Бр.208/03 декември 2009 г.

Повече от 16 млн. лв. укрити данъци и осигуровки бяха установени при ревизии на фирми в Силистра


Задължения за 16,45 млн. лв. за периода от януари до октомври 2009 г. включително, разкриха служителите от отдел „Контрол” в Териториалната дирекция на НАП в Силистра. Въпреки намаленият брой на ревизорите, е повишена ефективността на проверките, която е 2,3 пъти по-висока в сравнение със същия период на 2008 г., когато допълнително разкритите приходи бяха 7,06 млн.лв.

За периода инспекторите са извършили 174 ревизии /с 16 по-малко от м.г./, от които само 10% са нулеви /т.е. допълнително разкритите приходи при тях са под 10 хил. лв./. През 2008 г. нулевите ревизии са били с 6% повече.

В резултат на ревизионната дейност е установено, че фирми от Силистренска област са се опитали да укрият от държавата приходи за 10 милиона и 450 хиляди лева, а при проверките на лица от Варненска област са разкрити недекларирани данъчни задължения в размер на 6 млн.лв.

Най-много са допълнителни разкритите приходи, дължими по Закона за данък добавена стойност /неправомерно ползван данъчен кредит, неначислен ДДС и лихви/ - 12,15 млн. лв. Това е 2 пъти повече от разкритите през същия период на м.г. 6 милиона и 250 хиляди лева.

Най-голям размер са допълнително разкритите приходи в браншовете «Търговия на едро» и «Строителство», както и в лечебни заведения в областта и в структури на местната власт.


Над 60 милиона лева приходи осигури на хазната ТД на НАП – Силистра


64 млн. лева ще влязат в държавната хазна от данъците на Силистренска област през тази година. Сумата включва всички преки данъци, ДДС, корпоративен данък, осигурителни вноски и др.

Към края на ноември ТД на НАП-Силистра е постигнала 24,7 млн. лв. приходи в централния бюджет, което представлява изпълнение на плана над 77%. За същия период миналата година са постъпили 24,3 млн. лв., т.е., въпреки икономическата криза, събираемостта на данъците в Силистренска област е с малък, но положителен ръст. Към данъчните приходи се числят постъпленията от данък върху доходите на физическите лица, които са 10,7 млн. лв. за тази година към 10,56 млн. лв. за 2008 г. Ръст, макар и малък, бележат и приходите от данъците върху дивидентите, социалните разходи и приходите на бюджетните предприятия. Почти двойно по-високи са приходите от ДДС - 7,15 млн. лв. срещу 3,9 млн. лв. за миналата година. Това представлява 115% изпълнение на плана. Над 17 милиона е ефективно възстановения и прихванат ДДС към 30 октомври в ТД на НАП – Силистра.

Забавяне в събирането на данъчните приходи бележим само в корпоративния данък – 6,1 млн. лв., което е с 1/3 по-малко от събраните средства през съответния период на м.г.

Едва на 52% възлиза събираемостта на неданъчните приходи /глоби и административни наказания/ – събрани са 126 332 лв., към 179 675 лв. за м.г. Въпреки близките стойности, процентът на изпълнение е доста нисък, тъй като в това перо планът на дирекцията беше завишен 4,2 пъти.

Към момента в Силистренска област внесените в държавната хазна осигурителни вноски са на стойност 35,3 млн. лв., което е с 1,3 млн. лв. по-малко от 2008 г. Постигнато е 76% изпълнение на плана за приходи от осигуровки, но при завишение от 8 млн. лв. /19%/ спрямо плана за м.г.

Общо реализираните приходи от ТД на НАП-Силистра възлизат на 60 113 704 лв, което означава изпълнение на плана в годишен аспект 76,3%.


Филиал – Силистра именува аудитория на проф. Славчо Иванов


116-та аудитория във Филиал-Силистра към Русенския университет “Ангел Кънчев” от вчера носи името на покойния проф. Славчо Иванов. Именуването на аудиторията стана по предложение на катедрата по филологически науки към Филиала. Този акт е израз на почит към труда на преподавателя и учения и потвърждава твърдението, че стореното на духовното поприще остава през годините, сподели по време на тържеството директорът на Филиала в Силистра доц. Димо Димов.

Събитието съвпадна с отбелязването на 70 години от рождението на проф. Славчо Иванов, които той щеше да навърши на 15 декември.

Проф. Иванов е един от създателите на бившия педагогически институт в Силистра и неизменна част от академичната общност в него. Учен, чийто професионален път и израстване през годините, бе свързан преди всичко с амбицията му да повишава непрестанно равнището на студентската подготовка, качеството на написаните дипломни работи и показването на качествени знания по време на изпитите, споделиха неговите колеги от филологическата катедра.

Голямата му любов към научната дейност направи проф. Иванов през годините автор на 7 книги, 35 доклада, 93 статии и над 400 научно–популярни материала.

Обявяването на именуването стана по време на тържествено събрание по повод наближаващия студентски празник. Гости на събитието бяха помощник-ректорът на РУ “Ангел Кънчев” Валери Гегов, заместник – кметът по хуманитарни дейности към община Силистра Нели Стоилова. В залата присъстваха много приятели на професор Славчо Иванов, негови колеги-преподаватели и студенти. Специален гост на тържеството бе съпругата му София Иванова. Тя описа проф. Иванов като изключително деликатен човек, както към близки, така и в професионалните си взаимоотношения. “Към литературата той приобщаваше всеки, който имаше допир с него. На всички ни завеща обич, наука и доброта”, каза София Иванова.

По повод студентския празник, в края на тържеството, директорът на Филиал – Силистра доц. Димо Димов връчи на трима от студентите парична награда, заради отличния им успех, а на други свои възпитаници – екипи за спортните им постижения.


СНЦ “Съпричастие”- Силистра с ново оборудване, обзавеждане и дейности

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания, СНЦ “Съпричастие”- Силистра, заедно с много приятели и официални гости, откри новоремонтирания, оборудван и обазведен Център за социална рехабилитация и интеграция. Този център съществува от една година като делегирана от държавата дейност и след като печели конкурс, е и доставчик на услугата.

През март тази година печелят проект, аналогичен, със същото име - “Център за социална рехабилитация и интеграция”, финансиран от Фонд за подкрепа на НПО.

Когато кандидатствахме за този проект целите ни бяха предоставяне на възможност за социални услуги, обучения, информация и консулации в ремонтиран и обзаведен рехабилитационен център и повишаване мобилността на хората с увреждания, чрез предлагане на специализиран транспорт към центъра.

Днес сме изключително радостни от това, че нашата мечта се сбъдна, каза на откриването Красимира Георгиева, управител и председател на Фондация “Съпричастие” - клон Силистра.

От месец март до сега в центъра е направен ремонт, закупени са нови мебели. На разположение на потребителите на центъра е и новият бус с платформа за инвалидни колички.

След ремонта е обособен кабинет за масаж, компютърна зала, помещение за трудотерапия, кабинет за индивидуална работа по Брайл.

С настоящия проект ще се увеличат услугите, които предлага центъра , освен обучението в компютърна грамотност, чуждоезиково обучение, трудотерапия. Сега има и нови дейности, като лечебен масаж и обучение в народни танци.

Гости на тържественото събитие бяха Веселина Стоилова, почетен председател на Фондация “Съпричастие”- Варна, Светлана Боева, зам.-кмет на община Силистра, представители на институции, приятели и потребители на Центъра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар