Бр.200/23 ноември 2009 г.

Дописват решение на ОбС, без да е било гласувано


В края на миналия месец силистренските общински съветници гласуваха назначаването на бившия зам.-кмет от ПП АТАКА Димчо Кьосев за контрольор на общинско търговско дружество „Синева” ЕООД. В проекто-решението за назначаването му никъде не става въпрос за размера на трудовото му възнаграждение.

По думите на съветници по време на самото заседание темата за заплатата на новия контрольор не е била коментирана. От трибуната не са прозвучали никакви цифри. Една проверка обаче в Протокола от заседанието показва, че лицето Димчо Кьосев се назначава за контрольор на „Синева” ЕООД с гласовете на 21 съветника, 0 против и 0 въздържали се и дванадесет отсъстващи и на основание на чл. 16, ал.1, т.7

от „Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на

община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието

на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел” му определя

възнаграждение в размер на 250% от средната месечна брутна работна заплата за дружеството.

Съветници потвърдиха, че въпросът с тези 250 % заплата не е бил поставян на вниманието им по време на заседанието.

Това навежда на мисълта, че текстът е бил дописан в Протокола впоследствие, което според най-елементарната логика навежда на мисълта, че иде реч за незаконно действие. Явно вносителят на докладната записка Жеко Коев е пропуснал да изпипа предложението си за назначението на партийния си координатор.

В същото време възниква и въпросът нужен ли е контрольор на „Синева” ЕООД, при положение, че е едно от най-работещите търговски дружества на община Силистра. Да не говорим, че му се определя възнаграждение, равно по стойност на това на управителя.


Министърът без портфейл на частно посещение в Сребърна


Кметът на силистренското село Георги Иванов потвърди информацията, че министър Божидар Димитров е прекарал уикенда в Сребърна. Той е бил на частно посещение при приятели от фирма „Сребърна Тур”. Гостуването му е съвпаднало с откриването на туристически офис в селото.

На въпрос дали министърът е поел някакви ангажименти към Сребърна, кметът отговори отрицателно.

В събота бе и празникът на Сребърна.


За пореден път прекратяват избора на управител на „ДКЦ - 1” ЕООД


В предварителния дневен ред на насроченото за четвъртък заседание на местния парламент е включена точка за прекратяване на конкурса за избор на управител на “Диагностично-консултативен център 1 - Силистра” ЕООД и откриване на нова процедура.

Припомняме, че през септември бе стартиран конкурс за избор на управител и бе избрана комисия с председател Константин Стоилов и членове Жеко Коев, Николета Колева, Мария Димитрова и представител на РЦЗ – Силистра, която да проведе избор и да даде своето предложение на ОбС – Силистра, който от своя страна трябва в срок до два месеца да обяви своето решение.

На конкурса са се явили само д-р Вилияна Цончева и д-р Силвия Славова.

Той е проведен в три части: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване с кандидатите. До последния кръг е била допусната само д-р Славова, тъй като е събрала резултат от първите два етапа - над 4,50 /съгласно регламента, по който е работила комисията/. Предложението е било депозирано в Общинския съвет в законоустановения срок.

Какво налага обаче прекратяване на процедурата и откриване на нова?!?

Отговорът: Дребният факт, че обява за този конкурс не е била публикувана в Държавен вестник и в един местен ежедневник, както повелява законът.

Единственото място, където е имало информация за датата и условията на конкурса, е бил Протоколът от заседанието, качен на сайта на ОбС - Силистра.


С молебен и водосвет бе отбелязан денят на Свети Дасий Доростолски – 20 ноември


С молебен и водосвет, отслужени от временно управляващия Доростолска епархия Русенски митрополит Нефит, в съслужение със свещеници, в силистренския катедрален храм “Св. св. Апостоли Петър и Павел” бе отбелязан денят на Свети Дасий Доростолски – 20 ноември.

Изнесена бе пазената в храма мраморна мощехранителница с мощите на светеца, дарени от Папа Йоан-Павел ІІ при посещението му приживе в България през 2001 година.

Св. Мъченик Дасий живял през ІІІ век в Доростол /Силистра/. Той изповядвал християнството и отказал да участва в езически празненства в града.

Затова бил подложен на мъчения и обезглавен на 20 ноември /петък/ 302 година.


Епархийският съвет на Доростолската епархия се подготвя за избори на митрополит


Временно управляващия Доростолската епархия Русенски митрополит Неофит участва в състоялото се днес заседание на Епархийския съвет в Силистра във връзка с подготовката на изборите за митрополит, съобщи протосингелът на Доростолската митрополия отец Добри Чаков.

На заседанието са представени 11 кандидатури за овдовелия митрополитски престол след смъртта на Доростолския митрополит Иларион. На изборите трябва да бъдат избрани само двама от тях.

Датата на изборите ще бъде оповестена след навършването на 40 дни от смъртта на владиката на 6 декември, съобщи отец Добри Чаков.

Доростол — Дръстър — Силистра е древна епископска катедра.

След покръстването на българите Дръстър е една от първите епархии на Българската православна църква. През 927 година дръстърският епископ Дамян е обявен за пръв български патриарх. След турското нашествие Дръстър /Силистра/ става митрополия към Константинополската патриаршия. През 1871 година Доростолска епархия е обединена с Червенска. На Петия църковно-народен събор на БПЦ епархията е канонично възстановена. През 2003 г. Светият синод на БПЦ канонически избра и провъзгласи Траянополския епископ Иларион, вече покойник, за Доростолски митрополит.


Представиха предпроектното проучване за развитие на речния пътнически транспорт


В Бизнес център - Кълъраш, Румъния, се проведе заключителната конференция по Проект „Дунав – мост за връзка между България и Румъния”. Целта на срещата бе да се представи предпроектното проучване, което ще допринесе за развитието на речния пътнически транспорт в граничната зона Румъния (Кълъраш) - България (Силистра), с цел нарастване мобилността и достъпността на хората в граничната зона, както и насърчаване участието на румънските и български играчи в устойчивото развитие на трансграничната зона.

Проект „Дунав – мост за връзка Румъния – България” се реализира по програма ФАР, ТГС 2006 Румъния – България, и е на обща стойност 94 120 евро, като водеща организация е Окръжен съвет - Кълъраш, Република Румъния в партньорство с община Кълъраш и община Силистра. Продължителността на проекта е 12 месеца, като специфичната му цел е извършване на предпроектно проучване и изготвяне на техническа документация за развитие на речния пътнически транспорт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар