Бр.78/29 април 2010 г.

ОТРИЦАТЕЛНА Е И ТРЕТАТА ПРОБА ЗА ПТИЧИ ГРИП

Не е установено наличие на вируса на птичия грип и в пробата от речна чайка, намерена мъртва в частен дом в Силистра в началото на месеца. Тя бе изпратена за изследване в референтната лаборатория към Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт.(НДНИВМИ) в гр. София. Резултатът е отрицателен.             За това информира вчера в седмичния си доклад до областния управител д-р Владимир Янков директорът на РВМС-Силистра (Районна ветеринарно-медицинска служба) д-р Георги Петров.
Ветеринарните лекари от отдел „Здравеопазване на животните” спазват графика на дежурствата си. Те имат ангажимента да се отзовават на всеки подаден сигнал за завишена смъртност по домашните, както и при забелязани мъртви или с отклонение в здравословното състояние диви птици, припомня директорът на Районната ветеринарно-медицинска служба в Силистра. Д-р Георги Петров уверява областния управител, че е предвидена мобилност на екипите и дезинфекция на района.
Извършена е проверка в резервата „Сребърна”. Не са намерени мъртви птици или такива с отклонения в нормалното поведение, съобщава директорът на РВМС-Силистра.
Обобщеният доклад до този момент е, че няма данни за заболеваемост и смъртност при птиците в областта.
Действията на Ветеринарната служба в Силистра са част от мерките за предотвратяване на разпространението на птичия грип в района заради установеното огнище на болестта в Румъния през месец март т.г, както и заради установения в началото на април т.г. случай на заболяването в община Варна.

Земеделците декларират доходи до петък

Земеделските стопани трябва да декларират доходите си от 2009 г. до края на тази седмица. Срокът за подаване на декларациите изтича в петък, 30 април. Задължението да подават данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица се отнася за всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители. В декларациите освен доходите от производството и продажбата на земеделска продукция, се обявяват и получените субсидии.
Доходите на земеделските стопани, които не са регистрирани като земеделски производители, се намаляват с 40 % нормативно признати разходи. Регистрираните земеделски производители не плащат данък за доходите си от продажба на непреработена селскостопанска продукция, но това не отменя задължението им да подадат годишна данъчна декларация.
За доходите си от 2009 г. всички земеделски стопани дължат и осигурителни вноски върху минимален месечен осигурителен доход от 65 лева. Осигуровките се обявяват в годишна осигурителна декларация образец 6, която трябва да бъде подадена не по късно от 30 април.
Земеделските стопани могат да изпращат своите данъчни декларации и по пощата до офиса на НАП по постоянния им адрес. Допълнителна информация за попълването на декларации и плащане на данъци и осигуровки земеделците могат да получат на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Пет антични крепости оживяха

Нови информационни табели и ефектни пилони с името на античния Дуросторум постави на знакови археологически обекти Община Силистра съвместно с Регионален исторически музей -Силистра. С това официално приключва работата по проекта "Включване на антични добруджански градове в туристическа дестинация", който бе реализиран по програма ФАР – ТГС – България – Румъния. Проектът бе спечелен от експерти от Окръжния съвет в румънския град Констанца, а Силистра и Тутракан бяха партньори по него. Финансирането бе в размер на близо 600 000 евро.
Новите информационни табели и пилони в Силистра са разположени срещу останките от Патриаршеската базилика в Дунавския парк и античната вила и епископския дворец, намиращ се в близост до Областната дирекция на МВР. В Тутракан – те са сложени на изходите на града.
Припомняме, че по проекта бяха направени триизмерни дигитални модели на пет антични крепости. Направено бе и пълно документиране на румънските крепости “Капидава”, “Карсун” и “Улуметум”, на тутраканската “Трансмариска” и “Дуросторум” - Силистра. Това са археологически обекти от античността и ранното Средновековие по течението на Долен Дунав.
От българска страна главни консултанти по проекта бяха ст.н. с. д-р Георги Атанасов, който работи по визуализацията на късноримския и ранновизантийския Дуросторум и Дръстър, и директора на РИМ-Силистра Иван Бъчваров, който спомогна за създадаването на визуализацията на античната крепост Трансмариска.
Освен триизмерната виртуална възстановка е оформен туристически албум, а специален филм разказва за историческите обекти. Тяхното официално представяне пред обществеността в Силистра ще се състои по време на „Нощта на музеите”, която по традиция се провежда всяка година на 18 май.


741 кандидатури на обществени библиотеки за включване в Етап 2010 на програмата


741 библиотеки от 214 общини в цялата страна са подали своите кандидатури за включване в Етап 2010 на Програма „Глоб  @  лни библиотеки - България”. Крайният срок изтече на 14 април 2010 г. Най-много кандидатури - 18 - са подадени от община Шумен. Столична община подава кандидатури   на   16 библиотеки  ,   от община Дулово кандидатстват 14 библиотеки.     
50 общини не са подали кандидатури по Етап 2010, като 4 от тях не са кандидатствали за включване и по Етап 2009. Това са общините Аврен, Бобовдол, Невестино и Драгоман.  Прегледът на подадените кандидатури ще протече в периода май – юни 2010 г. Очаква се Управителният съвет на програмата да одобри кандидатурите на целеви библиотеки за Етап 2010 през юни 2010.      

Няма коментари:

Публикуване на коментар