Бр.206/01 декември 2009 г.

Назначаването на бивш зам.-кмет като контрольор в „Синева” – незаконно?


Проверка в Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси показа, че предстоящото назначаване на бившия зам.-кмет Димчо Кьосев като контрольор в общинското търговско дружество „Синева” ще бъде незаконно.

Според Чл. 21. (1) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) - Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20 президентът и вицепрезидентът; съдиите от Конституционния съд; народните представители; омбудсманът и заместник-омбудсманът; главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет; председателят и членовете на Сметната палата и съдиите, прокурорите и следователите/, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Припомняме, че Димчо Кьосев бе освободен от длъжност на 13 февруари 2009 г. Това означава, че по-рано от същата дата през 2010 година не може да заеме гласуваната му на последната сесия на Общинския съвет длъжност. На това заседание докладната записка за назначаването му бе прегласувана поради допусната техническа грешка от страна на вносителя Жеко Коев, както той обяви от трибуната в залата. В същото време бе оттеглена друга докладна записка, която разкриваше извършеното нарушение с дописване на решението от предходна сесия, за което в. „Дръстър ПРЕС” писа миналата седмица. Вносителят бе пропуснал да упомене размера на трудовото възнаграждение, което според Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел септември 2009 г., трябва да е до 300 % от средната брутна месечна работна заплата за дружеството. Той обаче бе решил еднолично заплатата на контрольора да е 250 %.

Според юристи обаче дописването на възнаграждението не е техническа или фактическа грешка, както бе категоризирано от Жеко Коев нарушението. Според текст от Търговския закон общото събрание определя заплатата на управителя и на контрольора. В този случай Общинският съвет е този, който трябва да определи размера на трудовото възнаграждение. Както се случи и на следващото заседание на градските ни депутати миналата седмица. Размерът на трудовото възнаграждение остана 250 %, което по груби сметки възлиза на около 1000 лв. За да ги заработи контрольорът на дружеството, ще трябва да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание /чл.144 от Търговския закон/. Едва ли обаче може да бъде направено сравнение върху работата на един управител и тази на контрольора.

И все пак, както се казва, хиляда лева са си хиляда лева…

Да не излезе само, че с уволнението му от зам.-кметското място, където е получавал със сигурност по-ниска заплата, ще му избодат очите, за да му изпишат вежди. А и по информация от достоверни източници, Димчо Кьосев наскоро е сключил трудов договор и с ПП АТАКА като областен председател на местната структура срещу 400 лв.


Общините в Силистренско подкрепят идеята за Завод за преработка на отпадъци


Общините Алфатар, Ситово, Дулово, Главиница, Кайнарджа, членуващи в сдружението с нестопанска цел „Регионален център за управление на отпадъците”, се съгласиха да участват в бъдещата експлоатация на завод за преработка на битови отпадъци край Силистра.

Това стана ясно по време на заседание на сдружението днес, проведено по инициатива на община Силистра. Сред гостите бяха народният представител от Коалиция за България Антон Кутев и заместник-областният управител Денка Михайлова.

За бъдещата инсталация е избрана технологията „Херхоф” – сух стабилат, която пред месец бе представена пред общинските съветници в Силистра. Съгласието на останалите общини-членки в сдружението е необходимо за по-нататъшното реализиране на идеята.

По време на днешното заседание бяха обсъдени и възможности за решаване на проблема с обезвреждането на строителни отпадъци. Направените предварителни проучвания от Силистренска община показват, че добър вариант е изграждане на мрежа от площадки за складиране и обработка на отпадъци от строителството, които след рециклиране могат да се използват за пътни основи. За трошене и сортиране на отпадъците е необходима мобилна инсталация. Такъв тип организация ще даде възможност за ефективно използване и на новата техника от регионалното депо.

Идеята може да бъде реализирана чрез проект. Кметове и заместник-кметове от петте общини подкрепиха предложението на домакините и дадоха принципно съгласие за разработване на проект. В хода на подготовката ще бъде направена и дългосрочна прогноза за ефективността на тази идея.

Двете теми ще бъдат обсъдени в общинските съвети по места, за да започне реалното им осъществяване.


За първи път Силистра е домакин на изложение на вина


През целия месец декември на централния градски площад ще бъдат представени мостри от български производители и дистрибутори. По предварителна информация десетина фирми са проявили интерес към събитието.

Първите участници вече са подредили щандове. Сред тях са представители на Винпром – Търговище, винарни в румънския град Меджидия и добрички дистрибутор на вино от Сунгурларе, Бургаско. На изложението, освен различни видове вина, ще се предлага и греяно вино.

Мотото на първата „Винария” в Силистра е „Река от вино”. Организатори са общинската дирекция по икономика и международни програми.


Резултати от акция „Светлина”

Полицията внася предложения до общините за подобряване на уличното осветление

Сто и шест автомобила с неизправни осветителни системи са установени от пътните полицаи в Силистренска област в рамките на акция „Светлина”. Акцията се провежда всяка година в началото на есенно-зимния сезон и цели да ограничи предпоставките за тежки пътни инциденти. От 1 до 8 ноември, когато протече предупредителният етап на акцията, пътните полицаи само предупреждаваха водачите при констатирани нередности, но от 9 до 20 ноември се налагаха санкции за всяко установено нарушение.

По време на акцията в Силистренска област са проверени 1398 МПС, от които 1124 леки, а 274 товарни.

Пътните полицаи са констатирали 106 неизправности по осветителните системи и сигнализацията на проверените пътни превозни средства, 27 автомобила са били с износени гуми, а 2 с неизправни устройства за измиване на предното стъкло. Установени са и 321 други нарушения.

Съставени са 157 акта и 116 фиша, а 1 автомобил е спрян от движение заради техническа неизправност.

В общинските администрации са внесени 8 предложения за подобряване на уличното осветление в населените места.

Проверките на осветителните системи и сигнализацията на превозните средства, състоянието на гумите и устройствата за измиване на предното стъкло ще продължат през целия зимен сезон, напомнят от „Пътна полиция”.

Бр.205/30 ноември 2009 г.

Прерязаха лентата на водните таксита

Официално в съботния ден бе открита водната атракция, резултат от публично-частното партньорство между общините Силистра и Кълъраш и местния бизнес.

Атрактивната водна връзка със северната ни съседка е единствената по рода си по поречието на Дунав в българския участък от Видин до Силистра, обясни бизнесменът Стефан Райчев, който е основният инвеститор в начинанието. Малките машини, които са финландско, австрийско, германско и американско производство, ще тръгват и спират на понтона край хотелския комплекс „Дръстър“.

Лентата бе прерязана от зам.-кмета Пепа Денева, кмета на Кълъраш Драгу Николае и инвеститора Стефан Райчев

Такситата ще пътуват само през светлата част на деня. Те няма да плават само при тежки зимни условия и ледоход по реката.


Евродепутатите от ДПС: Европа без цигарен дим?

Да, но с грижа за тютюнопроизводителите!

Да се обяви ли обществено-политическа война на цигарите е въпрос, стар почти колкото историята на тютюна. И Европейската комисия е писала Зелена книга, и Съветът е приемал множество незаконодателни препоръки да се загасят фасовете, и в страните членки на ЕС има редица норми срещу вредния навик и пушенето в обществени заведения.

Един устен въпрос отново припали дебатите за тютюнопушенето миналата седмица в Страсбург и в четвъртък Европейският парламент прие резолюция за „Околна среда без тютюнев дим”. Резолюцията алармира за особено опасните последици за децата и за непушачите, като припомня, че 25% от смъртните случаи от рак и още 15% от общата смъртност в ЕС са пряко свързани с тютюнопушенето, и с това аргументира искания към Европейската комисия да наложи още по-строги ограничения.

С активната намеса на български парламентаристи обаче от резолюцията отпаднаха най-строгите предвиждани забрани за производството на тютюн и тютюневи изделия.

“Поставихме въпроса още на заседание на Групата на либералите, защото се предвиждаше параграф 9 да приветства готовността да се преустановят преките плащания за продукцията на производителите, и то от 2010 година” – припомня евродепутатът Метин Казак. “Взех думата и обясних, че в България има цели региони, които са икономически уязвими, и където отглеждането на тютюн като поминък на населението няма алтернатива”.

Категорична позиция за отпадането на параграф 9 заеха и евродепутатите Филиз Хюсменова и проф. Владко Панайотов. Ако този параграф останеше, трябваше да се спрат и преките премии, и субсидиите, свързани с отглеждането и производството на тютюн.

Текстът обаче бе отделен от резолюцията и предложен да се гласува отделно. Така с активната намеса на либералите не се намери мнозинство в пленарната зала за тези думи и се запазиха досегашните премии,следвайки реформата в тютюневия отрасъл.

За европейските институции това бе ясен сигнал, че субсидиите за тютюнопроизводителите трябва да останат.

В новия Европейски парламент това бе пример, в който наши евродепутати от големите политически групи обединиха гласовете си в съгласие за българските интереси.


ХАЙДЕ НА ПЛОЩАДА „ОКОЛО ЕЛХАТА”

Коледната елха на Силистра ще светне на 1 декември в 17.00 часа за радост на малки и големи, съобщиха от Общинската дирекция по хуманитарни дейности.

Както е традицията, кметът на общината Иво Андонов и двама негови помощници ще „запалят” светлинните гирлянди на голямата елха на сцената. Заедно с нея ще светне и цялата украса в центъра.

Сред атракциите тази година е приказният кът „На гости на Дядо Коледа”, построен в градината пред Регионална библиотека „Партений Павлович”. Това е големият подарък на Общината за децата на Силистра и техните приятели.

За тържеството е подготвена забавна музикална програма с участието на детски формации за модерен балет, спортни танци, брейк и добруджански ритми.

За първи път през целия месец декември Силистра ще бъде домакин на изложение на вина от производители и дистрибутори от цялата страна.

С площадното тържество „Около елхата” и с „Винария 2009” в Силистренска община започват проявите, посветени на Коледа и Нова година. Те ще завършват с новогодишна наздравица в първите минути на новата 2010 година също на площада.


БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАТ ЗА ХИВ В СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН


Младежко шествие в памет на жертвите на СПИН подготвят за 1 декември здравни институции, младежки организации и община Силистра, съобщиха от Общинската дирекция по здравеопазване и социална политика.

То е част от стартиралата на 23 ноември анти СПИН кампания в Силистра. В рамките на кампанията до 4 декември дните са обявени за Дни на отворените врати в Центъра за ученическо и техническо творчество с беседи, дискусии, лекции по темата. В учебните заведения се водят специализирани часове по полова просвета в часа на класния ръководител. Предстоят обучения на младежки лидери по превенция на HIV/СПИН.

За кампанията в Силистра за първи път пристига мобилен медицински кабинет за безплатно и анонимно тестване за HIV. Кабинетът е от Варна. Ще бъде разположен до сградата на Общината. Тестовете ще се правят само на 2 декември от 13.00 до 17.00 часа. Мобилният кабинет ще бъде в дунавския град благодарение на фондация „SOS – семейства в риск” и община Силистра.


Домашната ракия – победа без блясък

Неповишеният акциз не предизвика ентусиазъм, а само успокоение

текст:Любомир ДОБРЕВ

снимки: Александър ЛЕВИ


Победата е удържана и стотиците любители на домашно приготвената огнена течност могат да си отдъхнат – акцизът на ракията остава същият. Фойерверки обаче няма, само успокоението, че една опасност ни се размина. Защото ако и без допълнителния налог нещата не са розови, то с него тази отколешна за българина, включително и за добруджанеца, дейност щеше да пострада още повече.

В ниската продълговата сграда край Силистра, известна като „градския казан”, липсва някогашното стълпотворение. Историята помни тук много по-различна картина – леки коли отвън, които трудно се разминават, един до друг бидони, разнообразни по-големина и цвят, струпани дърва. Вътре – народ, и сладко-киселия мирис на изваряващи се джибри.

Отговорникът на казаните Димитър Петков е категоричен, че повишението на акциза щеше да сложи допълнителна и трудно поносима тежест върху клиентите му. Защото нашенецът няма да се откаже от навика си да събере опадалите плодове или гроздовите джибри и да си свари от тях ракия. Но нямаше да идва на казаните, а щеше да търси „алтернативни” начини. Какви са те ли? Нерегламентирани частни казанчета по покрайнините на града, собствени – по вилите, а защо не и самогони от тенджери върху печката в кухнята.

Тази година посещението на градския казан беше слабо. Това се обяснява с липсата на най-важния материал за добруджанци при правенето на домашна ракия – кайсията. Основно се разчиташе на гроздето и на различни плодове като сливи, ябълки и др. Освен това много хора зарязаха лозята си и това е другата причина да намалее варенето от гроздови джибри. Слабата клиентела тук се дължи и на факта, че казаните станаха много. Това обаче крие и своите си рискове – за да изкарат повече, разни пишман казанджии „изцеждат” всичко от материала. Но така опасността да втечнят и метиловия алкохол става съвсем осезаема. И оттук стъпката до увредения черен дроб, очите, а и до по-лошо, е съвсем малка. Всъщност подобна гавра с организма можеш да си докараш и от купен от магазина концентрат-менте.

В момента таксата върху 30 литра сварена в градския казан ракия /40-градусова/ е 2.20 лв. на литър. Над 30 литра – по 4.40 лв. всеки литър. Да се ползва един казан за половин ден, плащаш 15 лв. Ами захарта, дървата, труда? И с просто око се вижда, че и така е скъпо за тези, които не се отказват от естествения аромат и вкус на собственоръчно сварената ракия. И ако трябва да доразвием мисълта на Иван Стоянов – депутатите по-добре щяха да направят, ако бяха решили да намалят налога върху домашнярката на българина, а не да се упражняват върху това как да му смъкнат още една кожа.

Иван Стоянов, охрана на казаните: Не Европа, а ние си правим сечено!

И сегашният данък, който остана - от 2.20 лева на литър ракия, е болезнен за бедния народ. Данъците, големи или малки, не удрят едрите производители, които намират начин да си изиграят игрите. Нашите хора събират малко плодове, за да си сварят 15-20 литра и да си изкарат годината. Като му отидеш на гости, да те почерпи с думите: ”Това е от мойта ракийка… ” Знам как е в Англия – там който има плодове си вари ракия, после може да остави за себе си, а може и да я продаде на държавата. Във Франция, в Гърция също хората си варят и данъците са съвсем поносими. Мои приятели от Македонско например ходят да варят в Гърция. Плащат си 30 евро за три казана и варят 24 часа – няма никакви други налози. Нали и тези държави са в Европейския съюз? Европа не ни е виновна, ние си ги измисляме тези глупости с данъците. Нашите депутати трябва най-сетне да започнат да мислят за народа, а не да се чудят как да напълнят бюджета.

Пътят за „Памук кулак“ край Силистра залят с вода

Пътят от Силистра до известната на всички силистренци местност за отдих и туризъм „Памук кулак“ бе наводнен в събота, съобщиха дежурните в Гражданска защита. Според тях собственикът на язовира решил да изпусне вода, тъй като дебитът му бил над допустимите норми, но тя заляла пътя, който минава край язовира.

„Веднага са повикани екипи на Гражданска защита, които са отводнили пътната отсечка. Няма щети, няма пострадали“, поясниха още от ГЗ.

Общински съвет - Силистра

Опростиха 80 хиляди лева несъбираеми вземания от бивши наематели

Несъбираеми вземания от бивши наематели на общинско имущество в размер на над 80 хиляди лева отписаха със свое решение общинските съветници в Силистра. Причината - изтекъл погасителен срок.

При извършване на анализ на разчетите общинските специалисти са установили, че определен размер от вземанията са станали на практика несъбираеми, поради изтекла погасителна давност, на основание сроковете, определени от Закона за задълженията и договорите. Основно вземанията са от несъбираеми наеми и натрупани разходи за консумативи /ел. енергия, вода, телефон и др./ от наематели на общинско имущество, чиято давност е три години.

По данни на общинска администрация към 30.09.2009 г. размерът на просрочените вземания е близо 3 млн. лв., от които 167 хил. лв. от наематели на общинско имущество, 159 хиляди лв. от наематели на общински жилища и 2 795 802 лв. – недобори, дължими по Закона за местните данъци и такси.

Бр.204/27 ноември 2009 г.

Курбан Байрам

Повод за преклонение, радост и подобряване на взаимоотношенията между хората

Ленар НУРИ


Днес с празнична молитва /намаз/ и с жертвоприношения в ранната утрин мюсюлманите отбелязват началото на празника Курбан Байрам /Аид ал Адха/.

Празникът е един от най-големите в ислямската религия, продължава четири дни и с него се почита паметта на мъртвите.

Според традицията и принципите на исляма всеки може да даде курбан, а за по- заможните това е задължително. Жертвеното животно/ овен, теле или крава/ се дели на три части: с едната се посрещат гостите, втората задължително се раздава на бедни съседи и на нуждаещите се, а третата остава за семейството.

Вярващите се подготвят за байрама дни по рано, като избират виторог овен, който къносват и окичват с панделки или с цветна прежда, за да се разбере, че е предназначен за курбана.

Религиозният празник повелява след молитвата близките на починалите да посетят гробовете им. В първия ден Курбан Байрам се празнува с най-близките. На този ден по-младите искат прошка от по-възрастните.

Според исляма празникът е време и за радост, както и за размисъл за земния и за отвъдния живот, защото в исляма празниците винаги са след извършване на определен ибадет (служба). След него започва празникът, който е вид награда. И в отвъдния живот вярващите ще получат наградата от Аллах Теаля, заради това, че в този живот са изпълнили своята мисия.

През тези дни на преден план излиза и взаимната помощ между мюсюлманите - богатите са задължени да колят курбан и така подпомагат бедните. Това също е в името на Всевишния, което показва, че те прилагат неговата заповед във всеки аспект на техния живот.

Накратко казано, мюсюлманският празник Байрам е повод за преклонение пред Аллах, радост и подобряване на взаимоотношенията между хората.

Байрамът е ден на щастие. В този ден не трябва да има и най-малки поводи за неразбирателство.

Нехат КАНТАРОВ: Да сме сплотени и да се обичаме!

Калина ГРЪНЧАРОВА


Поводът да разговаряме с председателя на ОбС на ДПС - Тутракан Нехат Кантаров е подкрепата на групата съветници от ДПС при прегласуване на върнато от областния управител решение №452 на Общински съвет - Тутракан отнасящо се до приета промяна в План-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването за настоящата година и предстоящите празници, както и работата на Фондация „Подай ръка”, която той оглавява.


- Защо групата на ДПС подкрепи прегласуването на върнатото от областния управител решение за промени в План-сметката за сметоизвозване?

- Не знам дали областният управител е имал основание да върне решението, но и друг път съм казвал – ДПС ще подкрепя специално за сметта, каквото е необходимо да се направи и да е чист града ни. Не трябва да има проблеми със сметосъбирането, затова решихме, че областният управител няма основание да върне решението. Ние не сме посочили някакви допълнителни пари - те са налице, а сме посочили една сума за извозването до депото в Русе. Средствата, които бяхме определили за извозването по-рано са нищожни, а фирмата, за да извърши дейността, трябва да е подплатена с необходимите средства.

- Какъв се очертава новия политически сезон за Общинския съвет?

- Добре работи Общинският съвет, но на последната сесия доста съветници отсъстваха, може би имат уважителни причини. И понеже нямаше необходимия кворум, някои точки отпаднаха, понеже там се изискваше мнозинство от 2/3. Но това е нормално. Има и промени в Общинския съвет, създаде се нова група – независима, от съветниците Мариан Ганев, Мирела Станкова и Кемал Шахин. Председател е Мирела Станкова. Няма да се учудя, ако през следващите месеци излезе и друга група.

- Да не би групата на ДПС да се разцепи?

- Не, ние имаме достатъчно голяма група, но ГЕРБ остана без група, защото са двама, а според Правилника, за да се сформира група са необходими 3-ма съветници. Вижте, и десет групи да се създадат, важното е Общинският съвет да работи.

- Предлагам Ви да преминем от политиката към предстоящите празници и свързаните с тях филантропски чувства. Вие сте председател на фондация „Подай ръка”, която се занимава с благотворителност. В момента тече кампанията за набиране на средства за лечението на 15-годишната Анелия Мирославова. Ще се включите ли? Какви други идеи в тази насока имате?

- Всяка година по традиция преди празника Курбан Байрам във всички джамии в общината правим ритуала „мевлит”. Подготвили сме храна, пакети, за да могат хората в тази криза да изкарат нормално празника на трапезата. Нашият кандидат в изборите Николай Николов също е подготвил пакети за празника, които ще бъдат раздадени.

Под егидата на Общината ще има концерт на 30 ноември в читалището. Там ще изявят самодейци от читалищата и ОДК, които ще представят български и турски фолклор. Така ще видим как се готвят нашите деца през сезона и както се казва, може да преценим добре ли се харчат парите на данъкоплатците в тази сфера. Освен това, веднага след Байрама, фондацията има идея за благотворителна кампания за набиране на дрехи за деца и възрастни и преди Коледа ще ги раздадем на социално слаби хора.

Предвиждаме фондацията да подпомогне и кампанията за набиране на средства за лечение на Анелия Мирославова, която страда от синдром на Паркинсон. В магазини в града и по селата ще поставим касички, а отделно ще работим и с местния бизнес все тази посока. Вярвам, че ще съберем средства и ще помогнем на детето. Досега ние сме подпомагали лечението и на други деца, младежи и по-възрастни хора и смятам, че това вече става традиция.

В с. Цар Самуил има също едно младо момче с проблеми в ставите и е наложителна операция, сложна и скъпа, а сумата е непосилна за родителите. Смятаме да ангажираме и нашите депутати от ДПС, за да го настаним в Правителствена болница за операция. Те винаги са ни помагали и този път съм сигурен, че ще се отзоват.

Вярвам в солидарността на хора, независимо от религиозни и партийни различия, защото на всеки може да се случи. Затова и Фондацията работи в тази насока. В началото на следващата година смятаме да кандидатстваме към социалното министерство за извършване на социални услуги, като „личен асистент” например.

Използвам случа, от свое име, от името на Фондация „Подай ръка” и от името на ДПС, да благодаря на всички за показаното усърдие и работа по време на изборите, за показаните отлични резултати, да ги поздравя с настоящия празник Курбан Байрам, да им пожелая крепко здраве, щастие и благоденствие във всяко семейство! Нека все така да бъдат добронамерени и усмихнати, макар че кризата е голяма. Нека да сме сплотени, да не се мразим, а да се обичаме!

Искам да благодаря сърдечно на народния представител Гюнай Сефер, на Бейхан Сопен и на Николай Николов, които винаги са ни помагали при решаването на проблеми от всякакъв характер и се включват активно в нашите инициативи.

Да са живи и здрави!


Детска академия направиха в ОУ “Отец Паисий”


“Детска академия” направиха в ОУ „Отец Паисий” в Силистра. Това стана по проект на стойност 87 895 лв., който е финансиран по ОП „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС, съобщи директорката на училището Камелия Рачева.

Проектът включва пет форми, по които учениците могат да се занимават и да развиват своите способности. Това са “Математикознайко”, “Традициите вчера и днес”, “Краезнание и фолклор”, “Изкуства” и “Физкултура и спорт”.

Проектът ще продължи 12 месеца, но идеята е създадените форми да бъдат запазени във времето и да продължат да се развиват. Към различните “институти” ще се организират ателиета, клубове, кръжоци, школи и състави за работа по интереси.

Детска академия ще се управлява от Административен съвет, а длъжността директор ще се изпълнява от седмокласничката Атина Николаева. Тя е избрана на този пост с единодушното съгласие на своите съученици. Неин заместник ще бъде Деница Добрева, а секретар - Надежда Гочева.

“Математикознайко” ще засили усвояването на знанията на децата по математика. Ще бъдат организирани групи от II до VII клас със засилено усвояване на математика. Учениците ще могат да участват в състезания. В работата на тази група ще вземат участие и двама хоноровани преподаватели, които готвят националния отбор по математика. Те ще имат две сесии на работа с учениците от “Математикознайко”. Първата ще започне работа през януари, а втората – през март. Сесиите ще се провеждат в събота и неделя. По време на лятната изследователска школа заниманията с децата ще продължат пет дни. Те ще бъдат съвместни с ученици от националния отбор по математика, заедно с техните преподаватели.

В “Традициите вчера и днес” децата ще се занимават с активното участие на преподавателя от Корпуса на мира Марта Потер. Нейна е идеята да се изследват паралелно обичаите на двата народа в България и САЩ. В този институт учениците ще могат да се запознаят с кулинарните традиции и типичните празници в двете страни. Ще се наблегне на ползите от здравословното хранене, като общуването с децата ще става предимно на английски език и това ще им помогне да го усвоят по-добре.

Преподавателите по история и музика ще разкрият на учениците тайните на българското “Краезнание и фолклор”. Децата ще могат да се запознаят с историята на родния Добруджански край, както и историята на образованието и мястото на ОУ “Отец Паисий” в него. Още повече, че през следващата 2010 година училището ще чества своята 150-годишнина.

Другият аспект от работата в този институт ще бъде съхраняването на автентичния добруджански фолклор. В помощ на събирателската дейност на децата ще бъде композиторът Петър Крумов, един от най-големите специалисти по добруджански фолклор.

В групата по “Изкуства” ще работят за естетизирането на вътрешното пространство в училището. В кръжока по ръчно тъкачество и плетива децата ще могат да се научат как да изработват сами красиви модели от този занаят. В този раздел ще отвори врати и Детско театрално студио към училището. Своите способности ще усъвършенства и мажоретният състав с неговия малък и голям състав. Целият придобит опит по време на заниманията децата ще демонстрират по време на Фестивал на приложните изкуства, който ще се проведе в рамките на проекта.

В Академията ще се развива и институт по “Физкултура и спорт”. В него ще се сформират няколко групи по баскетбол, футбол и волейбол. Тези тренировки ще се водят от учителите в допълнителния час по физкултура. Причината да се заложи в проекта такава дейност, е високият ръст на гръбначните изкривявания, който е регистриран сред учениците при изследванията миналата година. Ще функционират още и клубове по шахмат и източни бойни изкуства. В края на проекта “Детска академия” ще се проведе Спартакиада, в която ще се изявят децата, записали се да спортуват.

“Целта на проекта е да се направи училищният живот по богат, пълноценен и разнообразен чрез организиране на различни извънкласни и извънучилищни дейности, като те са съобразени и с интересите на учениците”, сподели ръководителят на проекта Камелия Рачева. Според нея това ще увеличи възможностите за откриване на талантите на учениците чрез изграждане на клубове, кръжоци и секции. От друга страна това ще послужи и за обогатяване и осъвременяване на базата, която те ползват в училището. Проектът ще спомогне децата да се изявяват в летни лагери, училищни празници и фестивали, състезания.


Трийсет процента от подрастващите в Силистренско с проблеми в теглото


Под мотото „Плодове и зеленчуци за здраве“ до 29 ноември в Силистренско се провежда Националната седмица за борба със затлъстяването. Тя се организира за четвърти пореден път. Кампанията е под патронажа на д-р Румяна Желева, министър на външните работи на Република България и Румяна Нейкова, олимпийски шампион по гребане. Седмицата включва дискусии по темата за здравословното хранене, разпространение на информационни материали, безплатни измервания за оценка на индекса на телесна маса и консултации със специалисти по хранене и диети, спортни състезания, изложби и др., съобщи д-р Виолета Славова, началник отдел „Опазване на общественото здраве“ в РИОКОЗ - Силистра

Нездравословният модел на хранене и ниската физическа активност са важни фактори за наблюдаващата се тенденция на увеличаване честотата на свръхтеглото и затлъстяването сред населението, включително и при децата, сподели д-р Славова, базирайки се на изследвания, проведени както на национално, така и на местно ниво. По последни данни на РИОКОЗ Силистра 30 % от децата в областта между 7-18 години са с наднормено тегло, от които 17 % са със затлъстяване, а 13 % са със свръхтегло.

Наднорменото тегло се оказва проблем при децата в България още от най-ранна детска възраст. При националното проучване на храненето на кърмачета и деца до 5-годишна възраст, проведено през 2007 г., се установи, че 8% от децата от 1 до 5 години са със свръхтегло, а 2.8% са със затлъстяване. Това налага спешни и ефективни мерки за положителни промени в храненето и увеличаване на физическата активност на подрастващите.

Акцент в тазгодишната кампания е поставен на ролята на училището за създаване на здравословен модел на хранене. Д-р Славова уточни, че в момента текат проверките по спазването на регламента на Наредба №37 на МЗ за здравословното хранене на учениците. Очаква се проверката да приключи до средата на декември.


Нов конкурс за управител на ДКЦ в Силистра ще бъде проведен през месец януари


Това решиха вчера местните парламентаристи, след като приеха предложението на общинския съветник Константин Стоилов - председател на постоянната комисия по местно самоуправление в Общинския съвет, за прекратяване на досегашния конкурс и откриване на нова процедура.

Припомняме, че с решение от месец септември т.г. Общинският съвет обяви конкурс за избор на управител на ДКЦ 1 - Силистра ЕООД и бе определена и комисия, която да проведе конкурса. По информация на комисията явилите се кандидати за конкурса са били двама - д-р Вилияна Цончева и д-р Силвия Славова.

Тъй като обаче конкурсът не е бил обявен по надлежен ред, не е бил обявен и в един национален и един регионален ежедневник, което е изискване съгласно наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения.

Според председателя на комисията Константин Стоилов този факт опорочава процедурата и е достатъчно основание тя да бъде прекратена.

Новата дата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично консултативен център-1” е 15 януари 2010 г.

Бр.203/26 ноември 2009 г.


Задържаха сирийци на границата край Силистра


Четирима сирийци са задържани от гранични полицаи в района на село Сребърна при опит за незаконно преминаване на река Дунав вчера, потвърди говорителят на Окръжната прокуратура в Силистра Теодор Желев.

При проверката е установено, че двамата мъже и двете жени, които са братя и сестри на възраст от 18 до 31 години, са влезли нелегално в България. Намеренията им били да емигрират в Германия. Бежанците са без документи за самоличност, не е образувано досъдебно производство. Те ще бъдат конвоирани до София, където ще останат в специализиран дом за нелегални емигранти, докато им бъдат изготвени паспорти за депортиране от страната.

Това е втората група сирийци, задържани на българо-румънската граница край Силистра и десетият случай на опит за незаконна емиграция от началото на годината, показва справка от Граничното полицейско управление.


Силистренският кмет тества водно такси до Румъния

За 20 минути Силистра-Кълъраш


В събота официално в Силистра ще бъде открита нова туристическа услуга - водно такси до намиращия се на отсрещния бряг на Дунав румънски град Кълъраш.

Кметът на Силистра Иво Андонов и румънският му колега Драгу Николае подписаха споразумение за ползването й.

Вчера пред журналисти и представители на граничните и морските власти в Кълъраш бе промоцирана инвестицията. Бяха уточнени и подробности около граничния контрол.

Атракцията е резултат от публично-частното партньорство между българската и румънската общини и бизнесменът Стефан Райчев, собственик на хотел "Дръстър" и на месопреработвателното предприятие "Меком". Инвестицията му надхвърля 50 000 евро. Закупени са 7 водни машини. На всяка от тях могат да пътуват по 7 души.

Цената на услугата ще струва 5 евро в едната посока. Предимството на водните таксита пред ползването на т.нар. бак е, че ще спират направо в центъра на града, а не на 20 км от него. Към днешна дата пътуващите без МПС се налагаше да ползват автобусен транспорт, за да се придвижат от румънския бряг, където акостира плавателният съд, до Кълъраш.

За водните таксита има направен понтон в крайбрежния парк на града.

Такситата ще пътуват по график, но ще работят и на поръчки.

Водните таксита ще правят по два курса всеки ден между двата града. Часовете на тръгване от Силистра са в 10.00 и в 15.00 часа, а на тръгване от Кълъраш – в 11.00 и в 16.00 часа.

Първият демонстрационен курс ще бъде направен в събота, 28 ноември. За 11.00 часа е предвидено официално откриване на водната атракция с традиционен български ритуал и духова музика.


Леко намаление на регистрираната безработица


С 41 са намалели регистрираните безработни лица в Бюрото по труда в Силистра през месец октомври. Към момента общият брой на безработните в трите общини - Силистра, Ситово и Кайнарджа, е 3549, съобщи и. д. директор на Бюрото по труда в Силистра Милена Христова.

Равнището на безработица за региона, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта, е 9,95%. Най-високо то е в община Кайнарджа -25,93%, следвана от община Ситово - 13,73%, и Силистра - 8,43 %. За сравнение - равнището на безработица средно за страната е 8,23 %, посочи Христова.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност - 48%, с работнически професии - 22%, специалисти - 30%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 46%, хората със средно образование са 44%, а висшистите - 10%.

Разпределението по възрастови групи показва, че относителният дял на безработните над 50 години е 38% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години - 18%.

От общо регистрираните лицата с намалена трудоспособност са 315.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 983 (с 13 по-малко от септември), или 28% от всички регистрирани безработни в ДБТ. Над две трети от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През октомври в ДБТ са се регистрирали общо 450 лица (443 са новорегистрираните и 7 с възстановена регистрация). Техният брой е с 41 по-голям в сравнение с този през септември.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели в Бюрото по труда в Силистра са 242, което е със 61 повече от септември. От тях 118 са по програми за заетост.

Постъпилите на работа през октомври регистрирани безработни са 257 (с 82 повече от септември).

Картината на пазара на труда показва леко намаление на регистрираната безработица и през октомври, като причините за това са основно големия брой безработни, започнали работа по Националната програма «От социални помощи към осигуряване на заетост» като аварийни групи. В същото време търсенето на работна сила през октомври се е увеличило и в частния сектор. Постъпилите на работа в по-голямата си част са намерили трудова реализация чрез посредничеството на Бюрото по труда.


Броят на съвместните проверки на Инспекцията по труда ще се увеличи догодина


1418 проверки са извършени от Инспекцията по труда в Силистра от началото на годината до сега, съобщи директорът й Назми Адемов.

Констатирани са 6033 нарушения и са издадени 5 908 предписания за отстраняването им. Нарушенията са най-често свързани с неспазване на условията за безопасност на труда, както и трудово-правните отношения, регламентирани в Кодекса на труда.

Общо 104 са постъпилите искания и сигнали от началото на годината до сега в Инспекцията по труда в Силистра. От тях 97 са подадени от граждани, 3 – от административните структури и 4 – от синдикатите. 100 от тези искания са решени към днешна дата, съобщи Адемов. През този период са извършени и 1529 консултации от специалистите в Областната инспекция по труда.

Всяка проверка подлежи на последващ контрол. В това отношение в инспекцията бележат ръст в работата си от 22 на сто в сравнение с миналата година, когато е постигнат резултат от 17 на сто.

В 132 съвместни проверки с представители на други контролни органи са участвали служители на Областната инспекция по труда от началото на годината досега. Тенденцията е те да се увеличават за в бъдеще, каза Назми Адемов. Според него ефектът от тези съвместни проверки е много по–голям, особено когато се проверяват големи фирми и предприятия, където има над 50 работници.

В резултат на намесата на Инспекцията по труда са изплатени 80 000 лв. трудови възнаграждения, информира Адемов. По споделени от него данни официално регистрираните трудови злополуки в областта са 24, като 4 от тях са завършили със смъртен случай.

Бр.202/25 ноември 2009 г.

Изследват безплатно за туберкулоза

Силистра се включи в кампанията за безплатни прегледи за туберкулоза и оценка на рисковете от това заболяване. На национално ниво организатор на инициативата е Министерството на здравеопазването.

Безплатните прегледи започнаха от вчера и ще продължат до края на тази седмица. След това същата инициатива ще се проведе и от 7 до 11 декември, съобщи д-р Светла Андреева, началник на пневмофтизиатричното отделение при МБАЛ - Силистра. В Силистра желаещите да се прегледат за туберкулоза може да посетят отделението към МБАЛ - Силистра от 9.00 до 13.00 часа.

В национален мащаб кампанията се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България". Програмата действа в страната от 2007 г. До края на годината по нея са предвидени над 130 хиляди евро за безплатни медицински прегледи.

Туберкулозата е заразно заболяване, което е особено опасно за децата и хората със слаб имунитет. Всеки може да се зарази при вдишване на въздух, съдържащ туберкулозни бактерии, при кихане и кашляне на пациент с туберкулоза, предупреждават от пневмофтизиатричното отделение. В края на 2008 година пациентите с туберкулоза в България са били 3 151. От тях 282 са деца до 18-годишна възраст.


НАП се свива до 5 регионални дирекции

Териториалната дирекция в Силистра става офис за обслужване

От 1 януари 2010 година Националната агенция за приходите (НАП) ще закрие съществуващите си 29 териториални дирекции (ТД). Остават 5 регионални дирекции във Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София, които ще обслужват цялата страна.

Създава се също национална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители", съобщи вчера директорът на НАП – Силистра Димитър Димитров на пресконференция, на която присъстваха и Веселка Вълканова - началник на отдел "Обслужване" и Петър Маринов - началник на отдел "Контрол".

Стана ясно, че с предстоящата реформа, териториалната дирекция на НАП – Силистра ще придобие статут на офис за обслужване.

“Досега при нас имаше пълна численост от обща администрация – юристи, счетоводители, хора, занимаващи се с логистика. Сега, заради икономията от мащаба, част от тези хора ще бъдат освободени”, каза още Димитров.

Редуцирането на персонала в национален мащаб ще засегне 638 души (8%), предимно ръководен персонал, които ще бъдат освободени до края на годината. В ТД на НАП – Силистра ще бъдат освободени от длъжност 4 лица.

“Съкращенията при нас са по–малко в сравнение с други дирекции, тъй като през юни 2006 година се проведе поредното преструктуриране, при което бяха съкратени 25 на сто от работещите в дирекцията в Силистра”, разясни Димитров.

Като резултат от съкращаването на щата и преминаването към двустепенна структура, разходите в НАП ще бъдат намалени със 7 млн лв. годишно. Със сигурност ще бъде подобрена контролно ревизионната дейност. Сега в малките градове ревизори и ревизирани се познават, а малките фирми са ревизирани постоянно. След промяната ревизиите ще се извършват на база на анализ на риска за целия регион (регион Варна - 7 териториални дирекции) и ревизорите от Силистра например ще контролират фирмите от Русе, Разград, Търговище, Варна и обратното, разясни Димитров. Той допълни, че по този начин се проверяват фирмите, за които наистина съществува риск от избягване на облагане и се намалява корупционния натиск.

Запазва се възможността за подаване на документи и обслужване във всички досега съществуващи офиси на НАП.


Силистренските мюсюлмани подкрепиха новото ръководство на Главното мюфтийство

Вчера в сградата на Новата джамия в Силистра, където се намира и офисът на Районното мюфтийство, се проведе пресконфереция относно отказа на Софийския градски съд /СГС/ да впише решенията, приети на извънредната национална мюсюлманска конференция.

Районният мюфтия Мюддесир Мехмед запозна присъстващите журналисти от местните и националните медии с причините, довели до провеждането на Извънредната национална мюсюлманска конференция/ИНМК/, както и мотивите за отказа на Софийски градски съд да впише новоизбраното ръководство и всички решения, приети на конференцията.

Районният мюфтия изрази подкрепата и солидарността на религиозните водачи от област Силистра, зад които стои цялата мюсюлманска общност в областта, към новоизбраното централно ръководство и решенията, взети на ИНМК от 31.10.2009 г. На пресконференцията присъстваха имами от Силистренска област, които са и членове на районния мюсюлмански съвет.

Всички те бяха единодушни, че няма да допуснат да бъдат управлявани от хора, които са взели активно участие във Възродителния процес срещу правата на мюсюлманите.

«Ще отстояваме позицията си по всички възможни законови пътища по отношение на подкрепата към ръководството на мюсюлманите, избрано на ИНМК от 31.10.2009 г., бе категоричен районният мюфтия.

Хората, които се определят като мюсюлмани, също имат правото да се сдружават и да имат общо управление. Според него обаче през последните години проведените национални конференции на мюсюлманите остават без регистрация или тя отнема много време. Така липсата на юридически статут дава възможност за хора като Недим Генджев да създава напрежение сред мюсюлманите и да се възползват от вакъфските имоти, каза още силистренският мюфтия.

Бр.201/24 ноември 2009 г.

Техническа и фактическа грешка или нарушение е дописването на решение на ОбС –


И отново по темата от вчерашния брой за дописаното решение на Общински съвет – Силистра относно назначаването на контрольор в „Синева” ЕООД” и определянето на трудовото му възнаграждение.

За онези, които са пропуснали, за какво иде реч …

Старейшините гласуват за назначаване, а вносителят на докладната записка Жеко Коев впоследствие дописва в Протокола от сесията размера на заплатата, най-общо казано.

След публикацията вчера той твърди, че имал право на това според Правилника за работа на Общинския съвет. Също така твърди, че въпросните 250 % от средната брутна месечна работна заплата за дружеството са просто техническа и фактическа грешка.

Според юристи обаче, е нищожно да се твърди, че дописването на възнаграждението е техническа или фактическа грешка. Според текст от Търговския закон Общото събрание определя заплатата на управителя и на контрольора. В нашия случай Общинският съвет е този, който трябва да определи размера на трудовото възнаграждение. И това, че в Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел е записано, че заплата трябва да е в размер не повече от 300 %, не дава право на вносителя еднолично да решава процентите да са 250. Това трябва да стори той заедно с колегите си съветници по време на заседание и след гласуване.

Оттук нататък оставяме градските ни депутати да решат дали ще оспорят деянието.


Кутев върна парите за хотела

Соцдепутатът Антон Кутев възстанови разходите за нощувка в хотел, поети от Областна администрация – Силистра по време на мандата на съпартийката му Светлана Великова. Пред журналисти той показа платежното нареждане, което бе превел вчера по сметката на Областната администрация в Силистра за сумата от 231.20 лева.

До този момент се стигна, след като сегашният губернатор д-р Владимир Янков обяви на пресконференция по повод 100 дни от встъпването си в длъжност, че има фактура на името на депутата Антон Кутев за платен хотел от Областната администрация. Примерът послужи на д-р Янков да обвини предшественичката си в нецелесъобразни разходи.

“Моите задължения към областната администрация си ги платих”, каза Кутев. Оттук нататък обаче той щял всяка седмица да пита писмено д-р Владимир Янков какво ставало с плащанията към две фирми в Тутракан и Ситово. Според Кутев задължително трябва да се настоява тези фирми да си получат парите по спечелени от тях проекти. Става въпрос за три разработени проекта на обща сума над 2 млн. лева, която в голямата си част фирмите са платили от джоба си. Това, че държавата не изплаща тези задължения към фирмите, означава задълбочаване на кризата и фалит за тези фирми, каза Кутев. Той се закани всяка седмица да изпраща писмено питане до д-р Янков, за да проверява дали се работи по решаването на този въпрос.

“Понеже областният управител се е проявил като землемер и е започнал да мери колко пъти една кола е обиколила екватора, моето предложение към него е спешно да се качва на колата, да тръгва към София и да се върне с част от парите”, препоръча Антон Кутев.


Кметът на Смилец номиниран за кампанията „Достойните българи”

Тази новина съобщи за в. „Дръстър ПРЕС” самият той.

Очаква се в близките дни екип на Националната телевизия да пристигне в селото и да заснеме клип за живота на хората в това силистренско село, както и за делата на неговия кмет Иван Чанов.

Кампанията ”Достойните българи” стартира още през 2002 г. и е инициатива на вестник „24 часа”. По-късно към нея се присъединява и БНТ. Очаква се тази година партньор да стане и Дарик радио.

Телевизионният екип се чака с нетърпение от кмета Чанов, тъй като за него това е шанс повече българи да научат за селото, за хората, за ежедневието им, за хубавите неща, които се случват и за битовизмите, които са ги завладели.


Общинското спортно училище „Дръстър” с мини футболно игрище


След 50 работни дни Общинското спортно училище “Дръстър” се сдоби с мини футболно игрище.

На празничното събитие вчера присъстваха инж. Иво Андонов, кмет на община Силистра, представители на отдел “Образование”, Теменужка Петрова, главен експерт на МФВС, учители и възпитаници на спортното училище. Сред гостите бе и отец Георги, който освети новото игрище.На директора на учебното заведение той подари икона с лика на Богородица и младенеца.

Не само нашето училище, а всички деца, обичащи футбола, се сдобиха с едно бижу, едно богатство, което е предпоставка за постигане на още по добри резултати в сферата на спорта. Досега ние използвахме за учебно-тренировъчни дейности терените на стария стадион и новия “Луи Айер”. Сега целта ни е да работим за подобряването на състоянието на басейна в СОУ”Юрий Гагарин”- каза на откриването директорът на училището Кольо Колев.

По думите на кмета на общината инж. Иво Андонов е въпрос на време и монтирането на прожектори, за да може учениците да спортуват до късно. Той изрази надежда, че това няма да е последната придобивка за училището и ще бъде винаги в помощ в новите начинания на училищното ръководство.

По повод празника на училището и за всички футболни запалянковци от Силистра бе изигран демонстрационен мач между училищни тимове.

Игрището е с професионални размери 20/40 метра. Основата е от камък, под който са положени дренажни тръби. Изкуствената трева, посипана с кварцов пясък и гумени гранули, е върху дренажа, което го прави годно за тренировки и мачове през цялата година. Там могат да се провеждат срещи по футбол и хандбал, а в съседство има терен, подходящ за волейбол и тенис.

Мини футболното игрище в общинското спортно училище „Дръстър” е изградено по националната програма „Подобряване на материалната база в училище”, модул „Ремонт на спортни площадки и съоръжения”.

По програмата са ремонтирани обекти в още три общински училища в Силистра – Езиковата гимназия, Природо-математическата гимназия и ОУ „Св.св. Кирил и Методи” на обща стойност 1 075 000 лв. Половината от финансирането е осигурено от бюджета на община Силистра.


В Природонаучния музей „Сребърна” започва основен ремонт


Основен ремонт започва в Природонаучния музей „Сребърна” за първи път от 1983 година, когато е създаден. Ремонтът ще премине в два етапа – вътрешно обновяване на интериора и експозицията и благоустрояване на района около музея. Ремонтът се финансира от община Силистра и по предварителни разчети ще бъдат вложени малко над 150 хил. лв. В периода няма да има възможност за посрещане на посетители, съобщи директорът Росен Илиев и допълни, че ремонтните работи не са пречка за туристите да се разхождат из резервата и по екопътеките. Средногодишно над 7000 посетители влизат в природонаучния музей „Сребърна”, над 2000 от тях са чужденци.

Преди четири години частични подобрения са правени в музея „Сребърна” благодарение на защитен проект от сдружение „Свят за всички”.


Силистренски експерти ще участват в III Национална среща по проблемите на превенцията на наркоманиите в столицата


Силистренски експерти ще участват в III Национална среща по проблемите на превенцията на наркоманиите на 26 и 27 ноември в столицата. Ще бъдат представени нови проекти на съвета, финансирани от европейски донори, добри практики от областните съвети по наркотичните вещества и нови информационни материали на Европейската комисия за превенция на наркоманиите. Сред новините ще е и проект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Земеделската гимназия в града ни чества утре 100 години с тържествен концерт


С тържествен концерт силистренската земеделска гимназия „Добруджа” ще чества 100 години от основополагането й на 25 ноември от 17.30 часа в салона на Драматично-кукления театър „Сава Доброплодни”. Сред почетните гости на събитието е кметът на общината Иво Андонов.


Общината в помощ на бъдещите майки


Редовният месечен курс за бъдещи майки е на 24 ноември от 11.00 часа в залата на превантивно-информационния център по зависимости. Темата е: „Кърмене на бебето”. Вече две години община Силистра и Училище „Родители” в Русе работят по обща програма за подпомагане на бъдещи родители в правилното отглеждане на новородените.