Бр.204/27 ноември 2009 г.

Курбан Байрам

Повод за преклонение, радост и подобряване на взаимоотношенията между хората

Ленар НУРИ


Днес с празнична молитва /намаз/ и с жертвоприношения в ранната утрин мюсюлманите отбелязват началото на празника Курбан Байрам /Аид ал Адха/.

Празникът е един от най-големите в ислямската религия, продължава четири дни и с него се почита паметта на мъртвите.

Според традицията и принципите на исляма всеки може да даде курбан, а за по- заможните това е задължително. Жертвеното животно/ овен, теле или крава/ се дели на три части: с едната се посрещат гостите, втората задължително се раздава на бедни съседи и на нуждаещите се, а третата остава за семейството.

Вярващите се подготвят за байрама дни по рано, като избират виторог овен, който къносват и окичват с панделки или с цветна прежда, за да се разбере, че е предназначен за курбана.

Религиозният празник повелява след молитвата близките на починалите да посетят гробовете им. В първия ден Курбан Байрам се празнува с най-близките. На този ден по-младите искат прошка от по-възрастните.

Според исляма празникът е време и за радост, както и за размисъл за земния и за отвъдния живот, защото в исляма празниците винаги са след извършване на определен ибадет (служба). След него започва празникът, който е вид награда. И в отвъдния живот вярващите ще получат наградата от Аллах Теаля, заради това, че в този живот са изпълнили своята мисия.

През тези дни на преден план излиза и взаимната помощ между мюсюлманите - богатите са задължени да колят курбан и така подпомагат бедните. Това също е в името на Всевишния, което показва, че те прилагат неговата заповед във всеки аспект на техния живот.

Накратко казано, мюсюлманският празник Байрам е повод за преклонение пред Аллах, радост и подобряване на взаимоотношенията между хората.

Байрамът е ден на щастие. В този ден не трябва да има и най-малки поводи за неразбирателство.

Нехат КАНТАРОВ: Да сме сплотени и да се обичаме!

Калина ГРЪНЧАРОВА


Поводът да разговаряме с председателя на ОбС на ДПС - Тутракан Нехат Кантаров е подкрепата на групата съветници от ДПС при прегласуване на върнато от областния управител решение №452 на Общински съвет - Тутракан отнасящо се до приета промяна в План-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването за настоящата година и предстоящите празници, както и работата на Фондация „Подай ръка”, която той оглавява.


- Защо групата на ДПС подкрепи прегласуването на върнатото от областния управител решение за промени в План-сметката за сметоизвозване?

- Не знам дали областният управител е имал основание да върне решението, но и друг път съм казвал – ДПС ще подкрепя специално за сметта, каквото е необходимо да се направи и да е чист града ни. Не трябва да има проблеми със сметосъбирането, затова решихме, че областният управител няма основание да върне решението. Ние не сме посочили някакви допълнителни пари - те са налице, а сме посочили една сума за извозването до депото в Русе. Средствата, които бяхме определили за извозването по-рано са нищожни, а фирмата, за да извърши дейността, трябва да е подплатена с необходимите средства.

- Какъв се очертава новия политически сезон за Общинския съвет?

- Добре работи Общинският съвет, но на последната сесия доста съветници отсъстваха, може би имат уважителни причини. И понеже нямаше необходимия кворум, някои точки отпаднаха, понеже там се изискваше мнозинство от 2/3. Но това е нормално. Има и промени в Общинския съвет, създаде се нова група – независима, от съветниците Мариан Ганев, Мирела Станкова и Кемал Шахин. Председател е Мирела Станкова. Няма да се учудя, ако през следващите месеци излезе и друга група.

- Да не би групата на ДПС да се разцепи?

- Не, ние имаме достатъчно голяма група, но ГЕРБ остана без група, защото са двама, а според Правилника, за да се сформира група са необходими 3-ма съветници. Вижте, и десет групи да се създадат, важното е Общинският съвет да работи.

- Предлагам Ви да преминем от политиката към предстоящите празници и свързаните с тях филантропски чувства. Вие сте председател на фондация „Подай ръка”, която се занимава с благотворителност. В момента тече кампанията за набиране на средства за лечението на 15-годишната Анелия Мирославова. Ще се включите ли? Какви други идеи в тази насока имате?

- Всяка година по традиция преди празника Курбан Байрам във всички джамии в общината правим ритуала „мевлит”. Подготвили сме храна, пакети, за да могат хората в тази криза да изкарат нормално празника на трапезата. Нашият кандидат в изборите Николай Николов също е подготвил пакети за празника, които ще бъдат раздадени.

Под егидата на Общината ще има концерт на 30 ноември в читалището. Там ще изявят самодейци от читалищата и ОДК, които ще представят български и турски фолклор. Така ще видим как се готвят нашите деца през сезона и както се казва, може да преценим добре ли се харчат парите на данъкоплатците в тази сфера. Освен това, веднага след Байрама, фондацията има идея за благотворителна кампания за набиране на дрехи за деца и възрастни и преди Коледа ще ги раздадем на социално слаби хора.

Предвиждаме фондацията да подпомогне и кампанията за набиране на средства за лечение на Анелия Мирославова, която страда от синдром на Паркинсон. В магазини в града и по селата ще поставим касички, а отделно ще работим и с местния бизнес все тази посока. Вярвам, че ще съберем средства и ще помогнем на детето. Досега ние сме подпомагали лечението и на други деца, младежи и по-възрастни хора и смятам, че това вече става традиция.

В с. Цар Самуил има също едно младо момче с проблеми в ставите и е наложителна операция, сложна и скъпа, а сумата е непосилна за родителите. Смятаме да ангажираме и нашите депутати от ДПС, за да го настаним в Правителствена болница за операция. Те винаги са ни помагали и този път съм сигурен, че ще се отзоват.

Вярвам в солидарността на хора, независимо от религиозни и партийни различия, защото на всеки може да се случи. Затова и Фондацията работи в тази насока. В началото на следващата година смятаме да кандидатстваме към социалното министерство за извършване на социални услуги, като „личен асистент” например.

Използвам случа, от свое име, от името на Фондация „Подай ръка” и от името на ДПС, да благодаря на всички за показаното усърдие и работа по време на изборите, за показаните отлични резултати, да ги поздравя с настоящия празник Курбан Байрам, да им пожелая крепко здраве, щастие и благоденствие във всяко семейство! Нека все така да бъдат добронамерени и усмихнати, макар че кризата е голяма. Нека да сме сплотени, да не се мразим, а да се обичаме!

Искам да благодаря сърдечно на народния представител Гюнай Сефер, на Бейхан Сопен и на Николай Николов, които винаги са ни помагали при решаването на проблеми от всякакъв характер и се включват активно в нашите инициативи.

Да са живи и здрави!


Детска академия направиха в ОУ “Отец Паисий”


“Детска академия” направиха в ОУ „Отец Паисий” в Силистра. Това стана по проект на стойност 87 895 лв., който е финансиран по ОП „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС, съобщи директорката на училището Камелия Рачева.

Проектът включва пет форми, по които учениците могат да се занимават и да развиват своите способности. Това са “Математикознайко”, “Традициите вчера и днес”, “Краезнание и фолклор”, “Изкуства” и “Физкултура и спорт”.

Проектът ще продължи 12 месеца, но идеята е създадените форми да бъдат запазени във времето и да продължат да се развиват. Към различните “институти” ще се организират ателиета, клубове, кръжоци, школи и състави за работа по интереси.

Детска академия ще се управлява от Административен съвет, а длъжността директор ще се изпълнява от седмокласничката Атина Николаева. Тя е избрана на този пост с единодушното съгласие на своите съученици. Неин заместник ще бъде Деница Добрева, а секретар - Надежда Гочева.

“Математикознайко” ще засили усвояването на знанията на децата по математика. Ще бъдат организирани групи от II до VII клас със засилено усвояване на математика. Учениците ще могат да участват в състезания. В работата на тази група ще вземат участие и двама хоноровани преподаватели, които готвят националния отбор по математика. Те ще имат две сесии на работа с учениците от “Математикознайко”. Първата ще започне работа през януари, а втората – през март. Сесиите ще се провеждат в събота и неделя. По време на лятната изследователска школа заниманията с децата ще продължат пет дни. Те ще бъдат съвместни с ученици от националния отбор по математика, заедно с техните преподаватели.

В “Традициите вчера и днес” децата ще се занимават с активното участие на преподавателя от Корпуса на мира Марта Потер. Нейна е идеята да се изследват паралелно обичаите на двата народа в България и САЩ. В този институт учениците ще могат да се запознаят с кулинарните традиции и типичните празници в двете страни. Ще се наблегне на ползите от здравословното хранене, като общуването с децата ще става предимно на английски език и това ще им помогне да го усвоят по-добре.

Преподавателите по история и музика ще разкрият на учениците тайните на българското “Краезнание и фолклор”. Децата ще могат да се запознаят с историята на родния Добруджански край, както и историята на образованието и мястото на ОУ “Отец Паисий” в него. Още повече, че през следващата 2010 година училището ще чества своята 150-годишнина.

Другият аспект от работата в този институт ще бъде съхраняването на автентичния добруджански фолклор. В помощ на събирателската дейност на децата ще бъде композиторът Петър Крумов, един от най-големите специалисти по добруджански фолклор.

В групата по “Изкуства” ще работят за естетизирането на вътрешното пространство в училището. В кръжока по ръчно тъкачество и плетива децата ще могат да се научат как да изработват сами красиви модели от този занаят. В този раздел ще отвори врати и Детско театрално студио към училището. Своите способности ще усъвършенства и мажоретният състав с неговия малък и голям състав. Целият придобит опит по време на заниманията децата ще демонстрират по време на Фестивал на приложните изкуства, който ще се проведе в рамките на проекта.

В Академията ще се развива и институт по “Физкултура и спорт”. В него ще се сформират няколко групи по баскетбол, футбол и волейбол. Тези тренировки ще се водят от учителите в допълнителния час по физкултура. Причината да се заложи в проекта такава дейност, е високият ръст на гръбначните изкривявания, който е регистриран сред учениците при изследванията миналата година. Ще функционират още и клубове по шахмат и източни бойни изкуства. В края на проекта “Детска академия” ще се проведе Спартакиада, в която ще се изявят децата, записали се да спортуват.

“Целта на проекта е да се направи училищният живот по богат, пълноценен и разнообразен чрез организиране на различни извънкласни и извънучилищни дейности, като те са съобразени и с интересите на учениците”, сподели ръководителят на проекта Камелия Рачева. Според нея това ще увеличи възможностите за откриване на талантите на учениците чрез изграждане на клубове, кръжоци и секции. От друга страна това ще послужи и за обогатяване и осъвременяване на базата, която те ползват в училището. Проектът ще спомогне децата да се изявяват в летни лагери, училищни празници и фестивали, състезания.


Трийсет процента от подрастващите в Силистренско с проблеми в теглото


Под мотото „Плодове и зеленчуци за здраве“ до 29 ноември в Силистренско се провежда Националната седмица за борба със затлъстяването. Тя се организира за четвърти пореден път. Кампанията е под патронажа на д-р Румяна Желева, министър на външните работи на Република България и Румяна Нейкова, олимпийски шампион по гребане. Седмицата включва дискусии по темата за здравословното хранене, разпространение на информационни материали, безплатни измервания за оценка на индекса на телесна маса и консултации със специалисти по хранене и диети, спортни състезания, изложби и др., съобщи д-р Виолета Славова, началник отдел „Опазване на общественото здраве“ в РИОКОЗ - Силистра

Нездравословният модел на хранене и ниската физическа активност са важни фактори за наблюдаващата се тенденция на увеличаване честотата на свръхтеглото и затлъстяването сред населението, включително и при децата, сподели д-р Славова, базирайки се на изследвания, проведени както на национално, така и на местно ниво. По последни данни на РИОКОЗ Силистра 30 % от децата в областта между 7-18 години са с наднормено тегло, от които 17 % са със затлъстяване, а 13 % са със свръхтегло.

Наднорменото тегло се оказва проблем при децата в България още от най-ранна детска възраст. При националното проучване на храненето на кърмачета и деца до 5-годишна възраст, проведено през 2007 г., се установи, че 8% от децата от 1 до 5 години са със свръхтегло, а 2.8% са със затлъстяване. Това налага спешни и ефективни мерки за положителни промени в храненето и увеличаване на физическата активност на подрастващите.

Акцент в тазгодишната кампания е поставен на ролята на училището за създаване на здравословен модел на хранене. Д-р Славова уточни, че в момента текат проверките по спазването на регламента на Наредба №37 на МЗ за здравословното хранене на учениците. Очаква се проверката да приключи до средата на декември.


Нов конкурс за управител на ДКЦ в Силистра ще бъде проведен през месец януари


Това решиха вчера местните парламентаристи, след като приеха предложението на общинския съветник Константин Стоилов - председател на постоянната комисия по местно самоуправление в Общинския съвет, за прекратяване на досегашния конкурс и откриване на нова процедура.

Припомняме, че с решение от месец септември т.г. Общинският съвет обяви конкурс за избор на управител на ДКЦ 1 - Силистра ЕООД и бе определена и комисия, която да проведе конкурса. По информация на комисията явилите се кандидати за конкурса са били двама - д-р Вилияна Цончева и д-р Силвия Славова.

Тъй като обаче конкурсът не е бил обявен по надлежен ред, не е бил обявен и в един национален и един регионален ежедневник, което е изискване съгласно наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения.

Според председателя на комисията Константин Стоилов този факт опорочава процедурата и е достатъчно основание тя да бъде прекратена.

Новата дата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично консултативен център-1” е 15 януари 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар