Бум на регистрациите по ДДС в Силистра

Четирикратно увеличение на фирмите и едноличните търговци, които желаят да се регистрират по ДДС, отчитат от данъчната администрация в Силистра. Причината за бума на регистрации са промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия, които са в сила от началото на годината. С промените в закона право да продават цигари имат само търговците регистрирани по ДДС. Според законодателя, мярката цели намаляване на контрабандата с тютюневи изделия. Търговците, които не се регистрират по ДДС са заплашени от солени глоби от 15 до 100 000 хил. лв. и имуществена санкция от 50 до 150 хил.лв. Затова е разбираемо, че само през първите две седмици на новата година в данъчната администрация в Силистра са приети 66 заявления за регистрация по ДДС. От приходната агенция уточняват, че законовият срок за издаване на удостоверения за регистрация е 14 дни от подаване на заявлението.


Над 67 млн. лв. събра НАП – Силистра през 2008 г.

Приходи в размер на 67,5 млн. лв. от данъци и осигурителни вноски събра силистренската териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ през изминалата 2008 година. Постъпленията от преки данъци, в това число данък върху доходите, корпоративни данъци за периода, са с близо 5 млн. лв. повече спрямо 2007 г. въпреки намаляване ставките за корпоративния данък и преминаване към плосък данък за облагане доходите на физическите лица.
С 1 млн. лева, или почти 10 % повече спрямо 2007 година, са влезли в хазната от данък върху доходите. Много съществено е нараснала сумата на внесения данък върху доходите по трудови правоотношения. Увеличението спрямо миналата година е с 3 млн. лв. Това прави ръст от 43 %. Приходите от ДДС, събрани от ТД на НАП през годината, са 4,4 млн. лв. Единствено тук е регистриран спад, дължащ се на големия инвеститорски интерес в града през предходната година. Става въпрос за фирми, които инвестират големи суми в строежи и теглят 20-те процента ДДС от държавата. Годишния план за ДДС на териториалната приходна агенция е бил за 10,5 млн.лв. Внесен е ДДС в размер на 30,8 млн.лв., а е възстановен 26,4 млн.лв.
При осигурителните вноски също се наблюдава трайна тенденция за подобряване на събираемостта. През 2008 г. са събрани с 4 млн. лв. повече социални и здравни осигуровки. В бюджета на държавното обществено осигуряване са постъпили общо 28,5 млн. лв. социално-осигурителни вноски, което е с 2 млн. лева повече, отколкото през предходната година. Постъпленията от здравни осигуровки също са се увеличили. През миналата година приходите от здравни вноски са 8 млн. лв. или с 1 милион повече от 2007 г.
Общо през 2008 година в ТД – Силистра са събрани с 4,5 млн. лв. повече приходи спрямо предходната, което представлява ръст от 7,2 %.Няма коментари:

Публикуване на коментар