Бр.79/30 април 2010 г.

Тютюнопроизводители протестираха в Нова Черна
Настояват за среща с депутати – в противен случай започват гладни стачки

Протест на тютюнопроизводители от Северна и Южна България се състоя в тутраканското село Нова Черна.
Основните искания на протестиращите бяха  за преразглеждане на решението на Министерския съвет за размера на премията за килограм тютюн и за запазване на премията за реколта 2009 за различните сортови групи на равнищата от 2008 година.
Тютюнопроизводителите настояват за среща в неделя в Дулово с народни представители от всички парламентарни партии от районите на протестиращите тютюнопроизводители. Ако срещата не се състои, започват поетапни гладни стачки в общините, каза  Фикрет Бекир – ръководител на сдружение на тютюнопроизводители в силистренското село Листец и координатор на Националното сдружение на тютюнопроизводителите за Североизточна България.  
Фикрет Бекир смята, че има дискриминационно отношение към тютюнопроизводителите от този район на страната  и противоречията между стопаните са в резултат на политическа намеса в работата на фонд “Тютюн”.
На протеста беше решено тютюнопроидзводители от сортовите групи “Кабакулак”, “Бърлей” и “Виржиния” да излъчат своя делегация за среща в Европейската комисия по земеделие.


Отложиха въпроса с приватизацията на поликлиниката

През май ще се вземе решение дали ДКЦ-1 ще влезе в списъка за приватизация. ЕООД-то е 100 процента общинска собственост, чийто уставен капитал е сградата на Градската поликлиника.
Както вече в. „Дръстър ПРЕС” писа, има направено инвестиционно предложение от името на “Варнафарма холдинг” ООД, собственост на Веселин Марешки.
В рамките на месец общинските съветници на Силистра, заедно с експерти от Общинската администрация, лекари и журналисти ще трябва да проведат работни срещи с кандидат-инвеститора и да се запознаят по-отблизо с неговото предложение. Ще бъде планирано и посещение на обекти с подобна дейност във Варна, собственост на същия холдинг.
Коментира се, че потенциалният инвеститор ще вложи 800 хиляди лева, с цел подобряване на материалната база и прилежащата инфраструктура и превръщането на сградата в модерен медицински център с хоспис, аптеки и лаборатории.
Местните парламентаристи са наясно, че поликлиниката е важно средищно място както за гражданите от Силистренския край, така и за личните лекари и лекарите със специалности. Над 30 са в момента лекарите, наемащи помещения в поликлиниката. Има още лаборатория, рентген, възстановителен център и аптека.
Приватизация за поликлиниката се иска за втори път от миналата пролет насам, но преди една година кандидатите за инвеститори – от София и Бургас, бяха фирми, на които малко известна бе “историята” на дейността им. Тогава не се стигна до гласуване в Общинския съвет, тъй като имаше и протест на работещите лекари в ДКЦ.
Към днешна дата лекарите излязоха с декларация до кмета на общината, председателя на Общинския съвет и до областния управител, в която изразяват несъгласието си за извършването на подобна сделка. Тяхното предложение е, щом има инвеститор да му се даде общински терен за строеж и така да с създадат условия за конкуренция.
На вчерашното си заседание общинските съветници отложиха и докладната за одобряването на спечелилия конкурса управител на ДКЦ 1, заради постъпили възражения от един от общо двамата участници в конкурса-д-р Вилияна Цончева и д-р Йордан Костадинов.

За пръв път в работата на ОбС-Силистра се включи новият общински съветник д-р Тодор Иванов, патолог и председател на РКС на Българския лекарски съюз. Той влезе на мястото на напусналия по свое желание дългогодишен общински съветник Стефан Райчев от листата на ПДС.


От догодина
Фирмите ще сключват сами договори за извозване на отпадъците си

В началото на април представители на местния бизнес и ръководители на предприятия, позиционирани в Промишлената зона на Силистра, се срещнаха с Александър Сабанов, председател на Общинския съвет, с молба да бъде преразгледано решение на местния парламент от декември 2009 г., с което се прави изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра. Тогава с това си решение градските старейшини отнеха дадената преди година възможност на фирмите сами да сключват договори за сметосъбиране и сметоизвозване и оттам многократно завишените размери на такса битови отпадъци на база на данъчната оценка. Определената по този начин такса е неприемлива в условията на финансово-икономическа криза, се посочва в молбата, депозирана от инж. Никола Митиков, изпълнителен директор на ЗММ „Стомана” АД. Той посочва и конкретните размери за доказателство: докато през 2009 г. такса смет е била в размер на 7 089 лв., то през 2010 г. дължимата такса на предприятието възлиза на 36 521 лв. Както се казва, разликата е очевидна.
Подобно разминаване в цифрите се получава и при двете фирми, стопанисващи хотелите „Данубе” и „Дръстър”. Ако през миналата година са плащали съответно 1853 лв. и 3552 лв. – то през настоящата година техният принос към общинския бюджет трябва да е съответно 71 706 лв. и 26 117 лв.
Местните парламентаристи приеха направеното предложение за възвръщане на статуквото, но то ще важи от 2011 година, тъй като Законът за местните данъци и такси не позволява на този етап да се прави подобна промяна.
Или казано по друг начин тази година жалващите се ще трябва да платят такса смет на община Силистра. 
В работата на сесията взеха участие областният управител д-р Владимир Янков и неговата заместничка Денка Михайлова

Избраха комисията за избор на омбудсман

Седемчленна комисия от общински съветници ще организира предварителния подбор на кандидатите за омбудсман на община Силистра. За неин председател бе избран Константин Стоилов, секретар - Васил Узунов и членове: Жеко Коев, Желязко Коев, Елка Петрова, Станислав Ковачев и Валентин Перчемлиев.
До 12 часа на 10 юни кандидатите ще могат да подават документите си за участие. По-късно същия ден ще бъде направена проверка дали явилите се отговарят на предварително определените изисквания и ще има събеседване. Допуснатите до финалната права ще бъдат подложени на гласуване от Общинския съвет.
Преди четири години община Силистра избра първия си омбудсман – Румяна Чанкова. Силистра е сред първите общини в страната, които имат своя обществен посредник. 
В свое обръщение към съветниците ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Силистра, което навършва 45 години, поискаха внимание и грижа за сградния си фонд, за да имат по-добри условия за обучение. Представителите на едно най-голямите училища в региона са участници в кръжоците по “гражданско образование”.

Кръстиха безименна улица в Калипетрово

Особено желание изпълни Общинският съвет в Силистра по молба на няколко бизнесмени. Съветниците дадоха име на досегашна безименна улица в село Калипетрово, съобразявайки се с предложения на 4 фирми, чиито офиси са на адреси на същата улица. Избраниците на народа се съобразиха с едно от 8-те предложения за име на улицата, за да могат да ползват номерацията й. Включително и със забележката: “имаме търговски връзки с чужди фирми, но името на улицата да се състои само от букви, включени както в кирилицата, така и в латиницата”. Така бизнесмените посочили, че са против в името на улицата да има букви като “ю, я, ч, ш, щ, ъ, ь”, за да не се затрудняват в превода.
Бизнесмените предложили и “примерни имена”, които ги удовлетворяват, по повод странното на пръв поглед  изискване. Сред тях са имена на 4 планини – “Сакар”, “Балкан”, “Пирин” и “Рила”; по един връх и река – “Ком” и “Дунав”; още – “Орел”, “Есен” и “Изток”.  Първоначално съветниците се обединили около името “Орел”, но в последния момент било докладвано, че “Ком” звучи най-кратко и “убедително”, което бе гласувано единодушно.


Отчитат проект “Социален асистент” и “Домашен помощник”

Седем социални асистенти и 21 домашни помощници са ангажирани към момента в рамките на реализиращия се общински проект ”Обгрижване на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора от община Силистра чрез дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Те обгрижват 60 лица, включително и деца с трайни увреждания. Грижите включват: помощ при поддържане на личната хигиена; помощ при поддържане на хигиената в обитаваната част от жилището; административна помощ; помощ при поддържането на социални контакти и др.
Общата стойност на проекта е 141 733,02 лв.
Продължителността му е 12 месеца – т.е. до 30.09.2010 г.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите хора на територията на община Силистра, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Участниците от Великденското математическо състезание си получиха наградите

На тържествена церемония в Центъра за работа с деца - Силистра участниците в ХVІІI Национално великденско математическо състезание от региона получиха своите грамоти и награди от директора на ОУ ”Отец Паисий” Камелия Рачева.
Състезанието се организира от Съюза на математиците в България и домакин за поредна година бе ОУ ”Отец Паисий”.
“Отново децата на област Силистра показаха едни изключителни резултати на математическо състезание. Радостното е, че тази година 512 ученика от областта се включиха в състезанието, като миналата година участниците бяха 318. С всяка изминала година ние се уверяваме, че в града ни се утвърждават едни бъдещи математици” - каза в словото си Камелия Рачева.
От името на ст. експерта по математика към РИО на МОН Катя Джанкова, Камелия Рачева приветства децата за постигнатите успехи и им пожела да продължават да показват все така успешно своите знания и умения в областта на математиката.
На тържеството присъстваха ученици, родители и учители.
Възпитаничката на Езиковата гимназия “Пейо Яворов” Никол Тодорова получи първо място в групата XII класове.
На първо място при първокласниците е Иван Неделчев от ОУ ”Отец Паисий” - Силистра, а Юмюгюл Чавдарова от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” от с. Сокол успя отново да задържи лидерството в своята възрастова група.
И този път учениците от групите по математика към ЦУТНТ се представиха повече от блестящо, като завоюваха 4 първи, 6 втори, 3 трети, 2 четвърти, 1 пето и 3 шести места. При най малките - Юмюгюл Емилова е първа, Джем Исмаил е втори, а Живодар Пламенов и Свилена Лазарова са трети. Те са за първа учебна година участници в школите към ЦУТНТ.
В трети клас - Виктор Димитров и Цветелина Куртева са първи с еднакъв брой точки, веднага след тях е Красимир Великов - втори.
При четвъртокласниците Александър Стоянов, Деян Кънев и Христо Аврамов са съответно на второ, трето и шесто място.
При петокласниците Андрей Тодоров, Росина Илиева и Михаела Папазова са съответно на второ, трето и шесто място.
Яница Миткова от шести клас е първа, а Станислав Стефанов е четвърти. И при най-големите Петър Скорчелиев е втори а Християн Стефанов е четвърти.
Учителите, подготвили учениците за състезанието, също получиха поздравителни адреси.
Всички участници бяха отличени с грамоти и малки подаръчета и обещаха и занапред все така усърдно да работят върху задачите по математика.


Младите пожарникари от ОСУ “Дръстър” станаха шампиони

Младежкият противопожарен отряд при Общинското спортно училище “Дръстър”- Силистра за втора поредна година стана победител в районното състезание “Млад огнеборец”, проведено вчера на стадион „Луи Айер”.  
Бъдещите огнеборци с ръководител младши инспектор Стайко Димитров от Районното управление „Пожарна безопасност и спасяване” надиграха безапелационно съперниците си и в двете състезателни дисциплини - “400 метра щафетно бягане с препятствия”  и “Бойно разгръщане на 100-метрова състезателна пътека”.
На второ и трето място се наредиха съответно отборите на ПГСУАУ „Атанас Буров” и ПГС “Пеньо Пенев”.
Общо девет отбора премериха сили в днешното състезание – шест от Силистра и по един от гр.Алфатар, с.Айдемир и с.Ситово.
Грамоти и предметни награди на всички участници връчи началникът на РУ „Пожарна безопасност и спасяване” главен инспектор Стоян Стойков.
За победителя в състезанието - ОСУ „Дръстър” предстои още едно предизвикателство - участие на областното състезание през май в Силистра заедно с победителите от общините Дулово и Тутракан - отборите на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Черник  и на СОУ “Васил Левски” – гр.Главиница. 

Дулово
Днес  е поредното заседание на Общинския съвет

Днес от 10 ч. в заседателната си зала общинските съветници в Дулово ще проведат 30-то си поредно заседание.
В предварителния дневен ред са предвидени 18 докладни записки с вносител Гюнер Рамис, кмет на Община Дулово. Сред тях са:  приемане Годишен план за приватизация за 2010г; Предоставяне на общински имоти-мери и пасища за ползване от собственици на селскостопански животни през 2010г; Откриване на процедура за приватизация; Отменяне на Наредба № 7 за предоставяне на концесии; Приемане на актуализирана Наредба № 14 зареда и условията за поемане на общински дълг; Приемане изменение към Наредба № 9 за определя не на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост; Субсидиране на „МБАЛ-Дулово” ЕООД; Утвърждаване на самостоятелна маломерна паралелка в ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Правда.
Останалите докладни са за ликвидиране на съсобственост и разпореждане с имоти частна общинска собственост.
Последната точка е за текущи въпроси.


Първо място на СНЦ “Дунавски клуб” в  Международна регата “София Пролет 2010”

Екипажите на СНЦ “Дунавски клуб” се завърнаха с успехи от Международната регата “София Пролет 2010”. Регатата се проведе в периода 23 – 25 април на язовир „Искър". На базата на домакина на състезанието - ЦСЯК "Академик" (София), яхти от класовете "Оптимист", "Кадет", "420", "Лазер 4.7", "Лазер Радиал", "Лазер Стандарт", "470", "Иксилон" и "F 18" се надпреварваха в общо девет гонки, по три във всеки състезателен ден.
В клас 420 участваха учениците Теодор Орлинов  и Кристиян Чавдаров от СНЦ „Дунавски клуб” – гр.Силистра с треньор Красимир Коцев като успяха да завоюват първото място.
В клас ”Ипсилон” учениците Емил Кръстев и Велин Харизанов успяха да се класират на шесто място.
“За трета поредна година участваме в този вид състезания,  като първата година се класирахме на второ място и сега успяхме да се преборим с опонентите си и спечелихме първото място в клас 420 и шесто място в клас Иксилон. Екипажите ни за поредна година доказа, че успява на надгражда своите умения и може да покаже много повече в този спорт” - разказа треньорът им Красимир Коцев  и допълни, че предстоят още седем регати от календара на Българската федерация по ветроходство, но поради финансови затруднения може да ги пропуснат.
В състезанието взеха участие 85 състезатели от 17 клуба с 54 яхти от България, Македония и Румъния. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар