Лекари се жалват на областния управител
* Недоволството е породено от включване сградата на поликлиниката в списъка за приватизация на Силистренска община

Среща с областния управител по молба на група лекари се проведе на 10 януари т. г.
Лекарите - д-р Величкова и д-р Йовчев –представители на семейните лекари, д-р Игнатов, д-р Андреева и д-р Иванка Великова – представители на специалистите в специализирана доболнична помощ, и д-р Вилиана Цончева – представител на колектива на ДКЦ – Силистра, са работна група, избрана от общо събрание на диагностично-консултативен център 1 (ДКЦ 1).
Поводът за събранието е решението на Общински съвет - гр. Силистра № 621/22.12.2008 г. сградата на градска поликлиника да се включи в плана за приватизация на общината през 2009 година.
На общо събрание, проведено в събота, бяха обсъдени законовите възможности за оспорване на решението на Общинския съвет, тъй като влизането му в сила би довело до невъзможността за сключване на договори със Здравната каса на много лекари, което ще направи невъзможно навременното здравно обслужване на болните от Силистренска област.
Обсъдени са и следващи действия на потърпевшите, ако процедурата за приватизация не бъде прекратена.
По повдигнатия проблем областният управител ще се произнесе в законоустановения срок.


Няма коментари:

Публикуване на коментар