Бр.79/30 април 2010 г.

Тютюнопроизводители протестираха в Нова Черна
Настояват за среща с депутати – в противен случай започват гладни стачки

Протест на тютюнопроизводители от Северна и Южна България се състоя в тутраканското село Нова Черна.
Основните искания на протестиращите бяха  за преразглеждане на решението на Министерския съвет за размера на премията за килограм тютюн и за запазване на премията за реколта 2009 за различните сортови групи на равнищата от 2008 година.
Тютюнопроизводителите настояват за среща в неделя в Дулово с народни представители от всички парламентарни партии от районите на протестиращите тютюнопроизводители. Ако срещата не се състои, започват поетапни гладни стачки в общините, каза  Фикрет Бекир – ръководител на сдружение на тютюнопроизводители в силистренското село Листец и координатор на Националното сдружение на тютюнопроизводителите за Североизточна България.  
Фикрет Бекир смята, че има дискриминационно отношение към тютюнопроизводителите от този район на страната  и противоречията между стопаните са в резултат на политическа намеса в работата на фонд “Тютюн”.
На протеста беше решено тютюнопроидзводители от сортовите групи “Кабакулак”, “Бърлей” и “Виржиния” да излъчат своя делегация за среща в Европейската комисия по земеделие.


Отложиха въпроса с приватизацията на поликлиниката

През май ще се вземе решение дали ДКЦ-1 ще влезе в списъка за приватизация. ЕООД-то е 100 процента общинска собственост, чийто уставен капитал е сградата на Градската поликлиника.
Както вече в. „Дръстър ПРЕС” писа, има направено инвестиционно предложение от името на “Варнафарма холдинг” ООД, собственост на Веселин Марешки.
В рамките на месец общинските съветници на Силистра, заедно с експерти от Общинската администрация, лекари и журналисти ще трябва да проведат работни срещи с кандидат-инвеститора и да се запознаят по-отблизо с неговото предложение. Ще бъде планирано и посещение на обекти с подобна дейност във Варна, собственост на същия холдинг.
Коментира се, че потенциалният инвеститор ще вложи 800 хиляди лева, с цел подобряване на материалната база и прилежащата инфраструктура и превръщането на сградата в модерен медицински център с хоспис, аптеки и лаборатории.
Местните парламентаристи са наясно, че поликлиниката е важно средищно място както за гражданите от Силистренския край, така и за личните лекари и лекарите със специалности. Над 30 са в момента лекарите, наемащи помещения в поликлиниката. Има още лаборатория, рентген, възстановителен център и аптека.
Приватизация за поликлиниката се иска за втори път от миналата пролет насам, но преди една година кандидатите за инвеститори – от София и Бургас, бяха фирми, на които малко известна бе “историята” на дейността им. Тогава не се стигна до гласуване в Общинския съвет, тъй като имаше и протест на работещите лекари в ДКЦ.
Към днешна дата лекарите излязоха с декларация до кмета на общината, председателя на Общинския съвет и до областния управител, в която изразяват несъгласието си за извършването на подобна сделка. Тяхното предложение е, щом има инвеститор да му се даде общински терен за строеж и така да с създадат условия за конкуренция.
На вчерашното си заседание общинските съветници отложиха и докладната за одобряването на спечелилия конкурса управител на ДКЦ 1, заради постъпили възражения от един от общо двамата участници в конкурса-д-р Вилияна Цончева и д-р Йордан Костадинов.

За пръв път в работата на ОбС-Силистра се включи новият общински съветник д-р Тодор Иванов, патолог и председател на РКС на Българския лекарски съюз. Той влезе на мястото на напусналия по свое желание дългогодишен общински съветник Стефан Райчев от листата на ПДС.


От догодина
Фирмите ще сключват сами договори за извозване на отпадъците си

В началото на април представители на местния бизнес и ръководители на предприятия, позиционирани в Промишлената зона на Силистра, се срещнаха с Александър Сабанов, председател на Общинския съвет, с молба да бъде преразгледано решение на местния парламент от декември 2009 г., с което се прави изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра. Тогава с това си решение градските старейшини отнеха дадената преди година възможност на фирмите сами да сключват договори за сметосъбиране и сметоизвозване и оттам многократно завишените размери на такса битови отпадъци на база на данъчната оценка. Определената по този начин такса е неприемлива в условията на финансово-икономическа криза, се посочва в молбата, депозирана от инж. Никола Митиков, изпълнителен директор на ЗММ „Стомана” АД. Той посочва и конкретните размери за доказателство: докато през 2009 г. такса смет е била в размер на 7 089 лв., то през 2010 г. дължимата такса на предприятието възлиза на 36 521 лв. Както се казва, разликата е очевидна.
Подобно разминаване в цифрите се получава и при двете фирми, стопанисващи хотелите „Данубе” и „Дръстър”. Ако през миналата година са плащали съответно 1853 лв. и 3552 лв. – то през настоящата година техният принос към общинския бюджет трябва да е съответно 71 706 лв. и 26 117 лв.
Местните парламентаристи приеха направеното предложение за възвръщане на статуквото, но то ще важи от 2011 година, тъй като Законът за местните данъци и такси не позволява на този етап да се прави подобна промяна.
Или казано по друг начин тази година жалващите се ще трябва да платят такса смет на община Силистра. 
В работата на сесията взеха участие областният управител д-р Владимир Янков и неговата заместничка Денка Михайлова

Избраха комисията за избор на омбудсман

Седемчленна комисия от общински съветници ще организира предварителния подбор на кандидатите за омбудсман на община Силистра. За неин председател бе избран Константин Стоилов, секретар - Васил Узунов и членове: Жеко Коев, Желязко Коев, Елка Петрова, Станислав Ковачев и Валентин Перчемлиев.
До 12 часа на 10 юни кандидатите ще могат да подават документите си за участие. По-късно същия ден ще бъде направена проверка дали явилите се отговарят на предварително определените изисквания и ще има събеседване. Допуснатите до финалната права ще бъдат подложени на гласуване от Общинския съвет.
Преди четири години община Силистра избра първия си омбудсман – Румяна Чанкова. Силистра е сред първите общини в страната, които имат своя обществен посредник. 
В свое обръщение към съветниците ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Силистра, което навършва 45 години, поискаха внимание и грижа за сградния си фонд, за да имат по-добри условия за обучение. Представителите на едно най-голямите училища в региона са участници в кръжоците по “гражданско образование”.

Кръстиха безименна улица в Калипетрово

Особено желание изпълни Общинският съвет в Силистра по молба на няколко бизнесмени. Съветниците дадоха име на досегашна безименна улица в село Калипетрово, съобразявайки се с предложения на 4 фирми, чиито офиси са на адреси на същата улица. Избраниците на народа се съобразиха с едно от 8-те предложения за име на улицата, за да могат да ползват номерацията й. Включително и със забележката: “имаме търговски връзки с чужди фирми, но името на улицата да се състои само от букви, включени както в кирилицата, така и в латиницата”. Така бизнесмените посочили, че са против в името на улицата да има букви като “ю, я, ч, ш, щ, ъ, ь”, за да не се затрудняват в превода.
Бизнесмените предложили и “примерни имена”, които ги удовлетворяват, по повод странното на пръв поглед  изискване. Сред тях са имена на 4 планини – “Сакар”, “Балкан”, “Пирин” и “Рила”; по един връх и река – “Ком” и “Дунав”; още – “Орел”, “Есен” и “Изток”.  Първоначално съветниците се обединили около името “Орел”, но в последния момент било докладвано, че “Ком” звучи най-кратко и “убедително”, което бе гласувано единодушно.


Отчитат проект “Социален асистент” и “Домашен помощник”

Седем социални асистенти и 21 домашни помощници са ангажирани към момента в рамките на реализиращия се общински проект ”Обгрижване на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора от община Силистра чрез дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Те обгрижват 60 лица, включително и деца с трайни увреждания. Грижите включват: помощ при поддържане на личната хигиена; помощ при поддържане на хигиената в обитаваната част от жилището; административна помощ; помощ при поддържането на социални контакти и др.
Общата стойност на проекта е 141 733,02 лв.
Продължителността му е 12 месеца – т.е. до 30.09.2010 г.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите хора на територията на община Силистра, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Участниците от Великденското математическо състезание си получиха наградите

На тържествена церемония в Центъра за работа с деца - Силистра участниците в ХVІІI Национално великденско математическо състезание от региона получиха своите грамоти и награди от директора на ОУ ”Отец Паисий” Камелия Рачева.
Състезанието се организира от Съюза на математиците в България и домакин за поредна година бе ОУ ”Отец Паисий”.
“Отново децата на област Силистра показаха едни изключителни резултати на математическо състезание. Радостното е, че тази година 512 ученика от областта се включиха в състезанието, като миналата година участниците бяха 318. С всяка изминала година ние се уверяваме, че в града ни се утвърждават едни бъдещи математици” - каза в словото си Камелия Рачева.
От името на ст. експерта по математика към РИО на МОН Катя Джанкова, Камелия Рачева приветства децата за постигнатите успехи и им пожела да продължават да показват все така успешно своите знания и умения в областта на математиката.
На тържеството присъстваха ученици, родители и учители.
Възпитаничката на Езиковата гимназия “Пейо Яворов” Никол Тодорова получи първо място в групата XII класове.
На първо място при първокласниците е Иван Неделчев от ОУ ”Отец Паисий” - Силистра, а Юмюгюл Чавдарова от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” от с. Сокол успя отново да задържи лидерството в своята възрастова група.
И този път учениците от групите по математика към ЦУТНТ се представиха повече от блестящо, като завоюваха 4 първи, 6 втори, 3 трети, 2 четвърти, 1 пето и 3 шести места. При най малките - Юмюгюл Емилова е първа, Джем Исмаил е втори, а Живодар Пламенов и Свилена Лазарова са трети. Те са за първа учебна година участници в школите към ЦУТНТ.
В трети клас - Виктор Димитров и Цветелина Куртева са първи с еднакъв брой точки, веднага след тях е Красимир Великов - втори.
При четвъртокласниците Александър Стоянов, Деян Кънев и Христо Аврамов са съответно на второ, трето и шесто място.
При петокласниците Андрей Тодоров, Росина Илиева и Михаела Папазова са съответно на второ, трето и шесто място.
Яница Миткова от шести клас е първа, а Станислав Стефанов е четвърти. И при най-големите Петър Скорчелиев е втори а Християн Стефанов е четвърти.
Учителите, подготвили учениците за състезанието, също получиха поздравителни адреси.
Всички участници бяха отличени с грамоти и малки подаръчета и обещаха и занапред все така усърдно да работят върху задачите по математика.


Младите пожарникари от ОСУ “Дръстър” станаха шампиони

Младежкият противопожарен отряд при Общинското спортно училище “Дръстър”- Силистра за втора поредна година стана победител в районното състезание “Млад огнеборец”, проведено вчера на стадион „Луи Айер”.  
Бъдещите огнеборци с ръководител младши инспектор Стайко Димитров от Районното управление „Пожарна безопасност и спасяване” надиграха безапелационно съперниците си и в двете състезателни дисциплини - “400 метра щафетно бягане с препятствия”  и “Бойно разгръщане на 100-метрова състезателна пътека”.
На второ и трето място се наредиха съответно отборите на ПГСУАУ „Атанас Буров” и ПГС “Пеньо Пенев”.
Общо девет отбора премериха сили в днешното състезание – шест от Силистра и по един от гр.Алфатар, с.Айдемир и с.Ситово.
Грамоти и предметни награди на всички участници връчи началникът на РУ „Пожарна безопасност и спасяване” главен инспектор Стоян Стойков.
За победителя в състезанието - ОСУ „Дръстър” предстои още едно предизвикателство - участие на областното състезание през май в Силистра заедно с победителите от общините Дулово и Тутракан - отборите на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Черник  и на СОУ “Васил Левски” – гр.Главиница. 

Дулово
Днес  е поредното заседание на Общинския съвет

Днес от 10 ч. в заседателната си зала общинските съветници в Дулово ще проведат 30-то си поредно заседание.
В предварителния дневен ред са предвидени 18 докладни записки с вносител Гюнер Рамис, кмет на Община Дулово. Сред тях са:  приемане Годишен план за приватизация за 2010г; Предоставяне на общински имоти-мери и пасища за ползване от собственици на селскостопански животни през 2010г; Откриване на процедура за приватизация; Отменяне на Наредба № 7 за предоставяне на концесии; Приемане на актуализирана Наредба № 14 зареда и условията за поемане на общински дълг; Приемане изменение към Наредба № 9 за определя не на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост; Субсидиране на „МБАЛ-Дулово” ЕООД; Утвърждаване на самостоятелна маломерна паралелка в ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Правда.
Останалите докладни са за ликвидиране на съсобственост и разпореждане с имоти частна общинска собственост.
Последната точка е за текущи въпроси.


Първо място на СНЦ “Дунавски клуб” в  Международна регата “София Пролет 2010”

Екипажите на СНЦ “Дунавски клуб” се завърнаха с успехи от Международната регата “София Пролет 2010”. Регатата се проведе в периода 23 – 25 април на язовир „Искър". На базата на домакина на състезанието - ЦСЯК "Академик" (София), яхти от класовете "Оптимист", "Кадет", "420", "Лазер 4.7", "Лазер Радиал", "Лазер Стандарт", "470", "Иксилон" и "F 18" се надпреварваха в общо девет гонки, по три във всеки състезателен ден.
В клас 420 участваха учениците Теодор Орлинов  и Кристиян Чавдаров от СНЦ „Дунавски клуб” – гр.Силистра с треньор Красимир Коцев като успяха да завоюват първото място.
В клас ”Ипсилон” учениците Емил Кръстев и Велин Харизанов успяха да се класират на шесто място.
“За трета поредна година участваме в този вид състезания,  като първата година се класирахме на второ място и сега успяхме да се преборим с опонентите си и спечелихме първото място в клас 420 и шесто място в клас Иксилон. Екипажите ни за поредна година доказа, че успява на надгражда своите умения и може да покаже много повече в този спорт” - разказа треньорът им Красимир Коцев  и допълни, че предстоят още седем регати от календара на Българската федерация по ветроходство, но поради финансови затруднения може да ги пропуснат.
В състезанието взеха участие 85 състезатели от 17 клуба с 54 яхти от България, Македония и Румъния. 

Бр.78/29 април 2010 г.

ОТРИЦАТЕЛНА Е И ТРЕТАТА ПРОБА ЗА ПТИЧИ ГРИП

Не е установено наличие на вируса на птичия грип и в пробата от речна чайка, намерена мъртва в частен дом в Силистра в началото на месеца. Тя бе изпратена за изследване в референтната лаборатория към Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт.(НДНИВМИ) в гр. София. Резултатът е отрицателен.             За това информира вчера в седмичния си доклад до областния управител д-р Владимир Янков директорът на РВМС-Силистра (Районна ветеринарно-медицинска служба) д-р Георги Петров.
Ветеринарните лекари от отдел „Здравеопазване на животните” спазват графика на дежурствата си. Те имат ангажимента да се отзовават на всеки подаден сигнал за завишена смъртност по домашните, както и при забелязани мъртви или с отклонение в здравословното състояние диви птици, припомня директорът на Районната ветеринарно-медицинска служба в Силистра. Д-р Георги Петров уверява областния управител, че е предвидена мобилност на екипите и дезинфекция на района.
Извършена е проверка в резервата „Сребърна”. Не са намерени мъртви птици или такива с отклонения в нормалното поведение, съобщава директорът на РВМС-Силистра.
Обобщеният доклад до този момент е, че няма данни за заболеваемост и смъртност при птиците в областта.
Действията на Ветеринарната служба в Силистра са част от мерките за предотвратяване на разпространението на птичия грип в района заради установеното огнище на болестта в Румъния през месец март т.г, както и заради установения в началото на април т.г. случай на заболяването в община Варна.

Земеделците декларират доходи до петък

Земеделските стопани трябва да декларират доходите си от 2009 г. до края на тази седмица. Срокът за подаване на декларациите изтича в петък, 30 април. Задължението да подават данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица се отнася за всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители. В декларациите освен доходите от производството и продажбата на земеделска продукция, се обявяват и получените субсидии.
Доходите на земеделските стопани, които не са регистрирани като земеделски производители, се намаляват с 40 % нормативно признати разходи. Регистрираните земеделски производители не плащат данък за доходите си от продажба на непреработена селскостопанска продукция, но това не отменя задължението им да подадат годишна данъчна декларация.
За доходите си от 2009 г. всички земеделски стопани дължат и осигурителни вноски върху минимален месечен осигурителен доход от 65 лева. Осигуровките се обявяват в годишна осигурителна декларация образец 6, която трябва да бъде подадена не по късно от 30 април.
Земеделските стопани могат да изпращат своите данъчни декларации и по пощата до офиса на НАП по постоянния им адрес. Допълнителна информация за попълването на декларации и плащане на данъци и осигуровки земеделците могат да получат на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Пет антични крепости оживяха

Нови информационни табели и ефектни пилони с името на античния Дуросторум постави на знакови археологически обекти Община Силистра съвместно с Регионален исторически музей -Силистра. С това официално приключва работата по проекта "Включване на антични добруджански градове в туристическа дестинация", който бе реализиран по програма ФАР – ТГС – България – Румъния. Проектът бе спечелен от експерти от Окръжния съвет в румънския град Констанца, а Силистра и Тутракан бяха партньори по него. Финансирането бе в размер на близо 600 000 евро.
Новите информационни табели и пилони в Силистра са разположени срещу останките от Патриаршеската базилика в Дунавския парк и античната вила и епископския дворец, намиращ се в близост до Областната дирекция на МВР. В Тутракан – те са сложени на изходите на града.
Припомняме, че по проекта бяха направени триизмерни дигитални модели на пет антични крепости. Направено бе и пълно документиране на румънските крепости “Капидава”, “Карсун” и “Улуметум”, на тутраканската “Трансмариска” и “Дуросторум” - Силистра. Това са археологически обекти от античността и ранното Средновековие по течението на Долен Дунав.
От българска страна главни консултанти по проекта бяха ст.н. с. д-р Георги Атанасов, който работи по визуализацията на късноримския и ранновизантийския Дуросторум и Дръстър, и директора на РИМ-Силистра Иван Бъчваров, който спомогна за създадаването на визуализацията на античната крепост Трансмариска.
Освен триизмерната виртуална възстановка е оформен туристически албум, а специален филм разказва за историческите обекти. Тяхното официално представяне пред обществеността в Силистра ще се състои по време на „Нощта на музеите”, която по традиция се провежда всяка година на 18 май.


741 кандидатури на обществени библиотеки за включване в Етап 2010 на програмата


741 библиотеки от 214 общини в цялата страна са подали своите кандидатури за включване в Етап 2010 на Програма „Глоб  @  лни библиотеки - България”. Крайният срок изтече на 14 април 2010 г. Най-много кандидатури - 18 - са подадени от община Шумен. Столична община подава кандидатури   на   16 библиотеки  ,   от община Дулово кандидатстват 14 библиотеки.     
50 общини не са подали кандидатури по Етап 2010, като 4 от тях не са кандидатствали за включване и по Етап 2009. Това са общините Аврен, Бобовдол, Невестино и Драгоман.  Прегледът на подадените кандидатури ще протече в периода май – юни 2010 г. Очаква се Управителният съвет на програмата да одобри кандидатурите на целеви библиотеки за Етап 2010 през юни 2010.      

Бр.77/28 април 2010 г.

Продължават рехабилитационните дейности пътя до парка “орехова гора”
           
Продължава рехабилитацията на пътя от Силистра до парк “Орехова гора”. За месец ще бъде преасфалтиран участък от 3 417 метра, ще бъдат оформени банкети, отводнителни канавки, хоризонтална и вертикална пътна маркировка и други строително-ремонтни дейности.
По този повод в участъка от края на Силистра до разклона на Шуменско шосе се въвежда временна организация на движение със заповед на кмета Иво Андонов. Движението на пътни превозни средства ще се осъществява само по Шуменско шосе. Разходите по сигнализиране на затворения участък и временната организация са за сметка на фирмата изпълнител на обекта „Пътстроймонтаж” ООД.
Рехабилитацията на отсечката Силистра – парк “Орехова гора” е във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на транспортната инфраструктура чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра” с рег. номер на Договор BG 161 РО001/2.1-02/2007/023 за безвъзмездна финансова подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА ПОСТЪПИ САМО ЕДНА ОФЕРТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНАТА СТЕНА В ГР. ТУТРАКАН
Вчера в заседателната зала на Областна администрация - Силистра, Комисия, определена със Заповед на областния управител д-р Владимир Янков, разгледа и оцени постъпилите оферти за проект за възстановяване на разрушената подпорна стена в град Тутракан. Процедурата по набиране на ценови оферти е в унисон с изискванията на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС).
            Припомням, че на 13.04.2010 г., бяха изпратени покани към 11 инженери-проектанти за участие в процедурата. Изискванията на Областна администрация-Силистра бяха: ценовата оферта да включва цената на услугата, начинът на плащане, срокът за изпълнение, декларация, която да удостоверява има или няма внедрена система за управление на качеството и по възможност – референции от други клиенти. До 17,30 часа на 26.04 (крайният срок за подаване на офертите) в Областната администрация постъпи само едно предложение за участие в процедурата.
След като Комисията, председателствана от главния секретар на областна администрация Ивелин Георгиев, установи, че е спазено и изискването - предложението да постъпи със запечатан, непрозрачен плик, пристъпи към отваряне и оценяване на офертата. Комисията установи, че предложението е от ЕТ „Хук – Господин Иванов” - гр. Силистра. Офертата включва количествено–стойностната сметка за изработването на проекта, условията и начинът на плащане и срокът на изпълнение. Съгласно методиката за оценяване от Интегрираната система за управление на качеството ISO 9001:2000, кандидатът получи 20 точки.
В резултат на процедурата по оценка, Комисията предлага на областния управител доставчикът на услугата „Изработване на работен проект за възстановяване на разрушена подпорна стена на имот частна държавна собственост, находяща се в гр. Тутракан, и изработване на експертизи и заключения по приложение 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (ПОДМКВПМС)” да е ЕТ „Хук – Господин Иванов”-гр. Силистра.
Финалният етап от процедурата ще бъде подписване на договор.
            Липсата на интерес към участие в процедурата за подаване на оферти от страна на инженерите-проектанти се обяснява от специалистите в Областна администрация с ниската стойност на проекта. Това го правело неатрактивен за организациите в тази сфера.
            Веднага след като бъде избран проектант, целият пакет документи ще бъде изпратен на Междуведомствената комисия към Министерския съвет. Тя, на свое заседание, трябва да вземе решение за финансиране на дейностите по трайно разрешаване на проблема с разрушената подпорна стена.


Силистренски деца спечелиха награди за уеб-дизайн


В края на миналата седмица за пета поредна година в гр. Лозница се проведе Националното състезание по уеб дизайн и интернет програмиране WEBLOZ.
В състезанието участваха  133 ученика в общо 92 проекта -  50 проекта в категория "Уеб-дизайн" и 42 проекта в категория "Интернет-програмиране", от Силистра, Русе, Благоевград, София, Варна и др.
ПМГ ”Св. Климент Охридски и ПГС ”П.Пенев” изпратиха сови екипи, които защитиха пред комисия собствени проекти и в двете категории.
Единадесетокласниците от ПМГ” Св. Климент Охридски” – Силистра Пламен Силянов и Мартин Великов, с ръководител Галина Пенева, се включиха в надпреварата в категорията „Уеб-дизайн"  и представиха “Биосферен резерват „Сребърна””, с който се класираха на престижното второ място.
„Нашият уебсайт на тема “Биосферен резерват “Сребърна” има за цел да популяризира това райско кътче и да предостави на читателите по-обстойна информация за него. В сайта може да се намерят множество снимки от местността, както и информация за многобройните й обитатели. Смятаме, че се представихме достойно и ще продължим да работим в това направление”, бяха единодушни Пламен и Мартин.
Севян Терзи с ръководител Тодор Тодоров от  Професионалната гимназия по строителство “Пеньо Пенев” успя да се пребори със своите опоненти и се класира на финала с разработен сайт “Да направим нещо добро” в категория “Интернет- програмиране”. В сайта се публикуват новини и статии, свързани с екологичните проблеми на планетата Земя. “Радвам се че успях да се класирам на финала. За първа година участвам и за мен бе много важно. С този сайт искам да покажа проблемите на Земята и да кажа, че те са сериозни и колкото се може повече хора да им обърнат внимание, за да се радваме на бъдеще без екокатастрофи.  Човек е свикнал само да получава от нея, но не се полагат никакви „грижи” за Земята. Всъщност, такива дейности не са много трудни и не изискват много време. Достатъчно е да пестим ресурсите, да рециклираме, да засаждаме по някое дръвче един-два пъти годишно, да ходим повече пеша и да не замърсяваме природата”-  бе категоричен единадесетокласникът Севян Терзи.
“Проведените интересни лекции от хора в бранша за нови технологии, похвати и добри практики ни дадоха нови идеи занапред” - коментираха нашите участници.


Фолклорни ритми на Ансамбъл “Добруджа” – Силистра

Във вторник със съдействието на отдел „Култура” при дирекция „Хуманитарни дейности” общинският фолклорен ансамбъл „Добруджа” ни представи годишния си концерт на пл. “Свобода” в центъра на Силистра. За да усетим за пореден път онова незабравимо от вековете „Добруджанско веселие”, за което винаги принос имат несравнимият „Мъжки ръченик”, вечните „Кукери” и „Коледари”; незаменимият „Пролетен танц”, атрактивните „Шиници” и „Игра на конче”, интересните „Стомни” и автентичните групи – детските вокали „От извора” и от Дома за деца „Димчо Дебелянов, певческата група „Добруджа”, както и Фолклорната група за изворен фолклор.
България има общо 9 етнографски области. В Силистренския край има преселници от Македония, Мизия, Родопите и Тракия. Какво по-естествено от това да видим варианти на танци, като „Шопкини”, „Тракийци”, „Русчуклийска сюита”, „Тракийско настроение”. И всичко това ще премине в следващите 90 минути като „Младежка шега”. Независимо че на сцената ще представят своето изкуство няколко поколения добруджанци. От името на един състав, който повече от 50 години носи гордото име „Добруджа”. Негови певци и играчи са обиколили света в над 30 държави от 4 континента – от Пуерто Рико през САЩ, Обединена Европа, многолика Африка, велика Русия и многообразна Азия.
            20 бяха танците в програмата, подбрани от главния художествен ръководител на ансамбъла Димитър Джамбазов. Сред тях са композиции на незабравимите хореографи Стоил Енчев с неговия неповторим добруджански мъжки ръченик, както и на още 11 негови колеги - творби на Мариян Василев, Тончо Тонев, Атанас Тончев, Васил Надов, Иван Иванов, Людмила Паскова, Минчо Панев, Иван Донев, Дариела Георгиева, Кирил Дженев, и, разбира се, на дългогодишния ръководител на ансамбъла Симеон Симеонов.
Концертът бе дело благодарение също на работата на хореографите на ансамбъла Лазар Лазаров и
Светлана Силянова, както и на гардеробиера Веска Трифонова. За общото ни настроение заслуга имаше народният оркестър при ансамбъла в състав: акордеонистите Димитър Нанков и Георги Недков; гайдарите Дамян Митков, Димитър Тодоров, Радослав Цветков; кавалджията Дарин Неделчев; майсторите - на клавира Иван Мезев и на тъпана - Светлин Славов.
Предстоят още интересни изяви от културния календар на община Силистра в близките няколко дни и седмици: на 9 май – Ден на Европа и Ден на Победата, от 11 часа, отново на пл. „Свобода”, традиционният читалищен фестивал „Пролетни игри и песни” ; на 14 май,      пак на площада на Силистра, от 11 часа, Съборът на пенсионерските клубове.
И двата културни форума са етап от подбора на участниците за 10-то юбилейно издание на Националния фолклорен събор в Копривщица, предвиден за 6 - 8 август т.г. За сведение на всички, които се интересуват – Областният преглед е на 12 юни.

Докладваме до края на месеца за доходите си

До края на април работодателите докладват пред НАП за платени доходиВсяка година до края на април фирмите, които са изплатили доходи на физически лица, различни от тези по трудов договор, са длъжни да декларират пред НАП данни за конкретните суми. НАП сравнява данните от работодателите с доходите, описани от физическите лица в техните годишни декларации. Така ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или данъчна ревизия.
От началото на годината до средата на април справки за изплатени доходи по извън трудови правоотношения са подали 30 800 работодатели. Почти същия е броят на фирмите, които са подали документи и през същия период на миналата година - 30 200.
В справката за изплатени доходи се обявяват лицата, на които са изплатени суми по граждански договори, суми за наеми, суми за рента и аренда за ползване на земеделска земя, суми внесени за доброволно пенсионно и здравно осигуряване.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко недекларирано физическо лице, на което е изплатен доход различни от тези по трудов договор.
От 1 май служителите от офисите на НАП в цялата страна започват да изпращат покани до всички, които не са подали декларации за доходи през 2008 г. и 2009 г.
До края на годината НАП ще засече и данните в декларациите, които се подават до 30 април 2010 г.

В Силистра и с. Искра
Образователен театър за деца

От началото на пролетта преподавателите от училищата ОУ „Стефан Караджа” - с. Искра и ОУ «Отец Паисий” - Силистра успешно прилагат интерактивно обучение (образователен театър) за уроците си по толерантност. Тази специализирана методика, разработена от доц.д-р Даниела Тасевска и д-р Огнян Никитов, използва игрови форми за размяна на статуквото между етническите общности. Така участниците емоционално «влизат в ролята» на другия и започват да виждат и усещат света с «неговите сетива».
Миналата седмица 60 деца и преподаватели от различните етноси, включени в проекта „Всички сме еднакви, всички сме различни”, финансиран от Фонда за подкрепа на НПО – България, участваха в проявата «Голямото четене», организирана от Регионалната библиотека «Партений Павлович» - Силистра. С любезното домакинство на екипа на библиотеката, те не само вземаха участие в «четенето», но и под художественото ръководство на актрисата Мима Дапкова «влязоха» в образи на популярни герои от обичани балкански приказки и басни. Заедно с нея децата разиграха и дискутираха различни прояви на дискриминационно поведение. Така те станаха емоционално съпричастни към темата и се научиха по-добре да разпознават проявите на дискриминация в училище. Съвместните занимания на деца от различни етноси им помогнаха да станат по-толерантни към околните.
След «четенето» малките актьори заедно с родителите си участваха в първото „Детско парти по толерантност”. Подобна проява по проекта се проведе на 1 март и в Ихтиман, другият град, включен в дейностите, където ромчета и българчета заедно празнуваха Баба Марта.
Проектните дейности се реализират в продължение на 12 месеца и обхващат 4 училища от Силистра, Ситово и Ихтиман, а именно: ОУ „Стефан Караджа” с. Искра, където преобладават ученици от турската общност, ОУ «Отец Паисий” в гр Силистра с ученици предимно от българската общност и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” и ”Димчо Дебелянов” в гр. Ихтиман с ромски деца.

Бр.76/ 27 април 2010 г.

30 точки в дневния ред на априлското заседание на ОбС - Силистра

На 29 април е поредното заседание на Общински съвет - Силистра, става ясно от разпространения за медиите проект за дневния ред, определен от Председателския съвет, свикано от шефа на съветниците Александър Сабанов. Какви теми са засегнати в тях?
Разрешение за максимален дълг от 2,5 млн. лева иска администрацията за 60 месеца, обезпечен с ипотека върху десетина имота, общинска собственост. Средствата са необходими за реализацията на 15 проекта, за участие в които се иска т. нар. „инвестиционен кредит”. Проектите, общо за около 50 млн. лева, са по трансгранични и европейски програми, както и по грантове на посолствата на САЩ и Япония. Към докладната записка е приложен и протокол от обществено обсъждане на необходимостта от дългосрочния общински дълг.
Предстои приемане на Програма за изпълнение на Общински план за развитие на община Силистра през 2010 г. В него са включени преходни обекти и проекти от м.г. Новите предложения са на база на поименния списък на капиталовите разходи за настоящата бюджетна и календарна година, съобразени с единния информационен портал на годишните програми на ЕС и на България. 15% е делът на съфинансиране от страна на общината. 102 млн. лева са необходимите средства по всички проекти. Близо 64 млн. лева от тях биха дошли от ЕС. Други 31 млн. лева влизат в графата частни средства”, а общината би трябвало да задели около 2,5 млн. лева от бюджета си. Това личи от индикативната таблица към План 2007-2013 г. на община Силистра.
Какви теми виждаме в Плана и особено в програмата за развитие през 2010 г.?
Отношението към бизнеса и политиката на общината се наблюдава в няколко проекта: обновяване и изграждане на техническата му инфраструктура, според изискванията на ЕС, вкл. и по отношение на ползването на природен газ като нов за община Силистра алтернативен енергоносител. Тя корелира и с инфраструктурата в трансграничен план, заедно с предварителните дейности за „Дунав мост 3” при Силистра - Кълъраш.
Публичните услуги също са на прицел, за да имат почва в нашия край. Подобряването на достъпа до главните транспортни артерии също са момент, предвиден, за да има връзка между развитите икономически райони и тези от периферията. Затова е взета предвид и необходимостта от рехабилитацията на пътищата.
Намеса е предвидена и по отношение на т. нар „културни ценности” в Силистра. Обектите: „Силистра – цитадела на 4 цивилизации” в ААР „Дуросторум – Дръстър – Силистра”; „Природонаучен музей „Сребърна”, крепост „Меджиди табия”, „Стена на славата” и др.
Налице са и други разнообразни „теми”: свлачища и диги; управление на природни процеси и зелени пристанища; залесяване на гори и поддържане на акациеви култури; изграждане на пречиствателни станции в Силистра, Айдемир и Калипетрово; нова жилищна политика в общината и повишаване на образователната система; ремонти в учебни и лечебни заведения; финансова сигурност на културните ценности и създаване на иновационни културни събития; прилагане на добри управленски практики в различни сфери.
Срещу 4 000 лева членски внос община Силистра е поканена да стане част от Сдружение „Институт за подготовка на служители в международни организации”. Той обучава лица, кандидатстващи за работа във всички международни организации; организира и подготвя обучения за управление и отчитане на инфраструктурни проекти и др. Институтът е учреден от няколко университета и бизнес организации.
303 070 лева е размерът на сумите по договори в сделки, реализирани през 2009 г. чрез Плана за приватизация през м.г. по линия на Общинската агенция за приватизация. Реализирани са 9 сделки, от които 8 са чрез търг, а 1 – с конкурс. Повечето сделки са в Силистра, но по 1-2 има и в селата Професор Иширково, Смилец и Ветрен. 50% от постъпленията в селата остават за капиталови разходи на тяхна територия, за което заслуга има решение на Общинския съвет. Направен е каталог с реализираните капиталови разходи за период от три поредни години, което осигури по-голяма публичност на работата на агенцията за приватизация. Сайтове в интернет и таблото пред общината също са форми за разпространение на информацията. 27 са работните места, а 142 750 лева – инвестициите, на територията на обектите, приватизирани по списъка, показва надлежната проверка.
„Варнафарма Холдинг” ООД е потенциалният купувач на ДКЦ в Силистра, става ясно от обявено в общината тяхно намерение. 10 000 лева са необходими на Общинската агенция за приватизация за покриване на разходите по евентуалното провеждане на процедурата за приватизация на сградата, на чиято територия в момента е ЕООД „ДКЦ 1”, което е 100% собственост на общината.
112 000 лева са необходими на Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Дунавска Добруджа”, за да реализира няколко проекта от името на общината. Те са по трансграничната програма на България и Румъния. Става дума за „партньорство за активно сътрудничество и насърчаване на трансграничния район”; „сътрудничество между публичните администрации на общините Кайнарджа и Липница”; „сближаване и културен обмен и в областите занаяти и спорт”; „коопериране и развитие – иновации в икономическото и социалното развитие в трансграничната зона” Май-юни т.г. е прогнозираният срок за старт на проектите.
38 000 души от населението на Силистра в момента е обхванато от системата за събиране на рециклирани отпадъци, личи от отчет на Общинската програма за управление на отпадъците през 2010 г. Казва се също, че поради този проект намаляло количеството за депониране на отпадъци на ОбП „Регионалното депо за ТБО - Силистра”. 180 000 това годишно е размерът на поисканото разрешение за количествата от Столична община. През 2009 г. са депонирани общо близо 260 000 тона отпадъци на депото, вкл. „софийските”. Сред тях – и отпадъци от общините Кайнарджа и Алфатар. Малко над 160 тона е размерът на хартиените и пластмасовите опаковки, събрани през м.г. в Силистра, показва статистиката. Най-големият размер от тях е бил през м. май. Хартията и картонът са 10 пъти повече от пластмасата.


Д-Р ВЛАДИМИР ЯНКОВ: „КАТЕГОРИЧНО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА! БЪДЕЩЕТО НА ДЪРЖАВАТА СА ДЕЦАТА, А НЕ ХАЗАРТНИЯ БИЗНЕС”

Областният управител д-р Владимир Янков не приема изложените от община Силистра мотиви, предоставени като аргументи за затваряне входа на двора на ПМГ „Климент Охридски” – Силистра откъм Централния градски пазар.
„Категорично трябва да се спазват законите в страната! Бъдещето на държавата са децата, а не хазартният бизнес”, е позицията на д-р Янков. Според него, на учениците трябва да се предоставят възможности да се придвижват и да спортуват безопасно, а не да се преграждат спортните площадки в дворовете на учебните заведения.
            За да се изясни с категоричност проблемът, областният управител изпрати в петък писменото си становище до Общинския съвет – Силистра. Той препоръчва въпросът с входа на гимназията да бъде включен в дневния му ред, за да се вземе законосъобразно решение по казуса. Сигнализиран е и местният офис на Националната агенция по приходите, за се установи фактическото отстояние на игралните зали, с всички последващи мерки по Закона за хазарта.
Припомням, че д-р Владимир Янков се самосезира и разпореди проверка по случая, предизвикал масово недоволство сред учениците в гимназията и сред обществеността в Силистра. На 16 април т.г. той изиска подробна информация от община Силистра както и становища по проблема от РИО на МОМН (Регионалния инспекторат по образование) от директора на гимназията и от директора на противопожарната служба в Силистра.
В становището си директорът на ПМГ „Климент Охридски” Денка Балушева подкрепя затварянето на входа и изграждането на нова алея, заради възможността да се опази училищното имущество и да се „ограничи преминаването на случайни лица”. Г-жа Балушева предлага „до изграждане на алеята, която няма да пречи на бизнеса, входът на гимназията откъм Градския пазар да остане ОТВОРЕН”.
Становището на Регионалния инспекторат по образование (РИО на МОМН) е, че входът към двора на ПМГ „Клиент Охридски” откъм градския пазар не трябва да бъде затварян. Част от мотивите са, че „Законът за хазарта изисква заведенията за хазарт да се съобразяват с наличието на училища, а не обратното. Затварянето на входа не променя реално разстоянието на сградата до игрални заведения; Ползването на другия вход откъм парка поставя учениците в опасна близост с улица с оживено движение, докато входът през пазара е изцяло в пешеходна зона; затварянето на входа препятства достъпа автомобили на пожарната и на спешна помощ, в случай на нужда”.
В становището си община Силистра посочва, че повод за затваряне на единия от входовете на Природо-математическата гимназия е сезиране на Държавната комисия по хазарта. Поводът - извършването на проверка и проучване за издаване на разрешение на ЕТ „ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН” – гр.Силистра... В хода на проверката, според община Силистра, се оказало, че входът откъм Градския пазар е нерегламентиран. Предприети са незабавни действия по затварянето му.
Позицията на областния управител д-р Владимир Янков е, че във всички последващи действия на община Силистра за търсене на изход от създалата напрежение сред учениците ситуация, прозира желанието на Общината да заобиколи Закона за хазарта, като направи услуга на собствениците на заведенията за хазарт, които са в близост до сградата на ПМГ „Климент Охридски” - Силистра. Взетото решение да се направи алея, свързваща Централния градски пазар и ул. „Москва” реално, както се цитира и в самото становище, би увеличило разстоянието до входа с петнадесетина (15-на) метра, което също не е достатъчно за спазване изискванията на закона.
Областният управител посочва, че текстът на чл.51. ал.3 от Закона за хазарта е ясен и категоричен: „Игралната зала трябва да отговаря на задължителните изисквания по чл.18, ал.1, т.5 и не може да отстои по-малко от 300 м, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път от основно или средно учебно заведение...”
В Наредбата за правилата, начините и техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище по Закона за хазарта изрично се посочва, че „отстоянието е хоризонтално и се измерва от главния вход на игралното казино или игралната зала, до най-близкия вход на сградата на съответното основно или средно училище...” и т.3. „в случаите, в които краят на най-прекия пешеходен път е до оградата на училищния двор, отстоянието се измерва до най-близкия вход на оградата”.
Изискването е „най-близък вход” а не – централния вход, както приема община Силистра.
            Областният управител изиска от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър в Силистра информация за проблемния участък. От предоставената извадка от приетата кадастрална карта на град Силистра става ясно, че общото разстояние от главния вход на игралната зала до т. нар. “нерегламентиран вход” са 180 метра, а до централния вход на сградата на Природо-математическата гимназия има още 61 метра. Т.е. общото разстояние е 241 метра. Дори това разстояние да се измери до централния вход откъм северната страна на сградата, това разстояние би се увеличило с около десетина (10-на) метра.
В становището на община Силистра, тези измерени по графичен метод разстояния, по скица-извадка от кадастралния план на Силистра, са следните:
„От главния вход на игралната зала до нерегламентирания вход в оградата на ПМГ „Климент Охридски” разстоянието е 213 метра, а от главния вход на игралната зала до централния вход на сградата на гимназията разстоянието е 455 метра”.
            Областният управител д-р Владимир Янков установи големи разминавания в двете направени измервания. Заради това, с оглед правомощията си, той сезира както Общинския съвет, така и офисът в Силистра към териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - Варна(ТД на НАП).
            Въпросът е принципен, категоричен е д-р Янков. „Безспорно – бизнесът не бива да бъде спъван. Но в България има Закони, които трябва да се спазват!”.
            Областният управител ще следи развитието на казуса и ще реагира съгласно правомощията си.
           

От РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за нарушения

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за установяване на административни нарушения през изтеклата седмица. Извършени са проверки на общо 31 обекта от контролираната територия и са дадени 50 предписания за спазване на екологичното законодателство.
Два от актовете са съставени на физически лица от с. Ботров (област Русе) и с. Езерче (област Разград) за замърсяване на почвата с течни торови маси. На нарушителите са дадени срокове да почистят замърсените терени.
За незаконен улов на риба в Поддържан резерват “Сребърна” са съставени актове на 2 физически лица, жители на с. Сребърна и с. Айдемир. Бракониерите са заловени след проведена в средата на април съвместна нощна акция от охраната на резервата и служители на “Гранично полицейско управление” – Силистра. От нарушителите са иззети 1 гумена лодка и 12 мрежи. Количеството на незаконния улов е 76 кг. Рибата е била жива и върната обратно в езерото.
През изтеклата седмица в РИОСВ - Русе постъпи сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида папуняк. Съставен е констативен протокол. Същият е даден за препариране в Регионалния исторически музей – Русе.
Обслужен бе и сигнал за намерен таралеж в безпомощно състояние в двор в град Русе. По преценка на експертите таралежът е бил в добро състояние и е пуснат на свобода в природата.

Домашни животни са заразени с кучешка тения в Силистренско

За кучешка тения по домашните животни предупреждава председателят на областната колегия на Българския ветеринарен съюз в Силистра д-р Себахатин Халид.
Има данни за кучешка тения и по диви животни.
Д-р Себахатин Халид посочва като една от причините за разпространение на кучешката тения, на която хората не обръщат внимание, изхвърлянето на вътрешности на заразени животни за храна на кучетата. Според ветеринарния лекар кучешка тения е установена в над 90 на сто от умрелите животни само в едно село от неговия участък в Главинишка община.
Д-р Себахатин Халид смята, че общините трябва да активизират своята работа по наредбите за контрол на домашните и скитащите кучета, които могат да станат преносители на заразата.
През февруари и март в Силистренско има по една регистрация на заболяване на хора от кучешка тения, показва справка от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Силистра.


Завърши резитбата на десертните сортове лозя

Завърши резитбата на отглежданите в Силистренско 3 609 декара лозя от десертните сортове, на ябълките и вишните, съобщиха от областната земеделска дирекция в Силистра.
Към края е резитбата и на винените лозя – изрязани са 19 442 от отглежданите 19 884 декара.
Извършена е резитба и на повече от 73 на сто от отглежданите 34 984 декара кайсии.
Стопаните завършиха сеитбата на пролетния ечемик, овеса и фуражния грах.РИОКОЗ в Силистра се включва в европейската имунизационна седмица

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве/ РИОКОЗ/ в Силистра се включва в започналата Европейска имунизационна седмица, съобщиха от инспекцията.
През тази година имунизационната седмица съвпада с извънредната имунизационна кампания срещу морбили от 13-месечна до 20-годишна възраст.
До сега в Силистренска област са извършени близо 8 000 имунизации на жители с повишен риск от заразяване с морбили - с пропуснати приеми или без избран личен лекар, на граждани от от ромския етнос.
Имунизационната кампания се осъществява от лекари и медицински фелдшери, работещи в РИОКОЗ, от общопрактикуващите лекари в областта и медицинските специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения.
Основна цел на Европейската имунизационна седмица е да се увеличи имунизационното покритие сред трудно достъпните и маргинализирани групи от населението. С тази инициатива се очаква укрепване на националната имунизационна система, като се отделя специално внимание към най-уязвимите високо рискови групи от населението и се улесни достъпът им до безплатно имунизиране, смятат специалистите.


Учители ще отказват цигарите на курсове

На учители от Силистренско ще бъде предложено да се включат в курсове с групови или индивидуални сеанси за отказване от тютюнопушенето, съобщи д-р Виолета Славова - началник на отдел "Опазване на общественото здраве" в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Силистра.
Проучване в две силистренски училища показва, че най-голям е броят на пушещите учители с умерена зависимост – 33.3 на сто от анкетираните.
Лека зависимост е установена при 20.8 на сто.
Пушещите с лека и умерена зависимост са най-подходящи да направят опит да откажат цигарите с помощта на своя личен лекар и Кабинета за отказ от тютюнопушене в РИОКОЗ, смятат специалистите.
Цигарите и алкохолът са най-масово разпространените психоактивни вещества и сред учениците, показва анкетно проучване на 583 ученици от осми до дванайсети клас в дванайсет силистренски училища. Според проучването първата си цигара преобладаващата част от учениците палят на единайсетгодишна възраст.

Бр.75/26 април 2010 г.

Депутатите от ДПС:
„Подкрепяме исканията на тютюнопроизводителите!”

Това заявиха народните представители от ДПС Камен Костадинов и Гюнай Сефер.
Миналата седмица над 500 души от Североизточна България се включиха в провелия се на Дунав мост протест, организиран от Националното сдружение на тютюнопроизводителите в България. Координатор за нашия регион е Фикрет Бекир от главинишкото село Листец.
Претенциите на земеделските стопани са относно начина на преразпределение на субсидиите между отделните сортове тютюн. Това според Камен Костадинов е опит на правителството да противопостави хората, отглеждащи тази култура. Това е провокация и начин да се отклони погледът на обществото от съществуващите проблеми и назряващото напрежение, коментира Гюнай Сефер.
Искането е възлизащите общо на 116 млн. лв. премии за произведената миналата година суровина да бъдат  разпределени пропорционално между петте групи отглеждан у нас тютюн. Не приемаме твърдението, че намалението спрямо 2008 г. се дължи на това, че е премиран по-малко количество тютюн и че през 2009 г. произведеният тютюн бил повече и по тази причина премията е по-ниска. Това звучи несериозно, твърдят и двамата народни представители.
Изпълнителната власт трябва да вземе адекватно решение, настояват народните представители от Силистренска област. Не може Министерството на земеделието и фонд „Тютюн” да толерират производителите от Южна България, като намаляват средствата само на тези от Североизточна, допълни Гюнай Сефер.
Настояваме изплащането на премиите от миналата година да бъдат изплатени в най-скоро време. В противен случай земеделските стопани няма да могат да се подготвят за следващата година, заявиха депутатите от ДПС за Силистренска област.


Дунавските общини искат държавно финансиране за борба с комарите

Общините по река Дунав ще преговарят за държавно финансиране pа борба с комарите, заяви в петък в Силистра председателят на Асоциацията на дунавските общини (АДО) и кмет на Белене Петър Дулев на брифинг с местните и национални медии.  На срещата участваха зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, съветникът на премиера Борисов по въпросите за децентрализацията Веселин Златев и експерти от министерствата на финансите и регионалното развитие
„Причината за спирането на тези пари е оптимизирането на разходите, но ние сме готови с методична помощ за общините“, заяви зам.-министърът Ивелина Василева. „Досега правителството е отпускало под формата на целева субсидия за борба с комарите около 50 000 лева на всяка дунавска община, или общо около 1 млн. лева. Процесът не е завършил и се надяваме на срещата да постигнем договорка с премиера Борисов и министър Дянков“, допълни Петър Дулев. „Ако тези пари все пак бъдат спрени, общините така или иначе трябва да намерят вариант за финансиране  въпреки тежкото положение на бюджетите”, допълни и силистренският кмет Иво Андонов.
Петър Дулев ще ръководи още един мандат АДО. За негов заместник е избран председателят на Общинския съвет в Русе Васил Пенчев. Кметовете -  на Видин - Румен Видов, на Силистра - Иво Андонов, на Свищов - Станислав Благов, на Лом - Пенка Пенкова, на Борово - Иван Попов, на Бяла - Юри Симеонов и председателят на Общинския съвет в гр. Две Могили Бойчо Георгиев, са членовете на новия Управителен съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав".
Според Дулев една от задачите на новото ръководство на асоциацията е да бъде активизирана работата на представителите на органите на местното самоуправление и местната администрация в Съвета по децентрализация на държавното управление, за да се увеличават правомощията на общините.
Необходимо е да се работи за подобряване на организационното състояние на асоциацията, да се повишава компетентността, да се увеличи информацията за дейността на дунавските общини, смята Петър Дулев
Асоциацията на дунавските общини/АДО/ "Дунав" е най-голямото регионално сдружение на общини в страната. Създадена е на 16 юни 1992 година от кметовете на десет общини в централната част на дунавския район. Сега обединява 34 общини по поречието на река Дунав в България. Работи с над двеста квалифицирани експерти в различни области.


За пръв път електронни книги в Маратона на четенето в Силистра

За първи път в Силистра децата четоха електронни книги в “Маратон на четенето 2010” и това се случи в Основно училище „Кирил и Методий”, съобщиха организаторите от Регионалната библиотека “Партений Павлович”.
 С четенията „Път през годините: история на библиотечното дело в Силистра”, посветени на 140-годишнина от библиотечното дело в Силистра, бе открит в петък  Петият маратон на четенето, който е част от Националнатата програма “България чете”.
След библиотеката щафетата на четенията бе прехвърлена на РИОКОЗ - Силистра, а в 11.30 зам. областният управител Тодорка Цонева даде старт на откритата сцена, която приютена  в читалнята на библиотеката заради дъждовното време, със 140 любими страници, където граждани и общественици четоха своите любими страници.
И тази година организаторите подариха на участниците 14 книги.
В Маратона на четенето се включи и заместник областният управител Денка Михайлова, която се срещна със седмокласниците от ОУ ”Иван Вазов” в града.
Тя им прочете част от произведение на класика на българската литература Иван Вазов в унисон с предстоящия юбилей на основното училище.
За разхождащите се силистренци в Дунавската градина имаше подготвени изненади, но дъждовното време не даде възможност на силистренци да почетат на спокойствие сред приятната атмосфера на парка.
Иницативите продължиха с „Четем заедно с....”, в които се включиха учители, педагогически съветници, директори, заместник-директори, библиотекари от училищата в Силистра. В средните училища се проведоха четения на  различни езици.
Като нов лъч през тази година по време на Маратона на четенето бе и лъчът „Четат кръстници и кръщелници”.
В училище „Н. Й. Вапцаров” в Силистра се чете творчеството на Никола Вапцаров, в ПГМТ„В.Комаров” дванадесетокласници четоха свои произведения, с които са участвали в различни литературни конкурси, а в Професионалната гимназия по строителство „П. Пенев” - произведения на П. Пенев, като те са си нарекли щафетното четене „Колко е трудно в нашия век да бъдеш честен човек”.


Цанка АТАНАСОВА, управител на „Водно строителство” АД:
Строителите могат да помогнат и на общината, и на държавата

Строителният бранш е сред най-пострадалия от икономическата криза. От друга страна, всички го наблюдават внимателно – ако там започне раздвижване, значи сме на път да изпълзим от ямата. В Силистренска област са 37 фирмите, вписани в централния професионален регистър на Камарата на строителите. За това как те се справят с трудностите, разговаряме с ръководителя на силистренското поделение на камарата Цанка Атанасова.
-           Какво е състоянието на фирмите от строителния бранш в Силистренско?
-          В момента силистренските строителни фирми работят с капацитет наполовина на този, с който са работили през миналата година. А малките фирми нямат почти никакви обекти и са на ръба на оцеляването.
-           Кой аспект на икономическата криза ви удари най-силно?
-          Най-големият проблем за нашите фирми си остава неразплатеното строителство. Вярно е, че държавата даде пари за част от завършените обекти, но има още много да се разплаща с нас. Камарата на строителите в България проведе две-три срещи с премиера, с министъра на финансите и на съответните министерства. В края на миналата година регионалните представителства събрахме данни за всички обекти – изпълнени и неразплатени и нефактурирани поради това, че фирмите нямат пари да си платят ДДС. Още тогава получихме уверението, че до края на месец март обектите, финансирани от регионалното министерство, ще бъдат разплатени, а до края на май – от останалите министерства. Засега обаче това не се изпълнява в пълен размер.
-           Вие бяхте на срещата на министър Симеон Дянков с местния бизнес в края на миналата година в Силистра, разговаряхте ли по тази тема с него?
-          Да, на срещата министърът говореше за предстоящо разплащане на строителните обекти и това беше някаква добра новина за тогава. Но ние не сме удовлетворени само от това, че ще бъде разплатено строителството, защото имаме задължения към други фирми, към доставчици, към персонала и на практика тези пари, които ще получим, ще отидат по своето предназначение. Но тъй като в момента няма работа или е съвсем малко, фирмите не са ангажирани в достатъчен обем и няма по какъв начин да акумулират средства.
-           До края на март държавата все пак разплати определени средства от дължимите…
-          Да, но съвсем недостатъчно. За „Водно строителство” мога да кажа, че тази сума е някъде около половината от тази, която трябва да ни се изплати.
-           Какво може да се направи тогава, за да се „отпуши” строителният бизнес?
-          Единият начин е да се създадат предпоставки за навлизане на чужди инвестиции у нас, а другият – да тръгнат по-бързо проектите по оперативните програми. Когато обсъждахме състоянието на строителния бизнес в нашия край с кметската управа, ние й предложихме да помогнем с професионалния капацитет, със знанията и уменията, които имаме, с цел час по-скоро да стартират проектите, набелязани от общината. Знае се, че пари за капиталови разходи няма или са в много ограничен размер. И ние считаме, че час по-скоро трябва да стартират обектите, с които е кандидатствано по оперативните програми. На всички е ясно, че тези програми вече са отворени и се събират предложения от общините.
-           Изготвянето на проектите, одобрението им по министерствата, въобще процедурите не са толкова бързи, за да се очаква скоро работа по такива обекти.
-          Наистина е отговорност на администрациите тези проекти да се разгледат по най-бързия начин, да се определят качествените от тях и да стартира изпълнението им. Но само по този начин, работейки, фирмите ще допринесат за подобряването на икономическото състояние на страната. Защото, неработейки, ние не плащаме осигуровки, не плащаме данъци, не плащаме ДДС, а това е в ущърб на бюджета. Когато фирмите са ангажирани с работа, всички тези приходи идват автоматически.
-           Строителните фирми в Силистренско обаче са твърде различни като възможности. Какви са шансовете на малките фирми например да се преборят за поръчки?
-          Нашите фирми имат всички ресурси да се справят с обектите, които предстои да се изграждат. Но искам да отбележа нещо много важно: В области и общини като нашата фирмите не са големи и сме готови да създаваме консорциуми. Това може да стане за обекти по оперативните програми, които са на стойност от порядъка на няколко милиона лева. Опознали сме се, знаем много добре кой какви възможности има, така че сме готови да си сътрудничим и да си помагаме. А от това в крайна сметка ще спечели само бюджетът, защото, работейки, ние ще отчисляваме пари и към бюджета.
-           Като заговорихме за бюджета, как оценявате мерките на правителството за напълването му? Премиерът каза, че ако антикризисните мерки не сработят, отново ще се посегне към увеличаване ставката на ДДС.
-          Инструментите за напълване на бюджета са най-различни и те не спират да се обсъждат. Истината е, че каквито и решения да взема правителството, някои от слоевете на населението ще бъдат удовлетворени, други – не. Но истинският резултат ще дойде тогава, когато се работи в посока създаване на работни места, когато се направи възможното реално да стартират европейските програми, за да се създаде работа за бизнеса. Хората искат заетост, заплати, не искат да се повишават цените в магазините.
-           Как оценявате резултата от срещата между силистренските строители и колегите им от Кълъраш и Слобозия, която се проведе тези дни в нашия град?
-          Аз съм доволна от нея и смятам, че изпълни предназначението си. Имаше интерес и от наши фирми, и от техни, даже повече, отколкото очаквахме. Те държаха да се представят. Сега вече, като сме си разменили имейли, телефони, визитки, всеки знае към кого да се обърне, ако му е необходимо да се сдружи с някого. Оттук нататък всичко вече е въпрос на инициативност и конкретни действия.