В Тутракан
Отново отложиха продажбата на поликлиниката


За пореден път Общинският съвет отложи решението си за продажбата на поликлиниката на проведеното вчера извънредно заседание. Повторната оценка извършена от лицензиран оценител, наложила се заради изтичане на актуалния срок, е с 40 хил.лв. по-висока от първоначалната и сега тя е 236 962 лв. Присъствалите лекари-наематели на кабинети изразиха недоволството си от този факт и апелираха за здрав разум, защото освен бизнес има и социална политика. „Тези цени не са по нашите възможности. Те са завишени с цел поликлиниката да бъде купена само от един човек” - категорични са медиците.
И тъй като не бяха изтъкнати юридически издържани доводи дали има възможност за преференции при продажбата, разрешението на казуса бе отложено за следващата сесия, която ще се проведе в края на месеца.
Първоначалните намерения на общинските съветници са със средствата от продажбата да бъде подпомогната издръжката на МБАЛ-Тутракан.


Няма коментари:

Публикуване на коментар