"Евтиният популизъм никому не е полезен!"
Инж. Иво АНДОНОВ – кмет на община Силистра

По въпроса доколко осъществима е идеята за възстановяване сградата на Първата българска патриаршия в Силистра и за превръщането й в действащ храм трябва да се произнесат експертите по културно-историческото наследство и градоустройство в общинската администрация, в специализираните ведомства и органите на държавната власт, е становището на ръководството на Силистренска община. 
Затова съм изненадан от опита на сегашния заместник-областен управител Петко Добрев да пренебрегне институциите, представяйки своята лична идея за възстановяване на средновековната базилика в Дунавския парк на Силистра, която се намира в границите на Националния архитектурно-археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”. 
Смятам, че след задълбочен анализ на възможностите и експертната оценка за осъществимостта на предложението, авторите на идеята трябва да запознаят гражданството на Силистра и да се допитат до него. Редно е експертната оценка с участието на специалисти от община Силистра и от Националния институт за паметниците на културата да предшества обществените дебати и решението за възстановяването на Патриаршеската базилика в комплекс. 
Информирам ви, че досега инициаторът за издигане на сграда върху разкопките не е запознал със своето предложение нито общинското ръководство, нито Експертния съвет по устройство на територията. Не е уведомена и доц. Стефка Ангелова, която 43 години изследва базиликалния комплекс, а това е непрофесионално и неморално за един историк по образование, какъвто е Петко Добрев.  
Отнасям се с уважение към всяка родолюбива идея. Тук е мястото да припомня, че отдавна е известна волята на християните от Доростолска митрополия за изграждане на катедралния храм „Свети Георги Победоносец” в нашия град. Готов и одобрен е проектът за храма, мястото в района на МВР е осветено и от години върви благотворителна инициатива за набиране на средства. Трудно обяснима е подмяната на тази благотворителна инициатива, за която е постигнато съгласие и подкрепа от жителите на община Силистра, с друга. 
Считам, че когато се обсъждат идеи и проекти за културното наследство на общината от изключително значение са експертните становища на община Силистра, Общинския съвет и позицията на представители на гражданското общество. Тук не става дума за скандали, а за диалог и реално осъществими цели в синхрон с Общинския план за развитие 2007-2013 г., приет от Общинския съвет в Силистра. 
Когато липсва диалогът, подобни инициативи, като предложението на Петко Добрев, звучат в стил евтин популизъм по време на предизборна кампания. А това никому не е полезно.  
Проф. Георги Атанасов, историк и археолог:
„Действащ храм в археологически обект не мога да приема.”

 - Не съм специалист по издигането на храмове върху археологически основи. Но смятам, че първо трябва да се вземе становище от Комисията от Националния институт за паметниците на културата. Частично надграждане на голямата базилика е направено в Преслав. Но, честно казано, действащ храм в археологически обект не мога да приема. Пантеон може, но действащ храм – не.  
Няма коментари:

Публикуване на коментар