършен ремонтът на Дома за стари хора в с. Айдемир, продължил пет години. Работи се по проекти и по селата от общината.

В рамките на годината са новоасфалтирани над 30 км от градската пътна мрежа

и околните села. Ремонтирани са и около 20 км от четвъртокласната пътна мрежа и 1 000 кв.м тротоарни площи. Монтирани са и 250 нови пейки в Дунавската градина и междублоковите пространства. Ремонтирани са и детски площадки.

Стартира изграждането на Траурен дом и основен ремонт на музея „Сребърна”, оградени са гробищните паркове по селата.

Определени сме за община отличник,

изпълнила 100% критериите за въвеждане на системата на делегирани бюджети в училищата и детските градини и е получен пълният размер насърчаваща субсидия в размер на 195 741 лв.

ПРИОРИТЕТИТЕ …

Ø      Подобряване обслужването на граждани;

Ø      Нови проекти - по оперативните програми, друго финансиране и търсене възможности за директно финансиране от Европейската комисия – акценти: Дунав мост и градска среда.

Ø      Насърчаване на талантливи деца и младежи;

Ø      Повишаване компетентността на служителите;

Ø      Покриване на просрочените задължения, ограничаване и оптимизиране на разходите

и … ПРИТЕСНЕНИЯТА

Ø      Ограничен бюджет;

Ø      Социално напрежение при оптимизиране на общинската образователна система;

Ø      Нереализиране на планираните приходи, извънредни разходи и амортизирана общинска база.

  

До 60 алфатарски дома всеки ден стига топъл обяд

За четвърта поредна година общината храни болни и самотни хора с пари по социален проект

Любомир ДОБРЕВ

Шестдесет възрастни хора, за които няма кой да се грижи, поне до март 2010-та няма да мислят за обяда си. През прага на дома им всеки ден, малко преди обедните часове, влизат две служителки, които им оставят супа, второ и десерт. Ако ги попиташ какво мислят за този жест, старите хора трудно ще намерят думи да благодарят, а други направо се разплакват.

За четвърта поредна година община Алфатар подготви и защити проект пред Министерството на труда и социалната политика за безплатна обществена трапезария. Клиенти на услугата са хора, които живеят самотно, нямат близки да се грижат за тях, имат влошено здраве или пък са в тежко финансово състояние. Някои от тях, получавали храна по тази програма и през изминалите години, от октомври още започнали да подпитват в кметството дали и тази година ще „ги огрее”. При подготовката на списъка пък, тези, които останали „извън борда”, се обидили, разказва секретарят на общината Стефка Жекова. Други пък преценили, че за разлика от преди, положението им се е подобрило и отстъпили място на по-нуждаещи се. Трети пък сметнали за унизително да получават подобна помощ…  Просто хора различни.

Сред подпомогнатите има и шест деца от ОУ „Христо Ботев” и две деца от кризисния център. Освен в самия град Алфатар, топла храна получават жители на селата Бистра, Алеково, Кутловица, Васил Левски и Цар Асен.

 Проверките от социалното министерство не открили никакви нарушения при реализирането на проекта през миналите години, затова и през тази то дало благословията си. Новото в настоящия сезон е изискването всеки един клиент на услугата да подаде заявление-декларация, в която да опише семейното си положение, броя на лицата, с които съжителства, доходите, които е получил в предходния месец и т.н. Това затруднило малко хората, но в края на краищата всичко било изпълнено по правилата.

Партньор на общината в реализирането на проекта е фирмата на Лъчезар Данков. Той признава, че подготовката на ястията се съобразява с изискванията на наръчника за здравословно хранене. Всеки ден две негови коли обикалят по селата и в самия град Алфатар още от сутринта, за да могат до обяд да са разнесли храната на клиентите. Възрастните хора не са капризни и на въпроса коя храна най-много предпочитат, често отговарят: „Супичките”. Въпреки че е поел ангажимент по договора за 60 човека, Данчо е решил да носи храна и на още двама души – така, от милосърдие.

Възрастните хора признават, че като хапнат за обяд, им остава и за вечерта. Много от тях са твърде стари или с болни крака и дори не могат да си готвят сами. Други пък са с много малки пенсии и да имат за четири зимни месеца осигурена всеки ден топла храна е истинска благословия. Дали дните са работни или почивни е без значение – храната им е сигурно. Сега, в последния работен ден, те ще получат пакети със суха храна за следващите празнични дни.

Така, за Коледа, ако самотата все пак влезе в къщата им, то поне гладът ще остане вън на прага.

Тютюнопроизводители готвят протести в Силистренско       

Анелия ПЕТРОВА

 

Седемчленен стачен комитет изградиха тютюнопроизводители от Силистренска област. В него са включени представители на всички общини, които подготвят безсрочни стачни действия, ако до края на годината не получат премиите за предадените количества тютюн - реколта 2009. Това  съобщи председателят на най-голямата организация на производителите на тютюн в Североизточна България – Фикрет Бекир от главинишкото село Листец.

  Тютюнопроизводителите в Добруджа готвят  блокади на  главния път Силистра - Русе в района на село Зафирово. Те настояват  за обещаните и заложените в бюджета 140 млн .лв. за подпомагане на производството на тютюн у нас. Според последните разчети обаче, те ще получат едва 80 млн. лв. като премии за предадената тютюнева суровина , и то едва през следващата година, ако има пари в бюджета. Това означава неколкократно по-малко средства. Докато през миналата година държавата  е отпуснала средно по  3.60-3.70 лв. за кг тютюн от сорта „Северна България” и по 3.15 лв./кг „Бърлей”, то с новите разчети премиите няма да надхвърлят 1.10 лв./кг. Това обрича на недоимък повече от 47 000 производители и техните семейства в страната.

Допълнителна финансова тежест за производителите е и облагането им с  корпоративен данък от следващата година, което ще принуди голяма част от тях да се откажат от поминъка си, категорични са от бранша в Силистренско. Сред исканията им е и включването на страната в списъка на 8-те държави-производителки на тютюн в Европейския съюз. „Ако страната ни бъде призната като един от основните производители на тютюнева суровина в Европа, то нашият труд ще бъде субсидиран от Евросъюза и ще можем да се конкурираме с производителите от останалите страни” - категорични са от тютюневия бранш в добруджанския край.

Оттам са изчислили, че ако това стане, страната ни може да получи 300 млн. лв. допълнително  при квота от 47 000 тона, което би решило и голяма част от проблемите в отрасъла.

Тютюнопроизводителите в Силистренско обмислят и създадаването на областна Асоциация на производителите на тютюн,  която да стане част от Европейската асоциация на заетите в бранша. От стачния комитет обявиха, също така, че напълно подкрепят започващите от днес /21.12/ протестни действия на тютюнопроизводителите от Южна България за премахване на данъчната тежест в отрасъла и получаването на премиите в пълния им размер през оставащите дни до края на годината.

 

Новият Доростолски митрополит ще се   избере на 17 януари  2010 г. в Силистра

 

Епархийският избор за нов Доростолски митрополит ще се проведе на 17 януари следващата година в Силистра, съобщи протосингелът на Доростолската епархия отец Добри Чаков.

За овдовелия митрополитския престол след смъртта на Доростолския митрополит Иларион в края на октомври има 11 кандидати.

Сега временно управляващ Доростолската епархия е Русенският митрополит Неофит.

 

 

 

13 наддаваха в благотворителни търгове за старческите домове в Силистра

Йордан ГЕОРГИЕВ

 

Над 100 бяха участниците в съвместната благотворителна коледна вечер, проведена от силистренските клубове „Ротари” и „Лайънс”, със съдействието на община Силистра и кмета Иво Андонов, паст-президент при ротарианците. Вечерта бе подпомогната и от председателя на Общински съвет - Силистра Александър Сабанов. Депутатът Антон Кутев единствен от колегите си направи жест към благотворителната вечер. Тя бе подпомогната от заведението „Нотевволе”, от СД „Фаворит” - Айдемир, от фирма „Оливия” и от цветарски магазин „Цветелина”.

Поне 30 приятели на организаторите от близки и далечни градове, а и от съседна Румъния, не успяха да пристигнат в крайдунавския град заради усложнената зимна пътна обстановка в края на миналата седмица.

8 001 лева е сумата, събрана по време на вечерта, но в нея влизат и неразплатените средства за участниците в забавната програма. Специален гост от София бе бардът Ивайло Диманов. Сигнален брой на второто издание на стихосбирката му „Добър вечер, г-жо Тъга” бе сред най-високо „оценените” по време на търга, проведен по идея на автора, положил автограф в творбата си.

Солистката на хор „Седянка” Красимира Николова изпълни класически произведения в съпровод на Ингеборг Нейова. Коледари от Ансамбъл „Добруджанче” поздравиха гостите, а три танца от своя репертоар представиха Илия Добрев – Адриана Ангелова, двукратни шампиони на Южна Европа във възрастовата си група, спортисти №1 на Силистра за 2009 г.

Двата старчески дома – в Силистра и в село Айдемир, са адресатите на благотворителното мероприятие, както личи от предварителната покана. По 50 лева за куверт плати всеки от участниците в него, като повече от половината директно отиват в благотворителния фонд. Останалите средства са привлечени от продажба на билети за томбола, както и от 6-те търга.

13 бизнесмени, лекари, инженери и икономисти се включиха в надпреварата за „Агнешка кожа, аранжирана с червено ротарианско вино”, за две сладкарско-сладоледени произведения на „изкуството” от Нотеволе”; за „съкровищница с произведения на фирма „Актуал” и за коледни шоколадови дръвчета, изработени по идея на Земеделската гимназия „Добруджа”.

Президентите на двата клуба - Велико Великов от името на ротарианците и Златко Нотев от „лъвовете” („Лайънс”), поздравиха участниците в благотворителната вечер, изразявайки задоволство от взаимните усилия. Предстои реализацията и на благотворителния жест в полза на обитателите на старческите домове.

 

За писателя и духовника, Доростолския владика Иларион

Йордан ГЕОРГИЕВ

 

В Силистра случихме на владика – истински духовен водач, скромен и отдаден на Бога, мълвят стари и млади, миряни и светски люде, по адрес на митрополит Иларион, доайен на епископите от съвременното българско православие.

130 години чакахме в Силистра възстановяването на „древнопросиялата Доростолска епархия с център крепостта Дръстър”, просъществувала преди това около 10 века. Още от времето, когато е била седалище на Българската патриаршия, от която край река Дунав са останали основите на тогавашната базилика. През 1871 година Русе става център на Доростоло-Червенската епархия, защото така било удобно на турската власт след възстановяване на Българската екзархия.

До късната есен на 2001 година продължи с различни средства борбата на силистренци за възстановяването на епархията им (започнала на 24 септември 1992 г. с присъединяването към „алтернативния Синод, а после и към патриарх Пимен”). Докато стане факт признаването й от V-ия църковно-народен събор в първата година на новия век. Две години по-късно най-възрастният ни представител на „белия клир”, връстник на патриарха Максим, първо бе предложен от епархийския съвет, а после утвърден и от Светия Синод на БПЦ за пръв митрополит в най-новата история на епархията (от 12 октомври 2003 г.). В  епархията 12 са доростолските християни-мъченици, а в специално ковчеже  в катедралния й храм се пазят част от мощите на първия от тях - Св. Дасий, подарени от Папа Йоан Павел Втори при посещението му в България малко преди смъртта му.

Повече от 6 години навъртя като духовен водач на добруджанци монахът, роден в град Елена, роднина по майчина линия на възрожденците Иларион Макариополски и Стоян Михайловски. Още преди Девети септември 1944 година той пише знаменития си труд „Пътят на монаха”, с който Траянополският епископ се гордя близо 70 години след създаването му. Като се надяваше да бъде издаден за трети път, за да привлече още монаси в манастирите. Подобно на 33-те му книги, писани на богословска, патриотична и поетична тематика, включително и над 300 стихотворения в тях, от които са останали единични екземпляри. Последните му творби са свързани със сегашното му битие в Силистра и региона. Над 50 са стихове и стихотворни есета, посветени на градове, села и местности в енориите от Силистра до Тервел, които владиката подготви за томче, украсено с подходящи фотографии.

„Не съм мислел, че ще служа в Силистра; дори и не съм го пожелавал, но като ме избраха за митрополит, тръгнах на север, където никога не бях идвал", изповяда се преди време за „24 часа” Дядо Иларион. Дългите години служба на вярата той започва от послушник в Дряновския манастир, където е подстриган преди 7 десетилетия. 4 години по-късно става йеромонах в Софийската духовна семинария, чийто възпитаник е, както и на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 40-те - 50-те години, в продължение на 13 години, е протосингел на Великотърновската епархия, на която е бил и управляващ в началото на 90-те години. Бил е игумен на Троянската и на Бачковската християнска обител. Епископски сан получава на 21 януари 1981 година в Пловдивския митрополитски храм „Св. Марина”. Бил е викарий на митрополит Стефан във Велико Търново и на патриарх Максим. Заемал е длъжностите председател на църковното настоятелство на патриаршеския катедрален храм „Св. Александър Невски”, директор на Църковно - историческия и археологически музей на Българската православна църква и завеждащ надзорите „Богослужебен” и „Духовен”, които са отдели при Светия Синод.

„Много са манастирите в България, но няма монаси в тях, не е като в Румъния, където монашеството е на висота”, въздиша владиката с душа на творец, написал в поеми историята на България „от Кубрат до Новото време” (в сборника „Цветя за България”). Най-често авторът им ги подаряваше, а не разчиташе на продажби на книгите си, като книгата за град Елена, която дори била „въртяна на ксерокс”, защото от нея нямало нито един екземпляр. В стихове са написани още историите в Библията, за да бъдат разбираеми и за децата. „Когато пиша, гледам да не заимствам от никого”, призна митрополитът. Той имаше по една пишеща машина в митрополитската къща в Силистра, в жилището си в Светия Синод, както и във Велико Търново, за да можел навсякъде да има готовност да запише намисленото.

„Колко ми трябва на мен? Една отоплена стая и малко храна, друго не ми е нужно, аз съм израсъл в беднотия в семейството на баща, убит през Първата световна война през 1915 година”, обясни владиката своето примиренческо отношение към бита и материалното богатство. Най-мили му били спомените от ученическите и от студентските години, въпреки мизерията тогава, но имал амбицията и мобилизацията. Тъжно му било, че сега „всеки манифестира бедност, докато в онова време хората били други: не хленчеха и не показваха бедността си, защото не беше достойно...”.

Не било хубаво, че имотите на църкви и манастири у нас са дадени на частници, защото било редно монаси да ги стопанисват. Разбирането му е, че „манастирите са духовни центрове, а не стопанства”. Лошо било също, че напоследък и свещеници не достигат, което наложило Светият Синод да потвърди една стара своя наредба, съгласно която ”попове ще стават хора и без специално духовно образование”. „Да стане свещеник може всеки: важното е да има слух, т.е. да може да пее, както и да има представа за богословие и за службите в църквата, за да бъде представен пред Епархийския съвет за ръкоположение”, личи от споделеното размишление на митрополита. Той бе категоричен и по темата за църковното обучението: вероучение да има за християнчетата през целия курс на обучение до последния гимназиален клас, когато да се въведат часове по религия.

И по още един въпрос бе за „24 часа” откровен дългогодишният епископ: „никога не съм искал да ставам член на Съюза на българските писатели, но ме избрали...". Там той бил приет през 2004 г.

„От малък живея със съзнанието, че трябва да поема пътя на монаха, да живея с църквата и с духовността”, декларира неуспелият да навърши „стоте” митрополит, за когото бе тъжно още, че един и същи хора посещават църковните служби в Силистра, а сред тях не са толкова много младите хора. Въпреки това мечтата му бе „да светне гражданинът на Силистра”, което щяло да означава, че има самочувствие и настроение.