Бр.28/12 февруари 2010 г.

И тази година училището в Брадвари се размина от закриване

Вчера Тристранният съвет по образование се събра за първи път тази година, за да обсъди преструктурирането на извънучилищните звена - ЦРД, ЦУТНТ, УСШ, Ученическа обсерватория, и предстоящото оптимизиране на училищната мрежа в Силистренска община.

Кметът инж. Иво Андонов, ресорният зам.-кмет Нели Стоилова и зам.-кметът по финансовите въпроси Милен Пенчев, заедно със Съюза на работодателите в сферата на просветата, синдикати и Инспекторат по образованието бяха единодушни по въпроса за съдбата на училището в с. Брадвари. И през следващата учебна година ОУ «Св.св. Кирил и Методий» ще продължи да работи. Към днешна дата в него паралелките са маломерни, като има и две слети.

От следващата учебна година в СОУ „Юрий Гагарин” се очаква да няма паралелка VІІ клас. В момента има един VІ клас с 11 деца. Другите две маломерни паралелки – ХІ и ХІІ клас, ще се запазят.

Що се отнася до преструктурирането на извънучилищните звена, общинското ръководство направи предложение Центърът за работа с деца да се нанесе в сградата на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество.

До 1 август т.г. трябва да вземем решение за съдбата на маломерните паралелки в общинските учебни заведения, за да са подготвени и родителите, и учениците, заяви Мариана Павлова, началник-отдел „Образование” при община Силистра. Обстоятелствата налагат вземането на адекватни решения, допълни тя.

Становището на Тристранния съвет по образование ще бъде в основата на предложенията, които кметът Андонов ще представи на Общински съвет – Силистра.

Дулово

Над 51 хил.лв. за подпомагане храненето в детските градини и училищата

На 11.02.2010 г. от 10,00 ч. в зала №13 в община Дулово се проведе заседание на комисия, назначена със заповед на кмета Гюнер Рамис.

Задачата на петчленната комисия с председател зам.-кмет Й.Копринджийска бе да разгледа изготвените по образец на МОМН заявления за участие в Националната програма за по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”.

Комисията разгледа 17 заявления – 10 от училища и 7 от детски градини /с филиали/ със 191 деца в детските градини и 1 222 – в училищата.

Средствата за закуска, според прогнозния бюджет, е 0,50 лв. на дете, разпределени в 66 учебни дни за училищата и за детските градини - 81 учебни дни, т.е. за 5 месеца /до 31 май 2010 г/.

Общо целевите средства за децата, включени в Националната програма, са 51 021 лв., разпределени в 10-те общински училища и 7-те детски градини /с филиали/ в община Дулово. Тези средства задължително ще бъдат по сметките на учебните и детски заведения, като директорите правят избор на доставчиците и се договарят пряко с тях за доставените хранителни продукти.

Над 8 000 лв. глоби събра НАП – Силистра за месец

Няма служители с просрочени задължения

8 399 лева от глоби са постъпили в силистренския офис на Националната агенция за приходите (НАП) през първия месец на 2010 г. Глобите са наложени на граждани и фирми от различни държавни институции. Най-честите случаи са свързани с глоби от КАТ, които не са платени в срок, както и с глоби, налагани от регионалните инспекции за опазване на общественото здраве, горски стопанства. Всички служители на Офис-Силистра са проверени за дължими от тях просрочени задължения. Установено е, че неизрядни към държавата служители на НАП в Силистра няма.

Събирането на неплатените в срок глоби премина в приходното ведомство от началото на годината, когато Агенцията за държавни вземания се вля в НАП. След промяната всеки, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски, задължително се проверява за неплатени глоби.

Удостоверенията за платени данъци и осигуровки се изискват от много държавни органи по различни поводи, като например за участие в обществени поръчки, при кандидатстване за банков кредит, при издаването на разрешителни за оръжия.

След месец март гражданите, които са натрупали най-много неплатени глоби към различни държавни институции, ще бъдат лично информирани по телефона от информационния център на НАП. От агенцията добавят, че глобите, наложени на граждани от различни институции, се плащат в установените от закона срокове пред съответния държавен орган. Неплатените навреме глоби се изпращат в НАП едва след като не бъдат внесени в срок по сметката на издалия глобата, например КАТ.

Удължиха срока за регистрация на етажна собственост

До 30 юни т.г. се удължава срокът за свикването на общо събрание в сградите в режим на етажна собственост, вписването на книгата на собствениците и подаването на заявление за вписване в публичния регистър на сградите и отделните входове.

Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за етажната собственост. Според закона, който влезе в сила от 1 май 2009 г., в шестмесечен срок в сградите в режим на етажна собственост трябваше да се проведат общи събрания, когато такива не са провеждани повече от година.

Измененията предвиждат още до края на годината кметът на общината или на района да организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свиквани такива събрания.

След това справка за регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост трябва да бъде подадена до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Остава затворена за движение отсечката между селата Богорово и Кайнарджа по пътя от Силистра за Добрич

Остава затворена за движение отсечката между селата Богорово и Кайнарджа по пътя от Силистра за Добрич.

Обходният маршрут е през с.Войново, съобщиха от Областното пътно управление в Силистра.

По данни от Областната дирекция на МВР пътищата в Силистренска област са мокри и на места са заледени, но са проходими при зимни условия.

Два микробуса и един камион са изтеглени от екипи на „Гражданска защита” в сряда. Единият микробус е закъсал по пътя Силистра – Алфатар - в близост до разклона на с.Бабук Останалите две превозни средства са били в района на депото за отпадъци.

Не са пострадали хора.

Няма селища без електричество, водоснабдяване и телефонни връзки.

Възобновени са учебните занятия във всички общини на Силистренска област.

Земеделска земя на силистренската кооперация “Фар” се е наводнила в сряда. По данни от “Гражданска защита” причината е затлачен отводнителен канал, който приема и преливни води от язовир край Силистра в района на местността “Орехова гора”. Дадени са разпореждания за почистването на канала.

Ледоходът по Дунав се е оттекъл, показва справка от силистренското представителство на агенцията за проучване и поддържане на плавателния път по Дунав.

Вчера сутринта /четвъртък 11 февруари/ в 8.00 ч. е измерена температура на въздуха минус 4.2 градуса. Температурата на водата в Дунав е била 0.3 градуса.

Между 10 и 70 на сто е измръзването на кайсиевите насаждения

Между 10 и 70 на сто е измръзването на различните сортове кайсии в опитното насаждение на Опитната станция по кайсията и земеделието в Силистра, каза ст.н.с. I ст.д-р Мария Димитрова – директор на станцията.

Тя подчерта обаче, че тези данни не могат да се използват като прогнозни за кайсиевата реколта в цялата Силистренска област, тъй като заради лошото време не са правени огледи на място.

Въз основа на информация за измръзванията от производители от Тутраканска и Главинишка общини на Силистренска област, където са измерени температури до минус 29 градуса, засега може само да се правят предположения, каза д-р Димитрова.

Тя припомни, че още през януари някои от ранните сортове кайсии в Силистренско са излезли от дълбок покой заради топлото време, но при проверка от специалисти на станцията тогава е установено, че основните насаждения не са засегнати от това.

През миналата година заради пораженията от пролетните мразове в края на април и от засушаването бяха прибрани 7 078 тона плодове – почти три пъти по-малко от 2008 година. Средният добив бе 265 килограма от декар – с 435 килограма по-нисък. Не бе получена продукция от 3088 декара кайсии в Алфатарска и Кайнарджанска общини на Силистренска област, показва справка от областната земеделска дирекция в Силистра.

В Силистренска област се отглеждат 29 820 декара кайсиеви насаждения.

Турнир по баскетбол в Силистра

От петък до неделя – 12-14 февруари, в зала “Дръстър” – Манежа, ще има турнир по баскетбол от “А” група за момчета до 14 години.

Участват отбори от Силистра, Варна, Ямбол и Ботевград. Треньор на отбора от Силистра е Светлана Тодорова. Тимът ни е временно на първо място.

Мачовете днес /петък/ са от 18.00 ч. В почивните дни – след 9.00-10.00 часа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар