Бр.215/14 декември 2009 г.

Правителството дава 10 000 лева за ремонт на църквата в Смилец

 

Над 200 000 лева е общата сума, която правителството отпуска за неотложни ремонтно-възстановителни работи на 30 православни, католически и мюсюлмански храмове в страната.

Средствата са в рамките на държавната субсидия за вероизповеданията за ноември тази година и се осигуряват чрез дирекция «Вероизповедания” към МС. С парите ще бъдат извършени неотложни ремонти на православни храмове в осем епархии в страната, две католически църкви и две джамии.

Десет хиляди се отпускат на църквата в село Смилец, община Силистра.

Явно обаче в прессъобщението на Министерския съвет има грешка, тъй като е упоменато, че средствата са за възстановяване на храма „Преображение Господне”, а новопостроената от дарения църква в силистренското село Смилец се именува „Св. Йоан Кръстител”. Предстои да стане ясно дали става въпрос за един и същи православен храм.

 

 

Създават ателие за изработка на национални костюми, като модел на социално предприятие

 

В края на миналата седмица Сдружение Народно читалище “Св. св. Кирил и Методий” заедно с партньорската организация Сдружение “Свят за всички” – Силистра, представиха проект “Създаване на ателие за изработка на национални костюми, като модел на социално предприятие”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия , Пилотна фаза”. Продължителността на проекта е 12 месеца като финасовият ресурс възлиза на 87 214 лв.

С реализирането на проекта се цели подобряването на качеството на живот на хора в неравностойно положение и преодоляване на социалната им изолация. Създаването на успешен модел на социално предприятие ще допринесе за постигане на социална и трудова интеграция на хора с увреждания от Силистра. 12 безработни лица с физически увреждания ще бъдат включени в разработката на национални костюми, като за целта те ще бъдат предварително обучени. Ще се обзаведе и оборудва Ателие в сградата на читалището, каза ръководителят на проекта Росен Атанасов.

В процес на реализация на проекта ще се изготви бизнес стратегия за развитието на социалното предприятие, като ще се проучат и анализират нуждите, ще се направи връзка с конкретни фирми, занимаващи се с такава дейност. Очаква се провеждане на три срещи- сесии за публично обсъждане на наличните предпоставки, възможностите за развитие, съществуващите обективни и субективни ограничения и рискове в процеса на развитие на социалната услуга.

Ще бъде организирана и пътуваща изложба за популяризиране сред туристите и гостите на региона на културно историческото наследство, бит обичаи, традиции и дейности на социалното предприятие.

С реализацията на проекта социалното предприятие ще запълни пазарна ниша, комбинирайки пазарните механизми със социалната полза. Чрез заложения иновативен подход, стремежът е да се подпомогнат нуждите на лица с увреждания от Силистра, за трудова заетост и социално приобщаване, чрез придобиване на умения, които ще им осигурят възможност за равно включване, разработване и прилагане на решения, съобразени с техните итереси и лична инициативност- каза техническият сътрудник по проекта Галя Иванова.

На представянето на проекта присъстваха представители на сдружения на лица с увреждания от община Силистра, неправителствени организации, работещи в областта на социалното подпомагане, местни общински и държавни институции - Общинска администрация - Силистра, Дирекция “Социално подпомагане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар