Бр. 167/6 октомври 2009 г.

След проверки са изплатени над 100 хил. лева забавени заплати и осигуровки

Забавени трудови възнаграждения в размер на над 100 хиляди лева и дължимите за тях осигуровки са изплатени от работодатели в Силистренско през изтеклата седмица в резултат на масираните проверки за спазване на трудово-осигурителното законодателство. Това съобщи инж. Назми Адемов, директор на Областната дирекция „Инспекция по труда”. По данни на инспекцията през месец септември са извършени общо 28 съвместни проверки с НАП и РОДАИ. Констатирани са 108 нарушения на трудовото законодателство, а на проверявани работодатели са дадени 103 задължителни за изпълнение предписания. Съставени са 9 акта за установяване на админинстративно нарушение.

Проверките продължават и през месец октомври, увери Назми Адемов. Техен обект контролът на трудовите правоотношения, обхващащ наличието на трудови договори, заплащане на труда и контрол на работното време.

Извънредният труд поскъпва

Главна инспекция по труда (ГИТ) преразглежда наказателната си политика към неизрядните работодатели. Експертите на ГИТ са подготвили промени в Кодекса на труда, с които се въвежда долна граница на глобите за тежки нарушения. Те се мотивират с кризата и тежкото финансовото състояние в някои отрасли.

В края на миналата година размерът на наказанията беше вдигнат между 4 и 10 пъти. Бяха въведени глоби от 10 000 лв. до 15 000 лв., а в някои случаи и до 30 000 лв., без да се отчете ефектът от кризата.

Санкцията за наемане на работник без трудов договор скочи 10 пъти - на 15 000 лева.

Сега подобни наказания могат да доведат буквално до закриване на фирми, тъй като работодателят трябва да плати 30 000 лв. за двама работници без трудов договор, независимо колко е голяма фирмата. От ГИТ искат долната граница да падне съответно на 1000 лв. и 1500 лв. и да се прилага диференцирано според капацитета и финансовите резултати на фирмите. Затова пък глобите за маловажни нарушения да се вдигнат от 50 лв. до 100 лв. и от 100 лв. до 300 лв.

Инспекцията по труда не предоставя статистика дали има фалирали работодатели в резултат на солените глоби, които бяха налагани от януари досега.

Експертната група има и други предложения за изменение Кодекса на труда, които ще бъдат разгледани в социалното министерство. Едно от тях е надницата за всички видове извънреден труд да се увеличи с 25%. Предложението е през работните дни допълнителното възнаграждение да не е по-малко от 75% (сега то е 50%). През почивните дни да се плаща не по-малко от двойна надница. А на официални празници трудът, за който сега се взимат 100% отгоре, да струва поне 125%.

Според вносителите това не само ще е по-справедливо възнаграждение за работещите, но финансовата тежест ще има възпиращ ефект върху бизнесмените, които карат служителите си да работят извънредно.

Експертите предлагат и когато при проверки на ГИТ работниците декларират по-високо възнаграждение от записаното в трудовите им договори, инспекторите да имат право да обявят декларираното за действително. Според чл. 404 ал. 1 т. 8 от КТ по-високата сума можеше да се коригира само във ведомостта за заплата за месеца на проверката, а в трудовия договор остава същата. Сега, за да се гарантира, че нарушението няма да се повтори, от ГИТ предлагат да се създаде нова принудителна административна мярка.

Близо 1000 силистренци провериха здравния си статус през септември

984 жители на Силистра и областта са заявили през изминалия месец в ТД на НАП – Силистра услуги, свързани със здравноосигурителния им статус. Най-много от тях – 912, са поискали изясняване на статуса им по отношение здравните осигуровки, а 53-ма са подали заявления за напускане или завръщане в страната.

Общо 4627 клиенти е обслужила през септември Силистренската териториална дирекция на НАП. Най-търсената услуга е за прием на данъчни и осигурителни декларации и регистрация на трудови договори – 1904 обслужени клиенти, от които 278 са подали информация за над 5 осигурени лица.

646 са издадените и връчените през месеца удостоверения и копия на документи.

499 корпоративни клиенти са влезли в салона за обслужване, за да подадат справки-декларации по Закона за ДДС, ВИЕС и интрастат-декларации /за стокообмена в рамките на Европейския съюз/. 223 са ползвали услугата „Регистрация и прекратяване на регистрацията на фискални устройства /касови апарати/”.

49 от клиентите са поискали регистрация или промяна в регистрацията им като самоосигуряващи се лица, а 30 от посетилите офиса са потвърдили заявления за подаване на документи по електронен път. 34 от корпоративните клиенти са поискали формата им да бъде регистрирана или дерегистрирана по ДДС.

Средното време за изчакване от клиентите е било 9 минути, а за обслужване - 10 минути и половина, което е два пъти по-кратко от допустимото по наредба максимално време за обслужване.

Данните са извлечени от софтуера на системата за управление на чакащи клиенти, която бе въведена миналата година като част от програмата на НАП да предоставя все по-качествени услуги на своите клиенти.

Набират молби за ползване на общинска земя под наем

Започна кампанията по набиране на молби от безимотни и малоимотни граждани, които имат желание да подпомагат домакинствата си със земеделска продукция, отглеждана върху земи – общинска собственост, в рамките на една стопанска година.

Това съобщи Снежана Неделчева, ръководител на общинската дирекция по общинска собственост.

До 16 октомври е срокът за подаване на документите. Но едно от главните условия е кандидатите да нямат никакви задължения към общината или бюджетните звена към нея. Комисия, в чийто състав влизат общински експерти, представители на службата по земеделие, както и кметовете на селата от общината, одобрява желаещите.

Според нормативната уредба общината предоставя до 10 дка земя за ползване под наем, като сумите варират от 12 до 20 лева на декар според категорията на земята. Договорите се сключват за срок от една стопанска година.

Тази година община Силистра има възможност да осигури на малоимотни и безимотни граждани 1 360 дка общински земи. Те се намират в землищата на всички села без Попкралево.

През миналата година са сключени 11 договора, тъй като голяма част от кандидатствалите са били неизрядни платци към общината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар