Бр.198/19 ноември 2009 г.


Споразумение за опазване на водите подписаха кметовете на Силистра и Острóв

С подписване на Споразумение за сътрудничество в управлението на водите и опазването на околната среда по сухоземната българо-румънска граница между Силистра и Острóв завърши изпълнението на трансграничния проект „Острóв – Силистра: общи води, общи проблеми”. Документът бе парафиран от кмета на румънското село Драгомир Николае и от заместник-кмета на Силистра Пепа Денева.

Споразумението предвижда в рамките на две години да работи българо-румънски комитет по идентифициране на проблемите за защита на водите в района на двете общини и търсене на европейско финансиране при решаването им. Властите по места ще се информират взаимно и навреме при случаи на замърсявания, които могат да засегнат трансграничната зона, е записано още в споразумението.

Засега е направено предпроектно проучване на 15 км от десния бряг на река Дунав в и между двете селища по първия общ проект „Острóв – Силистра: общи води, общи проблеми”, финансиран по програма ФАР ТГС 2006 Румъния-България. За Силистра са сондирани четири участъка – в граничния квартал „Цветарници”, рибарския пристан до пътническото пристанище, в промишлената зона и в района на фериботния комплекс. Установено е, че са необходими общо около 13 млн.евро за възстановяване, укрепване и създаване на диги по целия проучен участък, където бяха най-големите поражения при наводнението през 2006 година, когато река Дунав достигна рекордна стойност от 9,4 метра и заля ниви, къщи и промишлена територия. За българската част е изчислено, че са необходими около 1 200 000 евро. Ще се търси финансиране за същинските строителни дейности по оперативните програми „Околна среда” на България и Румъния.

Засега това е единственият отворен финансов инструмент на ЕС по проблема, потвърдиха от двете общини. Предстои разработването на проекти.

Няма данни за лошо качество на водата в Дунав

Една от осемте автоматични мониторингови станции за качеството на водите в реките, контролирани от Басейнова дирекция “Дунавски район” в Плевен, се намира край Силистра, съобщиха от дирекцията.

Станциите са създадени по проект “Укрепване на мрежата за мониторинг на повърхностните води” със средства по програма ФАР и национално съфинансиране.

За контрол на водите на р. Дунав, освен край Силистра, работи станция и край Ново село.

Станциите са в информационна мрежа и се събират данни по 12 показателя, включително и метеорологични. При надхвърляне на “праговете” по някой от показателите веднага се получава информация в Басейновата дирекция, а системата автоматично взема контролна проба. В рамките на два часа трябва да реагира екип и пробата да бъде подложена на лабораторен анализ.

Станцията край Силистра, монтирана на кайбрежната ивица в дунавския парк на града, все още е в едномесечен изпитателен срок.

Досега няма информация за влошено качество на водата в Дунав.

Шефът на ротарианците инспектира клуба в Силистра

Йордан ГЕОРГИЕВ, секретар на РК-Силистра

Дистрикт-гуверньорът на Ротари България Пламен Минев бе в Силистра, за да направи официално посощение на Ротари клуб - Силистра. Всяка година по това време поредният шеф на ротарианците чрез свои лични впечатления формира представата си за ротарианските структури по места. В Силистра той се срещна с 20 членове на клуба, който е създаден още в началото на новия век и официално признат през март 2003 година.

Какво е актуалното като дейност през настоящата ротарианска година?

Продължава работата по програмата „Полио Плюс”, целяща премахването на полиомиелита в цял свят. 200 млн. долара да бъдат събрани през тази и следващата година, е амбициозната цел, стояща на дневен ред за над 1 млн. ротарианци от 158 страни по света. В момента 4 са страните по всички континенти, където тя все още е актуална. Това са: Индия, Афганистан, Пакистан и Нигерия. “1000 долара даряват членовете на клуба в Силистра, които влизат в сметката на Фондация „Ротари”, обяви президентът на клуба Велико Великов.

Образование, здравеопазване, питейна вода и помощ за хора в беда са четирите направления на работа на ротарианците. В ход е реализацията на идеята „Час за бизнес”, която стартира на 23 февруари 2010 г., вероятно и в Силистра. Ученици и студенти са аудиториите, в които членовете на ротариански клубове ще представят под формата на беседи своите професии.

В работната среща участваха асистент дистрикт-гуверньорът от Русе Емил Коцев и представители на младежката формация „Интеракт клуб-Силистра” с президент Чавдар Раев.

„Профилактични прегледи срещу заболявания на простата при мъжете” е другата иницатива, която е на дневен ред. Темата е актуална, защото е сред проектите, по които ще работят и силистренските ротарианци.

В процес на обсъждане са предложения на адресати за следваща благотворителна акция в чест на Коледа, когато на 18 декември е поредният пети новогодишен бал на Ротари клуб-Силистра. Сред вариантите са: оборудване на учебна стая в Градското помощно училище в Силистра и/или организиране на профилактични прегледи на мъже за заболявания на простата, заедно с „Лайънс клуб”.

Подготвя се и залесителна акция за Ротарианска гора в Силистра, заедно с клуба-побратим от Кълъраш.

332 килограма от декар е средният добив от кориандър в областта

332 кг/дка е средният добив от кориандър в Силистренско, съобщи Бюлент Фаик от Областната земеделска служба. Тази култура се отглежда предимно от земеделските кооперации, като площите са общо 17 334 дка, а получената реколта е 5 757 тона.

Чубрица отглеждат стопаните в районите на Главиница и Дулово, като от общо засети 1231 дка са получени 658 тона чубрица, при среден добив от 534 кг/дка.

С маточина са засети 620 дка в областта, като средно от декар са получени 405 кг суровина. Общо набрани са 254 тона.

Шест декара са площите с червено цвекло, средният добив е 166 кг/дка, полученото количество е седем тона.

46 дка са засети със зеле. До момента средният добив е 1569 кг/дка, като са получени около 73 тона зеленчук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар