Бр.224/30 декември 2009 г.

Започна отстрелът на диви свине в местността “Бобла гора”

 

Вчера вечерта бяха отворени шестте капана за диви свине в местността “Бобла гора” край Тутракан и започна отстрел заради огнище на класическа чума по дивите свине, съобщи директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба в Силистра д-р Венелин Димитров.

Отстрелът се извършва само от специалисти от стопанисващото гората Държавно ловно стопанство “Каракуз”.

Труповете на убитите животни ще се събират и пазят в специално създаден пункт в с. Зафирово до получаване на резултатите от изследванията на взетите от тях проби. До 10 януари следващата година трябва да бъдат направени още два капана.

От началото на следващата година се забранява и ловът на всякакъв дивеч в местността “Бобла гора”.

Това са част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването, установено преди около четири месеца.

Определени са и две карантинни зони – три километрова предпазна до тутраканското село Шуменци и десет километрова надзорна, в която са включени селата Търновци, Старо село, Сяново, Антимово, Белица и гр. Тутракан.

За ограничаване на заболяването в Силистренска област са разпръснати над 5 300 ваксинални примамки.

Очаква се чумното огнище да бъде ликвидирано до края на месец февруари.

 

 

Изследвания показват циркулация на новия грипен вирус в Силистренско

 

Макар че заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Силистренско през последната седмица е 65 на 10 000 души, 44 на сто от изследваните през ноември и декември проби показват наличието на новия грипен вирус в района.

Това съобщи директорът на дирекция “Надзор на заразните болести” в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Силистра д-р Теодора Начева.

Най-висок е процентът на положителните проби, изпратени от инспекцията – 60 на сто и от болницата в Тутракан – 61 на сто.

Според д-р Теодора Начева все още има противогрипни ваксини в имунизационния кабинет на инспекцията и желаещите могат да се ваксинират, за да се предпазят от заразяване по време на очакваната вълна сезонен грип през януари и февруари.

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ е раздала и 600 противогрипни ваксини ваксигрип в социалните домове за деца и за възрастни в района и ваксинацията трябва да приключи до 6 януари следващата година.

В Силистренска област от усложнения след грипна инфекция починаха двама души. И при двата случая усложненията са възникнали заради късна хоспитализация и забавяне на лечението с антивирусни препарати по причини от личен характер, показва справка от РИОКОЗ.

 

Наградиха най-добре украсените сгради в Силистра

 

За пета поредна година под патронажа на община Силистра бяха отличени най-добре украсените сгради в града.

Конкурсът тази година носи името “Силистра – празнична и бяла”.

От общинската администрация отбелязаха, че тази година новогодишната украса в града е в празничен синхрон, което придава по–голям уют и приказност. “Затова в цяла България украсата на града ни е на призово място в класацията на телевизия PRO.BG - заяви Нели Стоилова, зам.-кмет по “Хуманитарни дейности”.

Комисия с председател художникът Йордан Колев и членове Димитър Златев, художник, и Николинка Николова – гл.експерт към Дирекция “Хуманитарни дейности”, оценяваха всички красиви сгради в града.

Общо тринадесет сгради и частни домове в седем категории получиха награди на проведеното вчера тържество в Заседателната зала на община Силистра.

Специална награда на годината получи Търговски комплекс МОЛ за изящество и стил в художествено-пространственото оформление на сградата и пространството около нея.

От големите търговски обекти Търговски комплекс “Хумбата” бе отличен за дебют и оригиналност в художествено-пространственото оформление на коледно-новогодишната украса на сградата.

Магазините “Джани”, “Златна линия”, “Тераарт” и “Цветелина” бяха сред отличените в категорията “Малки търговски обекти”. За изискан стил и традиции при оформяне на витрината бе отличен магазин “Златна линия”. За стил и изисканост при аранжиране на витрина с коледни миниатюри бе награден магазин “Джани”. Магазините “Тераарт” заслужиха признание за приказност, уют, топлина и стил в коледната украса, а “Цветелина” бе награден за последователност, традиции и стил в коледната украса.

За подържане на празничната атмосфера в промишлената зона бе отличена фирма “Поларис-8”АД, а приза за авангардност и популяризиране на екологията чрез коледно-новогодишна украса се присъди на Регионалното депо за битови отпадаци - Силистра.

От културните институции отново Регионална библиотека “Партений Павлович” бе отличена със своята новогодишна украса.

В категорията частен дом и домашен прозорец бяха отличени прозорецът на Хазарос Агопян на бул. “Македония” 90, ет. 3 – прозорец на силната топлина и светлина и българските коледни традиции и терасата на сем. Черневи на ул. “Цар Шишман“ 4, която придава празнично настроение, коледни пожелания и сбъднати мечти.

В категорията “Образователни институции” за приказен стил, оригиналност и фантазия приза получиха ЦДГ “Роза-1 и 2”.

Стая 410 – сектор “Бюджет” при община Силистра получи приза за най-оригинална стая в общината. Като награда служителите получиха грамота и пица, но не като пицата на министър Дянков.

 

Обновен е домът за деца в с. Малък Преславец

 

  Завърши ремонтът на Дома за деца лишени от родителски грижи в село Малък Преславец. Благодарение на Главинишка община по линия на проект “Красива България” са направени ремонт, обзавеждане и е създадена достъпна среда за инвалиди в детското социално заведение.

Стойността на ремонтните работи надхвърля 243 800 лева, а за обзавеждането са изразходени близо 50 хиляди. Сменена е изцяло дограмата – прозорци и врати. Подменени са подовите настилки. Ремонтиран е покривът. Монтиран е нов парен котел, а на фасадите е направена топлинна изолация. С новото обзавеждане се осигурява възможност за създаване на детски кътове и цялостна промяна в интериора на дома.

 

Успешно финализираха проект “Образованието и мултикултурния диалог- основа за интеграция на малцинствата”

 

Вчера със заключителна среща приключи реализирането  на проекта “Образованието и мултикултурния диалог - основа за интеграция на малцинствата”, разработен от Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев” - Силистра в партньорство с община Силистра и община Кайнарджа.

Инициативата бе финасирана от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическото прилагане на интеркултурното образование и възпитание”.

На срещата присъстваха всички активни участници от водещата и партниращите организации по проекта.

Ръководителят на проекта инж. Елена Александрова, която е и директор на ПГПТ “Евлогий Георгиев” - Силистра, направи обстоен анализ на целите и резултатите по проекта, а инж. Румяна Градинарова, координатор на проекта, направи кратък обзор на реализираните дейности.

Целите, които набелязахме при разработване на проектното предложение - подкрепа на интеграцията на учениците от малцинствата чрез създаване на благоприятна мултикултурна среда в училище, създаване на съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете, осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, създаването на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи и мотивиране на семействата за безпроблемното интегриране на учениците, както и включването им в общоучилищния живот за ефективна социализация и превенция за отпадане от училище, смело мога да заявя, че са постигнати във висока степен в реализирането на проекта, коментира инж. Елена Александрова.

Като резултат от проектните дейности са постигнати устойчиви въздействия върху целевите групи - 203 ученици са се включили в целогодишни кръжочни дейности с четиричасова заетост седмично, 100 ученици участвали в тридневна културно-образователна екскурзия за разширяване на познанията относно историческото минало и културното многообразие на страната ни; привлечени са 82-ма родители в училищата като партньори в образователно-възпитателния процес в кръжочни секции, 44-ма учители са били обучени за работа в мултикултурна среда, както бе осъществен и основен ремонт на санитарно-хигиенните пространства в учебната сграда в ПГПГ “Евлогий Георгиев” - Силистра.

За подпомагане интегрирането на учениците от малцинствените етноси били сформирани целогодишно функциониращи три кръжока: “Език мой” с пет секции, от които три в ПГПТ “Евлогий Георгиев” с ученици от ІХ, Х и ХІ клас и две секции в ОУ “В. Априлов”- Голеш и ОУ “Ц. Царковски” - Средище с ръководители Гергина Кулева, Валя Карапанайотова, Снежана Давидова, Велина Маринова и Румяна Стефанова. 

Целите, които бяха поставени в кръжочната дейност - подобряване и овладяване на българския език и литература, бяха успешно реализирани и резултатите са налице – преодоляха се пропуските в езиковата компетенция на учениците, което от своя страна допринесе за успешното усвояване на останалите учебни предмети, повиши  се самочувствието и образоваността им- коментира една от ръководителите на кръжока “Език мой” Румяна Стефанова. 

Дейността на кръжок “Фолклорна палитра” бе насочена към изучаване на бита, културата, традициите и фолклорния празничен календар на различните етноси, а  с дейностите в кръжок “Равни в социалното пространство” с ръководител Атанаска Петрова бе акцентирано върху формиране на умения за ефективно общуване с отстояване на собствена позиция и зачитане на мнението на другите и изграждането на толерантно поведение, независимо от етническа принадлежност, пол,  възраст  между учениците.

Кръжочните дейности бяха финализирани с конкурс “толерантни в учението и творчеството, като учениците от трите партниращи училища се състезаваха в 5 направления- проза, поезия, рисунка, постер и фотокомпозиция. Най талантливите автори получиха награди, а отличените разработки бяха поместени в печатно издание-сборник с ученически творби “Толерантност”.

По време на изпълнение на проекта бяха проведени обучителен семинар за учителите на тема “Работа с ученици в мултикултурна среда” и образователен семинар с родителите по проблеми, свързани с процеса на интеграция.

В края на заключителната среща екипът и участниците в проекта  бяха единодушни в това, че са изпълнили всички дейности успешно и в срок, съгласно времевия график на проекта и крайните цели са налице.

 

 

Празник за мъжете от Дома в село Правда

Ваня ПЕТРОВА

 

От 8 декември 2009 г. 15 мъже от Дома за възрастни с психични увреждания в с. Правда са настанени в девет помещения /и няколко помощни/, на четвъртия етаж в сградата на МБАЛ - Дулово. Във всяка стая има телевизор, радиатор, хубаво постелъчно бельо, автоматична пералня, която осигурява ежедневно изпиране на дрехите.

На 29.12 на обяд, когато ги посетих, тъкмо си сервираха обяда. Столовата им бе чиста и подредена, осветена от необичайно, топло декемврийско слънце, а те развълнувани от тържеството, което са имали, споделяха с мен и с персонала впечатленията си.

От направление „Социални услуги” към ОбА, съобщиха, че и тази година новогодишното тържество за мъжете настанени в Дома в село Правда, се е провело на 28.12 в местно заведение. Финансирането бе осигурено от Община Дулово и от спонсори от град Варна.

Преди това истинско преживяване е било посещението в Историческия музей, което било организирано от ръководството на направлението. „Наистина им беше много интересно, задаваха много въпроси към Б. Маринов, който им разказваше за отделните експозиции в залите на музея. Правим всичко възможно да им направим празника запомнящ се и да ги откъснем за малко от ежедневието им.” – сподели Стоянка Димитрова ръководител на ДСП към Направление „Социални услуги”.

Настаняването на 15 от 70–те мъже в МБАЛ стана след подписани тристранни протоколи между МТСП, МБАЛ и Община Дулово.

Причината за тази мярка е неосъщественият ремонт на сградите на Дома в Правда.

Припомням, че в началото на годината община Дулово печели проект по програмата „Красива България” на МТСП за над 980 хил. лв. Целта е с тези пари да се направи ремонт на Дома за възрастни хора с психични разстройства в с. Правда, в който са настанени 70 мъже. По проект са предвидени дейности за ремонт на ВИК и електроинсталациите, смяна на дограмата и ремонт на покривите на трите сгради.

След изпълнение на изискванията по процедурите на проекта е сключен договор с фирма изпълнител, която започва ремонтите.

Но след писмо от МТСП /от началото на месец октомври/, с което се уведомява Община Дулово, че от министерството едностранно прекратяват финансирането на проекта, фирмата изпълнител спира ремонтните дейности. Жилищният корпус, в който са започнати ремонтите, остава без покрив, без дограма. Това принуждава ръководството на Дома да премести хората в другите помещения.

След разговори с МТСП и МБАЛ - Дулово, инициирани от кмета на Община Дулово Гюнер Рамис, е взето решение 15 от домуващите да бъдат настанени в три помещения в едно от крилата на болницата в града. След извършване на освежителен ремонт и осигуряване на 24–часова грижа, хората са настанени.

По договорите става ясно, че те са настанени за два месеца и половина и на болницата ще се плаща наем по Наредба на ОбС - Дулово /за наемите на общински помещения/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар