Здравната каса с  незадоволителна оценка за работата на джипитата

Това е констатирано след поредица от проверки на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ. Проверявани са били дейностите на личните лекари по програми, наблюдението на диспансеризираните пациенти, профилактичните прегледи, работата с лица в рискови групи, издаването на направления за консултация, хоспитализация и медико-диагностични изследвания, изписването на лекарства, заплащани от Здравната каса.

Незадоволителната оценка касае най-вече провеждането на профилактични прегледи за всички възрасти, особено за лицата над 18 години, вкл. над 65г. Там говорим за процент на профилактика 14,8 на сто.
Нарушавани са изискванията за броя на тези прегледи и честотата, на която трябва да се извършват. Трима общопрактикуващи лекари не са извършили нито един преглед на здравноосигурени лица над 18г., записани в тяхната пациентна листа.
Установявани са и случаи, когато на здравноосигурените лица е проведен профилактичен преглед, но той е непълен поради неназначаване на задължителните медико-диагностични изследвания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар