Само един кандидат за  шеф на ДКЦ-1

Само д-р Вилияна Цончева е подала документи заобявения конкурс за поста на управител на Диагностично-консултативния център /бившата поликлиника/ в Силистра, показва справка в деловодството на общината. Вчера в 17 часа изтече срокът за подаване на документи за конкурс за длъжността. С решение на Общинския съвет на заседание от 13 декември 2008 г. е назначена специална комисия по избора на управител, която се председателства от Александър Сабанов, председател на Общинския съвет, а членове са общинските съветници д-р Владимир Янков, Николета Колева, Мирослав Калинов и представител на РЦЗ - Силистра.
Съгласно решението на местния парламент, при липса на подадени документи за кандидатстване до определения срок, с решение на комисията този срок може да бъде удължен. 
До провеждането на конкурса за нов управител на ДКЦ-1, длъжността се изпълнява от досегашния управител на дружеството д-р Вилияна Цончева, чийто предишен договор изтече в началото на декември 2008 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар