Бр.223/29 декември 2009 г.

Тютюнопроизводителите от Силистренско остават в стачна готовност

 

Тютюнопроизводителите от Силистренско, които подкрепиха протестиращите си колеги за премахването на данъчната тежест и за получаването на премиите в пълния им размер, остават в стачна готовност, докато правителството не изпълни поетите ангажименти.

Това каза управителят на създаденото в силистренското село Листец „Сдружение на тютюнопроизводителите 2003“ Фикрет Бекир – член на експертния съвет на фонд „Тютюн“.

Според Бекир изграденият стачен комитет е установил връзки с тютюнопроизводители от Силистренско и Разградско и се подготвят срещи за съгласуване на действията с тютюнопроизводители от Добричко и Шуменско.

Фикрет Бекир смята, че запазването на миналогодишните премии от 3.25 лева за ориенталския и 3.15 лева за тютюна от сорта „Бърлей“ е приемливо. Но България трябва да се присъедини към осемте държави, най-големи производителки на тютюн в Европа, за да се осигурят доплащания до 3.5 евро на килограм, каза Бекир. Той заяви, че са предприети действия за създаване на Асоциация на производителите на тютюн от Североизточна България, която да се влее в европейска браншова структура. По думите на Бекир в асоциацията ще членуват близо 10 000 семейства от Североизточна България, които отглеждат тютюн.

В Силистренска област през тази година бе прибрана продукция от 17 143 декара тютюн „Бърлей“ и 13 387 декара ориенталски тютюн, показва справка от областната земеделска дирекция. Най-много тютюн от сорта „Бърлей“ отглеждат стопаните в Дуловска община – 3 500 декара, а площите с ориенталски тютюн са най-големи в Главинишка община – 7 610 декара.

Прибрани са 2 476 тона ориенталски тютюн и 3 308 тона от тютюна сорт „Бърлей“.

 

Електронен регистър за подбор и развитие на партийните кадри въвежда БСП в Силистра

 

Електронен регистър и система за подбор, подготовка и развитие на партийните кадри за заемане на партийни и държавни длъжности въвежда общинската организация на БСП в Силистра, съобщиха от местната централа на партията.

Още през първото тримесечие на 2011 година БСП трябва да е готова с проектите за предизборна платформа и програма за бъдещите местни избори.

Дотогава трябва да са определени кандидатът на БСП за кмет в Силистра, кандидатите за кметове на населени места, за кметски наместници и общински съветници.

Предстои да бъде въведена и система за отчет, контрол и оценка в общинската организация на БСП. Ще бъдат създавани партийни организации на териториален принцип в районите на избирателните секции, регистър на придобилите статут на съратник, електронен регистър на партийните членовете. Ще се изграждат клубове за електронно участие. Подготвя се картотека за проблемите по квартали и райони в Силистра и населените места.

В Силистренска община БСП има над 1 000 членове. Те членуват в 47 организации. Създадени са три нови структури на партията - младежко обединение, обединение на ветераните и обединение на жените-социалистки.

 

 

В Общински съвет – Главиница

Нов общински съветник и делова работа

Калина ГРЪНЧАРОВА

 

Последното за годината заседание на Общинския съвет в гр. Главиница се проведе в началото на седмицата – 21 декември.

По традиция съветниците бяха поздравени за предстоящите коледни и новогодишни празници от малките палавници от Дома за деца без родителска грижа в с. Малък Преславец. С познатото „Станинине, господине...” децата пожелаха „червена ябълка в градина, златен клас на нива” и много успешни дела в работата на съветниците, които от своя страна ги дариха с лакомствата, а торбичката на едно коледарче се напълни с парички.

С решение №181 от 14.12.2009 г. Общинската избирателна комисия е прекратила предсрочно пълномощията на общинския съветник от ДПС Ерол Ариф по подадена от него оставка и е утвърдила следващата в листата Семра Юкселова Ибрям. Новата съветничка положи клетва и зае мястото си сред местния парламент. Тя бе избрана и за член на Постоянната комисия по стопански дейности, екология и транспорт.

На сесията бе актуализиран поименния списък за капиталови разходи като 27 776 лв. бяха пренасочени за проектиране на уличната мрежа в града, ремонт на ЦДГ в Калугерене и за закупуване на UPS и помпи за котелните в общинската администрация и основното училище в с. Листец.

Съветниците дадоха съгласие общината да участва като партньор в проект по програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, в който участват читалищните библиотеки в гр. Главиница и с. Стефан Караджа.

Промилът за такса „Битови отпадъци” остава непроменен за 2010 г. – за жилищни имоти той е 5,0, а за нежилищни – 6,5. От таксата се очаква да се съберат 190 хил. лв., като разликата до необходимите 247 хил. лв. ще се поеме от общинския бюджет. Сметта от общината се извозва до депото в гр. Силистра. Общински съветници предложиха да се потърси и по-икономичен вариант за друго депо, а също и засилен контрол по дейността.

Въпросът с отдаването под наем на общинските мери и пасища предизвика по-продължителен дебат, тъй като специална комисия, която е проучвала проблема е установила, че мерите намаляват и има разорани такива, за които не се плаща наем. На вниманието на съветниците бе представен и конкретен Констативен протокол, в който подробно е описано състоянието във всички землища. Бе прието решение, с което се възлага кметът на общината да организира издирването на ползвателите на разораните мери до м. април 2010 г., а Общинският съвет даде съгласие да се удължи договора, сключен на 18.05.2009 г. със Сдружението на животновъдите в община Главиница до края на следващата година.

Приети бяха измененията и допълненията на Тарифата за определяне на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне на помещения и терени по Наредба №3, Наредба №11 и Наредба №16 за определяне размера на местните данъци.

 

 

Футболният клуб стана общински и се готви за пролетната серия

Йордан ГEОРГИЕВ

 

С нов статут, вече изцяло на общинска основа, ще започне новата календарна година футболният клуб в Силистра. Наименованието му вече ще е Сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб Доростол 2003”. Всичко това произтича от решенията, взети на проведеното наскоро Общо събрание на ФК „Доростол 2003”. В ход е и задължителната регистрация в съда за узаконяване на направените промени. С решение на ОбС-Силистра на практика общината стана съучредител на клуба като „колективен член”.

На събранието своя отчет представи президентът на клуба Милен Пенчев. В него се представят цифри и факти, актуални през последните две години от предишния форум. Включително и за работата на Георги Енчев (изп. директор), на ст. треньора Георги Иванов (отсъствал обаче от събранието по причина на зимната обстановка), на пом. треньора Деян Дечев, на треньора Вилиян Петров и т.н.

Какви основни проблеми са решавани през този период?

Предимно по подобряване на материалната база на двата стадиона („Доростол” и „Луи Айер”); разширяване на кръга от прийоми за по-добра физическа и психологическа подготовка, вкл. и възстановителни дейности в отбора; въвеждане на пълен отчет на приходи – от общински субсидии, рекламни договори, дарения, билети, разумна и навременна селекция и привличане на малко, но качествени футболисти; грижа за местната школа и формациите към нея и др. Със съдействието на община Силистра чрез СПОЗ (програма към социалното министерство) се осъществява грижа за базата. Над 500 000 лева са вложени в дейностите по обновяването й (основен ремонт на съблекалните на новия представителен стадион, както и на административната му сградата; всички сектори са оборудвани с пейки; предстои изграждане на сектор за гостуващи фенове, каквито са съвременните изисквания). 120 000 лева са парите по проект на бившата ДАМС, с които бе реализирана програма на ст. „Доростол”, включително с нов водоизточник, нов затревен терен и др. „екстри”.

Над 100 са децата (в момента на пето място от 10 отбора в своята „зонална група”) и юношите (младша възраст – шести от 11 отбора и старша възраст – пети от 11 отбора) в школата от 10 до 18 години. Млади треньори са техни възпитатели, обучители и треньори.

Кои са „благодетелите” на ФК „Доростол 2003” през последните години?

Преди всичко община Силистра. С решения на ОбС-Силистра са преведени 160 000 лева на клуба, за които ръководството му се отчита пред общинските съветници. 3 000 лева са приходите от продажба на билети за мачовете. По 1 000 лева са влезли в касата съответно от прехвърлени права на футболисти и от рекламни договори. По-малък засега от предвидения е делът на постъпленията от приходи от паркинга „Стара автогара”, отдаден от общината за нуждите на клуба.

За какви разходи отиват парите, похарчени в клуба? Най-много те са за граждански договори, премии и за изхранване на всички формации – от деца до мъже – съответно 29 000 лева, 29 000 лв и около 27 000 лв. Приблизително толкова са средствата за екипировка и оборудване (25 444 лв.). Фонд „Работна заплата” съставлява около 15 000 лева. Има и други разходи по различни пера – консумативи, стопанска издръжка и т.н. Под 20 000 лева са неразплатените на този етап разходи.

В клуба има регистрирана помощ и от редица фирми: „Благстрой”, „Лесилхарт”, „Синева”, „Ербауер”, „Стройпроект”, „ТАИ”, „Зарнени храни”, Стомана”, „Дони 60” и др.

Какви са целите на футболния клуб?

Основната цел – влизане в „Б професионалната група. Но, както казва президентът на клуба Милен Пенчев, „не на всяка цена, макар целта да е достижима” (в момента „Доростол” е на второ място във „В” Североизточната аматьорска група, след края на есенния полусезон, като водач е „Лудогорец” - Разград). По-важното било отборът да придобие траен облик, както и категоричност при постигането на победни резултати, осигурили дотук 39 т. от 17 мача (12 победи и 3 равенства). Най-убедителните от тях са с по 4:0 срещу „Аксаково” и „Шабла”.

Голмайстор на полусезона е Беадир Беадиров с 10 гола от общо 37 за целия отбор. Георги Бомбов е с 6, а с по 5 са ветеранът Даниел Георгиев и Тихомир Ченешков. Общо 8 са голмайсторите в тима. Шестима са футболистите, играли във всички мачове (Ченешков, Мартин Русев, Начев, Боян Николов, Ваклински и Бомбов).

27:1 е съотношението „жълти” – „червени картони” (единственият е на Габриел Русев, който е играл и в един-единствен мач). Едноличен „лидер” с 5 „жълти” е Боян Николов, а общо 12 от 18 футболисти са били „декорирани”. Боян е и сред съотборниците си с най-много играни минути (1485), като 9 са играчите с над 1000 минути. От тях Ваклински стои най-отпред (1491 минути). Статистиката е по интернет - www.dorostol2003.com.

На 11 януари започва подготовката за пролетния полусезон във В” Севороизточната аматьорска група с център Варна. Уговорени са и подготвителни мачове с отбори, включително и „Каварна”. Ветераните Даниел Георгиев и Светлин Стефанов са новолицензираните от БФС педагози, които ще бъдат възпитатели на деца в ОСУ „Дръстър”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар