Бр.72/20 април 2010 г.

Кутев: “Коалицията на ГЕРБ със Синята коалиция е добър ход за България”

„Коалицията на ГЕРБ със Синята коалиция е добър ход за България”, заяви вчера пред журналисти в Силистра червеният депутат Антон Кутев. 20 дни обаче имал Бойко Борисов, за да се реши на общо управление с Иван Костов. Ако бил на мястото на Командира, Кутев щял да постави „тежки условия”, като настояване за вицепремиер, както и министри на икономиката и финансите, за да прави цялата икономическа политика. Костов щял за една година да оправи икономиката ни. Не станела ли коалицията до средата на май, секретарят на БСП потвърждавал прогнозата си, че е голяма вероятността Симеон Дянков да бъде сменен до края на юни, както и че ни очакват извънредни парламентарни избори до март 2011 г. Те обаче щели да преподредят дневния ред на обществото, вкл. и защото ще бъдат преди президентските и местните избори същата година.
Нова вълна за обсъждане на възможността есенният конгрес на БСП да бъде отчетно-изборен, бе другата вътрешно-партийна прогноза на Антон Кутев. Той с нетърпение чакал 21 април, за да научи тезите на Татяна Дончева за проекта „Движение 21”, както и хората, които ще го представляват, редом с нея.
Според Кутев „деликатна случайност е, че 116-те млн. лева, дадени от „Сименс” за новите паспорти, са в СИБАНК”. Той припомни, че 35% от продадените на борсата компенсаторки на бившата БТК преди 8-9 години са минали също през банката, управлявана от Цветелина Бориславова, когато Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР. Както и че, по негова информация, от 1 април сметките на АЕЦ „Козлодуй” отново са при нея.

От днес в Силистренско започва разпръскването на ваксинални примамки за чума по дивите свине

От днес в Силистренско започва разпръскването на ваксинални примамки за чума по дивите свине, съобщиха от Районната ветеринарно-медицинска служба в Силистра.
Осигурени са 18 400 ваксинални примамки, които ще бъдат разпръснати през пролетта, лятото и есента
В края на миналата година се въведе карантина, след като бе установена чума при изследванията на проби от умряло диво прасе в местността “Боблата” в Тутраканската община. Местността е в пределите на държавното ловно стопанство "Каракуз".
Карантината не е отменена. Определени са две карантинни зони - трикилометрова предпазна до тутраканското село Шуменци и десеткилометрова надзорна, в която са включени селата Търновци, Старо село, Сяново, Антимово, Белица и гр. Тутракан.


В РИМ - Силистра няма подадени заявления от колекционери

В Регионалния исторически музей /РИМ/ в Силистра няма подадени заявления от колекционери за предмети с научна и художествена стойност, каза директорът на музея Иван Бъчваров.
Той опроверга и публикации, че в Силистра експертна оценка са поискали 17 души.
Според Бъчваров в музея не е получена официална информация за удължаване на срока, в който колекционерите могат да декларират притежаваните от тях ценности.
Силистренският край е един от районите с богато културно-историческо наследство, с което понякога недобросъвестни хора злоупотребяват. В края на март в с. Айдемир служители на ГДБОП разкриха канал за вътрешен трафик на културни ценности от Силистра към София.

Четири общини ще участват в проект за газификация

Четири от седемте общини на Силистренска област имат решения за включване в проект за газификация на района, който ще бъде осъществен от “Ситигаз България” АД, дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ „Групо Сочета Газ Римини" АД.
Това съобщи представителят на дружеството в Силистра инж. Емил Гойчев.
Освен Силистренска община  решения за участие в проекта са взели и общините Алфатар, Главиница и Дулово, уточни Гойчев.
Със Силистренска община се разработват програма и генерална схема за газификация, които те ще бъдат предложени за обсъждане в Общинския съвет. След съответните процедури трябва да започне подготовката на работните проекти. Според прогнозите първият етап на газификацията на Силистра може да завърши в края на 2011 година. С газ ще се захранят първо индустриалните зони, сградите на държавни и общински институции, детски градини и учебни заведения, част от битовия сектор. Газта ще се доставя по осемдесеткилометров газопровод по трасето Добрич-Силистра, чието изграждане е поверено на “Булгартрансгаз”.
Въз основа на решенията на останалите общини “Ситигаз България” АД ще подготви документи за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, която от своя страна трябва да вземе решение за присъединяването им към газификационния лиценз на община Силистра.
Където населените места са малки, се предвижда през първите 1 – 2 години да се извършват локални доставки на природен газ. След това в размките на 3-4 години на база реална консумация на газ населеното място ще бъде захранено и с тръба.
“Ситигаз България” има лиценз за газоразпределение в регион Тракия. Но след като придоби собствеността на притежаващото лиценз за снабдяване и разпределение на природен газ в Силистренска община акционерно дружество “Сигаз”, получи възможност да прехвърли дейността си и в Северна България.
  

СИЛИСТРА - ДОМАКИН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ”

Представители на 34 дунавски общини от България ще гостуват в Силистра на 22 и 23 април. Те ще участват в Общото събрание на най-голямата регионална организация в България – Асоциацията на дунавските общини (АДО) „Дунав”.
Събитието ще премине в две сесии. През първия работен ден ще бъдат отчетени дейността и изпълнението на бюджета на организацията за 2009 година, ще бъде разгледан финансовият план за 2010 – 2011 година и ще се проведе избор на нови ръководни органи. Втората сесия ще бъде посветена на работата по оперативните програми и на международното сътрудничество. Очаква се в дискусиите да се включат министърът на околната среда и водите Нона Караджова, нейната заместничка Ивелина Василева, заместник-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и на финансите – Владислав Горанов. В събитието ще участват също кметове на румънски дунавски общини.
АДО „Дунав” провежда отчетно-изборното си събрание в Силистра по покана на кмета Иво Андонов – член на Управителния съвет на организацията.

Населението на област Силистра се стопява

Населението на областта се е стопило с 1 462 души само за една година, сочат данните на НСИ. От 129 121 души в края на 2008 година, в края на миналата година жителите на Силистренска област са останали 127 659.
В общия брой на населението жените продължават да са по-голямата част от него (50.9%) и на 1 000 мъже се падат 1 035 жени.
Обратна тенденция на разпределение на населението по пол - мъжете да са повече от жените, има в трите малки общини в областта: Алфатар – 52.1%; Кайнарджа – 52.2% и Ситово – 50.2%.
В края на 2009 г. в градовете на област Силистра живеят 57 576 души, или 45.1% от населението на областта, а в селата – 70 083 (54.9%).
През 2009 г. като следствие от механично движение на населението в област Силистра са се заселили 2 369 души, а са се изселили от областта 3 150 души – с 277 повече от 2008 г. В резултат на отрицателния механичен прираст, населението на региона намалява със 781 души. Спрямо 2008 г. отрицателният механичен прираст е по-малък с 231 души.

Нараства раждаемостта в Силистренско

Продължава нарастването на броя на ражданията в областта и повишаване равнището на раждаемостта. Регистрираният брой живородени деца през 2009 г. е най-голям за последните 12 години, а коефициентът на раждаемост е на равнището от 1994 година. През изминалата 2009 г. в област Силистра живородените деца са 1 245, което е с 54 повече в сравнение с предходната година. Коефициентът на
раждаемост е 9.7 ‰ и е по-нисък от този за страната с 1.0‰. С най-висок коефициент на раждаемост са областите: Сливен (13.8‰), Варна (12.7‰), Бургас и София – столица по (12.3‰), съответно с най-нисък коефициент на раждаемост са Видин (7.8‰), Смолян и Кюстендил по (8.4‰).
От всички живородени в област Силистра през 2009 г. 638 са момчета, а 607 – момичета.
Средната възраст на жените при живородените деца е 25.2 години.
През 2009 г. средната възраст на жените с първородено дете е 23.3 години, а на жените с второ – 26.8 г. От живородените деца през 2009 г., 50.2% или 625
деца са първи на майката, а 414 - второ дете.
В областта са регистрирани и 26 многоплодни раждания, като 14 от тях са в община Силистра. Съответно в градовете на областта живородените деца са 494, а в селата - 751 деца.
От общините в областта с най-висок коефициент на раждаемост са община Кайнарджа – 16.9‰ и община Дулово – 12.7‰.
През 2009 г. в област Силистра има намаление на броя на сключените бракове. Броят на регистрираните юридически бракове в областта са 377, като бракоразводите са 187.

3 жалби от граждани проверява РЗОК - Силистра

През първото тримесечие на 2010 година в Районната здравноосигурителна каса - Силистра са постъпили 3 писмени жалби от здравноосигурени лица, една от които е препратена от Районния център по здравеопазване за вземане на отношение по компетентност.
По две от жалбите контролните екипи на РЗОК вече са извършили проверки, а по третата такава предстои.
В първата постъпила жалба се съдържа оплакване за неправомерно включване в пациентна листа от общопрактикуващ лекар. Проверката показа, че жалбата е неоснователна.
Втората жалба, която след проверка се установи, че е основателна, е във връзка с неправомерно заплащане на потребителска такса от здравноосигурено лице.
За първото тримесечие на миналата в РЗОК - Силистра са постъпили също 3 писмени жалби, а за цялата 2009 година броят им е бил 18.
В Районната здравноосигурителна каса на място и по телефона ежедневно отговор на въпросите и проблемите си намират заинтересовани граждани.
Във връзка със здравноосигурителния статус често гражданите желаят да установят какъв е той и да получат разяснение на възможностите за възстановяване на здравноосигурителни права. Това са въпроси от компетентостта на НАП и гражданите биват насочвани към тази институция.
Относно оказване на първична извънболнична медицинска и дентална помощ гражданите се интересуват от: периодите и възможности за преизбор на личен лекар; дейностите по програмите „Детско здравеопазване” и „Майчино здравеопазване”; обем на профилактичния преглед за лица над 18 г., има ли лимит за здравноосигурените граждани за броя на направленията, които могат да им се издават годишно/ месечно; обем и доплащане на денталните дейности; издаване на болничен лист, продължаване на болничен лист, подготовка за явяване пред ТЕЛК; назначаване на МДД предвид предстоящо планирано болнично лечение.
Относно оказване на специализирана медицинска помощ гражданите се интересуват от: обем на диспансерните пакети при различните хронични заболявания; валидност на направленията за консултация и съвместно лечение и възможности за провеждане на вторични прегледи; издаване на направление за изпълнител на специализирана медицинска помощ и др.
Честите въпроси, свързани с провеждане на болнично лечение, касаят: информация за срок на болничен престой по клинична пътека; заплащане (доплащане) на лекарствени продукти и консумативи при болнично лечение по клинична пътека; провеждане за рехабилитация по линия на Здравната каса– координати на санаториуми, условия за постъпване.
Заради членството на страната ни в Европейския съюз изключително много граждани се интересуват от възможностите да им бъдат издадени документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права в останалите европейски държави. Така също те търсят информация за обема на здравната помощ, която могат да получат на база на тези документи.
В РЗОК постъпват и запитвания, които са от компетентостта на други институции. В тези случаи гражданите биват насочвани към тях, за да могат да получат отговор на въпросите и проблемите си.
ГОРЕЩИЯТ ТЕЛЕФОН НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СИЛИСТРА Е: 086/ 812 - 144.
Писмени жалби към Районната здравноосигурителна каса - Силистра могат да бъдат изпращани на адрес: гр. Силистра, ул.”Партений Павлович” №3 или в деловодството на институцията.
След известно прекъсване наскоро започва да функционира офиса на Районната здравноосигурителна каса- Силистра в гр. Тутракан. Жалби и сигнали от жители на Тутраканска община не са постъпвали.


Възпитаничка на ОУ “Хр.Смирненски“ спечели специална награда от национален конкурс

10-годишната Жулияна Георгиева от ОУ “Христо Смирненски“ в град Дулово бе отличена със специална награда на провелия се в град Панагюрище Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“.
„Наградата й бе връчена лично от председателя на журито композиторът Хайгашот Агасян“- сподели Доротея Тотева, вокален педагог в дуловското училище.
Жулияна е била единствения представител от Североизточна България в конкурса за индивидуални изпълнители и е била отличена за изпълнението на песента „Аз съм българче“.
450 деца от над 20 града от страната са били в Панагюрище на 17 и 18 април, за да участват в Шестия национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен “Родолюбие”. Шестото издание на фестивала се посвещава на 160-годишнината от рождението на Иван Вазов, чиито стихове “Всичко българско и родно любя, тача и милея” са мото на фестивала. Фестивалът “Родолюбие”е в националния календар на Министерството на образованието, младежта и науката и в него участват деца и младежи от 7 до 18 години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар