Бр.206/01 декември 2009 г.

Назначаването на бивш зам.-кмет като контрольор в „Синева” – незаконно?


Проверка в Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси показа, че предстоящото назначаване на бившия зам.-кмет Димчо Кьосев като контрольор в общинското търговско дружество „Синева” ще бъде незаконно.

Според Чл. 21. (1) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) - Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20 президентът и вицепрезидентът; съдиите от Конституционния съд; народните представители; омбудсманът и заместник-омбудсманът; главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет; председателят и членовете на Сметната палата и съдиите, прокурорите и следователите/, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Припомняме, че Димчо Кьосев бе освободен от длъжност на 13 февруари 2009 г. Това означава, че по-рано от същата дата през 2010 година не може да заеме гласуваната му на последната сесия на Общинския съвет длъжност. На това заседание докладната записка за назначаването му бе прегласувана поради допусната техническа грешка от страна на вносителя Жеко Коев, както той обяви от трибуната в залата. В същото време бе оттеглена друга докладна записка, която разкриваше извършеното нарушение с дописване на решението от предходна сесия, за което в. „Дръстър ПРЕС” писа миналата седмица. Вносителят бе пропуснал да упомене размера на трудовото възнаграждение, което според Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел септември 2009 г., трябва да е до 300 % от средната брутна месечна работна заплата за дружеството. Той обаче бе решил еднолично заплатата на контрольора да е 250 %.

Според юристи обаче дописването на възнаграждението не е техническа или фактическа грешка, както бе категоризирано от Жеко Коев нарушението. Според текст от Търговския закон общото събрание определя заплатата на управителя и на контрольора. В този случай Общинският съвет е този, който трябва да определи размера на трудовото възнаграждение. Както се случи и на следващото заседание на градските ни депутати миналата седмица. Размерът на трудовото възнаграждение остана 250 %, което по груби сметки възлиза на около 1000 лв. За да ги заработи контрольорът на дружеството, ще трябва да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание /чл.144 от Търговския закон/. Едва ли обаче може да бъде направено сравнение върху работата на един управител и тази на контрольора.

И все пак, както се казва, хиляда лева са си хиляда лева…

Да не излезе само, че с уволнението му от зам.-кметското място, където е получавал със сигурност по-ниска заплата, ще му избодат очите, за да му изпишат вежди. А и по информация от достоверни източници, Димчо Кьосев наскоро е сключил трудов договор и с ПП АТАКА като областен председател на местната структура срещу 400 лв.


Общините в Силистренско подкрепят идеята за Завод за преработка на отпадъци


Общините Алфатар, Ситово, Дулово, Главиница, Кайнарджа, членуващи в сдружението с нестопанска цел „Регионален център за управление на отпадъците”, се съгласиха да участват в бъдещата експлоатация на завод за преработка на битови отпадъци край Силистра.

Това стана ясно по време на заседание на сдружението днес, проведено по инициатива на община Силистра. Сред гостите бяха народният представител от Коалиция за България Антон Кутев и заместник-областният управител Денка Михайлова.

За бъдещата инсталация е избрана технологията „Херхоф” – сух стабилат, която пред месец бе представена пред общинските съветници в Силистра. Съгласието на останалите общини-членки в сдружението е необходимо за по-нататъшното реализиране на идеята.

По време на днешното заседание бяха обсъдени и възможности за решаване на проблема с обезвреждането на строителни отпадъци. Направените предварителни проучвания от Силистренска община показват, че добър вариант е изграждане на мрежа от площадки за складиране и обработка на отпадъци от строителството, които след рециклиране могат да се използват за пътни основи. За трошене и сортиране на отпадъците е необходима мобилна инсталация. Такъв тип организация ще даде възможност за ефективно използване и на новата техника от регионалното депо.

Идеята може да бъде реализирана чрез проект. Кметове и заместник-кметове от петте общини подкрепиха предложението на домакините и дадоха принципно съгласие за разработване на проект. В хода на подготовката ще бъде направена и дългосрочна прогноза за ефективността на тази идея.

Двете теми ще бъдат обсъдени в общинските съвети по места, за да започне реалното им осъществяване.


За първи път Силистра е домакин на изложение на вина


През целия месец декември на централния градски площад ще бъдат представени мостри от български производители и дистрибутори. По предварителна информация десетина фирми са проявили интерес към събитието.

Първите участници вече са подредили щандове. Сред тях са представители на Винпром – Търговище, винарни в румънския град Меджидия и добрички дистрибутор на вино от Сунгурларе, Бургаско. На изложението, освен различни видове вина, ще се предлага и греяно вино.

Мотото на първата „Винария” в Силистра е „Река от вино”. Организатори са общинската дирекция по икономика и международни програми.


Резултати от акция „Светлина”

Полицията внася предложения до общините за подобряване на уличното осветление

Сто и шест автомобила с неизправни осветителни системи са установени от пътните полицаи в Силистренска област в рамките на акция „Светлина”. Акцията се провежда всяка година в началото на есенно-зимния сезон и цели да ограничи предпоставките за тежки пътни инциденти. От 1 до 8 ноември, когато протече предупредителният етап на акцията, пътните полицаи само предупреждаваха водачите при констатирани нередности, но от 9 до 20 ноември се налагаха санкции за всяко установено нарушение.

По време на акцията в Силистренска област са проверени 1398 МПС, от които 1124 леки, а 274 товарни.

Пътните полицаи са констатирали 106 неизправности по осветителните системи и сигнализацията на проверените пътни превозни средства, 27 автомобила са били с износени гуми, а 2 с неизправни устройства за измиване на предното стъкло. Установени са и 321 други нарушения.

Съставени са 157 акта и 116 фиша, а 1 автомобил е спрян от движение заради техническа неизправност.

В общинските администрации са внесени 8 предложения за подобряване на уличното осветление в населените места.

Проверките на осветителните системи и сигнализацията на превозните средства, състоянието на гумите и устройствата за измиване на предното стъкло ще продължат през целия зимен сезон, напомнят от „Пътна полиция”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар