Бр.37/25 февруари 2010 г.

Министерството съветва – приоритет да бъде опазването на селскостопанската продукция
  • Има организирана престъпност, която пере пари чрез прекупвачество

Това заяви в Силистра пред журналисти директорът на ГД „Охранителна полиция” комисар Милчо Енев. Той взе участие в годишния отчет-анализ на Областната дирекция на МВР.

Министър Цветанов е обърнал внимание специално на темата за райони като Силистра. Трябва да стане по-активна работата на икономическа полиция и да се неутрализират престъпни групировки, които прекупуват и препродават селскостопанска продукция. Колкото и елементарно да звучи това, говорим за огромни потоци от пари, които по този начин се изчистват, коментира комисар Енев.

Навсякъде се прави препоръка и да се подобри административното обслужване на населението, на ежедневната работа с уязвими социални групи – като става въпрос за деца и възрастни хора. Има се предвид икономическата криза и посегателствата върху самотноживеещи пенсионери, особено в по-малките населени места.

Полиция, съд и прокуратура не могат да се справят сами, работейки поотделно, заяви директорът на ГД „Охранителна полиция”. Основният приоритет е общите действия да извадят наяве криминалния контингент.

Като цяло работата на Областната дирекция в Силистра получава добра оценка. по време на годишния анализ особено внимание е било обърнато на предстоящото обучение, което до края на годината трябва да преминат всички служители по темата Шенген; запознаване с основните принципи на работа и с информационната система. Освен това всички са наясно, че тази година предстои паспортизация, която съвпада с подмяната на личните карти. Това от своя страна ще доведе до натоварване на структурите по места и до изнервена обстановка, но се работи в посока мобилизиране на усилията и поемане на наплива от хора, който ще се образува, сподели още комисар Милко Енев.

От своя страна полицаите в Силистра са поставили въпроси, свързани с трудовото възнаграждение, ниския щат и минимума капиталови разходи. На този етап с този бюджет е трудно. Трябва да се спрат течовете в държавата –източването на държавни пари, за да може в средата на годината да разчитаме на допълнителни средства, категоричен бе комисар Енев.

Няма ръст на оплакванията за това, че полицията не взима отношение; няма оплакване на хора, че са били нападнати така, както в други райони на страната.

Има гастрольори от Румъния, но нямаме притеснения. Имаме добра комуникация с колегите, особено по линия на Гранична полиция. Обмена на информация ни е ниво. Когато дойдат на наша територия, ние вече знаем кои са, коментира директорът на Од на МВР – Силистра комисар Ивелин Статев.

Работи се по създаване на съвместни центрове за обмен на информация, съобщи Милко Енев, предвид предстоящото ни влизане в Шенген, визирайки България и Румъния. Това е процес, който работи добре на този етап, но трябва да се задълбочи и то на местно, регионално ниво.

 

ОБЩИНАТА ЗАЩИТИ БЮДЖЕТ 2010 В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 

Общински финансисти представиха и защитиха Бюджет 2010 в Министерството на финансите на 23 февруари, съобщи заместник-кметът Милен Пенчев.

Финансовият план е предаден в дирекция „Финанси на общините” в срока, указан в Закона за общинските бюджети, който е 1 месец след решението на Общинския съвет.

Експертите на Симеон Дянков са отбелязали доброто балансиране между приходите и разходите, поздравили са силистренското ръководство и за гласуваната антикризисна програма. Оказва се, че Силистра е от малкото градове, които заедно с бюджета са приели и документ за антикризисни мерки през 2010 година.

Подобно представяне следва да бъде направено пред областното поделение на Сметната палата, която периодично следи за правилното изпълнение на финансовия план, обясняват специалистите.

Припомням, че община Силистра започна финансовата 2010 година с бюджет от 27 353 529 лв., утвърден от общинските съветници. Той е с близо 20 на сто по-малък от миналогодишния. Очакваният финансов резултат от антикризисната програма е за близо 1 млн. лв. 

 

Областната администрация в Силистра участва със свой проект по програма на ЕК            

Силистренската областната администрация участва със свой проект в конкурса EDEN /бел.ред. ЕДЕН/ за отлична туристическа дестинация по програма “Нови индустрии, туризъм и корпоративна социална отговорност” на Европейската комисия.   Главната цел на конкурса е да популяризира нововъзникващи туристически дестинации, свързани с водни ресурси и създаващи условия за предоставяне на качествена и нетрадиционна туристическа услуга.  

            Проектът „Област Силистра представя: седемте „състояния” на водата –ДУХ, ЗДРАВЕ, ВЯРА, ИСТОРИЯ, КРАСОТА, ТРАДИЦИЯ И БИТ”, с който кандидатства Областната администрация, представи обекти и ритуали във всички  7 общини на областта Силистра, Тутракан, Главиница, Алфатар, Ситово, Кайнарджа и Дулово, съобщи зам. областният управител Тодора Цонева, която е сред създателите на проекта. Според нея, ако проектът бъде одобрен, а впоследствие и реализиран, ще може да се създаде благоприятна среда за популяризиране на нетрадиционна туристическа дестинация, обвързваща и седемте общини. Това като цяло ще способства за обогатяването  на българския туристически продукт и фокусирането му върху водните ресурси, допълни Тодора Цонева.

            Подборът и популяризирането на „Отличната българска туристическа дестинация” в рамките на ЕDEN - „Водата - извор на живот и благоденствие” ще допринесе за засилване на устойчивото развитие на туризма в България чрез фокусиране върху това, да се  зачита околната среда; да се създаде многообразие от „нетрадиционни” туристически продукти; добри практики, идеи и нови възможности за привличане на туристи в по-слабо развити туристически райони.

Сред основните цели на проекта е да се съдейства за намаляване сезонността на туризма в България чрез привличане на туристически потоци към „нетрадиционни” дестинации със специфичен фокус върху водните ресурси на България, както и да се  подпомагат на национално ниво контактите между национални и местни заинтересовани страни и туристически организации за обмен на опит и популяризиране на модели за устойчиво развитие на туризма.

            Най–важният ефект от EDEN е не награждаването на един или няколко от проектите, а именно създаването на благоприятна среда за популяризиране на нетрадиционни туристически дестинации. Целта е  да се създаде мрежа от всички участници, което ще промени облика на туризма в Европа.

 

 

До 15 май ще се подават заявления за директни плащания без санкция 

Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за национални доплащания през 2010 г., трябва да подадат заявленията си в срок от 1 март до 15 май. В този срок не се предвижда санкция.

От 15 май до 9 юни санкцията е от 1 %  за всеки просрочен ден, припомнят в съобщение от пресцентъра на ДФ "Земеделие".

Кандидатите за подпомагане по схемите по кампанията за директни плащания – 2010, трябва реално да ползват заявените от тях площи; да разполагат с необходимите документи, които да доказват правото им да ползват обработваната земя, както и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно утвърдените национални стандарти.

При кандидатстване по схемите за директни плащания кандидатите попълват заявление за входяща регистрация, като след въвеждане на всички данни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) се подава заявление за подпомагане. 

 

Тръгват хайки за фалшиви винетки 

МВР, съвместно с агенцията "Пътна инфраструктура" и консорциума "Разпространение на винетни стикери", засилват контрола над винетните стикери, съобщи пресцентърът на агенцията. Ще се извършват внезапни проверки и на пунктовете за разпространение, намиращи се в близост до ГКПП. Ще бъдат проверявани и превозните средства, предназначени за превоз на товари и пътници. Заради по-високата цена на винетките при тях е и по-висок рискът от измами или използване на фалшиви стикери, отбелязват от агенцията. Ако водач на превозно средство управлява автомобил с фалшива винетка, ще се приема, че той няма такава и ще бъде санкциониран. Глобите за лека кола са 100 лв., за автомобили между 3,5 тона и 12 тона - 500 лв., за товарни автомобили - 1000 лв.

От пътната агенция и "Разпространение на винетни стикери" припомнят, че за да не станат жертва на измама, гражданите и фирмите трябва да купуват винетки само от официално обявените за това разпространителски пунктове.

Най-важните отличителни характеристики на оригиналния стикер са наличието на седемцифрен сериен номер отпред; изписан е видът на категорията; има графика на превозното средство, за което е издадено - дали е за камион, за автобус, или за лек автомобил.

Допълнително има буквени означения, които са Г-годишна, М-месечна, С-седмична. Най-добрата графична защита, която всеки трябва да погледне, когато си купува винетка, е холограмният стикер. На него със специален шрифт е изписано АПИ, RIA и има миниатюрни графики, припомнят от агенцията. 

 

Изложба на старинни оръжия е подредена в регионалната библиотека 

Изложба на старинни оръдия е подредена в РБ „Партений Павлович”.

Това съобщи Валентин Петков, председател на Регионален клуб „Традиция” - Силистра.

Оръжието е автентично, вече излязло от употреба, но с него са воювали прадедите ни, хайдутите, използвано е в битките до Руско-турската война, обясни Петков. Експонирани са различни модели стари хайдушки кремъчни пушки - шишанета, които се различават от тези, използвани в Балкана. Добруджанските шишанета са по-къси, обясни Петков. Производството им е немско и френско. Показано е и хладно оръжие, хайдушки ножове каракулаци, ятагани, както и няколко кремъчни пистолета, от края на ХVІ до ХІХ век.

Всички са с инкрустации  и говорят за вкуса и естетическото отношение на техните притежатели.

Музейните експонати са от частни колекции на членовете на клуб “Традиция” и от музея “Меджиди Табия”, донесени сега в библиотеката, за да могат повече посетители да видят българското оръжие от далечното минало. 

 

IX национален конкурс “Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Две от наградите заминаха за Пловдив

 

Организаторите на литературния конкурс “Любовта е пиянство или пиянство от любов” – Дирекция “Хуманитарни дейности”, отдел “Култура” при община Силистра и с домакинството на РБ “Партений Павлович” проведоха заключителната част на конкурса и раздадоха наградите на най-сполучливите любовни стихотворения.

Поетесите Геновева Цандева и Елена Атанасова, от Пловдив получиха сътоветно първа и трета награда. Второто място бе за силистренския поет Ивайло Теризийски, който макар и задочно поздрави участниците в конкурса и благодари на журито за оценката. От няколко години той живее в Англия.

Литературно-музикалната среща на творците бе открита от зам.-кмета по “Хуманитарни дейности” Нели Стоилова, която отправи поздравление към участниците в конкурса и присъстващите на литературната вечер.

Ванушка Ангелова, ръководител на клуб “Литературно творчество” към Центъра за работа с деца и водеща на празненството, направи ретроспективен преглед на провежданите конкурси, чието начало датира от 2003 г. Оказа се, че до 2010 г. в силистренския литературен конкурс са участвали 624 поети от страната.

Актьорите Татяна Куртева и Христо Христов от ДТ “Сава Доброплодни” изпълниха стихотворения от изявените литературни творци.

Като музикален фон бяха изпълненията на китаристката Виктория Цветкова и пианистката Лидия Кулева, които повишиха настроението на присъстващите.

Председател на журито бе поета и журналист Симеон Манолов и членове – доц. д-р Румяна Лебедова, преподавател във Филиал - Силистра към РУ “Ангел Кънчев” и Йордан Георгиев – журналист и кореспондент на в. “24 часа”.

В конкурса участваха 108 любовни стихотворения от Пловдив, Варна, София и Силистра.

За втора година литературно сдружение „Реката и приятели” връчи специална награда – парична сума и грамота. Този път тя бе за  варненският поет с китара Владимир Стоянов.

Поощрителни отличия бяха раздадени на още десет творци.

Срещата бе обогатена и с изпълненията на силистренските поети Любен Дашев и Дафинка Станева, влизащи в състава на 10-те наградени творби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар