Стабилността на общините в условия на криза ще обсъждат кметове в столицата

Стабилността на общините в условия на криза е една от темите в дневния ред на днешното Общо събрание на Националното сдружение на общините в Р България, съобщи кметът Иво Андонов – член на Управителния съвет на сдружението.
Ще бъдат направени отчети на дейността на управителния орган и на Контролния съвет, както и за финансовото състояние на сдружението. Ще бъдат определени законодателните приоритети за 2009-2011 година, сред които е разширяване системата от местни данъци чрез въвеждане на нови местни налози – напр. данък върху земята. Очаква се кметовете да коментират и други възможности за осигуряване на стабилност на общините в условия на криза.


Дни преди Общото събрание среща имаха общинските финансисти

Дни преди Общото събрание, в края на миналата седмица, заседание проведе Постоянната комисия по финанси към Националното сдружение на общините с участието на всички общински финансисти.
От Силистра в работната група бе заместник-кметът Милен Пенчев. По време на двудневния семинар са разисквани бъдещето на финансовата децентрализация и варианти за осигуряване съфинансиране на общински проекти по европейските фондове след 2009 година.
С помощта на местните експерти са определени критериите за разпределяне на „Общинския антикризисен дял” в Националната антикризисна програма и са събрани актуални предложения по Наредбата за общини с обективен структурен дефицит.


Повече социални услуги ще се предлагат в Силистра през 2009 г.

Разширяване обхвата на социалните услуги в Силистренска община предвижда приоритетно в работата си през тази година Общественият съвет за социално подпомагане и услуги към кмета. Това стана ясно на годишното заседание на съвета в края на миналата седмица.
Планирано е да бъдат създадени „защитено жилище” и „преходно жилище” към Дома за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов”, с помощта на неправителствени организации да заработят Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск и Център за социална интеграция и рехабилитация на възрастни хора с увреждания. Засега две от социалните услуги в общината са раздържавени и се предоставят от граждански организации: Кризисният център за жени, претърпели насилие, се управлява от СНЦ „Екатерина Каравелова”, а Центърът за интеграция и рехабилитация се ръководи от организация „Съпричастие”.
Общественият съвет очаква решение на Общинския съвет за тазгодишния фонд за отпускане на еднократна финансова помощ на крайно нуждаещи се семейства и граждани от Силистра. Вече петнайсетина молби очакват финансиране от началото на годината. „Таванът” на помощта е 400 лв. През миналата година са удовлетворени 63 молби на обща стойност 18 885 лв. За социални погребения са похарчени 3 400 лева.
През 2009 година съветът се включва в застъпническата кампания на Съюза на инвалидите за достъпност на училищата.


Няма коментари:

Публикуване на коментар