Няма незаконни неща в парк „Орехова гора” 


В парк „Орехова гора” секат дърветата!
Така звучи сигналът, подаден от силистренец. Големи трупи дървета се извозват с камиони. Само този парк ни остана, и на него ли посегнахме, продължава монолога на гражданина с будна съвест. Това са ни белите дробове. Ами нека отидат и в Дунавската градина, то и без това май само там вече има дървета …
Невъзможно е да останеш равнодушен и да не тръгнеш по следата.
Тя обаче се оказва много кратка.
От Държавно горско стопанство точно и категорично разясниха, че сечта е законна. Предвидена е била още в Лесоустройствения план за 2000-а година. Става въпрос само за акациеви дървета, които са на почти 40 години, заяви шефът Георги Митев. Процедурата е законна, печелят се търгове за 6 сечища, всяко разположено на по 10 дка. Или говорим общо за 60 декара сечище от акации. 

Резонно излиза въпросът – а ще има ли залесяване. Обясниха, че акациите се самопроизвеждат от издънки и че гората ще се възстанови.

Георги МИТЕВ, директор на Държавно горско стопанство – Силистра:
- Има ли опасност да се секат орехови дървета? 
- Не, има постоянно наблюдение от горски надзиратели. Те следят именно за това. Миналата година дърветата бяха маркирани и няма как да бъдат изсечени други. 
- Какво налага този терен да бъде отдаден? 
- Това са стари дървета, които са на 35-40 години. И са предвидени преди 8 години още за сеч. 
- Кога трябва да завърши сечта? 
- До края на март се секат акациеви горски култури и предполагам, че до тогава ще се приключи. Следващата сеч започва от 1 септември. Такива са изискванията за този дървесен вид, 

До края на годината Държавно горско стопанство предвидило залесяването на 550 дка горски фонд основно с топола и малко акация.

Джеват Топчиев е човекът, който алармира за случващото се в парк „Орехова гора”. Тоя заяви, че сечта явно е законна, но не знае кой и кога ще възстанови горите ни. Недоумява какво налага да се посегне точно на този парк. Това е място, където всички ние в празнични дни идвахме със семействата си, тук се забавлявахме, коментира той.
Провокиран е да реагира от ученически спомен, оставил в съзнанието му мисълта, че не може човек да стои безучастно и да наблюдава какво се случва около него, сякаш той няма нищо общо. „Всеки ден минавам от тук. В близост е и дома ми и ми е болно да виждам какво се случва.”

Едва ли има силистренци, които да не помнят, как в годините преди 1989-а се организираха ученически походи, рецитали, спортни състезания по ориентиране и какво ли още не именно там – в парк „Орехова гора”. Един парк, който е вече на 98 години.
Да – „Орехова гора” е засадена в далечната 1911 година и към днешна дата е държавна собственост.
Тя обаче заедно с Пътническото пристанище са сред исканията на кмета Андонов, отправени към правителството, за смяна на собствеността, за да може да бъдат включени в проекти, които ще финансират тяхното възстановяване и развитие като туристически дестинации. Няма коментари:

Публикуване на коментар