Бр.214/11 декември 2009 г.

 

Представиха темата на конкурса EDEN за нови туристически дестинации

 

Темата на националния конкурс EDEN`2010 бе представена в Силистра. EDEN е проект за отлична туристическа дестинация по програмата на Европейската комисия „Нови индустрии, туризъм и корпоративна социална отговорност". За 2010 година темата е „Водата - извор на живот и благоденствие".

Целта на инициативата е малки населени места, области, територии или природни феномени да станат притегателен център за туристи. „ЕК иска да направи нова туристическа карта на Европа от малко познати места, които имат потенциал за развитие", каза Анелия Крушкова - ръководител на проекта EDEN за България.

Спечелилият конкурса във всяка отделна страна няма да получи финансиране, а рекламна кампания за дълъг период от време като туристическа дестинация в ЕС. Идеята е да бъдат пренасочени туристическите потоци, които посещават големите европейски курорти, към нещо ново и непознато, обясни Крушкова.

С проекти могат да участват общини, НПО, отделни физически лица, частни фирми, читалища, музеи, висши училища или комбинация между няколко институции.

В България конкурсът се провежда за трета година. Предишните победители са община Белоградчик с феномена Белоградчишки скали и община Белица.

Миналата година в конкурса е имало 20 кандидати от България

 

 

20 заповеди за спиране на експлоатацията на обекти с обществено предназначение

 

316 проверки на обекти с обществено предназначение – хранителни и нехранителни, са извършили през месец ноември здравните инспектори от дирекция "Здравен контрол" към РИОКОЗ - Силистра.

За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 73 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

За извършени нарушения са съставени и връчени 10 акта – на физически и юридически лица. Издадени са 7 наказателни постановления на обща сума 2500 лева. За извършени нарушения са връчени и 20 заповеди за спиране на експлоатацията на обекти или на дейностите в тях.

Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 15 лица.

 

Не са констатирани отклонения от нормите на водите за питейно-битови нужди в региона

 

Водни проби от 23 населени места в областта са взети през ноември. Изследвани са 25 броя водни проби питейна вода, взети от консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели. Отклонения от нормите не са констатирани.

Броят на изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели е 25 броя. Отклонения от нормите не са констатирани.

Изследвани са и две проби питейна вода от местни водоизточници по химични и микробиологични показатели. Отклонения от нормите не са констатирани.

През изтеклия период за обективизиране на държавния здравен контрол са взети 271 проби за химичен и микробиологичен анализ.

 

124 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти са извършили специалистите от РИОКОЗ – Силистра

 

Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол" към РИОКОЗ – Силистра са извършили 124 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.); Инспекцията е във връзка с изпълнение изискванията на наредбата, забраняваща тютюнопушенето в лечебните заведения.

В 11 обекта (амбулатории на лични лекари, детски и социални заведения) е извършен противопаразитологичен контрол, относно изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на малария, ехинококоза и други паразитози.

В 27 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол. Взети са 300 проби от ръце, инструменти, апаратура, постелъчно и работно облекло, външна среда и др., удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравни и лечебни заведения. Установени са 24 проби с незадоволителен резултат (8 %). При извършен противопаразитологичен контрол на детски и социални заведения от областта са взети 94 проби. Установено е 1 дете с ентеробиоза.

За констатирани при проверките нарушения инспекторите от отдел "Противоепидемичен контрол" са връчили 26 предписания с мерки за подобряване на противоепидемичния режим и за изследване на контактните в заразните огнища. Съставен е 1 акт за административно нарушение и 1 наказателно постановление. На един обект е връчена заповед за спиране на експлоатацията, във връзка с неспазване на санитарно-хигиенния режим.

Извършени са епидемиологични проучвания на 55 болни с различни заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки в заразните огнища.

В Имунизационния кабинет на РИОКОЗ са извършени имунизации на 11 лица с 11 приема на различни ваксини (комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и противогрипна ваксина Инфлувак).

 

Увеличава се заболеваемостта от остри вирусни хепатити

 

В съответствие със сезонната динамика се увеличава заболеваемостта от остри вирусни хепатити, съобщават от РИОКОЗ - Силистра. През месеца са регистрирани 15 болни - 14 с хепатит тип А и 1 с хепатит тип В. На този етап 2/3 от болните с хепатит А са от община Дулово. Двама от болните са от едно семейно огнище, един е контактен на болен от предходния месец, а останалите случаи са спорадични. Предписани са необходимите противоепидемични мерки, свързани с изследване на контактните и спазване на добър дезинфекционен режим в засегнатите огнища.

 

Противогрипна ваксина Инфлувак предлагат в РИОКОЗ срещу новата вълна грип, която се очаква скоро

 

Имунизационният кабинет на РИОКОЗ - Силистра все още разполага с количества от противогрипна ваксина Инфлувак. Тези, които не са се имунизирали срещу сезонните грипни вируси за сезон 2009/2010, могат все още да го направят, за да се предпазят от заразяване по време на новата вълна сезонен грип, каквато се очаква през месец януари-февруари 2010 г., съобщиха от РИОКОЗ – Силистра.

Както е известно, в края на месец октомври заболеваемостта от остри респираторни заболявания отбеляза бързо възходящо развитие, в резултат на което през първата седмица на месец ноември достигна пикова епидемична стойност от 490 на 10 хиляди население. Епидемичната заболеваемостта се задържа в две последователни седмици, в които се разпоредиха мерки за ограничаване разпространението на ОРЗ и грип.

От общо 69 изследвани проби при 28 е потвърден резултат за новия грипен вирус А (Н1N1). Според специалистите от РИОКОЗ този висок относителен дял потвърждава интензивната циркулация на новия грипен вирус.

С усложнения след грипна инфекция са починали двама болни. И при двата случая усложненията са настъпили поради късно реализирана хоспитализация и забавяне на лечението с антивирусни препарати, по причини от личен характер.

 

Трима нови длъжници вписа НАП - Силистра в регистъра

Още три фирми от Силистренско бяха включени през ноември в публичния регистър на длъжниците на НАП. С най-голям дълг сред тях е фирма «Титан - 59» от Айдемир, която дължи на хазната 60 хил. лв. В първия списък на длъжниците, които са с неуредени публични задължения над 5 хил. лв. и нямат обезпечение за тях, се нареди и «Стронгбеар» ЕООД от Дулово, със задължение в размер на 37 092 лв. Третият нов длъжник е «Грация-88» ЕООД, Силистра, с неиздължение към бюджета от 18 722 лв.

Две фирми са заплатили дължимите от тях данъци и осигуровки и са отпаднали от публичните списъци на длъжниците към НАП - Силистра.

Общо 239 е броят на некоректните данъкоплатци и осигурители със задължения над 5 000 лв., оповестени в публичния бюлетин към 30 ноември. 203 от тях са предадени на Агенцията за държавни вземания за принудително събиране на дължимите суми.

62-ма остават борчлиите, които имат забрана да напускат пределите на страната. За 78 пък е забранено да бъдат издавани лицензи и разрешителни за определени дейности - производство, търговия или пренасяне на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар