Бр.4/08 януари 2010 г.

Проектираме мост над Дунав най-късно през 2011-а 

Най-късно през 2011 година ще започне проектирането на мост на река Дунав при Силистра, заяви вчера на пресконференция в крайдунавския град депутатът Стефан Господинов от ПГ на ГЕРБ, областен лидер на партията. От министерството на транспорта го уверили, че до края на тази година Дунав мост III ще влезе в международната стратегия за дунавските мостове. Потвърдено било досегашното намерение на управляващи на държавно ниво силистренският мост да бъде частна инвестиция на базата на държавна концесия.

“Предстои да се срещнем с министъра на транспорта, за да имаме като общинско ръководство официалното становище на държавната власт, преди да уведомим нашите партньори от Оман относно декларирания от тях интерес към инвестицията в мост при Силистра”, заяви зам.-кметът на общината Веселин Андреев. Преди близо 2 години смесен американо-английски екип бе в Силистра за геоложки и други изследвания по поръчение на Държавния инвестиционен фонд на Султанат Оман.

За общинарите било важно да узнаят също дали наистина е актуална темата “ВЕЦ на река Дунав при Силистра”, реанимирана наскоро от хидроинженерите в специализираните институции в София по разработка от преди 50 и повече години. Положителният отговор на този въпрос означавал, че двете идеи се “бият” и реализацията на едната от тях на практика е невъзможна.


Първа среща на Стефан Господинов с медиите от Силистра

НАП – Силистра с нов директор

В края на годината и началото на новата ще започне проектирането на Дунав мост 

След близо шест месеца управление на ПП ”ГЕРБ”, народният представител от Силистренския избирателен район Стефан Господинов вчера даде първата си пресконференция за тази година, като отчете работата си за шестте месеца и обяви намеренията си за 2010 г.

Той накратко запозна присъстващите медии с проектозаконите, в чиято подготовка е участвал като член на парламентарните комисии  по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по социална политика.

За тези шест месеца ние успяхме да направим достатъчно успешни корекции в законодателството относно трудовата и социалната политика, а и по отношение на регионалната политика и местното самоуправление, и това за което ни обвиняват че бавно се вземат законите е неоснователно. Според мен по-добре един закон добре да се разгледа и след това да се приеме, каза Стефан Господинов.

По отношение на това, срещите с медиите да не са били толкова често, той се аргументира с думите, че повече време е отделил за срещи с избирателя.

Основните въпроси, задавани към народния представител от избирателите, са били:  Защо не се предприемат бързи и радикални структурни промени във всяка област, Каква ще е стратегията на ПП “ГЕРБ” във връзка с инвестиционни проекти в област Силистра, Разрешаване на проблема с разпространението на наркотичните вещества и др.

Изграждането на мост над Дунав между Силистра и Кълъраш да влезе в международната стратегия за развитие на дунавските региони ще настоява народният представител. “Изграждането на такъв мост е от изключително значение за нашия регион и имаме пълна подкрепа от българското правителство, така че моята прогноза е, че неговото проектиране трябва да започне в края на тази и началото на следващата година – каза Стефан Господинов.  

На срещата стана ясно, че досегашният началник на отдел “Контрол” в НАП- Силистра Петър Маринов от сряда  заема шефската позиция във финансовата институция. Досегашният директор Димитър Димитров е преназначен като гл. експерт по приходите към отдел “Контрол”.

Според структурните промени, направени от правителството, НАП - Силистра вече не съществува. Данъчната институция преминава на подчинение към НАП-Варна, и се преименува на “Офис- Силистра” към ТД НАП- Варна.

Длъжността на новия началник е директор/ръководител на офис Силистра- поясни Константин Стоилов, юрист на Данъчното.

На срещата стана известно, че силистренската митница също е с нов ръководител. Бившият шеф на митница Русе Костадин Соколов, заема мястото на досегашния ръководител Йордан Кулев. Митницата в Силистра вече се води Митническо бюро.


Живеещите в Силистренска област украински граждани ще гласуват на изборите за президент на Украйна на 17 януари в Генералното консулство на Украйна във Варна

 

Живеещите в Силистренска област украински граждани могат да гласуват на изборите за президент на Украйна на 17 януари в Генералното консулство на Украйна във Варна.

Там ще бъде задграничният избирателен участък №10, съобщиха от Областната администрация в Силистра, позовавайки се на писмо от Консулството до областния управител д-р Владимир Янков.

В Силистренска област живеят около 130 украински граждани, съобщи председателката на сдружението “Украински дом” в Силистра Тамара Коларова. Според нея право да гласуват имат 48 от тях.

 

Дулово

Възстановени са учебните занятия, гориво има

Ваня ПЕТРОВА

 

След принудително прекъсване поради усложнената метеорологична обстановка на 17.12.2009 г., от началото на годината се възстановиха учебните занятия в училищата на територията на община Дулово. Всичките 10 общински училища са заредени с необходимите количества горива. Обхванати са 2649 ученици от І до ХІІ клас, а 6-годишните деца в полудневна предучилищна подготовка са 68. Подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст са 2174, от които 1089 или 50% са пътуващи ученици. Обособени са 7 средищни училища – образователни центрове, до които се извозват ученици от съседни селища - съобщи Наташа Стоянова, началник сектор “Образование”.

Стремежът ни е да осъществим равен достъп до образование на учениците и сме създали добра организация относно транспортно обслужване. Към момента 10 училищни автобуси с 27 места, предоставени от МОМН, се движат по транспортна схема, утвърдена със заповед на кмета на общината. Предстои да се проведе открита процедура по Наредба за възлагане на малки обществени поръчки за специализиран превоз на ученици по пътната мрежа на община Дулово - допълни тя.

След реализирани икономии в училищните бюджети се очаква до края на седмицата да се изплатят средства за допълнително материално стимулиране на персонала в учебните заведения, прилагащи системата на делегиран бюджет. Общата сума за тях, предоставена от МОМН, е 36 150 лв.

Всички учители и възпитатели от общинските училища, детски градини и обслужващи звена до края на седмицата ще получат допълнителни възнаграждения за длъжностите ”старши учител” и „старши възпитател”, съгласно модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите” по Национална програма „Диференцирано заплащане”, приета с РМС № 819 от 26 октомври 2009 г. и ПМС № 254 /26.10.2009 г. за изменение и допълнение на ППЗНП – обяви Наташа Стоянова. Общо 209 са старшите учители, а 32 са старши възпитатели.

Съгласно т.6.1.2 от РМС № 819 в учебните заведения се разкриват и длъжностите ”главен учител” и „главен възпитател”, при спазването на определени критерии. За училищата, детските градини и обслужващите звена на територията на община Дулово се полагат 23 главни учители и 2 главни възпитатели. Предвидената за тях сума е в размер 7 500 лв. и ще остане като преходен остатък по бюджетите, тъй като тези работни места не са реално заети.

Като корекции в училищните бюджети от министерствата на финансите по предложение на МОМН са предоставени средства в размер на 1370 лв. по НП ”ИКТ в училище” и 10967 лв. за обезщетение на персонала за периода октомври - ноември, съгласно НП ”Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Изплащане обезщетения на персонала”.

От отдел “Образование” съобщиха още, че е в ход и подготовката на бюджетната рамка за функция ”Образование”. Всички ВРБК са запознати с нормативните документи, а именно - Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., РМС № 937 за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети и единните разходни стандарти за финансиране на държавните дейности чрез общинските бюджети.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар