12 юни - Световен ден за действия за премахване на детския труд 
14 разрешителни за работа на непълнолетни, издадени до сега


Под мотото "Дайте шанс на момичетата: Да спрем детския труд" днес се отбелязва Световният ден срещу детския труд. На тази дата се навършват и десет години от приемането на Конвенция № 182 на Международната организация на труда (МОТ) за премахване най-тежките форми на детски труд. Приемането на работа на лица до 18 - годишна възраст без разрешение от Инспекцията по труда е обявено за престъпление- каза Назми Адемов, директор Дирекция "Инспекция по труда” - Силистра.
В Силистра до момента има 14 заявления за приемане на работа на непълнолетни лица.
“През летния сезон традиционно нараства броят на исканите разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица. Най- често децата и младежите търсят и се наемат на работа през лятната ваканция. И затова през този период нашата инспекция засилва и контрола” - каза Назми Адемов и уточни, че запитванията са предимно от сферата на услугите..
За миналата година са подадени 32 искания за разрешение, като издадените са 28.
Причината за отказа на 4 искания е, че работодателят не е окомплектовал нужната документация за разрешаване на искането.
От Инспекцията по труда за миналата година са подадени два сигнала до Прокуратурата за установени по време на проверките нарушения във връзка със законосъобразното полагане на труд от непълнолетни.
През тази година МОТ поставя акцента върху труда на момичетата, защото се допуска възможността в някои държави и региони на света икономическата криза да изведе момичетата от училище и да ги въвлече в тежки форми на детски труд, изолация и дискриминация.
В България трудът на непълнолетните лица се ползва със специална закрила от законодателството. Те могат да бъдат наемани на работа само след издадено от Инспекцията по труда, по местонахождение на обекта, разрешение за всеки отделен случай. Забранено е назначаването на непълнолетни на работа, когато тя е извън техните физически ли психически възможности или е свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие и др.
Приемането на работа на лица до 18-годишна възраст без разрешение от инспекцията по труда според Наказателния кодекс предвижда санкция лишаване от свобода до шест месеца и глоба от 500 до 1000 лева, ако лицето е на възраст от 16 до 18 години и лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева, ако лицето е до 16 години.
Разрешителните се издават трудно и могат да бъдат отнети, предупредиха от инспекцията. Ако се съмнявате в некоректност, подайте сигнал, но не и анонимен, и не се страхувайте, че информацията ще изтече. Консултация за полагане на детски труд или по всеки друг проблем може да бъде направена на телефон 821 776, дори и от близки на работещите, увери Назми Адемов.

Възрастен мъж скочи от втория етаж на болницата в Силистра

73-годишен мъж е починал, след като скочил от втория етаж на хирургичния блок в Силистренската болница. Произшествието е станало около 03.30 ч. в четвъртък. Ден по-рано възрастният човек бил приет за болнично лечение заради натравяне с медикаменти. Дежурна оперативна група при РУМВР-Силистра е извършила оглед на местопроизшествието, образувано е дознание.

Сред 13-те сме 
Силистра в Програмата за одитна дейност на Сметната палата


Силистренска община е сред 13-те общини в страната, които ще бъдат проверени от Сметната палата през годината. Ще бъде проверявано финансовото управление на общината.
Сметната палата ще обърне специално внимание на обществените поръчки, възложени от съответните общини със средства по програма САПАРД, съобщиха от Сметната палата. По принцип при всеки финансов одит тя проверява всички възложени обществени поръчки, независимо от техния източник на финансиране, за тяхната законосъобразност.
Проверката на обществените поръчки със средства по програма САПАРД е във връзка с информация за проблеми по прилагането на публичните мерки по програма САПАРД, която заместник-министър-председателят Меглена Плугчиева изпрати на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров. 
Информация за резултатите от одитите ще бъде предоставена след тяхното приключване. 
Съгласно Закона за Сметната палата тя работи по годишна програма, като сама определя обектите за одитиране в нея. Само Народното събрание може да й възлага до 5 одита годишно със специални решения. 


Млади хора повишават своята квалификация
В село Яребица продължават дейностите по ОП “Развитие на човешките ресурси”


Още от месец май в селото стартира проект, насочен към организиране на квалификационно и за ключови компетентности обучение на 30 заети лица в сферата на шивашката промишленост - кроячи, моделиери, гладачи и шивачи. Проектът е в рамките на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".Основната й цел е повишаване производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентноспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Изпълнител на проекта е Дружеството за разпространение на знания в гр.Разград, а партньорска организация е “Джени Стил” ЕООД с управител Невин Хасан. 
В момента се провежда обучението по английски език, целящо реализиране на една от специфичните цели - постигане на по-добра интеграция в трудовата среда въз основа на практическата подготовка и придобитите опит и умения. 
След това предстои обучение на заетите лица за повишаване на съществуващите и създаване на нови знания и умения по професията "Оператор на шевни машини".
Проектът ще продължи до месец октомври.


Няма коментари:

Публикуване на коментар